Krónikák egy másik világból III.

News Fórumok Az emberiség rejtélyei Összeesküvés elméletek Krónikák egy másik világból III.

50 bejegyzés megtekintése - 301-350 / 5,138
 • Szerző
  Bejegyzés
 • #24720
  Bison
  Felhasználó

  Fountains

  -link-

  -link-

  -link-

  #24721
  Bison
  Felhasználó

  Dante: Isteni színjáték

  33dik ének

  Harmincharmadik ének

  Az istenlátás

  “Óh, sz?z Anyánk, leánya ten Fiadnak,
  teremtményeknél nagyobb és szerényebb,
  ?s célja az örök határozatnak:
  természetünket a te tiszta lényed
  megnemesíté, úgy, hogy a Teremt?
  teremtménnyé lett benned, s szent erényed
  méhedben felgyújtá a tisztelend?
  szerelmet, melynek örök melegébül
  a Béke e Virága volt kelend?.
  Te déli láng a Szerete egébül
  vagy itt nekünk; és lenn az embereknek
  él? forrás, melyt?l reményük épül.
  Urn?, minden kegyek t?led erednek!
  Aki nélküled vágyik szent malasztra,
  szárny nélkül vágyik szállni az eretnek.
  S nemcsak könyörg? lel nálad vigaszra:
  jóságod gyakran azt a szenved?nek
  kérés el?tt megadja, nem halasztva.
  Jóság és nagyság benned egyben?nek,
  és irgalmasság, s ami csak erénye
  lehet teremtett lénynek, földi n?nek.
  Im ez, ki – bárha gyarló, gyenge lénye –
  a mindenségnek mélyét?l idáig
  látta a szelleméltet, s szemefénye
  most még magasabb, új látványra vágyik,
  kér új er?ért, fölhatolni, téged
  kegyelemb?l az utolsó csodáig.
  S én, mert soha még vágyam így nem égett
  magamért sem, küldöm imámat érte,
  kérvén, ne vesd meg e szegény igéket,
  a mely halandó voltából ?t kisérte,
  oszlasd a felh?t szent imáddal szerte,
  hogy lássa a legf?bb Jót, mint remélte!
  S még arra kérlek, nagy Királyn?, mert te
  mindent tehetsz: hogy íly látás után is
  maradjon épen magas vágyu lelke.
  Gy?zzön hatalmad emberi voltán is!
  Lásd, Beatrice érte mennyi szenttel
  könyörög – és velük az én imám is!”
  Az égi szempár, melyet áldva kedvel
  az Úr, mutatta, hogy a Sz?zanya
  az ájtatós imát hallgatja kedvvel.
  Onnan az Örök Fényre villana
  e drága Szempár, hova nincs teremtmény,
  ki tiszta szemmel bépillantana.
  S én, vágyam ?s célját közelre sejtvén,
  ill?n, amint a szemem föltekintett,
  ég? kinját egyszerre elfelejtém.
  Bernát mosolygott és kezével intett,
  hogy nézzek fölfelé; de szomju lelkem
  magától is már intése szerint tett.
  Mert szememben mind tisztább fénnyel telten
  a magában-egy Igaz sugarába
  mind jobban-jobban behatolni mertem.
  Innen kezdve látásomat hiába
  vágyom leírni: gyenge lesz az ember
  szava rá, és emlékezete kába.
  Mint akit elfog álomteli szender,
  s ébredve megmarad a benyomása,
  de másra emlékezni nem bir, nem mer:
  ugy t?nt el az én lelkem látomása;
  valami édes megmaradt bel?le
  máig; s ki merne emlékezni másra?
  Hó olvad így, ha nap süt a tet?re;
  s a Szibillának jósoló falombok
  így szálltak szét a legkisebb szell?re.
  Óh, égi Fény, te kit a földi gondok
  s földi fogalmak soha föl nem érnek,
  tedd dics?vé a dalt, melyet ma mondok.
  Csillanj fel újra szellemem szemének,
  hogy látásomból egy szikrácska majdan
  jusson azoknak is, kik még nem élnek.
  Ha most malasztod könyör?lve rajtam
  emléked e versekben visszazendül,
  gy?zelmed híre terjedend a dalban. –
  Akkor az éles, él? fényözönt?l
  ha elfordúlok, zavarva legottan
  lelkem örökre zavart lenne szentül.
  És én emlékszem, amint egyre jobban
  tekintetem a végtelen Er?vel
  összekapcsolni bírva bátorodtam.
  Óh, dús Malaszt, az örök fény-kutf?vel
  szétolvadó látásban elvegyülni
  megáldtál engem kegyelemmel, b?vel.
  S láttam mélyében három-egybe gyülni,
  szeretettel kapcsolva egy tömeggé,
  mi ittlenn szerte szokott elegyülni;
  substantiát és accidenset eggyé
  és habitust, egy-fénynek, egy-valónak
  lehelve, mondom, elemmé s eleggyé.
  Egyetemes formáját e csomónak
  hiszem, hogy láttam; hiszem, mert ha mondom
  tágabbra tártan örülök a szónak.
  Egy perc mélyebben elaltatta gondom’,
  És Argo árnya, Neptun döbbenése
  huszonöt századát legy?zte pontom.
  Lelkem ekként egészen belevésve
  mer?en és figyelve, mozdulatlan,
  a bámulásból izzott tüzelésbe.
  Olyanná lesz a lélek ama Napban
  mer?lve el, hogy, bármi másba nézzen,
  lehetetlen, hogy megnyugodjon abban.
  Mert minden jó, mely vágyak tárgya lészen,
  benne gyül; s ami rajta kívül elvét
  minden célt, benne célba jut egészen.
  Dalom ezentul kurtán fogja tervét,
  mert csak annyit emlékszem, mint a gyermek,
  ki még az eml?n nedvesíti nyelvét.
  Nem hogy tán egynél több kép rajza termett
  benne, mert mindig egy marad az él?
  fény, melyet szemem oly ég?n figyelt meg:
  hanem mert t?le mind érttebbre ér?
  látásom ott látását úgy cserélte,
  mintha kép képet lenne megcserél?:
  a fénysür? mögé, a tiszta mélybe
  három kör áradt, élesen kiválván,
  háromszin és egy átmér?jü térbe.
  És egy a mást, mint szivárványt szivárvány,
  tükrözte föl, s e kett? lehelése
  a harmadik, bel?lük egyre szállván,
  Mily kurta a szó íly elképzelésre!
  S e rekedt dal, ahhoz mi tárva volt ott,
  olyan hogy kevés becsülni “kevésre”.
  Óh, örök Fény, magadban ülve boldog!
  Magadat érted csak, s magadtól értve
  magadat ért?n szereted s mosolygod.
  S ama körforgás, amely így megértve
  olyannak látszott, mint a visszavert fény,
  amint sokáig néztem bele kérdve,
  magában, s színét színeibe rejtvén
  a mi képünkben fest?dött keretté,
  hogy csak azt néztem; minden mást felejtvén.
  Miként a mérnök, ki a kört szeretné
  megmérni, töpreng, hogy titkába lásson,
  de mér? elvét hasztalan keresné:
  ollyá tett engem ez uj látomásom
  töprengve tudni, hogyan egyes?le
  kör a képpel, s hogy árad át egymáson,
  de szárnyam ahhoz hasztalan fesz?le –
  mig villám fénye tárta szememet fel
  és ég? vágy ekként teljes?le.
  Csüggedtem volna, lankadt képzelettel,
  de folyton-gyors kerékként forgatott
  vágyat és célt bennem a Szeretet, mely
  mozgat napot és minden csillagot

