Krónikák egy másik világból II.

News Fórumok Az emberiség rejtélyei Összeesküvés elméletek Krónikák egy másik világból II.

50 bejegyzés megtekintése - 801-850 / 1,191
 • Szerző
  Bejegyzés
 • #24003
  i.am.that.i.am
  Felhasználó

  Voyage a Planet of Prehistoric Women (1968)

  -link-

  Kicsit nem mai, de a végs? mondandója mégse fakult olyan mértékben, mint a filmes eszközhasználat. Szerencsére, annyira túl-beszédesek a képek, hogy felirat nélkül átnézve is átjön a léyeg. Elgondolkoztató a film megoldása, ahová végül a történetet kivezették.

  Nagy a kavarás a címek körül:
  A viharok bolygója (??????? ????/Planeta Bur) 1962
  -link-
  -link-
  -link-

  Az utóbbi változat gyerekkorom els?, és legnagyobb mozi élménye volt.

  Még egy Trailer is el?került!!!
  -link-

  #24004
  loliko22
  Felhasználó

  Platon Barlang-jához kapcsolodva egy remek írás. Forrás: -link-

  “Egy hatalmas lesötétített teremben vagyunk, ahol épp árnyjáték-el?adás folyik. A gyerekek szájtátva nézik már lassan két órája a fehér falon a hihetetlenül megkomponált, izgalmas árnyjátékot. Profi csapat leny?göz? produkciója ez, amibe a páréves, épphogy ovis gyerekek teljesen belemerülnek, az ? számukra annyira sok a két óra, hogy már el is felejtették, hol is ülnek és kik ?k. Azt meg végképp képtelenek felfogni, hogy az a sok mozgó alak, s a szépen kirajzolódó izgalmas történet ott a falon voltaképp semmi, az ott nincs is, mert amit látnak, csupán pár ügyes néni és bácsi keze egy hatalmas fényforrás el?tt ? nem, ?k látják a képen a nagymamát, és felugrálnak sírva a székr?l, ha jön a farkas ?ket is ijesztgetve. Csakhogy az el?adás a végéhez közeledik, s épp ezért az árnyjátékosok meg akarják mutatni a gyerekeknek, hogy mit is néztek olyan hosszú id?n át annyira, hogy teljesen bele is feledkeztek a dologba ? mert ez a feltétele annak, hogy majd kimehessenek a szabadba játszani. Ahhoz azonban, hogy a gyerekek ezt meg is értsék, többlépcs?s ?leleplezést? kell a m?vészeknek kieszközölniük a biztos hatás érdekében.

  1. Meg kell értetniük a gyerekekkel, hogy amit a falon látnak, nem valóság és ?k nincsenek abban benne, s ennek érdekében els?ként ahhoz a trükkhöz folyamodnak, hogy a nagymama a gyerekek szeme láttára átalakul farkassá. ?De hisz ez nem is a nagymama, ez a farkas!? ? mutogatják meglepetten a gyerekek, és azt hiszik, most ?k végre mindent megértettek a dolog lényegér?l. De persze nem, valójában semmit nem értenek még az egészb?l, csak megtapasztaltak valami fontosat, ami azonban a majdani megértéshez vezeti el néhányukat.

  2. Vannak a néz?téren amolyan ?beavatott?, eredetileg az árnyjátékos csapathoz tartozó, a játék menetét ismer? és azt m?vészként maguk is m?vel? nénik és bácsik, akik halkan suttogva elhintik a tudás magvait az okosabb gyerekek közt mondván: ?vigyázzatok, az a dolog ott a falon nem az, aminek látszik!? ?Hogyne! ? kiabálják erre a nagyhangú nagyokosok ? mert a nagymama, nem is a nagyanyó, hanem maga a farkas!? ?Nem igazán ? mondják halkan a beavatottak ?, a dolog ennél azért sokkal bonyolultabb.? És ráirányítják a gyerekek figyelmét a falon egy látszólag egyre növekv? hatalmas korongra a mozgalmas árnyjáték felett. Nincs ebben semmi varázslat vagy trükk: a korong egy egyszer? gömb árnyéka, mely egy láthatatlan damil szálra van a teremben felf?zve, amit a két fal közé vert kampók tartanak, s azért n? a falon az árnyéka, mert lassan mozog a fényforrás felé. A vetítésül szolgáló falon a ?múltbéli? paleoasztronautika nev? kampó tartja a damilt, a másik, a fényforrásul szolgáló reflektor mögötti falon a hamarosan újra eljövünk (vagy második eljövetel, kinek hite szerint) ?jöv?beli? ígérete. A gömb meg ott lebeg a gyerekek feje fölött e damilon csúszkálva, hogy jelezze a falon egyre növekv? árnyékával, hogy itt valami történni fog. Valami furcsa, az árnyjátékhoz nem ill? dolog, ami mégis e damilnak köszönhet?en logikusnak fog t?nni ? els?re.

