George Kavassilas üzenetei

News Fórumok UFO-k Földönkívüliek George Kavassilas üzenetei

9 bejegyzés megtekintése - 1-9 / 9
 • Szerző
  Bejegyzés
 • #6855
  admin
  Adminisztrátor

  Ide jöhetnek Kavassilas üzenetei. Kezdésként legyen szó arról, ki is ? tulajdonképpen.IDÉZET:George Kavassilas jövendölése- avagy mi várható 2011 és 2013 között(összefoglaló)George Kavassilas Ausztráliából származik, aki az élete során nem mindennapi megpróbáltatásokon és élményeken keresztül tett szert fontos tapasztalatokra. A természetének és tapasztalatainak köszönhet?en felel?sséget és kötelességet érez az iránt, hogy fontos információkat osszon meg másokkal, akik ezek alapján eldönthetik a közel jöv?ben, hogy melyik utat választják. Elmondásaiban csakis a saját élményeire, tapasztalataira és bölcsességére támaszkodik. Azt mondja, hogy jelenleg a Földön több olyan ember is van, akik saját szemléletük és tapasztalataik alapján informálják az emberiséget a jelenlév? történésekr?l, mint pl. David Icke, Gregg Braden vagy Drunvalo Melchizedek, akiket Kavassilas nagyon tisztel.Lehet, hogy mindegyiküknek más a nézete, de lényegében azonos helyr?l kapják az információt. Az ösztönzi ?ket, hogy feleleteket találjanak saját kérdéseikre, miközben a szívük hangjára és a fény energiájára támaszkodnak. George Kavassilas azt mondja:?Ha létezik valami vagy valaki, aki arra buzdít minket, hogy adjuk át saját energiánkat vagy hogy hagyatkozzunk más valaki energiájára ( ezek hamis próféták vagy mesterek ), akkor ilyen esetben csalásról és mások manipulálásáról van szó.?George Kavassilas 1966-ban született és mint gyermek már rengeteg tapasztalatra tett szert, amikor többféle földönkívüli lény vitte el ? baráti és kevésbé baráti szándékkal. Az els? emlékei a találkozásról a negatív (ellenséges) lényekkel 5 éves korára nyúlnak vissza. Emlékszik, hogy milyen módon tették mozgásképtelenné, s mikor visszahozták ?t, akkor hidegrázás töltötte el. Ilyenkor odament édesanyja ágyához, aki felébredt és nem értette, hogy a gyermeke miért van átfagyva. A fiú ekkor hiába mondta, hogy elvitték a földönkívüliek, édesanyja úgy reagált erre, hogy biztosan rosszat álmodott. Más lehet?ség nála fel sem merülhetett, még akkor sem, amikor fiának elt?nt a takarója vagy a vánkosa az elrablását követ? napon.Hasonló meg nem értéssel találkozott kés?bb többször is, de megértette azt, hogy olyan tapasztalatokra tett szert, amelyekre még más nem. Az ezzel kapcsolatos problémákkal saját magának kellett megküzdenie. Elmondta, hogy voltak olyan hetek gyermek és serdül? korában, amikor háromszor is elvitték ?t. Ilyenkor az iskolában nem tudta leküzdeni álmosságát, mivel egész éjszaka fent volt. Az ilyen találkozások után implantátumok voltak a finomanyagi és a fizikai testében. Azt gondolja, hogy ez mind azért történt, mert el?re tudták a sötét er?k, hogy feln?tt korában fontos információkat fog majd átadni az emberiségnek ( melyeket épp jelenleg ad át ), s ezzel akarták befolyásolni. Hasonló események máig megtörténnek vele, de már ritkábban. Megtanulta, hogy a tudat és a bels? fény ereje mindenféle manipulációs törekvést megsemmisít, így már nem tudnak ártani neki.A legértékesebb tapasztalatot 2003-ban szerezte, amikor az ?igaz fény? Galaktikus képvisel?i meglátogatták ?t és megismertették vele a lélek tudatos testb?l való kilépését és annak tudatos visszatérésének a technikáját. Meglátogatta ennek az Univerzumnak összes dimenzióját, utána meglátogatott más Univerzumokat is, melyek felépítése teljesen eltér a mienkt?l. A mi világunk a fényb?l van építve ( több Univerzum = Omniverzum ). Kavassilas szerinte minden él?lény : egy bolygó él?lény, egy galaxis él?lény, egy univerzum él?lény, stb. A mi univerzumunknak 13 dimenziója van, és ez is el?lény.A jelenlegi univerzumunkba tapasztalatokért jöttünk ? megélni, megismerni és megérteni azt, amely a fényhullám/fényvibráció alapjaira épül. Az utazása alatt Kavassilas megértette, hogy az inkarnációnk