Gondolatok innen is,… meg onnan is.

News Fórumok Kávézó Sziget Gondolatok innen is,… meg onnan is.

50 bejegyzés megtekintése - 1-50 / 83
 • Szerző
  Bejegyzés
 • #6858
  Névtelen
  Inaktív

  Jöhet bármi,… ha Te úgy érzed, hogy itt a helye.

  #18710
  Névtelen
  Inaktív

  Két farkas…Egy este az öreg cherokee indián mesélni kezdett az unokájának arról a csatáról, ami minden emberben zajlik. Azt mondta: ” Fiam, a csata két farkas között dúl, akik mindannyiunkban ott lakoznak. Egyikük a Rossz. – A félelem, a düh, az irigység, a féltékenység, a sajnálat, a szánalom, a kapzsiság, az er?szak, az önsajnálat, a b?ntudat, a harag, a kisebbrend?ség, a hazugság, a hamis büszkeség, a fels?bbrend?ség és az ego. Másikuk a Jó. – A Szeretet, az öröm, a béke, a remény, a nyugalom, az alázat, a kedvesség, a jóindulat, az empátia, a nagylelk?ség, az igazság, az együttérzés és a hit.” Az unoka elgondolkozott egy pillanatra, majd megkérdezte nagyapját: ” És melyik farkas gy?z?” Az öreg indián mosolyogva válaszolt: “Az, amelyiket eteted!”/régi Indián mese/

  #18711
  Névtelen
  Inaktív

  /ego/”A legtöbb egónak egymásnak ellentmondó igényei vannak. Különböz? pillanatokban különböz? dolgokat akarnak; vagy tán nem is tudják, mit akarnak, csak azt nem akarják, ami van: a jelen pillanatot. A kényelmetlen érzés, a nyugtalanság, az unalom, a szorongás, az elégedetlenség: mind a kielégületlen akarás eredménye. Az akarás szerkezeti jelleg? ügy, ezért amíg ez a mentális struktúra a helyén marad, addig nincs az a mennyiség? tartalom, ami tartós elégedettséget biztosítana. A konkrét tárgy nélküli intenzív akarás gyakran föllelhet? a tizenévesek még fejl?d?ben lev? egójában, akik közül néhányan az állandó negativitás és elégedetlenség állapotában élnek.  Könnyen ki lehetne elégíteni a bolygón él? valamennyi ember étel, víz, lakóhely, ruházat és alapvet? kényelem iránti fizikai igényét, ha az ego kapzsisága, ?rült és telhetetlen igénye miatt nem teremt?dött volna egyensúlytalanság az er?forrásokban. Ez kollektív módon a világ olyan gazdasági struktúráiban jelenik meg, mint amilyenek a hatalmas óriáscégek, amelyek valójában a ?többért? egymással verseng?, egós entitások. Elvakultan csak a profitot hajszolják. Ezt a céljukat, a hasznot, teljes könyörtelenséggel ?zik. A természet, az állatok, az emberek, s?t még a saját alkalmazottaik is számukra csupán a cégmérlegekben szerepl? számok, felhasználandó és használat után eldobandó, élettelen tárgyak.  Az ?én?, ?enyém?, ?több mint?, ?akarom?, ?szükségem van?, ?nekem kell? és ?nem elég? olyan gondolatformák, amelyek az egónak nem a tartalmához, hanem a szerkezetéhez tartoznak. A tartalom felcserélhet?. Amíg nem ismered fel magadban ezeket a gondolatformákat, amíg azok tudattalanok maradnak, addig hinni fogsz a szavuknak; arra leszel kárhoztatva, hogy keress, de ne találj, mert amikor azok a gondolatformák m?ködtetnek, nincs az a vagyon, hely, személy vagy állapot, ami valaha is kielégítene. Semmilyen tartalom sem elégít ki, amíg az egós struktúra a helyén marad. Bármit is birtokolhatsz vagy kaphatsz, nem leszel boldog. Folyton valami mást fogsz keresni, ami nagyobb elégedettséget ígér, ami azzal kecsegtet, hogy a nem teljes éntudatodat teljessé teszi, és kitölti azt a hiányt, amit belül érzel.”Eckhart Tolle-Új Föld- (részlet)

