Függetlenség vagy szövetség?

News Fórumok UFO-k Földönkívüliek Függetlenség vagy szövetség?

 • This topic has 7 válasz, 5 hozzászóló, and was last updated 10 years by szarkofag.
8 bejegyzés megtekintése - 1-8 / 8
 • Szerző
  Bejegyzés
 • #6814
  Para
  Adminisztrátor

  Mi jobb az emberiségnek? Megfontolt tartózkodás, vagy céltudatos szövetkezés?

  #16063
  Névtelen
  Vendég
  Függetlenség, vagy szövetség?

  Az utóbbi id?ben sokan elgondolkodhattak azon a kérdésen, hogy talán melyik a legideálisabb választás! Én is sokat filozófiázok a megközelítésen, és meggy?z?désem, hogy sokan így tettek. Mikor el?ször foglalkoztam a témával, a szeretet felszabadított, és fel sem merült bennem a kétség. Hosszú ideig próbáltam egymás mellé helyezni a kirakókat, hogy megkaphassam a teljes képet, mert logikailag mindig jó voltam. Azonban tudni kell, most sokaknak nagy zavar van a fejükben.
  Az els? elem a szeretet, természetesen mindkett? megközelítésnél elengedhetetlen. De az már közel sem mindegy, hogy hogyan használjuk fel. A szeretetet a szeretet ellen fordítani sokszor esztelenség, pedig vannak, akiknek meggy?z?désük, hogy az egység, és a szövetség elengedhetetlen, mások a mi szeretetünkre hagyatkozva védekeznek az ismeretlen idegenek ellen. Megint mások kétségben, vagy félelemben élnek 2012-t?l, és vannak, akiknek annyira képtelenség az egész, hogy nem is foglalkoznak vele. Talán ?k teszik a legjobban, mert minél mélyebbre ássa magát az ember a valóságba, és teszi úgy, hogy közben egy illúzióban él, annál jobban szeretne látni.
  Mikor kezdetben olvastam az okulásokat, még megvoltam gy?z?dve róla, hogy hamar, és tisztán rá fogok látni a problémára, azonban úgy vélem, valamibe minél jobban belemerül az ember, annál jobban zavaros. Talán a felszínes tudás kielégít?, csak, mert a lényegre törekszel, ugyanakkor a finom fonalak mögé nem nézel, és így a szép egység mögött nem véled felfedezni a tökéletes zavart, hogy még nem csak az ember, de tulajdonképpen senki sincs tisztába azzal, mi is van, vagy lesz. (Kivételt képeznek azok a személyek, mesterek, akik felemelkedtek.)
  Az elfogadható, hogy az ember mind értelmileg, mind technológiailag, és szellemileg alacsonyabb szinten áll, de talán nem szürke az, hogy szinte a sárga földig le kell becsmérelni, és az idegeneket Isteníteni? Az persze természetes, hogy évmilliós civilizáció szellemileg nemesebb.
  Az, hogy 2012 után a “Földi Mennyország” szerint egy olyan szeretet Kánaán fog bekövetkezni, ami alapjából véve kultúránktól, felfogásunktól, és gondolkodásunktól kezdve egészen a testünkig megváltoztat minket, nem egyenl? e egy gyarmattal? Végül is az emberiség még nem fejl?dött ki, és ez a változás talán több kárral jár majd, mint haszonnal, az már persze más kérdés, kinek káros, és hasznos. Nyilvánvalóan a kozmosznak, és a spirituálisan éretteknek hasznos, de akik még szellemi el? úton vannak? Helytelen meglátás, és kapkodás az, amit felfedezni véltem. Sürgetik, áldják, és segítik a folyamatot, ami esetleg a mi civilizációnk számára alapvet?en a vég lesz, és egyben egy másfajta kezdet.
  Olvastam a bels? Földr?l, és arról, hogy szellemileg messze el?ttünk haladó emberiség él ott. Tulajdonképpen nem velük akarja e felvenni a Csillagköz a kapcsolatot, mindössze az akadály, hogy útban áll még egy fejl?d?, de értelmetlen civilizáció? És mi sem egyszer?bb megoldás, mint gyorsan felemelni ?ket, hogy aztán az egység létrejöhessen. Azonban arra nem számítanak, hogy ezzel egy univerzum által tervezett faj értelmi kifejl?dését ?zik zátonyra.
