Bolygóközi kapcsolat és kommunikáció idegen entitással

News Fórumok UFO-k Földönkívüliek Bolygóközi kapcsolat és kommunikáció idegen entitással

1 / 1 bejegyzés megtekintése
 • Szerző
  Bejegyzés
 • #6873
  Tachyon
  Felhasználó

  Kommunikációs csatornák pontosítása: idegen entitás infókommunikációjára.

  Fontosnak tartom, hogy semmi agresszív beavatkozás nincs vagy olyan információs megjelenítés, ami az emberre nézve egészségügyi károsodást vagy a tudat zavarát idézne el?. Hangokat nem lehet hallani egyáltalán egyik állapotban se a részükr?l, csak képi , képi-szöveg, és megérzési csatornákon keresztül kommunikálnak. Az információkból annyit tudunk felfogni és feldolgozni, amennyire fejlett az idegrendszerünk és egyéb szükséges tulajdonságaink. Mivel több esetben alvás alatti információközlés zajlik, itt sem borul a szokványos alvási bioritmus. Rendesen lehet álmodni, amit az egyén el tud teljesen szeparálni ezekt?l a lent szerepl? infó megjelenésekt?l. Az álomra is ugyan úgy lehet emlékezni, de teljesen nyilvánvaló, hogy mi álom és mi nem az.

  ?4/K0101 Tudatos Fény-frekvencia Hz leképezésekkel történ? kommunikáció és adatátvitel. Magyarázat: a leg nehezebben kezelhet? kommunikációs csatorna, a meglév? küls? zajok is kiválthatják azt a frekvenciagörbét amit kommunikációs jelként fogni lehet ebben az állapotban. Az idegen jel sem értelmezhet? megfelel?en az agynak, igen sok fejlesztést igényel az idegrendszer általi bejöv? küls? hang és idegen információ szétszelektálása valamint Hz-ról a minél jobban megérthet? feldolgozható humán információra való átalakítása az idegen jel nek. Éber, de csukott szemnél lehet érzékelni. Mivel igen aktív fényjelenséget vált ki (úgy néz ki mint egy széles fehér szín? frekvencia jel sorozat rövidebb és akár teljes észlelési területre kiterjedve a bels? megfigyelés állapotában) zavaró lehet a többi jelfelvételben azaz még van mit fejlesztenünk ebben az irányban a tudatunkon és az agym?ködésünkre nézve.

  ?4/K0102 Tudatos kép és szöveg megjelenésének átkonvertálása nevezzük F-JEL formába. Megjegyzés: Nyelvtechnológiát illet?en olyan eljárás, ami egységesíti a nemzetközi nyelveket adatátvitelnél (mint adó és mint vev? ) az értelmi szintek meg?rzése mellett az emocionális megnyilvánulást is megjelenítve. Magyarázat: F-JEL teljesen éber nyitott szemnél és csukott éber valamint fél éber állapotban is fogható. Nem hangokként hanem mint megérzési információ f?ként kép de kép-szövegként való konvertálásban. Az F-JEL mint érzet fogható = Hz formában (mivel érzetként jelenik meg nem tudom másképp magyarázni lehet érezni adott kért vagy egyébként is küldött információs csomag meglétét amit le lehet azonnal képezni és értelmezni emberi felfogásra). F-Rendszer azaz szabad információs halmazok adatlehívására is és idegen jelként való kommunikációra egyaránt megfelel.

  ?4/K0103 Ü0/K állapot képi információmegjelenítése normál képmegjelenítéssel. Magyarázat: Alvás alatt megjelen? információ. Teljesen el lehet szeparálni az álmodástól. Az észlelés mint küls? megfigyel? történik helyzetfelismeréssel. A megjelen? képi információk nem folyamatban vannak hanem mint szemléltethet? adott helyzet aminél azonnali következtetés levonás történhet meg.

  ?4/K0104 Ü0/S állapot képi információmegjelenítés jellegzetes fekete térként meglév? háttérben vízszintes szögben figyelve egyszín? neon narancssárgás áttetsz? formai megjelenések (a neon szín a világító áttetsz? színt jelenti). Magyarázat: Alvás alatt megjelen? információ. Mélyebb állapot mint az Ü0/K. Mód nyílik benne elvont információközlésre. Azaz olyan formák és mechanizmusok megjelenítésére, amivel a földön nem találkozunk.

  ?4/K0105 Ü0/M állapot m?szaki rajz képi megjelenítése szintén fekete térként meglév? háttérben, fentr?l lefelé (legalábbis a 2 db észlelés alatt ilyen helyzetben) megfigyelve megjelen? térbeli m?szaki rajz neon zöld, kék, piros, sárga színekkel megrajzolva ( a neon szín a világító áttetsz? színt jelenti). Csak a rajz (mint m?szaki specifikáció) körvonalai vannak meg, térben ábrázolva. Magyarázat: Alvás alatt megjelen? információ. Mélyebb állapot mint az Ü0/K és az Ü0/S állapot. Kimondottan m?szaki eredet? vagy valaminek a vázlatának a térbeli megjelentetésére szolgáló állapot. A több színb?l álló vonalak a térben lév? rajz megjelenését segítik. Az agy igen er?teljes fejlesztése szükséges átlátásához, (mert a m?szaki rajz bonyolult és térbeli) valamint visszaadásához, ami éber állapotban történ? lerajzolása, hogy felszínre kerüljön a szerzett információ. A min?ségben és minél részletesebben történ? már kézzel való lerajzolása vagy PC-vel való megjelentetése nagyban függ az egyén memóriakészségét?l valamint m?szaki jártasságától a PC tervez?programjának a rugalmasságától.

1 / 1 bejegyzés megtekintése

Be kell jelentkezni a témakör megválaszolásához.