folyamán azért léptünk ebbe az Univerzumba, hogy személyes tapasztalatokra tegyünk szert, hogy az összes szint lehet?ségeinek kiaknázása után saját fény-Univerzumunk teremt?jévé válhassunk. Az egész Univerzumunkban a dualitás törvénye uralkodik, Isteni Anya és Isteni Atya tudatának formájában, amely több szintb?l áll.Itt a mi galaxisunk, a Tejútrendszer az Isteni Anya és az Androméda galaxis pedig az Isteni Atya. A Naprendszer szintjén az Isteni Anya a Föld, még a Nap képviseli az Isteni Atyát. A Földön reinkarnáció szintjén ugyanezt jelképezi Jézus és Mária Magdaléna. Mindez számunkra a 13. dimenzióban kezd?dött, amikor is lelkünk belépett ebbe az Univerzumba. De a 9. dimenzióban még nem létezik test, csak energia.A mi életutunk az Univerzum megismerésénél a 9. dimenzióban kezd?dött, és minden lehet?ség tanulmányozás után egy dimenzióval lejjebb folytatódott, amíg el nem értük a 3. dimenziót. A 7-8. dimenzióban található egy véd?réteg (membrán), a 7-t?l az 5. dimenzióig már megtalálhatóak a fizikai testek, de a miénkt?l kevésbé s?r?bbek és alakjukban általában különböznek t?lünk. Ezekre a dimenziókra úgy tekintünk, mint a mennyországra. Itt nincsenek negatív entitások, csak harmónia van, semmilyen betegség nincs, és azonnali a lélek vezet? szerepe. A 5-t?l 4. dimenzióig lefelé ismét megtalálható egy véd?réteg, s a 4. dimenziótól lefelé találhatók meg a negatív entitások. Viszont az egész Univerzumban fellelhet? a dualitás, mivel ez az Univerzum a fény hullámmozgásának a hatására jött létre.Mindenhol, ahol megtalálható ez a hullámmozgás, ott a dualitás törvénye érvényesül. Minél alacsonyabb dimenziókban járunk, annál er?sebb a dualitás ereje, annál nagyobb a s?rítettség, és az arra való késztetés, hogy az ember megismerést és tapasztalatokat szerezzen. Az emberiség most a 3. dimenzióban él, vagyis egy olyan térben, ahol igen magas a dualitás ereje. A Föld az Univerzum tükre, de nagyon koncentrált állapotban. Ez az alsó határ, a mélypont , ahonnan már csak felfelé haladhatunk. (Igaz van még a 1. és a 2. dimenzió, de az a tér máson alapul, ezért George Kavassilas nem foglalkozik vele). A 4. dimenzió a legterjedelmesebb, amelyben sok szint és oktáv található.Minden entitás a 3. és a 4. dimenzióban a mi korlátolt dualitás-értelmezésünk miatt negatív vagy pozitív besorolást kap. A 4. dimenzióban a negatív entitások már fejlett technikával és er?s manipuláló tehetséggel rendelkeznek ? képesek holografikus képeket kivetíteni, szintetikus fénylényeket létrehozni, lebénítani az energia centrumjainkat ( paralízis ), a gondolatainkba belépni, érzéseinket befolyásolni stb.. A gyógyítás vagy a csakrák, mint energiacentrumok a 4. dimenzióban, nekünk még itt a 3. dimenzióban csak paradigmák. Az 5. dimenzióban csak egy energiacentrum található a mell tájékán. A 3. dimenzióban kapcsolatba léphetünk a 4. dimenzióval, ha gyógyításról vagy telepátiáról van szó. Ha viszont a feltétel nélküli szeretetr?l beszélünk, akkor az 5. és más magasabb dimenzióval vagyunk kapcsolatban.George Kavassilas figyelmeztet minket a 4. dimenzió negatív entitásainak tevékenységére a mostani id?szakban, mivel számunkra nagyon fontos a 2011-2012 év. ( A drogok és más halucinogének használata csak a 4. dimenzióba engedik az embert, azért használata nem ajánlatos. )Van-e szabad akaratunk vagy a jöv?nk már adott?George Kavassilas szerint megfelel? néz?pontból szemlélve a jöv? már meg is történt, ezért akik a jöv?be látnak, tudják, hogy a Földön az elkövetkez? id?kben minden rendben lesz. Hogyan lehetséges ez? Létezik-e szabad akarat a mi korlátolt 3. dimenziónkban? A valóság viszont az, hogy a mi fels?bb Énünk el?re eldöntötte, hogy milyen eseményeket szeretne megélni és milyen feladatokat szeretne felvállalni ebben életünkben. Kavassilas következ? példákon tudja ezt elmagyarázni:1. ez olyan, mintha a Földet egy lapos éremnek látnánk, de ha feljebb mennénk, ha nagyobb látószöggel rendelkeznénk, akkor látnánk, hogy a Földünk gömb alakú, vagy2. mintha egy szerepet játszanánk egy filmben. Tudjuk, hogyan végz?dik az esemény, mégis az eseményt reálisan átéljük. Ha szeretnénk, hogy a film jó sikerüljön, akkor tudnunk kell, hogy minden szerepl?nek hitelesen kell eljátszania az el?re megírt forgatókönyv alapján a szerepét. Nem lehet semmit sem kihagyni abban a hitben, hogy nincs értelme, mivel már minden adott. Ez így m?ködik mindkét példát beleértve!Ha tudatosan kapcsolatban vagyunk magasabb Énünkkel, akkor betekinhetünk a jöv?nk eseményeibe, mivel a magasabb Én szintjén a térnek és a id?nek más az ?