  Ami a másik, hogy a különböz? tanítások egymásnak ellentmondanak, és ez még jobban utal arra, hogy még mesterek is enyhe zavarban vannak a dolgok helyes menete fel?l. Dávid úgy említette, hogy a föld alatt él? lények az emberiség ellenségei, és t?lük kell felszabadítani a bolygót. Miközben megtudtam, a mestere tulajdonképpen ezekkel a lényekkel rokonszenves. Hogy lehet ellenség az, akikkel szövetkeznünk kell? Ez volt az els? mélypont, ami a zavarra felhívta a figyelmem. Természetesen több is van.
  A másik, hogy “megmentésünkre” a földalatti lényekkel barátságban él? kozmosz ?rhajókkal érkezik, hogy evakuáljanak minket, miközben Dávid azt tanácsolta, ne szálljunk fel ezekre az ?rhajókra. Akkor ne szövetkezzünk azokkal, akik “megmentenek” minket?
  Itt felmerült a gondolat, hogy talán két hatalom van, és míg az egyikt?l felszabadulunk, a másik rabságába kerülünk egy olyan illúzió szeretetenergia létrehozásával, ami meggátolja majd kollektív gondolkodásunkat, és a szembemenésünket, azaz a szelíd engedetlenséget, és er?szakot. Itt olyan gondolat ébred fel bennem, hogy nem csillagközi szövetségr?l van szó, hanem csillagközi összeesküvésr?l, melynek értelmében bizonyos fajok összefognak annak értelmében, hogy a többi fajt begyarmatosítsák. Tehát most nem történik más, mint az emberiség csendes, szellemi úton történ? likvidálása. Gaiát meg a fejünk felett egymásnak adogatják!
  Mert ha nem ez történik, további két zavar ismét gyanús lett nekem, amiért sehogy sem tiszta a kép. Dávid Omega típusú – emberismerettel rendelkezek – tehát engedelmesen minden neki küldött tanítást elfogad, és teszi ezt az, akit kiválasztanak erre. Az engedelmes behódolás 2012 után történhet meg, mivel ekkor aktiválódik a Földön már elhelyezett kristályok segítségével olyan évezredekre minket mélybe sújtó korszak, mely megakadályozza, hogy a szeretetcsapdájából kitörve ismét magunk legyünk.
  Egy érdekes mondás: “Aki túlságosan szeret, mindent elveszít, de aki nevetve szeret, az h?.” Illetve, amir?l úgy gondolom, ez történik: ?rombolva, vagy építve, segítve, vagy ártva de nyomott hagytunk minden meghódított! Tartományon.? E szerint most minket meghódítanak!
  És ez csupán a bevezet?. Nyilvánvalóan itt a szeretett?l ittas, szolgálatkész közvetít?k, és spiritualisták ellenem mennek, hogy a gonosz megfert?zött, és hogy nem szeretek. Dehogynem, szeretek a magam módján, ahogyan egy ?ember? szeret. Nyugodt vagyok, meditálok, sétálok, segítek az embereken, és szeretetet árasztok magamból, de a józan eszemet nem vesztem el.
  A terv egyszer?bb, mint gondolnánk, és valószín?leg évezredekkel ezel?tt kidolgozták. A hosszú, materialista, tévutas, nyomorgó, és háborús keser?s id?k által az emberiségnek szeretethiányt okoznak, és ma már egyenesen a hanyatlásba segítették, hogy megmentésre szoruljon, és maga kérje a szeretetcsapdát, mert így az univerzum engedi. Tehát most megmentenek minket azok, akik 2000 éven át a hanyatlásba döntötték egy nevetséges hitrendszerrel az emberiséget, és azt akarták elérni, hogy az eltudományosodó, materialista, és hideg emberek csakis a vallásban találják meg a szeretetet, és ne a természetben. Imádkozzanak Istenhez, és majd Isten nevében megmentenek minket azok, – akikr?l mi honnan tudhatnánk, hogy igazat mondanak, csak, mert évmillió évekkel el?ttünk járnak? – hogy behódoljunk. Véleményem szerint a Természet korlátlan szabadságot adott minden értelmes fajnak, azonban egyesek a pozitívumot a hierarchiába építik, hogy az erre hajlandóságot mutató civilizációkat a szeretet nevében meghódítsák, és birtokukba rendeltessék. Tehát az emberiség 2000 éve fogoly, és Krisztus nem megváltott minket, hanem elkezdte felkészíteni az emberiséget a 2000 éves csapdára, ami mára úgy t?nik, a végkifejlet felé közeledik.