  S létezik még egy kis segítség a néz?knek a majdani események értelmezéséhez: a ?beavatottak? egységes üzenete, amit az el?adás alatt már többször megjelenítettek a lurkóknak (tudatosan a fényforrás elé tartva ennek érdekében a kezüket). Ez az üzenet bár sokféle ábrázolással, de azonos tartalmat hordoz: egy kezet, egy fényforrást és a kéz árnyékát. Ezt h?en bemutatni egy árnyjátékon belül szinte lehetetlen mutatvány, de azért ?k így-úgy csak megoldják a dolgot. A kicsik ebb?l persze els?re nem sokat értenek, f?leg azért, mert eleve tele van a fal különféle ehhez hasonló üzenettel, ?reklámanyaggal?, s csak nagyon kevesen veszik ezek között észre a kép szélén a kis egyszer? sematikus szimbólumokat ? amiket az különböztet meg a többit?l, hogy egyenesen az árnyjátékot létrehozó csapat tagjaitól tudatosan, és nem a kezüket csak összevissza lóbáló, ?öntudatlan?, bohóckodó gyerekekt?l származnak. Valamint tartalmuk mindig a játékon túli kézzelfogható valóságra mutat, s nem azon belül annak újabb gyermeteg értelmezésére. De aki megérett arra, hogy kilépjen az árnyékvilágból, azonnal felfigyel ezekre az üzenetekre és meg is érti azokat ? ez törvény.

  3. Ahhoz, hogy a gyerekek valóban a helyére tegyék majd magukban a vetítés utáni úgynevezett demonstrációt, a figyelmüket terelni kell. S ehhez a legjobb módszer, hogy a nagymama és farkas átváltozása körüli sokkhatást meglovagolva a figyelmet afelé tereljük, hogy lám-lám, itt valami szokatlan történik a történetben, itt valami furcsa zajlik: valami, ami eddig nem volt ebben a mesében így látható. Nyilván a kétéves a nagymama átalakulását továbbra is a falon érzékeli csupán, és helytelen következtetést von le az egészb?l, azt gondolván: ?Áhá, biztos a Farkasok királya varázsolta el az összes nagymamát, de most ez kiderült, és ha hangosan kiabálunk, akkor szegény Piroska, meg az ?zikék és a nyuszik is megmenekülhetnek, és így ?ket már nem fogja megtéveszteni a gonosz farkasnép. Vigyázz Piroska, az ott a farkas! Vigyázzatok, az nem a nagymama, az a farkas!? ? ordítják torkuk szakadtából az oktondi lurkók. ?Vigyázzunk, mert még minket is átváltoztatnak!? ? ijedeznek, akik félnek az árnyékoktól a falon.

  Ez azonban nagyszer?, mert így érik a döbbenetes felismerés, hisz éppen ez kell hozzá: e nélkül az ijedelem nélkül ugyanis nem is jutna el a tudatukig majd a lényeg. Mert a lényeg, e végjáték célja, hogy a gyerekek végre önmagukra ébredjenek, leszedjék a tudatukat a falról és megértsék: az ? kezük is képes megjelenni farkasként, nagymamaként vagy akár kis ugrabugra nyusziként az árnyképek között. S ekkor azt mondja a narrátor a történetszálakba ágyazva némán: ?hamarosan hatalmas vihar kerekedik, s az ezeréves Nagy Erdei Tölgy kid?l a helyéb?l, és lehet, minden kisgyereket maga alá temet!? Hú, minden gyerek rémülten a nagy erdei tölgyre szegezi a tekintetét, szinte már semmi mást nem is néz a hatalmas falon, csak azt a nagy árnyékfát.