érzékelése?, mint a 3.dimenzióban. Evvel kapcsolatban George Kavassilas két dolgot hangsúlyoz ki : vannak események, amelyekr?l tudja, hogy nem muszáj, hogy megtörténjenek; s vannak olyanok, amelyekr?l tudja, hogy biztosan meg fognak megtörténni. Többször is meggy?z?dött ezekr?l a dolgokról, s most már ki meri jelenti, hogy biztosan fel tudja ismerni a két esemény közötti különbséget. Tehát azok az információk, melyeket most közzé tesz, a második csoportba tartoznak, vagyis biztosan meg fognak történni!Mi várható a közeljöv?ben?George Kavassilas szerint 2011-2013 között a Földön kulcsfontosságú események fognak lejátszódni, azaz : a Föld az 5. dimenzióba való felemelkedésének folyamata és az ehhez szükséges fénytest-aktiválás fog megtörténni. Ehhez a folyamathoz sok ember fog kapcsolódni.A maja naptár George Kavassilas szerint nem 2012. december 21-én ér véget, hanem a valójában 2013. március 21-én. Figyelmeztet mindenkit, hogy ez az utóbbi dátum csillagászati szempontból a napéjegyenl?séggel és nem a napfordulóval van kapcsolatban, és mivel 2013. március 21-én napéjegyenl?ség van, ekkor aktiválódik a Föld fényteste. Sokan viszont ismeretebbnek és fontosabbnak tartják a 2012. december 21-i napot, de ezzel a nappal kapcsolatban G.Kavassilas annyit említ meg, hogy a 3. dimenzióban a Földön ( a Gáián ) már senki nem lesz, s ezen a napon kezd?dik el a Föld átalakulása, vagyis a pólusváltás. Ekkor már a 3. dimenzióban semmilyen él?lénynek nem lesz esélye ezeket a változásokat túlélni.Az Földanya 2012. december 21 és 2013. március 21. között megtalálja saját magját (középpontját) és csillaggá ? fénylénnyé – alakul át. Az Univerzum számára ez az átalakulás egy természetes jelenség.A földrengés pedig addig arra szolgálnak, hogy a Föld fokozatosan közelebb jusson a középpontjához. ( Kavassilas még megemlíti, hogy tud a HAARP-technológiáról is, amely mesterséges földrengést idézhet el?).Kérdés: Hol leszünk mi, ha 2012. december 21-én a Földön nem lesz senki?George Kavassilas szerint a forgatókönyv nem mindenki számára egyforma. Jelenleg az entitások az Univerzumok különböz? részeib?l inkarnálódtak a Földre, különböz? fejlettségi fokkal. Mindenki kiválasztotta saját maga számára – a Fels?bb Énjén keresztül – azt az utat, amely a legkívánatosabb számára a fejl?dése szempontjából. Az emberiség egy része, kb. 2 milliárd ember ugyanolyan folyamaton fog átmenni, mint a Földanya, azaz : felemelkedés a 3. dimenzióból az 5. dimenzióba 2012.december 21-ig. Kés?bb, 2013. március 21-ig pedig aktiválódik a Föld fényteste. A populáció egy része ehhez a naphoz közeledve elhagyja a Földet ? Kavassilas szerint itt a jelenlegi emberiség felér?l van szó. És hogy hová mennek? Ennek egyes útjait, forgatókönyveinek részletes leírását a következ?ekben meg is adja :1. forgatókönyv – Az 5. dimenzióba való átmenet, avagy a dimenziókapuk kinyílásaGeorge Kavassilas szerint a 2011-es év vége felé ( október végén és november elején ) egészen 2012. december 21-ig a Földön kinyílnak az úgynevezett dimenziókapuk, amelyeken keresztül az emberek átmehetnek az 5. dimenzióba ( ezeket a kapukat Kavassilas természetes kapuknak nevezi ). Eleinte csak néhány ember fog tudni átmenni ezeken a kapukon, akiknek többsége aztán visszatér is a 3. dimenzióba, a Földre, mivel itt még feladatuk lesz ? ?k lesznek a földi emberiség asszisztensei vagy a segít?i. Kavassilas