  És ha most bekerülünk ebbe a szeretetcsapdába, ki tudja, mennyi ideig leszünk benne, míg nem újra szabadok leszünk. Meggy?z?désem, hogy az Inua is hasonló felszabadítási momentummal került a szeretetgyarmat alá.
  A szeretet hipnózisban él? spiritualista mestereknek bemesélik, hogy fejl?désünk nem más, csupán próba, és hogy ?k testesítik meg a Teremt? közvetít?jét.
  Itt megint észleltem több mélypontot, melyre sehogy sem találtam meg a tanítások által a választ. Az egyik, olvastam, hogy sok univerzumi civilizáció hasonló bels? elnyomásban szenved. Tehát nem mi vagyunk az els?k, és nem is az utolsók, akik “felszabadításra” szorítkoznak. Egy másik, azok az emberek, akik felemelkednek az idegenekkel egy szintre, legy?zhetetlenek, és halhatatlanok. Tehát az ember felemelkedhet egy Isteni szintre, és akkor már semmit sem érnek a szemében az idegenek, míg mi, akik korlátoltak vagyunk, minden alapvet?en természetes Isteni képességgel rendelkez? lényt elfogadunk, holott mi magunk is hordozzuk az Isteni képességekre való hajlamot, csupán a Földön minden valószín?séggel tudatos korlátozás folyik. Mert ha az ember hirtelen felismerné saját erejét, nem tartana szükséget segítségre, és így meghódíthatatlan lesz.
  Egy észrevétel: Egyáltalán nem a kozmosz idézi el? Gaia változásait, nyomon követhet?, ahogyan az idegenek ingerlik a Napot, és Gaia auráját, és tudatosan, technológiával er?szakosan megváltoztatják a mágnesességét, és energiaáramlását.
  Az egység fontos, azonban mint már a Földi rendszerek, és tapasztalatok is mutatják, a háború, és a hatalom elvesztése intelligenciával elkerülhet?. Most egy gazdasági bankkormány világrendszer irányítja a pénzre építkez? emberiséget, melynek központja az Egyesült Államokban van. Arra is emlékezzünk, hogy mikor partra szállt Kolumbusz Amerikában, Istenként fogadták, csak, mert pár száz évvel el?ttük járt a fejl?désben. Mi most nem ezt tesszük a Földre érkez? tanítók el?tt?
  Szeretni szép, és nemes tett, azonban a szeretet nevében hajlongni már nagy hiba. Én csakis egyvalaki felé tanúsítok önzetlen tiszteletet: ? a Teremt?, és nem kérem, hogy közvetít?k hozzák számomra kijelentéseit. Az egész egy összeesküvés-elmélet, melyet nagyon értelmes intelligenciával találtak ki még a csillagháborúk ideje alatt. 2012 után mindent lelepleznek, azonban akkor már nem tudunk mit tenni. Most még tudunk mit tenni, de nincs információ. Mi jó nekünk, a függetlenség a hamis egységesítést?l, vagy a szövetség értelem nevében, azaz az emberiség egyenjogú lényként léphet az univerzum színpadára.
  Akiknek jó politikai képességük van, azok nem hisznek ennek valószín?ségében, míg mi, akik elfogadjuk, könnyen félrevezethet?ek vagyunk. A gond, hogy nincs olyan “ember”, aki az idegenekhez hasonló szellemmel bír, független, és kiváló logikájú. Talán elég lenne egyetlen ilyen ember is, hogy átlátható legyen a tökéletes zavar!
  Aki zavarosnak véli a történteket, az gondolkozzon el ezen a fogalmazáson.
  Para