  #18712
  Névtelen
  Inaktív

  Az emberi elméj? kacsa.”A most hatalma cím? könyvemben megemlítettem a vadkacsákkal kapcsolatos megfigyelésemet. Ha két vadkacsa összekap ? a harc sohasem tart sokáig ?, utána szétválnak, és ellenkez? irányba elúsznak. Ezt követ?en mindkett? néhány er?teljest csap a szárnyával, hogy levezesse a harc kapcsán benne fölgyülemlett energiafölösleget, majd békésen tovább úszkál, mintha mi sem történt volna. Ha a kacsának emberi elméje lenne, akkor gondolkodással és történetkreálással életben tartaná a harcot. Valószín?leg ez lenne a vadkacsa története: ?Nem tudom elhinni, mit m?velt az imént! Tizenöt centiméterre megközelített! Hát azt képzeli, hogy övé ez a tó?! Semmibe veszi a privát szférámat! Soha többé nem bízom meg benne! Legközelebb biztos valami mással fog próbálkozni, csak hogy bosszantson! Biztos vagyok benne, hogy máris forral valamit ellenem. De nem hagyom annyiban! Úgy megleckéztetem, hogy azt el nem felejti!? És az elme tovább és tovább szövi a meséit, és napok, hónapok vagy évek múlva is még mindig ezen gondolkozik, és err?l beszél. Ami pedig a testet illeti, a harc folytatódik, és az energia, amit ezekre a gondolatokra reagálva a test termel: érzelem, ami aztán további gondolkodást generál. Ez válik az ego érzelmi gondolkodásává. Láthatod már, milyen problémás lenne a kacsa élete, ha emberi elmével rendelkezne. A legtöbb ember pontosan így él. Számára egyetlen helyzet vagy esemény sem ér igazán véget. Az elme és az elme alkotta ?én és a történetem? tovább hajtja.Eltévedt faj vagyunk. Minden természetes dolog, minden virág, fa és minden állat kulcsfontosságú leckét adhatna nekünk, ha megállnánk, néznénk ?ket, és figyelnénk rájuk. Kacsáink leckéje így szól: rázd meg a szárnyaidat! Lefordítva: ereszd szélnek a történetedet, és térj vissza az er? egyetlen helyéhez: a jelen pillanathoz!” Eckhart Tolle-Új Föld- (részlet)

