Egyéb érdekességek, furcsaságok

News Fórumok UFO-k UFO észlelések Egyéb érdekességek, furcsaságok

50 bejegyzés megtekintése - 1-50 / 186
 • Szerző
  Bejegyzés
 • #6802
  Szpacsek
  Felhasználó

  Pl. Lyuk a vízen, stb. … !
  Vagy bármi ami szokatlan, rendellenes !

  #15441
  Nono88
  Felhasználó

  Hát én láttam még a nyáron szokatlant.Be is tojtam kissé.Nagy vihar volt egyik éjjel,mondom,még nyáron(bár nyáron szinte minden második éjjel volt vihar a “jó” id?járás miatt),hát féltem is eléggé.Kicsapta a biztosítékot,meg hasonlók.De ne ez volt az érekes.Hanem másnap ragyogó napsütéses reggel köszöntött kicsiny kis városomra,kissé párás leveg?vel megspékelve.Fel is kerekedtem,boltba mentem épp,mikor a szervízút mellett a benzinkúttól nem messze a régi legel?re nézve láttam meg a füvet, mi pár helyen szinte szabályos kör alakban le volt “taposva”.Érdekes volt,talán az esti zivatar csinálta.Talán,nem.Talán a zivatar sem az volt,aminek hittük…

  #15442
  wolf
  Felhasználó

  Furcsa objektum a Google világ?r térképén
  -link-

  #15443
  wolf
  Felhasználó

  A GOOGLE FÖLD térképén lév? misztikus, titkos, és rejtélyes helyek meg ufók

  1 – -link-
  2 – -link-
  3 – -link-

  #15444
  wolf
  Felhasználó

  Szokatlan Gyümölcsök
  -link-

  #15445
  Szpacsek
  Felhasználó
  wolf wrote

  A GOOGLE FÖLD térképén lév? misztikus, titkos, és rejtélyes helyek meg ufók

  1 – -link-
  2 – -link-
  3 – -link-

  A harmadik linken egy szép gabona-ábra van. ( Tetszik ! ).

  #15446
  wolf
  Felhasználó

  Napkitörés és plazmaes?

  1 – -link-
  2 – -link-
  3 – -link-
  4 – -link-

  #15447
  wolf
  Felhasználó

  A mobiltelefon sugárzása az agyra

  -link-

  és a pattogatott kukoricára!
  -link-

  #15448
  szarkofag
  Felhasználó
  #15449
  Szpacsek
  Felhasználó

  Jól látszik a Nap mellett a Nibiru !! Akkor tényleg egy ” kett?s naprendszer” a mi Naprendszerünk, mint ahogyan azt az újság, ( a SZÍNES UFO ) néhány évvel ezel?tt megírta és bemutatta ( képeken).

  #15450
  Szpacsek
  Felhasználó

  Sz?cs Róbert ( A Színes UFO magazin f?szerkeszt?je) nagy ember…! 🙂

  #15451
  szarkofag
  Felhasználó

  sziasztok
  Nem hiszem hogy az a Niburu lenne.Olyan mintha a nap körül keringene mint a többi bolygo ,csak kisebb pályán.