  #24722
  Butyok
  Felhasználó

  -Link-

  ami a végér?l lemaradt:

  “Szigorú hozzám, és oda sóz ám
  ha néha valamiben hibázom.
  Van ugy, hogy ingerült és morcos, mogorva …”

  #24723
  Bison
  Felhasználó

  Redención
  1:30-
  -link-

  #24724
  Bison
  Felhasználó

  On Earth As It Is In Heaven
  -link-

  A történet valós eseményeken és személyeken alapul.

  #24725
  felicia72
  Felhasználó

  -link-
  leszedte a videóit?

  #24726
  Bison
  Felhasználó
  knochlaci wrote

  -link-
  leszedte a videóit?

  A Youtubra kb. 5 napja olyan filmözön kerül fel UFO címkével amiknek vagy semmi köze az UFO-khoz…
  autóbalesetek amiket robotok raknak fel naponta százával, vagy nagyon régi UFO videokat töltenek fel, mintha újjak lennének. Ez a tendencia nemrég kezd?dött.

  Az a lényeg, hogy eddig a napi új feltöltések megtekintése mostmár 20x több id?t igényel-ne mint 1-2 éve.

  Most nem beszélek a mókamesterekról akik eljátszogatnak kedvükre.

  Annak is örülök, hogy UFO keresés közben állandóan undorít? b?rfekéjbetegséges reklámok jönnek fel amit?l kifordul a gyomrom.

  Aki ismeri a Youtube-ot az tudja, hogy nem lehet tökéletesen cencúrtázni technikai okok miatt, ezért marad az elárasztás.

  Strange hangok is vannak továbbra is, azoknál is ugyanez a helyzet, úgy kell ?ket kihorgászni.

  #24727
  Bison
  Felhasználó

  Aki anyagilag bele akar rokkanni, már “érdemes” figyelni a Napot, illetve a környezetét.
  Lesz meglepetés.

  -link-

  Azonban olcsó megoldást ne alkalmazzatok mert abból tragédia lehet a szemedre nézve.

  #24728
  Bison
  Felhasználó

  Dr. Dre – Ring Ding Dong
  -link-

  #24729
  Bison
  Felhasználó

  Éjszakai tolvaj III.