  #18713
  Névtelen
  Inaktív

  A dolgokkal való azonosulás”A hirdetésiparban dolgozók pontosan tudják, hogy ha valami olyant akarnak eladni, amire az embereknek nincs igazán szükségük, akkor arról kell ?ket meggy?zni, hogy a szóban forgó portéka olyan pluszt nyújt nekik, amit?l többnek látják magukat, illetve mások többnek látják ?ket. Más szóval: valamit hozzáad az éntudatukhoz. A reklámszakemberek ezt például úgy érik el, hogy azt mondják: ezzel a termékkel ki fogsz t?nni a tömegb?l. Más szóval: teljesebb mértékben leszel önmagad. Vagy asszociációt (társítást) teremtetnek elmédben a termék és egy híresség vagy a termék és a fiatalság, vagy a termék és egy boldog külsej? ember között. Id?s vagy már elhunyt híresség ? fénykorában feltüntetve ? is megfelel a célnak. A kimondatlan feltevés ez esetben az, hogy ha megveszed a terméket, akkor ? valamilyen mágikus átruházás révén ? te is olyanná válsz, mint amilyenek ?k, illetve az imázsod (képed) olyan lesz, mint amilyen az ? imázsuk. Valójában sokszor tehát nem terméket vásárolsz, hanem ?identitásnövel?t?.A híres tervez?t feltüntet? címkék alapvet?en olyan kollektív identitások, amelyek megvásárlásával befizeted az odatartozás ?tagdíját?. Az ezekkel ellátott termékek drágák, és ezért ?exkluzívak?. Ha bárki megvehetné ?ket, akkor elveszítenék lélektani értéküket, és ott maradnál a csupán anyagi értékükkel, ami az általad kifizetett összegnek mindössze töredéke. Hogy milyen dolgokkal azonosul valaki, az emberenként változó, függ az illet? életkorától, nemét?l, jövedelmét?l, társadalmi helyzetét?l, a divattól, a kulturális környezett?l stb. Hogy mivel azonosulsz, az teljesen tartalmi kérdés; az azonosulás iránti kényszeres vágy már szerkezeti. Az egós elme m?ködésének ez az egyik legalapvet?bb módja.A ?fogyasztói társadalmat? paradox módon épp az a tény tartja m?ködésben, hogy dolgok révén nem találhatod meg magadat. Az ego elégedettsége rövid ideig tart, ezért állandóan további dolgokat keresel, tehát folytatod a vásárlást, tovább fogyasztasz.  Persze, ebben a fizikai dimenzióban, ahol a felszíni lényünk lakozik, a dolgok életünk szükséges és kikerülhetetlen részei. Szükségünk van lakhelyre, ruházatra, bútorra, eszközökre, közlekedésre. Olyan dolgok is lehetnek az életünkben, amelyeket szépségükért vagy a bennük rejl? min?ség miatt értékelünk. Becsülnünk s nem megvetnünk kell a dolgok világát. Minden dolognak van Létsége, mindegyikük egy id?leges forma, aminek az eredete a formamentes, az egyetlen élet, a minden dolog, minden test, minden forma forrása. A legtöbb ?si kultúrában az emberek hitték, hogy mindennek ? még az úgynevezett élettelen tárgyaknak is ? lelke van. Ebben a vonatkozásban közelebb jártak az igazsághoz, mint manapság mi. Ha egy gondolati elvonatkoztatás révén halottá tett világban élsz, akkor többé már nem érzékeled a világmindenség elevenségét. A legtöbb ember nem eleven, hanem fogalmivá tett valóságban tölti a napjait.  Ám nem tudjuk igazán becsülni a dolgokat, ha azokat önmagunk növelésének eszközeiként használjuk, vagyis ha rajtuk keresztül próbáljuk önmagunkat megtalálni. Pedig az ego pontosan ezt teszi. A dolgokkal történ? énazonosulás teremti meg a dolgokhoz köt?dést, a dolgokkal kapcsolatos rögeszmés megszállottságot, ami aztán létrehozza fogyasztói társadalmunkat és azokat a gazdasági struktúrákat, ahol a fejl?dés egyetlen mércéje a mindig többet. A kontrollálatlan sóvárgás a többre, a vég nélküli növekedésre nem más, mint m?ködészavar és betegség. Ugyanaz a diszfunkció, mint amit a rákos sejt mutat, amelynek az egyetlen célja önmaga megsokszorozása, nem tudva arról, hogy ez saját halálát okozza, mert elpusztítja azt a szervezetet, amelynek ? is része. Egyes közgazdászok oly mértékben rabjai a növekedés gondolatának, hogy még a szótól sem tudnak szabadulni, és a recessziót (gazdasági hanyatlást) a ?negatív növekedés? id?szakának nevezik.  Sok ember életének nagy részét a dolgokkal kapcsolatos, rögeszmés jelleg?, folytonos foglalkozás emészti föl. Ez magyarázza, hogy korunk egyik betegsége a ?tárgyelburjánzás?. Amikor már képtelen vagy érezni azt az életet, aki vagy, hajlamossá válsz arra, hogy dolgokkal próbáld meg feltölteni az életedet.”  “Hogyan mondhatsz le a dolgokhoz való ragaszkodásodról? Meg se próbáld! Ugyanis lehetetlen. A dolgokhoz való ragaszkodásod viszont magától elt?nik, ha önmagadat már nem bennük igyekszel megtalálni. Addig pedig csupán légy a dolgokhoz való köt?désed tudatában! Olykor esetleg nem is tudod, hogy köt?dsz valamihez ? ami azt jelenti: azonosulsz azzal ?, amíg el nem veszíted azt, illetve, amíg annak elvesztése nem fenyeget. Ha ekkor aztán zaklatottságot, szorongást vagy hasonlót érzel, az azt jelzi, hogy köt?dsz a szóban forgó dologhoz. Ha viszont tudod, hogy azonosultál valamivel, akkor az azonosulásod már nem teljes.  ?Én az a tudatosság vagyok, amelyik tud arról, hogy köt?dés történt.? Ez a tudat átalakulásának a kezdete.” Eckhart Tolle -Új Föld- (részlet)