  #15452
  szarkofag
  Felhasználó

  gyors szárnyakon száll az id? tovább, a nap elkészült hogy életet adjon az ötödik ködtömegnek, úgy jön létre a vérvörös bolygó Mars. mikor ez a kilökés megtörtént, látjuk, hogy a hatalmas jupiterrel valami különös történik. egy óriási vörös folt jelen meg hirtelen az oldalán és egy nagy részt lök ki önmagából. akkor egy mellékbolygó született, amit holdnak neveznek. ennek a második kilökésnek alkalmával olyan túlságos nagy er? szabadul fel, hogy az óriás jupiter kilendül a bölcs?pályából, amely most rendelkezésére állhat marsnak. míg jupiter elfoglalja az új pályáját, a kering? ködtömeg még egyáltalán nem képes a születése alkalmával az ?rbe hajított nagymennyiség? részecskéket maga körül tartani. ezek a részecskék olyan távolra szétszállnak, hogy azok neptunusz, uránusz, szaturnusz és mars hatáskörébe jutnak, de mivel azok különböz? sarkúak, ezek a bolygók nem vehetik fel azokat. azok külön szteroidok, egy bolygó sarkítása nélkül. Így tehát nem képesek egy bolygó helyét elfoglalni és elrendezkedve egy központi nap körül forogni. annak következtében egy iszonyatos sebességgel szállnak a világ?rön át, mint nagy tömeg meteorok mozgás ritmusa nélkül míg ütközésbe kerülnek más bolygókkal, azok felületébe nyomulnak vagy az er?s ütközés megrázkódása által darabokra törnek. apró részecskék a vad sebességükben el is szállnak, amelyek lassan visszatérnek a vízre hasonló tömegbe ahol azokat a központi nap újra felveszi és beolvasztja, hogy kés?bb egy új bolygó, vagy atomok újra születésénél ki legyenek küldve mint ködök.?

  ?most következik a ködtömeg születését létre hozó kirobbanás, amely végül a mi földünket fogja alkotni. mars ki lesz lökve a bölcs?pályából és a mi földünk foglalja el a helyét, úgy minden bolygó egy új pályába kerül, hogy helyet adjon az újszülöttnek. akkor megszületik vénusz, ugyanazon a módon jut a föld, és a többi bolygó minden alkalommal egy terjedelmesebb pályába, hogy helyet adjon az újszülött bolygónak. aztán megszületik merkúr, miáltal a többi bolygó egy szélesebb pályába kerül, akkor a napjainkban a csillagászok számára látható bolygók száma megtelt, összesen nyolc.?

  ?valójában kilenc van, mivel a bölcs?pályát nem merkúr foglalja el hanem az utoljára született gyerek, amelynek ködtömege azonban még nem vett fel látható formát. ? mégis létezik és befolyása észlelhet?. Úgy a naprendszer amelynek egy részét a föld alkotja, kilenc bolygót vagy atomot tartalmaz a kilenc pályával, amelyet azok egy számtani pontossággal követnek a központi nap vagy mag körül. ti most egy ábrázolást láttatok ezen teremtésr?l abban a sorrendben ahogyan az létrejött.?

  ?most valami történik neptunusszal, a bolygó amely legtávolabbra van a naptól és amelynek a pályája a legnagyobb, megérett és a sebesség legtávolabbi határát is elérte. megkapta mindazt a fényt amelyet képes volt felvenni magába és azon a ponton áll, hogy mint nap lépjen fel. ? most csökkenni kezd, miközben egy új ködtömeg alakul és a nap el?készül, hogy életet adjon a tizedik gyerekének. miel?tt ez a kilökés megtörténik, neptunusz elfogja érni a legnagyobb gyorsaságát a központi nap körüli forgásban, a világ?rbe fog szállni és szétrobbanni, hogy majd visszatérjen a vízszer? állapotba. akkor a központi nap újra felveheti, hogy erejét gyarapítsa, úgy hogy új bolygók vagy atomok születhetnek.?

  ?a naprendszerben amelynek a mi földünk egy része, csak kilenc bolygó foroghat egyidej?leg a központi nap körül. Így ez egy szakadatlan körforgás, születés, állandósulás szilárdulás, kitágulás, a gyorsaság határának elérése, az ?rbe hajítás szétrobbanás és végül a központi nap által való felvétel, – egy új születésre való el?készület.?

  ?Így a nap a vízszer? elemb?l újra magához vonja azt ami ki lett küldve, hogy végül vízzé váljon. ez egy folytonos megújulás új születésre újjáteremtés által. ha ez a folyamat nem ismétl?dne folyton, akkor a 91 világegyetem nagy központi napja, valamint a különböz? naprendszerek kisebb központi napjai, már régen elemészt?dött volna és minden visszatért volna a végtelenbe, ahol minden lényeg létezik.?