  No, azt hiszem, körülbelül most tartunk itt a játékban…

  S hogy mi fog ezután történni? Id?vel majd bebizonyosodik, hogy a Nagy Erdei Tölgy és ez az egész történet a hitt formában nincs is. Ám van helyette más: kedves nénik és bácsik a gyerekek háta mögött ? és egy nagy reflektor. Valamint falak körbe mindenhol. Mert ez egy vetít?terem. Ám mögötte ott a szabad tér, a szabad élet, egy hatalmas csodás park, sík árnyak nélkül, 3D-ben!

  Ezt megel?z?en azonban majd egy pillanatra felkapcsolódik a fény, és akkor elt?nik a falról MINDEN. Hoppá, lesz nemulass annak, aki azt hitte, ott van a falon! El?tte persze a nénik és bácsik egyre mókásabb és abszurdabb dolgokat mutatnak be a falon ? s természetesen a Tölgy is átalakul, megmozdul, abszolút tölgyhöz méltatlan dolgok színtere lesz. Eközben az árnyjátékosok egyre többet mozgolódnak, köhécselnek, s ekkor pár gyerek hátrafordul (a beavatottak tekintetét követve, akik már egy ideje megmutatva a ?helyes irányt? szinte csak ebbe az irányba néznek), és meglátja ?ket. Alig páran lesznek, hisz mindenki továbbra is a falra figyel, ahol ekkor szintén megjelennek ezek a fura és hatalmas emberi alakok az eddigi kis kézfigurák mellett: ?Ott vannak, ott vannak! ? kiáltják majd megint a hangosabbak. ? Ott vannak, a bácsik és nénik, akik megmentik az Erd?t!? No és ekkor hatalmas ?vihar? támad a falon, mindent összehány és szétzilál az árnyak között, b?dületes dörgés hallatszik a falra szerelt hangszórókból, és követi a villámlás: bamm!!! ? ami nem más, minthogy kigyúlnak a fények a néz?téren, aminek köszönhet?en azonban elt?nik a falról a kép. Ekkor vége a ?világnak?. Ezután viszonylag rövid id?t kapnak a gyerekek, akik megértették, mi történt, hogy elhagyják a termet és kimehessenek a játszótérre a szabadba. A többiek meg csak ülnek némán nézve a fehér falat, és azt hiszik, ?k most megsz?ntek létezni. Majd ha a mozgás elült ? amit a falat bámulók egyáltalán nem is fognak érzékelni ? hamarosan újra besötétedik a terem, és kezd?dik elölr?l egy új, teljes, ismét kétórás nagyon hosszú el?adás ? amit szintén csak annak végén lehet majd ugyanígy ?felébredve a falról? elhagyni.”

  A szerz? záró gondolataiból,egy idézet.:
  “Én ezt az infót nemcsak közvetlenül kaptam onnan, ahol valószín?síthet?en a ?bábm?vészek? állnak, de egyre tisztábban ez a forgatókönyv rajzolódik ki a lelki szemeim el?tt, s minden az árnyjátékból fakadó információmorzsa is valahol ezt támasztja alá. “

  Azért tettem be,mert a -Platon Barlangja– -link- – kihagyhatatlan m?,aki még nem látta.
  Tudom,,,már volt fent,de az ismétlés a tudás alapja.

  #24005
  Maya
  Felhasználó

  …a fentebb beidézett írás engem már els? olvasásra is és kés?bb is mindig elvisz ehhez az oldalhoz,melyet kicsit régebben olvastam ,de az itt leírtak egy életre szólnak –alapm?…érdemes alaposan körülnézni az oldalon.

  -link-

  #24006
  amazon
  Felhasználó

  A Föld az emberért van teremtve:

  -link-

  … telomérek-DNS-végén vannak és szerepe a sejtosztódásnál 1 atommal kevesebb lesz a hosszúsága!
  Mikor el fogy a telomér , vége az ember életének!…de kutatásokból, kijött egy másik dolog is…..vezeti az áramot, egy hurok , mely önmagába vivssza van csatólva, mágneses teret képezve maga kör?l!!!…a mágn.tér és a Föld mágn.-tere kölcsönhatásba vannak……

  #24007
  Elenoura
  Felhasználó

  Aura Dione – I will love you Monday
  -link-
  Szírének éneke fülbemászó,akármilyen kort is éljünk

  DIO aurája

  I will love you monday
  and you will hurt me tuesday
  I will kill you thursday
  if you don’t stop me wednesday
  forgive you on a friday
  reunion on a saturday
  forgotten all on sunday