tudja, hogy ez a feladat vár rá is. A dimenziókapuk 2012 év második felét?l válnak átjárhatóvá a többség számára. Ez mind attól függ, hogy a helyzet a Földön mennyire élez?dik ki. A dimenziókapuk 2012. december 21-én teljesen bezárulnak, s azok, akiknek át kellett menniük, már a másik oldalon lesznek. A kapuk nem egy adott helyhez lesznek kötve, így nem történhet meg az, hogy nem tudunk megfelel? id?ben odaérni. Lehetséges, hogy egyes egyéneket intuíciójuk vonzza majd egy konkrét helyre, de ez nem feltétele annak, hogy sikeresen átkeljen a kapun ? minden egyes átmenetel egyedi lesz. Egyszer?en megmondva : mindenhol lesz dimenziókapu, ahol arra szükség lesz ? lehet akár kórházakban, fegyintézetekben vagy háborús övezetben is.Egyesek számára a kapuk láthatatlanok lesznek, mivel nincsenek fizikai helyhez kötve, s inkább az ember rezgésével van kapcsolatban ( mintha mindenkinél található volna egy kapu ). Az 5. dimenzióba való átkelésnél az ember nem hagyja el a Földet, de egy párhuzamos világba kerül a Földön, egy magasabb rezgés? szintre, amelyre már a 3. dimenzióban lev? Föld átalakulása ( kataklizmája ) nem lesz hatással. George Kavassilas kb. 2 milliárd embert említ, amely átfog kelni a dimenziókapun. Megemlíti, hogy az 5. dimenzióba, amely a véd?réteg (burok) mögött található, nem tudnak áthatolni a 3. dimenzió negatív energiái, de az 5. dimenzió már a mennyország els? szintjéhez tartozik. Ezzel kapcsolatosan Kavassilas figyelmeztet a mesterséges kapuk meglétére is, az úgynevezett csillagkapukra ( stargates ), melyeket az id?ben és térben való utazásra használják ( a negatív földönkívüliek és a földi háttérhatalmi elit ). Ezek nem természetes dimenziókapuk, nem az 5. dimenzióba való átmenetelre valók. Senkinek se ajánlja, hogy ezekbe belépjen vagy használja ?ket.Bevezetés a 2. forgatókönyvbe – Az emberiség manipulációja és annak következményeiSok ember számára nem titok, hogy a jelenlegi világ valóságos realitása messze van a igazságtól, mivel egy olyan világban élünk, ahol természetes dolog az olyan fokú globális hazugság, csalás és manipuláció, amiben az igazság ténye számunkra szinte felismerhetetlen! A fizikai világunkat az igazságot megmutató szemléleten keresztül nyugodtan nevezhetjük rabszolgatartó társadalomnak. Azoknak, akik ebben a ?mátrix? kiismerésében még csak kezd?k, nyugodtan megmondhatjuk, hogy vannak olyan emberek, akik fantasztikus munkát végeznek az igazság napvilágra hozatala érdekében, mint amilyen David Icke vagy N. Lesanov meg még sokan mások is. Az információ tengerében viszont nehezen lehet felismerni az igazságot, de aki keresi, az meg is találja. Számunkra fontos megemlíteni, hogy a háttérben álló ?a szürke eminenciások? itt a Földön azok, akik dróton rángatják az embereket. De ?k is csak gyalogosok a sötét er?k hierarchiájában és csak kis részét alkotják annak a ?polipnak?, amelynek bázisai a Holdon, a Marson, az Orion csillagképen át egészen a galaxisunkig vezet. Ennek a ?polipnak? a kommunikációja hasonlít ?maffia? által alkalmazott módszerre, ami azt jelenti, hogy a Földön uralkodó er?knek nincs annyi információja, hogy az egészet átlássák. A Földön lév? fels? körök is még magasabb körökb?l vannak manipulálva és megtévesztve! Ezen kívül nem egységesek, és széthúzóak, mint ahogy negatív lényeknél ez természetes.Miért manipulálnak minket?A negatív entitásoknak ( parazitáknak ) csak egy fontos céljuk van, hogy uralkodhassanak másokon, mivel csak így tudnak energiát szerezni vagy inkább lopni. Az emberi fajt is azért igázták le és azért manipulálták, hogy egy agymosott csordát hozzanak létre, amelyb?l csak negatív csoportoknak származott hasznuk. Milyen haszonról van itt szó? Az energialopást már említettük ( az univerzumban ugyanis léteznek olyan lények, amelyek a negatív érzelmek energiáiból élnek), de a legfontosabb számukra a mi GÉNÁLLOMÁNYUNK! Mert tudják, hogy mi, emberek nagyon értékes áru vagyunk az univerzumban, mivel a Földön