  ?a csillagrendszereket egy minden kisugárzást és minden ?rt átjáró bölcs értelmesség, hívja életre és jelöli ki nekik az utat. a nap vagy a központi mag soha nem öregszik meg és nem hal el. ? felvesz, befogad, fogva tart, alakot ad és elkülöníti az atomot, de mégse csökken soha nagyságában, mivel azt amit kibocsát, újra visszakapja és magába befogadja ez egy folytonos el?remenetel egy csekélyebbr?l egy magasabb, majd egy még magasabb beteljesülésre.?

  ?a 91 naprendszer ragyogó csoportja amelynek egy részét a mi földünk és a hozzá tartózó bolygók csoportja alkotja, csak egy része a még többet átfogó 91 világegyetemnek, azok egy még sokkal nagyobb központi nap körül forognak, annak terjedelme 91 ezerszer akkora mint az el?ször nevezett csoport. a dolognak ez az állása így folytatódik és 91 szer szaporodik, majdnem a végtelenségig; azok együtt alkotják az óriási és végtelen világegyetemet, a csoportok alkotják az úgynevezett tejutat. ezt a világegyetemet gyakran az atomi h?sugárnak nevezik, mert az a nap melegének a forrása.?

  ?a mi napunk nem egy nagy csillagtömeghez tartózik. ez az el?bb említett nagy világegyetem központi napjából vagy magjából született vagy kiszorított, ködtömeg. a nap, ahogyan ti azt ebben a ködtömegben látjátok, a valódi nap fénysugarainak csak egy része. ezek a sugarak egy bizonyos szögben elhajolnak mikor a lényegbe behatolnak, majd visszaver?dnek, míg ezek a meghajlott, kicsavart sugarak egy más helyen látható képet alkotnak a napról mint hogy az valójában van. ezek a sugarak olyan tisztán visszaver?dnek, hogy ti azt gondoljátok hogy a valódi napot látjátok. Így ugyanazon jelenség által sok bolygó képe eltorzul. hol sok látszik, ott meglehet?sen kevés van; mégis az összes tényleges száma a sok millióba megy.?

  ?mikor tüzetesen megnézed a képet, látni fogod, hogy ezek a ködtömegek vagy azok napjai nem lapos korongok, hanem kerek gömbök, amelyek a két sarkukon belapultak, éppen úgy mint a mi földünk, ti csak a nagy lapos sarkvidéket látjátok.?

  ?a nagy világegyetemi kozmikus nap óriási tömegének olyan hatalmas befolyása van a fénysugarakra, hogy azok az egész világmindenség körül visszatükröz?dnek. az is er?sen befolyásolja és visszatükrözi a fénysugarakat, hogy érintkezésbe jutnak az atomi vagy kozmikus sugarakkal, azzal részecskéi annyira kilendülnek az irányból, hogy egy csoport csillag és bolygó ezernyi képét tükrözik vissza. Úgy ezernyi bolygó és csillag nem azon a helyen látszik ahol van és még sok ezer tükörkép újra visszatükröz?dik. ha körülnézünk a világ?rben két oldalról mutatkoznak a jelenségek, azt a fényt is látjuk amely már több százmillió évvel ezel?tt kilett bocsátva és már megtette az utat az egész világmindenség körül, így két képet látunk egy helyett.
  Idézet egy több mint 100 éve írott könyvböl

  #15453
  wolf
  Felhasználó

  Baird T. Spalding – A Távol-Keleti Mesterek Tanitása c. könyvb?l való

  -link-

  #15454
  szarkofag
  Felhasználó

  igen
  Mondjuk a könyv kicsit részletesebb mint amit a netre fölraktak.Örülök hogy más is olvasta.

  #15455
  wolf
  Felhasználó

  Felfedeztek a Grand Canyon-ban egy indián arcot és egy árnyék harcost.
  -link-

  #15456
  wolf
  Felhasználó

  A Google Föld térképén egy óriás indián arc látható felülr?l.
  -link-

  #15457
  Nono88
  Felhasználó

  H????????????????? 😀

  #15458
  Névtelen
  Inaktív

  De Wolf!!! Nem láttad a Google térképen a Jézust a báránykával? Pedig az is érdekes ám nagyon hhh.. :O 😀

  #15459
  Szpacsek
  Felhasználó
  wolf wrote

  A Google Föld térképén egy óriás indián arc látható felülr?l.
  -link-

  És az arc fölött egy másik kisebb emberfej is van…!