  #16064
  horatzio
  Felhasználó

  Mikor kezdetben olvastam az okulásokat, még megvoltam gy?z?dve róla, hogy hamar, és tisztán rá fogok látni a problémára, azonban úgy vélem, valamibe minél jobban belemerül az ember, annál jobban zavaros. Talán a felszínes tudás kielégít?, csak, mert a lényegre törekszel, ugyanakkor a finom fonalak mögé nem nézel, és így a szép egység mögött nem véled felfedezni a tökéletes zavart, hogy még nem csak az ember, de tulajdonképpen senki sincs tisztába azzal, mi is van, vagy lesz. (Kivételt képeznek azok a személyek, mesterek, akik felemelkedtek.)

  A felszínes tudással lehet, hogy az ember megelégedne, de az Igazság nem. Ezért aki az Igaz Tudást kutatja, a Tökéletességet annak nincs megállás, mert az Igazság folyamatosan megjelenik gondolatok formájában. Ezek gyakran a semmib?l (Isteni sugallat) jelennek meg és felborítanak mindent amiben az ember addig hitt. Nem ezek a gondolatok teremtik a káoszt, hanem az addig kialakított téves elképzelések.
  Az elfogadható, hogy az ember mind értelmileg, mind technológiailag, és szellemileg alacsonyabb szinten áll, de talán nem szürke az, hogy szinte a sárga földig le kell becsmérelni, és az idegeneket Isteníteni?
  Nem, nem elfogadható. Ez is csak egy nagy z?rzavar. Nekünk nem kell foglalkoznunk más csillagok lényeivel. Minden csillag a saját kis él?világával egy egyedi fejl?dés színtere. Én nem megyek oda, ? nem jön ide, mert a Földön CSAK földi létforma élhet. Máskülönben már rég egy-egy faj kezében lenne minden csillag. Err?l Isten gondoskodott, mi sárból vagyunk, porból(szénb?l), ?k meg valami másból. Lehet nincs is nálunk olyan vegyület amib?l ?k felépülnek.
  Szellemileg viszont nagyon is képesek kapcsolatot teremteni az erre nyitott elmékkel. Biztos számos kontakt kapcsolat él, ez se nem rossz, se nem jó, inkább felesleges. Nincs számottev? mondanivalójuk.

  egy olyan szeretet Kánaán fog bekövetkezni, ami alapjából véve kultúránktól, felfogásunktól, és gondolkodásunktól kezdve egészen a testünkig megváltoztat minket, nem egyenl? e egy gyarmattal?
  Ez a hazugsággal egyenl?. A Szeretet folyamatosan érkezik Istent?l, mindig is az ember szabad akarata döntött, hogy elfogadja, vagy sem.
  De nagyon jól érzed az ellentmondásokat.

  Nyilvánvalóan a kozmosznak, és a spirituálisan éretteknek hasznos, de akik még szellemi el? úton vannak?
  Ez csak az ellener?nek hasznos. A Kozmoszt baromira hidegen hagyja, hogy mi van a Földön, a spiritualitás pedig egy generált agyszülemény. a Szellemi érettségre kéne törekedni. A lelki szegénységre.