  365 days of a year
  running around, running around
  and going nowhere
  365 days and nights
  365 tries to make it right

  Hétf?n szeretni foglak
  és Te megbántasz Kedden
  Csütörtökön megöllek,
  ha meg nem állítasz Szerdán
  Megbocsátok pénteken
  Összejövünk szombaton
  Mindent elfelejtünk Vasárnap

  365 nap van egy évben
  szaladnak körbe,szaladnak körbe
  és nem jutnak sehová
  365 nap és éjszaka
  365 próba hogy jól csináld

  (A heti menetrendet PakalZ már leírta)

  #24008
  Elenoura
  Felhasználó

  A labirintusból legkönnyebben a falon keresztül lehet kijutni,f?leg ha van egy tünemény akit követhetsz.

  Chris Brown – Don’t Wake Me Up
  -link-

  Az album borító szimbólumain lehet merengeni

  Kelni vagy nem kelni ez itt a kérdés?
  Én álmomban vagyok igazán elememben,s néha tudatosan felébresztem magam,
  nem sok különbséget érzek a két világ között csak itt jobban félek .

  #24009
  amazon
  Felhasználó

  Augusztus 4-én … -link-

  ****

  érdekes nem?

  -link-

  -link-

  #24010
  Elenoura
  Felhasználó

  -link-
  egy kis reklám

  #24011
  loliko22
  Felhasználó

  Lehet,nem az olimpiára kellene figyelni?
  Meger?sítést sajna Én sem találtam.

  -link-

  #24012
  Johanna
  Felhasználó

  És a humorérzéketek Mennyei:)

  #24013
  Elenoura
  Felhasználó

  -link-
  Granite Poem by q.t.q

  “A barátn?m szereti a gárnitot
  Azt mondja ez tükrözi ? kicsoda
  Azt mondja tud erre Rózsát ültetni
  és muffint sütni
  és mint egy király adtam neki egy hegyet ami ebb?l készült.
  Mi az Igazság,mikor Te fogja vagy a saját Bizonyosságodnak?
  Mi a helyes,mikor a Csend nagyobb kincs az Aranynál?”

  Ismer?s?
  “Hallgatni arany.”
  “Sok beszédnek sok az alja.”

  Ha a csend beszélni tudna
  -link-

  #24014
  bohemy
  Felhasználó

  EZT MINDENKINEK LÁTNIA KELL!
  David Icke – The Lion Sleeps No More . Moon Control (magyar felirattal)
  -link-

  #24015
  reglny
  Felhasználó

  Tud valaki valamit Pakalzról?

  #24016
  fealoke
  Felhasználó
  Elenoura wrote

  Vasárnap délel?tti matiné


  Kate Lloyd paleontológus egy elszigetelt antarktiszi kutatóállomásra érkezik, ahol élete legfontosabb felfedezésére készül. Norvég tudósok egy csoportja egy idegen ?rhajót talált a jég alatt, aminek a belsejében Kate felfedez egy él?lényt is. A dolog halottnak látszik, ám a amikor a felszínre hozzák, kiderül, hogy csupán hibernálódott. Amikor pedig felébred, egy halálos parazita szabadul rá a csapatra, amely bárkinek az alakját fel tudja venni, és egyenként elkezdi legyilkolni ?ket.
  -link-

  Sok filmb?l sok minden összegy?lt az alatt a jég alatt.

  whááá én láttam a régit is meg az újabbat is 😀 a régi szerintem félelmetesebb volt 🙂

  #24017
  amazon
  Felhasználó

  A szünetben ismételhetünk is, E.T., -link-

  a Nyuszi a cilinderben ( és Adamus st. Germain csatornája) -link-

  2012. augusztus 9., csütörtök
  Filmcsomag ajánló II.

  -link-

  2011. augusztus 31., szerda
  Filmcsomag ajánló I.

  -link-

  #24018
  Bison
  Felhasználó
  Havas wrote

  Karinthy Frigyes: Az ítélet

  “fáradt voltam a hosszú vizsgálattól, hercehurcáktól, vagy kilenc dimenzió tárgyalta már az ügyet”

  “és újra felolvasták nem tudom hányadszor a deliktumot…láttam a boldog sugárzást, melyb?l elhurcoltak, mikor az irigy ASTAROT árulása következtében ASZTRÁLcsend?rök kezére jutottam”

  “hiszen tudtam én, hogy ebb?l baj lesz-minek is kellett éppen a NEGYEDIK szférán kiszállani?”