él? faj egyedi genetikai kóddal rendelkezik ( éppen ezzel a céllal lett megteremtve), amely kulcs mindenhez, ami az Univerzumunkban létezik ? és kulcs az összes életformához és energiához. A mi Univerzumunkban ebben a pillanatban nincs más bolygó, amely ilyen univerzális génállománnyal rendelkezne. Vegyük ezt ténynek. A gyakorlatban ez az univerzális géntartomány azt is jelenti, hogy a Földre akárki inkarnálódhat a mi Univerzumunkból.Ebben a pillanatban ezért számunkra az a fontos ( földönkívülieknek meg azért érdekes ) , hogy az embernek, mint isteni lénynek hozzáférése van minden teremtéshez, ami ebben az Univerzumban megtalálható (mivel a Föld az Univerzumunk kicsinyített mása). A negatív entitások épp ezért nehézen tudnak ellenállni az olyan a kísértésnek, hogy az emberi faj befolyásolásával különleges információkhoz ne juthassanak. Ezért élünk most egy ilyen világban, amelyben elterjedt a legmagasabb fokú manipuláció.De az egész ?játékban? tudatosítanunk kell, hogy a 3. dimenzióban azért vagyunk itt, mert mi ezt így akartuk és mi ezt választottuk! Nem érdemes keresni a vétkeseket és eljátszani az áldozat szerepét. Az életért lév? felel?sség a mi oldalunkon van, s ezért hálásak lehetünk az összes tapasztalatért, amit itt szereztünk az életünk folyamán. Minden a terv szerint megy. Ha az életünkben nem volnának kihívások, akkor nem lehetnénk azok, akik most vagyunk. Azért vagyunk itt, hogy ezt mind megtanuljuk, hogy leküzdjük a haragot és megértsük a jelenlegi létezésünket. Tanuljuk meg elfogadni magunk és a körülöttünk lév?k árnyoldalát, s így már többet nem lesz hatalmuk a negatív entitásoknak felettünk ? nem fognak tudni ránk hatni.2. forgatókönyv – Az emberek elcsábítása a Földr?lMilyen forgatókönyv vár azokra, akik nem a Földanya felemelkedésének az útját járják? George Kavassilas a következ? módon magyarázza. A negatív entitásoknak az érdeke az, hogy az agymosott emberi csordákat elzárják és átvigyék egy másik helyre, miel?tt még megsz?nik a 3. dimenzió létezése a Földön. A vezet? negatív lények pontosan tudják a jöv? eseményeinek az eljövetelét és felemelkedés folyamatát a Földön. Kavassilas megemlíti, hogy különböz? negatív információk vannak a Föld felemelkedésével kapcsolatban, amelyek nem tájékoztatják eléggé az embereket és illúzióban ringatják ?ket. Az emberekhez a médiákon keresztül pedig sok spekulatív információ is eljut, mint pl. a világháború kitörése, különböz? betegségek elterjesztése, az id?járással való manipuláció, m?vileg el?állított földrengések stb. Ezek a ?rémhírek? nem öltöttek globális méreteket, de nem is fognak, mivel a vezet? negatív entitásoknak sincs érdekükben.Létezik egy forgatókönyv, ami arra készült, hogy minél több embert csábítsanak el a Földr?l az ?rhajóikba, amelyek aztán elviszik ?ket egy másik helyre ( el? van készítve néhány 3. dimenziós bolygó ), hogy megóvják az eddig m?köd? manipulációs mintát. ( Kavassilas ezeket az ?rhajókat taxiknak nevezi, és láthatók lesznek, de az Univerzum magasabb lényei hatalmas fogdáknak hívják ?ket).Az egyik bolygó, amelyre az emberek ki lesznek telepítve, az a Mars. Ez a jövendölés saját tapasztalatra támaszkodik, mivel a Marsnak önálló atmoszférája van, s most is a felszíne alatt több, mint 1 millió ember él. ( Ez már egy régebben futó titkos háttérhatalmi terv része, melynek neve Project Genesis – célja a Marsnak az újra betelepítése). Viszont miel?tt az emberek a Marsra jutnának, el?ször a Nibiru bolygót fogják meglátogatni. George Kavassilas szerint a Nibiru egy m?vileg el?