  #18714
  samsung
  Felhasználó

  Aggódsz? Sok “mi lenne, ha” gondolat motoszkál a fejedben? Akkor azonosultál az elméddel, ami egy képzelt jöv?beli helyzetbe vetíti ki magát, és félelmet hoz létre. Képtelenség az ilyen helyzettel megbirkózni, mert nem is létezik. Az csupán mentális káprázat….Kérdezd meg magadtól, milyen “problémád” van a jelen pillanatban! Nem jöv?re, nem holnapra vagy 5 perc múlva, hanem most. Mi a baj a jelen pillanattal? A mosttal mindig meg tudsz birkózni, a jöv?vel azonban sohasem. nincs is rá szükség. A válasz, az er?, a megfelel? tett vagy az er?forrás rendelkezésedre fog állni, amikor szükséged lesz ré. Nem el?bb és nem kés?bb.”Egy nap majd sikerül!” Figyelmed oly nagy részét köti le a célod, hogy jelen pillanatot a végcélhoz való eljutás eszközévé redukálod?A tevékenységedb?l elveszi ez az örömöt? Ara vársz, hogy elkezdhess élni? Ha ilyen hozzáállást -mentális mintát- alakítasz ki magadban, akkor bármit is szerzel meg vagy érsz el, a jelen sohasem lesz elég jó, a jöv? mindig jobbnak fog t?nni. Tökéletes recept ez az állandó elégedetlenséghez és kielégületlenséghez, nem gondolod?(Eckhart Tolle: A most hatalma)

  #18715
  wolf
  Felhasználó

  a táncoló birkák és az emutyizott jöv?
  -link-

  mi, mit?l jön létre… (vagy miért nem?)
  -link-

  a közelmúlt hazugságai, és a jöv? reális perspektívái
  -link-

  csevegés az aktuális (fel)hangolódásról
  -link-

  a kibontakozó emberi értelem tünetei
  -link-

  #18716
  wolf
  Felhasználó

  a teremt? er? felébresztése
  -link-

  a legfrisebb Kisfaludi beszéd
  -link-

  Vezetnek vagy megvezetnek?
  -link-

  #18717
  wolf
  Felhasználó

  Földönkívüli behatások
  -link-

  #18718
  wolf
  Felhasználó

  Titkok Nyomában sorozat
  -link-

  #18719
  wolf
  Felhasználó

  Hihetetlen sorozat
  -link-

  #18720
  wolf
  Felhasználó

  Megy az átverés, mutyizás, lenézés
  -link-

  #18721
  Névtelen
  Inaktív

  Júúújj ez már kemény 😀
  Parajelenségek és “lyuggatások”
  -link-

  #18722
  Névtelen
  Inaktív

  Bocsi:o
  -link-

  #18723
  Névtelen
  Inaktív

  Jó- Asszem feladom.._ _D

  #126450
  wolfi
  Felhasználó

  Hogyan lehet vége a rémálomnak?
  http://www.youtube.com/watch?v=vfCmYAXNBaU

  #126451
  wolfi
  Felhasználó
  #126452
  wolfi
  Felhasználó

  HelyzetJELentés: Az Androméda Tanács

  http://www.youtube.com/watch?v=aN5bTUZ1zds

  #126672
  wolfi
  Felhasználó
  #126756
  wolfi
  Felhasználó

  CO2 mizéria – akkor, hogy is van ez?
  http://www.youtube.com/watch?v=hK_VgrLbzeE