  Helytelen meglátás, és kapkodás az, amit felfedezni véltem. Sürgetik, áldják, és segítik a folyamatot, ami esetleg a mi civilizációnk számára alapvet?en a vég lesz, és egyben egy másfajta kezdet.
  gondold nyugodtan tovább…a civilizáció, a világ-vége, az emberiség halála ezek csak az Anyag, de mi lesz a Szellemi rész és a lélek sorsa?
  Tulajdonképpen nem velük akarja e felvenni a Csillagköz a kapcsolatot, mindössze az akadály, hogy útban áll még egy fejl?d?, de értelmetlen civilizáció? És mi sem egyszer?bb megoldás, mint gyorsan felemelni ?ket, hogy aztán az egység létrejöhessen.
  érdekes meglátás, ha tovább látsz a csillagokon, akkor meglátod, hogy az egyetlen aki Igaz szándékból fel akarja venni veled a kapcsolatot az Isten és aki útban van az csak mi magunk vagyunk.

  Azonban arra nem számítanak, hogy ezzel egy univerzum által tervezett faj értelmi kifejl?dését ?zik zátonyra.
  nem, arra nem számítanak, hogy az ember felébreszti magában az Önzetlen Szeretet képességét. Mert ha ez nem lenne meg benned, nem tudnád ilyen világosan látni, hogy nem lehet az egyiken átgázolni, hogy elérjem a másikat, ezt a szív nem képes befogadni.
  Ez nem elég jó ajánlat.

  Itt felmerült a gondolat, hogy talán két hatalom van, és míg az egyikt?l felszabadulunk, a másik rabságába kerülünk egy olyan illúzió szeretetenergia létrehozásával, ami meggátolja majd kollektív gondolkodásunkat, és a szembemenésünket, azaz a szelíd engedetlenséget, és er?szakot. Itt olyan gondolat ébred fel bennem, hogy nem csillagközi szövetségr?l van szó, hanem csillagközi összeesküvésr?l, melynek értelmében bizonyos fajok összefognak annak értelmében, hogy a többi fajt begyarmatosítsák.
  Egy hatalom van: Isten, és van a hatalomra tör? a sötét er?k. De az összeesküvés is jól érzed, a szorítást, a káoszt, a z?rzavart, de nem a test az ember a lényeg, hanem a lelke.

  Tehát most nem történik más, mint az emberiség csendes, szellemi úton történ? likvidálása
  Ez a sötétség egyetlen célja.

  Dehogynem, szeretek a magam módján, ahogyan egy ?ember? szeret. Nyugodt vagyok, meditálok, sétálok, segítek az embereken, és szeretetet árasztok magamból, de a józan eszemet nem vesztem el.
  Szerintem Te nagyon is Szeretsz, mégpedig ez nem önszeretet, mert egyik kérdésben sem találkoztattam azzal, hogy mi lesz velem, csak olyannal, hogy mi lesz az emberekkel.
  Nem is muszáj annyira arra a nyugalomra törekedni, mert az egy következmény. Az érzéséket mindig meg kell vizsgálni, mert szinte minden érzés hitetlenségb?l fakad és sokat kell dolgozni velük, rajtuk.

  A hosszú, materialista, tévutas, nyomorgó, és háborús keser?s id?k által az emberiségnek szeretethiányt okoznak, és ma már egyenesen a hanyatlásba segítették, hogy megmentésre szoruljon, és maga kérje a szeretetcsapdát, mert így az univerzum engedi. Tehát most megmentenek minket azok, akik 2000 éven át a hanyatlásba döntötték egy nevetséges hitrendszerrel az emberiséget, és azt akarták elérni, hogy az eltudományosodó, materialista, és hideg emberek csakis a vallásban találják meg a szeretetet, és ne a természetben.
  Próbáld meg elképzelni, hogy az ember azért nem ennyire ártatlan. Nem véletlen a sorsa, mely már évezredek óta ugyan azt a szenvedést, hanyatlást, nyomort mutatja, csak a körülmények változnak. Az elnyomókat, fogva tartókat nem kell messze az ?rben keresni.

  hideg emberek csakis a vallásban találják meg a szeretetet, és ne a természetben. Imádkozzanak Istenhez
  ez bár nagyon cinikusra sikeredett, de a lényeg benne van. Nincs más megszabadulás csak Istenbe vetett hit.
  Miért könnyebb elhinni, hogy egy csillaghajó menti meg a világot, mint az, hogy Istennek van ehhez egyedül hatalma?