állított bolygó, amelynek saját meghajtása van. Jelenleg a Nap mögött van elrejtve, ezért nem látható. Ha eljön az id?, akkor a Nibiru el? fog jönni. Úgy fogjuk látni, mint most a Holdat és ugyanolyan nagynak is. Persze a valóságban a Nibiru a Holdnál nagyobb, csak messzebb lesz és vöröses lesz a színárnyalata. A negatív entitásoknak azonban vannak tartalékban még más evakuációs helyei is.Kavassilas szerint ez mind azért van, hogy az emberek önkéntesen hagyják el a Földet, mivel az Univerzum törvényei alapján erre senkit nem lehet kényszeríteni. Viszont befolyásolni, manipulálni lehetséges az embereket, hogy ?saját? akaratukból határozzanak úgy, ahogy azt mások akarják. S mind ez akkor történik, amikor a globális helyzet kezd kiélez?dni. Várható a világ gazdaságának és politikájának összeomlása, s ezzel együtt pedig beindulnak a szociális segít? programok is. Nem lehet kizárni a helyi fegyveres összecsapásokat sem. G. Kavassilas szerint legfontosabb az, hogy a Föld felemelkedjen. A Földanyáról azt mondják, hogy még mindig visszatartja magát, mivel várhatók, hogy fokozódni fognak a természeti katasztrófák világunk különböz? részein.George Kavassilas nem tartozik azon emberek közé, akik a pusztulás és reménytelenség elméletét hirdetik. Épp ellenkez?leg, tudja, hogy a pozitív tapasztalatok és reményteljes jöv? az, ami ránk vár. Felkészíti az embereket azokra az eseményekre, amelyek a 2012-ben (kb. az év felét?l) még jobban ki fognak élez?dni. A világ más-más részein különböz? intenzitással fog lezajlani. Az embereknél is minden út egyedi, mivel a tapasztalatok elsajátításához mindenkinek a saját útját kell járnia. És földrészekre vagy államokra is úgy kell tekinteni, mint a lényekre, akiknek saját útjuk van.A helyzet helyenként drámaira is fordulhat, de az embereket G. Kavassilas arra próbálja rávenni, hogy a 2012-es eseményekre úgy tekintsenek, mint egy új emberi faj megszületésére. Erre a szülésre úgy tekintsünk, mint egy új élet megszületésére. Ez nem csak a fájdalomról szól, ezért ne úgy összpontosítsunk rá, mintha az egész eseménynek ez lenne a legfontosabb része.A fent említettek alapján G. Kavassilas nem zárja ki, hogy olyan pillanatok is bekövetkezhetnek, ahol az egyes területeken az áttekinthetetlen helyzetben akármilyen segítség jól fog majd jönni. Ha valaki segíteni fog krízishelyzetben lév?kön, akkor ezzel a tettel sokaknak segíthet, f?leg ha ezt feltétel és elvárás nélkül fogja elvégezni. Ekkor avatkozhat közbe a sötét oldal is, amely számukra a legmegfelel?bb helyzet. A döntés pillanatában fontos lesz a tudatunk és a szívünk hangjára hallgatni (fontos a lelki jelenlét). Az emberek nagyon fifikusak, s ezért az emberiség többsége biztosan át fogja majd gondolni a nekik nyújtott segítség lényegét és a segít?k szándékát. Ez egy olyan helyzet lesz egyesek számra, amikor nem lesz sok id? a gondolkodásra vagy a helyzet mérlegelésére.G. Kavassilas nehezen határozta el magát arra, hogy ezeket az információkat közzé tegye. Tudatában van annak, hogy az említett információk szinte hihetetlenek, s addig még nem kezd?dnek el, addig nehezen lehet ezeket meger?síteni. Tudja, hogy a Föld fels? vezetésének ( az elitnek ) az akarata az, hogy fenntartsák mindenáron a valóságosnak látszó illúzióvilágot, de az események fel fognak gyorsulni. Fontos, hogy az ember fel legyen készülve és ne hagyja magát meggondolatlan döntéseket hozzon az adott pillanatban. Mert nem segíthetünk addig magunknak, amíg nem a szívünkre hallgatunk. George Kavassilas azt mondja : ?Az egónk (fejünk) mindig talál okot arra, hogy miképpen lehet valamiben kételkedni, de a személyes tapasztalatok és az új ismeretek felismerése egyértelm?en olyan információkhoz juttatnak, amelyeket nem lehet megcáfolni?.Az információkból mindenki annyit fog fel, ami számára a leglényegesebb. De tény az, hogy a jelenlegi földi realitás szétes?ben van a kozmikus asztrológiai ciklusok befejezése miatt. Ez nem cáfolható meg és ez a földi vezet?i elit számára sem ismeretlen tény.A Montauk-kísérletek alatt a 20. században ( az id?ben és a térben való utazásnál ) megállapították, hogy egy pontban az ?utazók? rátaláltak egy úgynevezett fény-falra, ahol a 3. dimenzió realitásának a vége van. Tehát a különböz? titkos kísérletek is bizonyítják a 3. dimenzió realitásának teljes szétesését a Földön ? de George Kavassilas szerint ez 2013 március 21-én fog bekövetkezni.