  #127251
  wolfi
  Felhasználó
  #127254
  wolfi
  Felhasználó

  Teremtéstan és időfizika
  http://www.youtube.com/watch?v=xEtQMdUCMbE

  #128149
  wolfi
  Felhasználó
  #128450
  wolfi
  Felhasználó

  Akinél a mikrofon azé a szó! A Oroszország hangjának a cikk írójával ellentétben annak a nőnek nem ártott meg a válság aki felakart szólalni, csak úgy gondolta itt a lehetőség amikor mindenki a tv-t nézi és az agymosott embereket tájékoztatni, hogy rövidesen más szelek fognak fújni! Hát ő egyedül volt, a gyíkok meg sokan!
  http://hungarian.ruvr.ru/2013_10_17/Az-amerikai-kongresszus-valsaga-megartott-az-egyik-gyors-ro-pszichikumanak/
  http://www.youtube.com/watch?v=UF0z3008Luo
  http://www.youtube.com/watch?v=r7NwulC0wd4

  #129206
  wolfi
  Felhasználó

  “csak kevesen látják, hogy mi történik valójában”
  http://vilaghelyzete.blogspot.com/2013/10/a-vilagbank-volt-munkatarsa-leleplezi.html

  #129246
  wolfi
  Felhasználó
  #129260
  Szpacsek
  Felhasználó

  Na, ez igen!! Ez tetszett!

  🙂

  “Háború van az űrben, és azon túl.” — írja a szöveg.

  A csillagokon túl…. hát, igen, ott is kell hogy legyen még valami.

  A Világegyetem ugyanis nem végtelen. A tér görbületei határolják — és nagy Angyalok strázsálnak ott. (Thot írta, aki lélekben/szellemben járt itt, testenkívüli élménye során.)

  A Világegyetemen túl van szerintem: a Világmindenség. Itt talán már nincsenek csillagok sem. De ez utóbbi mondatom nem biztos megállapítás — csak én vélem  így. De én sem vagyok benne bizonyos.

  ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

  Erről nagyon szívesen tanulgatok, új dolgokat.

  Az Urantia Könyv is egy jó útmutatás a témakörben… szerintem. Azt már átnéztem.

  Jó ez a topik!  🙂

  #129284
  Kigabe
  Felhasználó

  Mivel a chemtrails-oldalt zárolták.

  Talán érdekes,és valakit érdekel.

  http://alternanews.net/us-chemtrail-bio-weapon-planes-forced-down-in-india-nigeria/

  Két AN-124 ….kényszer leszállás, ,letartoztatás…

  …..az “egyesek” kérem ne is kommentálják…..

   

  #129285
  wolfi
  Felhasználó

  Ebből a sok kis részletből már kezd kirajzolódni a valódi kép amiben élünk! Ami persze sokkal összetettebb mint amit sokan gondolnak róla!

  #129286
  wolfi
  Felhasználó

  Úgy tűnik megváltoztatták a bolygónk és a Hold dőlésszögét! Csak az a kérdés kik és miért? Na és vajon jó ez nekünk?

  A Föld dölésszöge
  http://spiritufo.ditro.hu/valodi-ufo-kutatas/16-elhallgatott-tenyek/236-a-foeld-doelesszoege-2006-decemberetl-jelentsen-megvaltozott

  A Hold-tengelydőlése
  http://spiritufo.ditro.hu/videotar/1-a-holdra-szallas/273-polusvaltas-a-holdon

  Miért nem mozdulhasson ki a bolygó a tengelyéből?
  http://www.merites.eoldal.hu/cikkek/hatter/rovid-beszelgetes-egy-a-foldhoz-legkozelebbi-hajo-raero-tisztjevel.html

  #129288
  Kigabe
  Felhasználó

  Igen,egyszer már kibeszéltük. Nem csak a dőlésszögét,de még a pályáját is megváltoztatták,….vagy csak úgy magától megváltozott?