  “ügyvédem: – baj van. Úgy látszik ki fogják mondani a szándékos emberteremtést.”

  “az ÖTÖDIK és HETEDIK szféra harmóniája zeng fel: a bírák elfoglalják helyüket.”

  “… születés általi életre ítéltetik…”

  “eszméletlenül hanyatlottam le a felh?darabról: még láttam, ahogy a KÉT asztrál utánam kap: aztán gyereksírást hallottam: kés?bb jöttem rá, hogy az Én torkomból jött el.”

  Köszönöm.
  A többieknek is.
  A beírásaitokat továbbf?zném, mert nagyon tetszenek.

  Az Euler gépeket szabdaló samurai-ok különösen jók.

  #24019
  Bison
  Felhasználó

  Final Cut(s)

  -link-

  Erre gondoltam: “Harcolni fogtok, mind…”

  ***

  Kb. 10 éve kirakták az orrom elé:
  -link-

  Ilyen a Nava (HOR Imperial Ship) alakja, mint már írtam.
  A titok mindig a formában van (ebben a világban):
  -link-

  -link-

  #24020
  Bison
  Felhasználó

  Egyébként meg “itt vannak”:

  2:08-nál az indián pajzsán,
  a Víz (5thD),
  Jerusalem bels? fogaskerék (Csillagkapu) keress rá : Templars Jerusalem map….
  az indián pajzsa meg Atlantis…a Mermaid pajzsa (tudod Varsó jelképe) vagy tudod a Reset gomb alakja a szgépen a bels? csatornával.

  A lényeg, hogy itt ebben a filmrészletben is err?l beszél SHE (a regényben meg is említi Máriát) a tábort?znél:

  -link-

  egyébként meg nem a gy?zelem a fontos, mert ki is akarná menteni a karantént(?).

  ***

  Az id? meg már kevés, ezért nem is jó szerintem, ha új szemek nyílnak, arra már kevés az id?, hogy feldolgozzák ezt az egészet.

  Isten bárányai, Legyenek inkább jók, ha tudnak!
  Annyi elég.

  ***

  Egyébként a t?z is egy “kapu”.
  A t?z hivatalos definíciója egyébként is röhej egy gondolkodó embernek.

  Ez ez ismeret meg egyébként veszélyes amikor olyanok kezébe kerül akik nem értik hoygan ,?ködik, csak tudják, hogy mi az.
  “Kilencedik kapu – benzines jelenet”.

  Egyébként ha gyors akkor meg nem is fáj.
  Ez is majd egyszer eszetekbe fog jutni.

  #24021
  Bison
  Felhasználó

  Egy korábbi unalomig ismételt videom korábbról:
  -link-

  Ott vannak a “hurkok” a nagy visszatér?knek.

  #24022
  Bison
  Felhasználó

  El Condor Pasa – LABattle 2012
  -link-

  ***

  Ha valaki veszi a fáradtságot és hanyatt vágja magát egy pokrócra pár órára egy nem fényszennyezett helyen a tágas égbolt alatt egy egyszer? vadász távcs?vel saját szemmel láthatja a “nem m?hold és nem repül?gép forgalmat”.

  Még alakzatokban száguldozó csoportokat is kifoghat.
  Majd figyeld a sebességet.

  #24023
  Elenoura
  Felhasználó

  Ezért engem fél négy körül felkeltettek
  -link-

  #24024
  Elenoura
  Felhasználó

  Ma indították a Maják az id?számításuk
  augusztus 11,
  Ha levesszük amit Augusztus hozzáadott akkor ma szeptember 11-e 9.11 van és ha figyelembe vesszük hogy a római év márciustól indult akkor ma 6.hó11-e van.
  -link-.

  #24025
  Elenoura
  Felhasználó

  augusztusban ilyen tájt (f?leg 12én) van a Perseida-maximum,meteorraj és hullócsillag áradat
  -link-
  Kleopátra birodalmának ekkor lett vége és lett ? maga öngyilkos.