  Isten nevében megmentenek minket
  Isten nem küld az ?rb?l senkit se, ha neki vannak követei, akkor azok a Földre születnek, mint emberek.

  Tehát az emberiség 2000 éve fogoly, és Krisztus nem megváltott minket, hanem elkezdte felkészíteni az emberiséget a 2000 éves csapdára, ami mára úgy t?nik, a végkifejlet felé közeledik.
  És ha most bekerülünk ebbe a szeretetcsapdába, ki tudja, mennyi ideig leszünk benne, míg nem újra szabadok leszünk.

  az emberiség már örökt?l fogva fogoly és nem lesz vége akkor sem ha a világnak vége, hanem újabb örökkévaló id? telik el megszabadulásáig. De err?l nem tehet se Isten, se Jézus, se a földönkívüliek.

  Tehát az ember felemelkedhet egy Isteni szintre, és akkor már semmit sem érnek a szemében az idegenek, míg mi, akik korlátoltak vagyunk, minden alapvet?en természetes Isteni képességgel rendelkez? lényt elfogadunk, holott mi magunk is hordozzuk az Isteni képességekre való hajlamot, csupán a Földön minden valószín?séggel tudatos korlátozás folyik. Mert ha az ember hirtelen felismerné saját erejét, nem tartana szükséget segítségre, és így meghódíthatatlan lesz.
  Törekedj hát a meghódíthatatlan Szellemre. Amit elengedsz többé már nem lesz hatással rád. Csak a szellemi részünk nélkül vagyunk korlátozott Isteni lények, ha sikerül újra megszerezni, és megtartani akkor megszületik az Isteni lény.

  #16065
  Névtelen
  Vendég
  horatzio wrote

  A felszínes tudással lehet, hogy az ember megelégedne, de az Igazság nem. Ezért aki az Igaz Tudást kutatja, a Tökéletességet annak nincs megállás, mert az Igazság folyamatosan megjelenik gondolatok formájában. Ezek gyakran a semmib?l (Isteni sugallat) jelennek meg és felborítanak mindent amiben az ember addig hitt. Nem ezek a gondolatok teremtik a káoszt, hanem az addig kialakított téves elképzelések.

  Folyamatosan keresek, tanulok, kutatok, és levezetek. A hit iránt éppen annyira érdekl?d? vagyok, mint a spiritualizmus iránt, míg a racionális énemet, és Egonomat nem elvetem, csak legy?zöm, és áthangolom. Azonban mivel a kett? üti egymást, így két külön nézetet, gondolkodást, felfogást alakítottam ki magamnak, az egyikkel vallásosan, a másikkal energikusan közelítem a dolgokat, így továbbra is független maradok. Ám az Isteni sugallat azért sem helyes feltételezés, mert mint tudjuk, morfogenetikus energiamez?b?l ered minden gondolat, ezt viszont lehet tudatosan is, és technológiával is piszkálni, módosítani.

  Nekünk nem kell foglalkoznunk más csillagok lényeivel. Minden csillag a saját kis él?világával egy egyedi fejl?dés színtere. Én nem megyek oda, ? nem jön ide, mert a Földön CSAK földi létforma élhet.

  A lélek a létezésben tudatosan megválaszthatja fejl?dési színterét, mint ahogy Dávid is úgy döntött, hogy itt tanul tovább, közben segít.

  Szellemileg viszont nagyon is képesek kapcsolatot teremteni az erre nyitott elmékkel. Biztos számos kontakt kapcsolat él, ez se nem rossz, se nem jó, inkább felesleges. Nincs számottev? mondanivalójuk.

  Az viszont minden Galaktikus civilizációt érdekel, hogy az adott galaxissal mi történik. És a Földön lezajló negatív folyamatok károsítják a galaxis harmóniáját. A többi fajnak joga van harmonikusan élni, de nincs joga a harmóniát helytelenül kialakítani. Ami viszont nem helyes, az a gyarmatosítás. És valamilyen szinten ilyesmi is történik most.