  ..,hogy ez jó-e nekünk,majd most télen kiderül. A meleg nyarat,mondhatni könnyedén vettük. De,ha befagy a seggünk,és fizunk 80%-át fűtésre kell költenünk,akkor mondhatjuk,hogy nem,,,…vagy igen? Vagy ne legyünk kicsinyesek és ne egy évet nézzünk?

  #129289
  wolfi
  Felhasználó

  Azt hiszem teljesen félreértetted amit kérdeztem! Én a két különböző oldal írójának az álláspontjára gondoltam! Mert ahogy kivettem az első oldal azt írta, jó ez nekünk, a második viszont meg azt írta, hogy nem jó!
  És kár, hogy a többieket meg szokás szerint nem érdekli semmi!

  #129291
  zplus
  Felhasználó

  nem mozdult semmi sehová.. gondolkodjatok, mérjétek ki, fényképezzétek.. ne ezómizó-oldalakat olvasgassatok.. 😀

  http://zplusthelonewanderer.blogspot.hu/2013/10/v-behaviorurldefaultvmlo.html

  #129309
  wolfi
  Felhasználó

  A te oldaladat kár volt ide besorolni, mert mi tudjuk az amit te nem!
  És nem a trollokra, és a hitetlen csillagászokra gondoltam amikor azt írtam, hogy nem érdeklik másokat ezek a dolgok!

  #129310
  wolfi
  Felhasználó

  Amúgy ezt a Hold tengelydőlést én is megfigyeltem az idén, és nem kamu volt!
  Ez is egy régebbi cikk, de ide tartozik!
  A Hold rodeózik az égen
  http://emberiseg.hu/emberiseg/a-hold-rodeozik-az-egen/

  #129312
  wolfi
  Felhasználó

  Példának okáért, ez is egy “Nap tevékenység”ről készült felvétel! A Napot megcsapoló űrobjektum! Ami kb. több százszor nagyobb a Földünknél! Nevezzük egyszerűen ufónak!
  http://www.youtube.com/watch?v=bQ7RaOMHb5I
  Ugye ezek után belátod, hogy olyan dolgok történnek, amiket a begyepesedett agyú csillagászok elképzelni sem tudtak (tudnak) idáig!

  #129313
  wolfi
  Felhasználó

  Az ördög a rítus táncát járja!
  http://www.youtube.com/watch?v=BeujCqSF88E

  #129338
  wolfi
  Felhasználó

  eljönnek értünk a merkabák
  http://www.youtube.com/watch?v=SFP-ZTUAeXs

  #129339
  wolfi
  Felhasználó
  #129760
  wolfi
  Felhasználó
  #129921
  wolfi
  Felhasználó

  semmi sem az aminek látszik
  http://www.youtube.com/watch?v=NuvyvwdyMs4

  #130099
  wolfi
  Felhasználó

  út a megvilágosodás felé
  http://www.youtube.com/watch?v=xGJQtd0JbiU

  #130291
  wolfi
  Felhasználó

  Van aki a kisujjából is kirázza azt, amit mások csak nagy erőlködések árán!
  http://www.youtube.com/watch?v=tLtnWaNkofE

  #130826
  wolfi
  Felhasználó

  Az elmúlt hónap HÍREI kicsit másképp
  http://www.youtube.com/watch?v=1b4w-2m19mg

  #131133
  wolfi
  Felhasználó

  Az önmagát kereső ember
  http://www.youtube.com/watch?v=4Rf6lsq8Emk

  #131159
  wolfi
  Felhasználó
  #131203
  wolfi
  Felhasználó

  A Nyirkai jóslat ellentmondásai
  http://www.youtube.com/watch?v=VCt5HkKHBzw

  #131645
  wolfi
  Felhasználó
  #132326
  wolfi
  Felhasználó
  #132336
  wolfi
  Felhasználó

  Ha nem hiszed, majd megtapasztalod!
  http://www.youtube.com/watch?v=XgBDEMR68Yk

50 bejegyzés megtekintése - 1-50 / 83

Be kell jelentkezni a témakör megválaszolásához.