  #24026
  Bison
  Felhasználó

  117_711
  Lommel

  -link-

  -link-

  #24027
  Bison
  Felhasználó

  118_811
  Tarragona, Spain

  -link-

  ***

  11_6_11
  2011-ben:

  -link-

  ***

  11.8_8.11-hez

  “Amikor megáll a Föld”…mondja: csütörtök – süt?tök

  -link-

  ***

  3(Delta)114-sem rossz a Maya Nuki papoktól
  (illetve Rejtettkézt?l)

  #24028
  Bison
  Felhasználó

  Mozgó Kép:
  -link-

  #24029
  Bison
  Felhasználó

  DefQon 2012

  lehet szem-ezgetni:
  -link-

  Majd nézd meg, hogy írják ki a Generation szót:

  “93n3ration”

  -link-

  tudod:

  szeptember 3 (wiki) 119 nap van hátra
  Flight93
  vagy:
  -link-

  #24030
  Bison
  Felhasználó

  a mozaik sávban álló “kis izéket” nem is említettem…a piramisban.

  #24031
  Elenoura
  Felhasználó
  PakalZ wrote

  a mozaik sávban álló “kis izéket” nem is említettem…a piramisban.

  Relationship discovery

  relation ship disc over y(delta)

  #24032
  Bison
  Felhasználó

  77 Mars Curiosity

  -link-

  -link-

  #24033
  i.am.that.i.am
  Felhasználó

  Hálivúd csak azért is kiprésel egy herélt változatot!

  -link-

  #24034
  amazon
  Felhasználó

  Ehhez mit f?znétek ?..reped a Nap, tudósok figyelik :

  -link-

  *****

  -link-

  ***

  Aranyi Laci fórumán, igen érdekes videók vannak fent !!!!

  -link-

  -link-

  #24035
  Bison
  Felhasználó

  Dark Rift on the SUN
  -link-

  “Age Of The Fifth Sun”

  #24036
  Bison
  Felhasználó

  Life $ Life

  -link-

  -link-

  L = 12
  I = 9
  F = 6
  és “E”

  25960/2= 12960/6= 2160 = 6*6*6

  ***

  Idézet egy itt olvasó leveléb?l:

  “Megtaláltam az olimpiai érmek méreteiben is elrejtve 2012-re (169…), a 119-re, a 12960-as ciklusra az utalásokat.

  Kizárt hogy véletlen, véleményem szerint.
  UGYANEZ van az olimpiai kabalaállatok nevében római számmal, de még LONDON városának nevében is.

  85 mm = 0.0169 0 12960 rod
  1 rod = 5.5 yard = 1192.455 0 119 24 55 0 119 24 55 0 119… ciceró … 119 – 24 – X – 119 … vagy 119 XX 119.. XX. Tarot -> A Végitélet… T-ÓRA… 24=6+6+6+6… -> 12960…

  ***

  “Fél ÓRA”

  -link-

  -link-

  12960 évenként megy át a Naprendszer az eseményhorizonton…és 25920 évenként…

  ekkor lesz a Nap a Shames – samesz azaz
  szolga, azaz Sámson vagy SMS, ha úgy
  érthet?bb.

  -link-

  Sámson egyszer csak, majd elveszíti haját…majd utána.

  Azt hiszed ezt nem tudja a Sikoly Zrt. Vezérigazgatósága oda-át?
  Nem áll össze a kép?

  ***

  Vérgolyó

  Madách: Eszkimó szín…Hol van az egyenlít??

  ***

  A fentieket most írom be kb. tizedszer a Tiltott zónában is benne van jó párszor, de minek is?

  #24037
  Bison
  Felhasználó

  Majd hiszed, ha saját szemeddel látod.

  #24038
  Bison
  Felhasználó

  Rhythm Of The Universe – Anthem For The World
  -link-

  #24039
  Bison
  Felhasználó

  addig is érdemes lenne elsátálni a “tengerpartra”, mindenkinek…miel?bb.

  -link-

  a neten tovább turkálni már nincs értelme, aki most vág bele nem lesz ideje kimászni a nyúlüregb?l.
  Egyébként is kinek lenne hozzá ereje?

  Ezért a nagy titok mert mire megörülsz addig meg?rülsz, vagy meg?szülsz.

  Bár mondjuk én nem hajóra várnék-szállnék, ha már tudnék repülni:
  -link-

  #24040
  Bison
  Felhasználó

  Új Ember – Nove-ember

  -link-

  de ezt a csontot is lerágtuk már.

  ***

  T-u-cat

  2012….13.00.00.00

  az új id? sz-ámítás annak aki igényli

  és szereti az órákat, perceket számolni.