  A spiritualitás pedig egy generált agyszülemény. a Szellemi érettségre kéne törekedni. A lelki szegénységre.

  Nagyon er?s hitvallásod van. Én sem tagadom a Teremt? els?dlegességét, de ugyanakkor kicsit toleránsabbnak kéne lenned, és engedned olyan tudományok használatát, amit csak mert évezredekig elzártak t?lünk, ezért idegennek, helytelennek t?nnek.

  de mi lesz a Szellemi rész és a lélek sorsa?

  Én pusztán abban reménykedek, hogy a létezés fennsíkját nem lehet tudással meghódítani. Mert abban az esetben, ha ennek a világnak vége lesz, legyen a léleknek hova visszatérnie.

  Ez a “sötétség”? egyetlen célja.

  a Galaktika nem sötétség, csak a pozitívumot beépíti a hierarchiába.

  Próbáld meg elképzelni, hogy az ember azért nem ennyire ártatlan.

  Az ókori civilizáció messze elütött a mostanitól. Sokkal toleránsabbak, értékesebbek, és értelmesebbek voltak az emberek. Én nekem állandóan volt olyan érzésem, hogy éltem az ókorban, s bár tény, primitívek, olykor barbárabbak voltunk, de olyan mérték? szeretet, és szabadság nem tapasztaltatott a Jézus óta létez? világban.

  Az elnyomókat, fogva tartókat nem kell messze az ?rben keresni.

  Nekem néha sokkal rokonszenvesebbek a mostani hanyatló er?k, mint az újak. Elég durvának tartom, amilyen mértékben elnyomja az új er? a régit.

  Nincs más megszabadulás csak Istenbe vetett hit.

  Ám miközben Istenbe vetem legf?bb hitem, gondolkodom, s cselekszem, s nem engedem, hogy láthatatlan fonalat kössek a nyakamra, és kezdjenek el azon rángatni. Mert ha csak imádkoznák, hinnék, és szeretnék, megfojtanának.

  Isten nem küld az ?rb?l senkit se, ha neki vannak követei, akkor azok a Földre születnek, mint emberek.

  A Földre született megannyi lélek között több százezer a kozmoszt szolgálja.

  az emberiség már örökt?l fogva fogoly és nem lesz vége akkor sem ha a világnak vége, hanem újabb örökkévaló id? telik el megszabadulásáig. De err?l nem tehet se Isten, se Jézus, se a földönkívüliek

  Te nagyon érzékeny lélek vagy, de elfelejtetted azt, ami születésed el?tt volt. Talán, mert sok magány, elmúlt emlék, és a régi szép nosztalgikus történetek olyan drámai hatással voltak a lelkedre, hogy félsz az újtól, a változástól. Én azonban most kezdem el feltételezni a születésem el?tti végtelen szellemi, és lelki szabadságot, ahol, mint valami Isteni hely pillérjér?l, minden tudással nézhetted a világot, megtervezhetted, hova mész, mit akarsz ezen életedben megtanulni, milyen árakon, mennyi ideig, és szellemed hogyan tökéletesedik. Azonban amint megérkezel egy új helyre, a hirtelen felejtés, és az ismeretlen iránti félelem miatt megfeledkezünk a lelki fennsíkról.

  Törekedj hát a meghódíthatatlan Szellemre. Amit elengedsz többé már nem lesz hatással rád. Csak a szellemi részünk nélkül vagyunk korlátozott Isteni lények, ha sikerül újra megszerezni, és megtartani akkor megszületik az Isteni lény.