  #15460
  Szpacsek
  Felhasználó
  lutyo wrote

  De Wolf!!! Nem láttad a Google térképen a Jézust a báránykával? Pedig az is érdekes ám nagyon hhh.. :O 😀

  Püspökladánynál is jelent meg egy Jézus -kép, a szántóföldön ( nagy méret? ! ). 🙂

  #15461
  wolf
  Felhasználó

  Itt a Jézus arca egy püspökladányi mez?n:
  -link-
  -link-

  #15462
  Névtelen
  Inaktív

  Igen erre gondoltam 🙂 De ezt is kimagyarázták valahogy 🙂

  #15463
  wolf
  Felhasználó

  Gravitációs hullám
  -link-

  #15464
  Nono88
  Felhasználó

  Hát vannak furcsa dolgok.Engem legjobban a Nasca-vonalak döbbentenek meg!

  #15465
  Wessyl
  Felhasználó

  Hát arról ki hiszi el, hogy csak öntöz?-csatornák és csak véletlen lett olyan alakjuk amilyen?!

  #15466
  Nono88
  Felhasználó
  Wessyl wrote

  Hát arról ki hiszi el, hogy csak öntöz?-csatornák és csak véletlen lett olyan alakjuk amilyen?!

  Hát ez az…

  #15467
  Szpacsek
  Felhasználó

  Hát nem is öntöz?- csatornák…!

  #15468
  Nono88
  Felhasználó

  Hát nem valószín?..

  #15469
  wolf
  Felhasználó

  2011 januári felvétel a Nazca-vonalakról meg egy ufóról!
  -link-

  #15470
  Szpacsek
  Felhasználó

  Ja, sok ábra is van közöttük, mármint a Nazca — vonalak között !! Pl. pók, majom, madár de még úgy tudom van ember vagy ufonauta ( humanoid ) is ! Olyan mint a szürkék! Mivelhogy ?k azok, ?k jártak ott több ezer éve, és velük van kapcsolatban a Nazca-relytély. Ezek 120 — 130 cm körüli magasságú , gyakori földönkívüli lények. ( Ha valaki nem ismerné még ?ket, azért írtam.) Vannak közöttük “pozitívak”, “negatívak” ( “jó szürkék”), és biorobotok , androidok is.

  #15471
  wolf
  Felhasználó

  Két lábon járó kutya /gépi fordítás/
  -link-

  #15472
  wolf
  Felhasználó

  A hagyományos növény alapú gyógyszereket betiltják az EU-ban?
  -link-

  #15473
  wolf
  Felhasználó

  B-17 a rák gyógyszere (A Rák Ellenszere)

  1. rész – -link-
  2. rész – -link-

  #15474
  Nono88
  Felhasználó

  Az én sztorim úgy t?nik nem volt érdekes! 🙁

  #15475
  szarkofag
  Felhasználó
  #15476
  szarkofag
  Felhasználó

  Azt irják hogy kamu,de azért elég érdekes hogy sokan kisérletezgetnek a vizzel…

  #15477
  Névtelen
  Inaktív
  Nono88 wrote

  Az én sztorim úgy t?nik nem volt érdekes! 🙁

  Nem mert nincs benne konkrétum. Némi letaposott f? még nem jelent semmit. A zivatar viszont az volt ami. Zivatar.