  #18643
  Szpacsek
  Felhasználó

  Az lehet hogy “fénylénnyé” fog a Föld alakulni 2013. március 21.-én, de csillaggá ..???   Azt  hogyan ??    ….mert a Naprendszerben a Nap a csillag. Csillagászati tudományos értelemben a csillag definíciója: az a csillag, amely körül keringenek a bolygók. Ez pedig a Nap. Ha a Föld “csillaggá változik” — akkor is a Naptól kapja a fényét …… Persze most én a materialista szemszögb?l mondom ezt… ! A tudományos, csillagászati, anyagi szempontból. Más:Drunvalo Melchizedek ? Hogy ?t tiszteli nagyon ? Kavassilas ? ?t én is ! ? írta “Az Élet Virágának ?si titka” cím? nagyon jó kétkötetes könyvet !! Az egyik részét (a kéket) azt én is olvastam !! Thoth-tal is kapcsolatban áll Drunvalo ! Thoth aki a bölcsesség istene ! … És azt mondta Thoth Drunvalo-nak, hogy Egyiptomban, a gízai Nagy Piramist ? ÉPÍTETTE….. !(vagy építtette), és nem pedig Kheopsz !!!!!

  #18644
  horatzio
  Felhasználó

  Ha létezik valami vagy valaki, aki arra buzdít minket, hogy adjuk át saját energiánkat vagy hogy hagyatkozzunk más valaki energiájára ( ezek hamis próféták vagy mesterek ), akkor ilyen esetben csalásról és mások manipulálásáról van szó.?Már ezzel az egy mondatával megtagadta Jézust. Pedig állítólag a felemelked?k Krisztus tudattal rendelkeznek.

  #18645
  JudiT
  Felhasználó
  horatzio wrote
  Ha létezik valami vagy valaki, aki arra buzdít minket, hogy adjuk át saját energiánkat vagy hogy hagyatkozzunk más valaki energiájára ( ezek hamis próféták vagy mesterek ), akkor ilyen esetben csalásról és mások manipulálásáról van szó.?Már ezzel az egy mondatával megtagadta Jézust. Pedig állítólag a felemelked?k Krisztus tudattal rendelkeznek.

  Kedves Horatzio!Szerintem nem Jézus tagadásról szól amit mond, hanem óvatosságra int, már ami a küls? “megment?ket” illeti.

  #18646
  gabee
  Adminisztrátor

  Egyébként néha muszáj elgondolkodni a kontakták szavainak jelentésén, mert könnyen félreértelmezhet?k!Természetesen a fordítás min?sége is meghatározó!

  #18647
  horatzio
  Felhasználó
  JudiT wrote

  horatzio wrote
  Ha létezik valami vagy valaki, aki arra buzdít minket, hogy adjuk át saját energiánkat vagy hogy hagyatkozzunk más valaki energiájára ( ezek hamis próféták vagy mesterek ), akkor ilyen esetben csalásról és mások manipulálásáról van szó.?Már ezzel az egy mondatával megtagadta Jézust. Pedig állítólag a felemelked?k Krisztus tudattal rendelkeznek.

  Kedves Horatzio!Szerintem nem Jézus tagadásról szól amit mond, hanem óvatosságra int, már ami a küls? “megment?ket” illeti.

   Egyet értenék veled akkor, ha Jézus tanitásaiból több minden megmaradt volna a kontakták üzeneteiben. Mert semmi másra nem hivatkoznak, csak hogy az ember isten és pont olyan, mint Jézus.  De vannak alapTörvények amiket szintén hirdetett Jézus, de amiket tagadnak. Ilyen az alázat és alárendeltség is.Még a Nap is és a bolygók is valamilyen er?nek engedelmeskednek és ez a biztositéka annak, hogy az ?rben nem a káosz uralkodik.Mert mind Tudja, hogy nincs független létezés. Csak az ember hiszi, hogy elkerülheti más energiáját, csak az ember hiszi, hogy a világért más felel?s.Hogyan tudna Önzetlenül Szeretni, ha nem lenne alázatos a másik ember felé?Egy anya sokszor “leereszkedik” hogy kifejezze szeretetét. Lemond minden tudásáról és gügyögve, mókás arcokat vág, hogy megnevettese gyermekét.Kavassilas nem sokban különbözik az eddigi kontaktáktól. Hivatkozik egy fels?bb énre, aki ellentétben az alsóval már tudatos.Tehát amit mint alsó-egós lény addig m?velt, az felejthet?, mert hogy nem volt tudatos. Aztán a világ sorsa a sötét hatalom kezében van, miattuk ilyen amilyen. Ebben nagyon sok igazság van és megbotránkoztathatja az embereket, elégedetlenné teheti ?ket, De mir?l is beszélünk: A világról. Nem azt kéne elhagyni, annak minden sötétségével, vakfényével, kényelmével, pénzével, aranyával, tudasával, dimenzióival, …együtt?Akkor meg minek kell vele ennyit foglalkozni?Kavassilas a jöv?t nem képes máshogy elképzelni csakis anyagban, csakis az univerzumban. Mégcsak próbálkozást sem tesz a Szellemben való élésre, ezért ?t szellemi-vezet?nek választani nem túl bölcs döntés.Ez abból is látszik, hogy Istent, mint dualitás képes csak felfogni. Férfi-n?, atya-anya. A dualitás az egész univerzumban létezik? Ez nekem új.