  #24041
  Bison
  Felhasználó

  Cocoon 1985

  -link-
  -link-

  #24042
  Bison
  Felhasználó

  A vitéz szabócska és az ór(i)ások

  ?Három szabólegények,
  Elindultak szegények??

  -link-

  ***

  -link-

  #24043
  Bison
  Felhasználó

  Chaco mozaik I.

  10:08-tól (nem teljes és nem egészen pontos – direkt, de elég jó összeállítás)

  -link-

  korábbról, ha érdekel keresd ki a nyúlcip?s és a Chaco filmeket:

  Dolgozzál rajta, ha érdekel.

  Mondtam már, ez nem gyorsétterem.

  -link-

  ha most kezded, akkor el se kezd.

  #24044
  Bison
  Felhasználó

  két oldalas:
  -link-

  #24045
  Bison
  Felhasználó

  Id?utazás I.

  -link-

  Id?utazók mindig is voltak, vannak és lesznek.

  Hely és id?pont…a 8 dik szint felett a 9 kapuban állónak az elméleti tudáson túl jön a technikai tudás (id?pont és hely) FENTR?L.

  Vannak akik t?zzel vassal akarták megszerezni a kapuk titkát (péntek 13.) ez mára, a közelmúltban részben sajnos sikerült, ezzel elég nagy gondokat okoztak, okoznak. az id?vonalakban.

  Egy portal a sok közül:
  31-t?l:
  -link-

  A legtöbb portal hegyek gyomrában van.

  Itt a Krónikákban és a Tiltott zónában (Forum) is vannak filmek melyeket id?utazó készített nektek.

  A Terminátor c. filmen pl. nem sokat röhögcsélnék
  a helyetekben, Tarkovszkij által tisztelt egyetetlen kereskedelmi célú szórakoztató film.
  Emlékezzél rá mir?l szól.

  Továbbá:
  Gustáv Klimt : Az élet fája (id?hurkok)

  #24046
  Bison
  Felhasználó

  Sounds of silence – Keep the shape
  -link-

  -link-(KGrHqRHJDgE+BK88n6cBPz8EezvO!~~60_57.JPG

  -link-

  -link-

  -link-

  #24047
  Bison
  Felhasználó

  Eagle vs. Eagle
  -link-

  Paris

  -link-

  -link-

  #24048
  Elenoura
  Felhasználó
  PakalZ wrote

  Id?utazás I.

  -link-

  Id?utazók mindig is voltak, vannak és lesznek.

  Hely és id?pont…a 8 dik szint felett a 9 kapuban állónak az elméleti tudáson túl jön a technikai tudás (id?pont és hely) FENTR?L.

  Vannak akik t?zzel vassal akarták megszerezni a kapuk titkát (péntek 13.) ez mára, a közelmúltban részben sajnos sikerült, ezzel elég nagy gondokat okoztak, okoznak. az id?vonalakban.

  Egy portal a sok közül:
  31-t?l:
  -link-

  A legtöbb portal hegyek gyomrában van.

  Itt a Krónikákban és a Tiltott zónában (Forum) is vannak filmek melyeket id?utazó készített nektek.

  A Terminátor c. filmen pl. nem sokat röhögcsélnék
  a helyetekben, Tarkovszkij által tisztelt egyetetlen kereskedelmi célú szórakoztató film.
  Emlékezzél rá mir?l szól.

  Továbbá:
  Gustáv Klimt : Az élet fája (id?hurkok)

  -link-

  #24049
  Bison
  Felhasználó

  Kör-forgalom közepén állok…

  -link-

  -link-

  -link-

  -link-

  -link-

  #24050
  Bison
  Felhasználó

  VisE.T.HORs

  ez elég precíz:
  -link-

  #24051
  Bison
  Felhasználó

  Jöttünk, láttunk, visszamennénk…

  lesz aki egy kupac szarrá változik
  lesz aki golflabdává változik
  és
  lesz aki fehér galamb lesz és kitalál a kupolán
  majd

  -link-
  azaz majd mindenki megy a dógára…
  aggodalomra semmi ok, nem el?ször futunk neki így együtt csoportváltóban.

  #24052
  Bison
  Felhasználó

  212F Agyvízforralóedény

  -link-

  Bolivia & Anu

  -link-

  -link-

  -link-

50 bejegyzés megtekintése - 801-850 / 1,191

‘Krónikák egy másik világból II.’ is témakör lezárásra került az új válaszok elől.