  #15478
  Nono88
  Felhasználó

  Lutyo!!!Akadj le rólam!Thanx

  #15479
  Névtelen
  Inaktív
  Nono88 wrote

  Hát én láttam még a nyáron szokatlant.Be is tojtam kissé.Nagy vihar volt egyik éjjel,mondom,még nyáron(bár nyáron szinte minden második éjjel volt vihar a “jó” id?járás miatt),hát féltem is eléggé.Kicsapta a biztosítékot,meg hasonlók.De ne ez volt az érekes.Hanem másnap ragyogó napsütéses reggel köszöntött kicsiny kis városomra,kissé párás leveg?vel megspékelve.Fel is kerekedtem,boltba mentem épp,mikor a szervízút mellett a benzinkúttól nem messze a régi legel?re nézve láttam meg a füvet, mi pár helyen szinte szabályos kör alakban le volt “taposva”.Érdekes volt,talán az esti zivatar csinálta.Talán,nem.Talán a zivatar sem az volt,aminek hittük…

  El?ször is: amire asszociáltál a f? “letaposásával” kapcsolatban, már eleve megbukott mivel ha egy idegen repül? “tárgy” leszáll egy füves helyre az nem lLETAPOSSA a füvet ott még a f? is kipusztul. Ott, ahol drasztikus leszálló nyomok vannak, a háttérsugárzás háromszorosára szokott felemelkedni. Tehát már ez egy tévedés.
  A vihartól az emberek általában félnek de nem teszik fel a kérdést hogy valójában az volt e…

  #15480
  Névtelen
  Inaktív
  Nono88 wrote

  Lutyo!!!Akadj le rólam!Thanx

  A személyesked? megjegyzésekre viszont senki nem kíváncsi..ezen a fórumon sem.

  #15481
  Nono88
  Felhasználó

  Bla bla bla…Kicsit uncsi kezd lenni egyesek piszkálódása.De hát vakait ez elégít ki jobb híján :D!Szóval nem haragszom ezért.Mindenkinek az eszéhez kell érteni…

  #15482
  Névtelen
  Inaktív
  lutyo wrote

  Nono88 wrote

  Lutyo!!!Akadj le rólam!Thanx

  A személyesked? megjegyzésekre viszont senki nem kíváncsi..ezen a fórumon sem.

  #15483
  Nono88
  Felhasználó

  Amúgy mik azok a lyukak a vízben? mert ilyenr?l még nem hallottam.Valaki?

  #15484
  Névtelen
  Inaktív

  Akiket annyira érdekelnek a lyukak a vízben stb csak egy kis leleményesség (google) és máris olvashat róluk…http://batarozi.extra.hu/lyukak.html

  #15485
  Nono88
  Felhasználó

  Szóval valaki tud valamit ezekr?l a lyukakról?Érdekes lehet,bár én még nem hallottam róluk.

  #15486
  Szpacsek
  Felhasználó
  Nono88 wrote

  Amúgy mik azok a lyukak a vízben? mert ilyenr?l még nem hallottam.Valaki?

  A másik topikba föltettem Nono88 és nagyon–nagyon érdekes, a Kriptozoológia topikban van. 🙂 🙂

  #15487
  Szpacsek
  Felhasználó

  Folyik befelé a víz a tóban egy helyen, lefelé , mmint hogyha egy nagy lyuk lenne ott ! De nincs ott lyuk, semmiféle, és ez benne az érdekes.

  #15488
  Szpacsek
  Felhasználó

  Meg az Adriai –tengerben is van egy hely, ahol “elt?nik”, lefolyik a víz. Ezt egy könyvben olvastam még régen.
  ( Mezencev : Furcsaságok szárazon és vízen. ).
  Beleengedtek már egy csomó mindent, mindenféle tárgyakat, hogy hol bukkannak fel, tehát hogy hová folyik el a víz…… de semmi eredménye nem lett . Vagyis : nem bukkantak fel sehol.

  #15489
  Szpacsek
  Felhasználó
  Szpacsek wrote

  Meg az Adriai –tengerben is van egy hely, ahol “elt?nik”, lefolyik a víz. Ezt egy könyvben olvastam még régen.
  ( Mezencev : Furcsaságok szárazon és vízen. ).
  Beleengedtek már egy csomó mindent, mindenféle tárgyakat, hogy hol bukkannak fel, tehát hogy hová folyik el a víz…… de semmi eredménye nem lett . Vagyis : nem bukkantak fek sehol.

50 bejegyzés megtekintése - 1-50 / 186

Be kell jelentkezni a témakör megválaszolásához.