  Ezek a kijelentések, biztatások, és megjegyzéseid jól esnek. De azért a szellemi szabadság mellett nem tartózkodok az újtól, és a tanulástól, s valamilyen szinten a megtervezett életem okultatásaitól.
  A tanítások az Ina bolygóról topicban (olvastam a múltban, és utólag is, csupán nem regisztráltam. De biztos számodra is jólesett a régi felszabadulás, és tapasztalatmegosztás) egy Elenis nev? egyiptomi felhasználó fejl?désedre, és megjegyzéseidre azt jelentette ki, hogy egy angyal vagy. Szerintem viszont egy fénylélek. Azonban sok téveszme befolyásol, de te is sok mindenre rájöttél. Szívesen megismernélek közelebbr?l, mélyebbr?l, persze, ha nézeteltéréseinket sikerül rendeznünk. 🙂

  #16066
  szarkofag
  Felhasználó

  “több dolgok vannak Földön, s égen, Horatio, semmint bölcselmetek álmodni képes” (Shakespeare)

  #16067
  Szpacsek
  Felhasználó

  Ezt nem Shakespeare mondta, úgy tudom, hanem egy ókori római bölcs !

  #16068
  horatzio
  Felhasználó

  Szia Para!

  Nem születtem hív? embernek én sem. Nem is igazán akartam Isten fel?l megközelíteni a lényeget (mert nem túl népszer?), de a végére csak ? maradt nekem, mint Egyetlen Igazság.

  A folyamat egyszer?en indult úgy mint nálatok, (a sok ember a parán és a világban mindenhol). Egy bels? késztetés indította el, egy vágy, hogy megtudjam ki vagyok és miért vagyok itt.
  Néhány fontosabb esemény is megel?zte a kutatást, pl. hogy találkoztam földönkívüliekkel és angyalokkal is.
  Én a földönkívüli szálat kezdtem el követni és akkor találtam rá erre az oldalra. Olvastam Dávidot, hallgattam Alajét, elhitettem magammal, hogy valamiféle felemelkedett mester vagyok, küldtem er?t a földanyának, meditáltam, kipróbáltam az astrál projekciót, meg forgattam a csakráimat is…a tapasztalataimról, majd még írok.
  Próbálták megválaszolni a kérdéseimet: Ki vagyok?
  Olyan jó volt elhinni, hogy sziriuszi lény vagyok, esetleg atlantiszi, vagy lemúriai pap.
  Miért vagyok Itt?
  olyan jó volt elhinni, hogy feladatom, hogy segítsek az embereknek felemelni a fényt.

  A lényeg, hogy nem megalázásból, gúnyból, hitetlenségb?l írom amit írok, és nem is térítésb?l. Már kevés az id?, hogy az emberek megváltozzanak, bár a lehet?ség mindig adott és az elmúlt néhány évben sokat fejl?dtünk.
  Én ugyan azt akarom amit a földönkívüliek, vagy éppen amit te akarsz: ha eljön az id?, tudják az emberek, hogy van választás, és hogy mik közül lehet választani.
  Én is írok a múltról, jelenr?l, jöv?r?l, hogy teljes legyen a kép. Az összehasonlítás végett muszáj megemlítenem, hogy mit látok hamis tanításnak, mit Igaznak és miért.

  Nincs a világon olyan nézeteltérés ami miatt ne ismerhetnénk meg egymást. A lényeget amúgy is látod, mint ahogy én is látom a szeretetet a szívedben.

  #16069
  szarkofag
  Felhasználó

  Horatio azt mondja, képzel?dünk,
  És nem fog rajta hit, ez általunk
  Két ízbe látott rémlátvány fel?l:
  Én hát magammal hívtam ?t, virassza
  Velünk az éjnek perceit;
  S ha j? megint a tünemény, legyen
  Szemünk tanúja, és szólítsa meg.

  Els? felvonás; 1. Szín

  HAMLET

  Több dolgok vannak földön és egen,
  Horatio, mintsem bölcselmetek
  Álmodni képes.

  Kizökkent az id?; – ó, kárhozat!
  Hogy én születtem helyre tolni azt.

  Els? felvonás; 5. Szín

8 bejegyzés megtekintése - 1-8 / 8

Be kell jelentkezni a témakör megválaszolásához.