  #18648
  JudiT
  Felhasználó
  horatzio wrote

  JudiT wrote

  horatzio wrote
  Ha létezik valami vagy valaki, aki arra buzdít minket, hogy adjuk át saját energiánkat vagy hogy hagyatkozzunk más valaki energiájára ( ezek hamis próféták vagy mesterek ), akkor ilyen esetben csalásról és mások manipulálásáról van szó.?Már ezzel az egy mondatával megtagadta Jézust. Pedig állítólag a felemelked?k Krisztus tudattal rendelkeznek.

  Kedves Horatzio!Szerintem nem Jézus tagadásról szól amit mond, hanem óvatosságra int, már ami a küls? “megment?ket” illeti.

   Egyet értenék veled akkor, ha Jézus tanitásaiból több minden megmaradt volna a kontakták üzeneteiben. Mert semmi másra nem hivatkoznak, csak hogy az ember isten és pont olyan, mint Jézus.  De vannak alapTörvények amiket szintén hirdetett Jézus, de amiket tagadnak. Ilyen az alázat és alárendeltség is.Még a Nap is és a bolygók is valamilyen er?nek engedelmeskednek és ez a biztositéka annak, hogy az ?rben nem a káosz uralkodik.Mert mind Tudja, hogy nincs független létezés. Csak az ember hiszi, hogy elkerülheti más energiáját, csak az ember hiszi, hogy a világért más felel?s.Hogyan tudna Önzetlenül Szeretni, ha nem lenne alázatos a másik ember felé?Egy anya sokszor “leereszkedik” hogy kifejezze szeretetét. Lemond minden tudásáról és gügyögve, mókás arcokat vág, hogy megnevettese gyermekét.Kavassilas nem sokban különbözik az eddigi kontaktáktól. Hivatkozik egy fels?bb énre, aki ellentétben az alsóval már tudatos.Tehát amit mint alsó-egós lény addig m?velt, az felejthet?, mert hogy nem volt tudatos. Aztán a világ sorsa a sötét hatalom kezében van, miattuk ilyen amilyen. Ebben nagyon sok igazság van és megbotránkoztathatja az embereket, elégedetlenné teheti ?ket, De mir?l is beszélünk: A világról. Nem azt kéne elhagyni, annak minden sötétségével, vakfényével, kényelmével, pénzével, aranyával, tudasával, dimenzióival, …együtt?Akkor meg minek kell vele ennyit foglalkozni?Kavassilas a jöv?t nem képes máshogy elképzelni csakis anyagban, csakis az univerzumban. Mégcsak próbálkozást sem tesz a Szellemben való élésre, ezért ?t szellemi-vezet?nek választani nem túl bölcs döntés.Ez abból is látszik, hogy Istent, mint dualitás képes csak felfogni. Férfi-n?, atya-anya. A dualitás az egész univerzumban létezik? Ez nekem új.

  Ha van egy kis id?d (kb 2 órás a hanganyag) hallgasd meghttp://szalma.info/cokog/Avatara/20110327_Ami_%20a_Bibliabol_kimaradt.mp3sok kérdésedben eligazít, vagy elgondolkodtat.szeretettel

  #18649
  horatzio
  Felhasználó

  Már ajánlotta nekem ezt az oldalt Merkurius is.

  Meghallgattam akkor is és rájöttem, hogy sokan vagyunk szellemi keres?k, és nagyon sok mindenben hasonlóan gondolkodunk, de az utunk mégis eltér.

  Én a módszert, mint segítséget, mankót csak egy ideig tudom elfogadni, addig amíg az ember lelke nem lesz elég er?s, ahhoz, hogy csakrák, meditálások, különleges légzések, fényvizualizációk nélkül is ebben az er?ben tartózkodjon.

  Én úgy gondolom, hogy a ment?mellényeket el?bb utóbb el kell dobni, a csakrahiv?k meg azt mondanák, hogy a csakrák maga az úszó ember.

  #18650
  Andrea
  Felhasználó

  Nem találok t?le olyan videót, ami magyarul lenne feliratozva 🙁
  Valaki ismer ilyet?
  Köszi!

9 bejegyzés megtekintése - 1-9 / 9

Be kell jelentkezni a témakör megválaszolásához.