  “? Akkor, a kik Júdeában lesznek, fussanak a hegyekre;? Imádkozzatok pedig, hogy a ti futástok ne télen legyen, se szombatnapon”
  (Mt 24, 15-16, 20-21)

  -link-

  KeYBoard QWERTY: 101
  “Fedélzeti Kulcs”

  -link-

  -link-

  -link-

  -link-

  #24730
  Bison
  Felhasználó

  HÓR Uk AmenRaSura Mazda Pasa on the horizon’29…..

  Nava on the HOR-iz-on:
  -link-

  -link-

  “divinity must be proven even by the Royals to earn credibility to justify power.”

  #24731
  Bison
  Felhasználó

  Mondtam már, hogy két Isten van?

  Nem mind UFO (strange Bakugan) ami fénylik.

  “Firefiles”
  -link-

  Közvetlenül jelen van mindkét fél a Földön.

  A Világok harca zajlik, mi meg éljük világunkat, eszünk iszunk szerelmeskedünk.
  Mi ez, ha nem kiváltság?
  Megélni és vizsgázni emelt szinten? Els? osztályon utazni?
  Last minute.

  Több éve azért imádkozok, hogy ne legyen háború.
  Ne csesszük már el a végét.

  #24732
  Bison
  Felhasználó

  Friss hajtás-ok:

  -link-

  Technikai részlet (csodálat nélkül): mert a fiúk szeretik a technológiát…

  A nuki pilótáknak a Naprendszerben való repülés és a Föld légkörében való repülés eltér? a saját világuktól tudásban és technológiában egyaránt. Ezt gyakorolniuk kell még akkor is, ha az emberek számára Istenek…lesznek majd.

  A korábbi again and again inváziók során sokat baleset ért a Naprenszerben és a Földön is.
  Err?l van is magyar és indián népdal de most ezt hagyjuk, azokon most csak nevetnétek.

  Szóval ezek mindent legyakoroltatnak, leadministrálnak és sokkolóval a fejükbe vernek. Van ott S-Igor rendesen.

  Minden nuki pilóta megjárja a Földet és annak légkörét a “D” nap el?tt, ezt teszik 1980-as évek óta közvetlenül.

  Miért azt hiszed egy nuki a lom-bikban repüléstudással születik? majden, de a szimulátor azért nem uyganaz.

  Meg gondolod, megkockáztatják, hogy amikor 3 napjuk van, a fele odavesszen mint amikor el?ször nem tudtak rendesen man?verezni, meg felszállni a Tigris folyó mell?l….

  és lakatlan területeken a mai napig landolnak a leszállást-felszállást gyakorolva.

  #24733
  Bison
  Felhasználó

  Honnan veszem ezt?
  Sumer k?táblák, repül?s-légier?s múlt, és a 3. Sam-em.

  Historical Flotilla

  Mount Hermon (2×50 f?)
  33.3 + 33.3
  és Ghaza
  és a
  Szaturnusz
  egy 50 f?s csapat belecsapódott anno.

  100 Ft nak 50 a fele….

  Tudtátok, hogy a szabadk?m?ves fantáziával megáldott népdalgy?jt?k nem tétlenkedtek?

  és az “ancient” nyelvészek?

  “LAM” angol szó magyarul mit jelent?

  #24734
  Bison
  Felhasználó

  Légiutas kisér?k – Psychopomps (wiki)

  -link-

  Részlet a filmb?l:

  Tree of Life (port) Brad és társai
  -link-

  A helyedben eldobnám a tollat, ceruzát és az Ország Világ 15. számát a francba a Krónikákkal együtt és megnézném ezt a filmet ASAP…után meg kivennék egy hosszú szabadságot, hagynám játszani a gyerekeket, sok-sok fagyival
  (a kedvencem az orosz fagyi ami ostyák között van, hozzá vörösbor) és sok-sok nevetéssel.

  Vígadjunk s legyünk boldogok, asztán….

  -link-

  #24735
  Bison
  Felhasználó

  Witches watches and Time travel back…Ré in Carne!

  D

  #24736
  Bison
  Felhasználó

  Ez nem vicc. Aki megfejtette írja meg, ha úgy gondolja.

  #24737
  Bison
  Felhasználó

  Füles Macko’s K.O.
  -link-

  #24738
  baloghrp
  Felhasználó
  PakalZ wrote

  Légiutas kisér?k – Psychopomps (wiki)

  -link-

  Részlet a filmb?l:

  Tree of Life (port) Brad és társai
  -link-

  A helyedben eldobnám a tollat, ceruzát és az Ország Világ 15. számát a francba a Krónikákkal együtt és megnézném ezt a filmet ASAP…után meg kivennék egy hosszú szabadságot, hagynám játszani a gyerekeket, sok-sok fagyival
  (a kedvencem az orosz fagyi ami ostyák között van, hozzá vörösbor) és sok-sok nevetéssel.

  Vígadjunk s legyünk boldogok, asztán….

  -link-

  Akkor erre a kis id?re minek áldozza fel az ember az ideje legnagyobb részét a munkára?Mert a munka mellett jóformán semmire nem jut id? PakalZ.
  De ez nem újdonság,f?leg a hazai viszonyokat figyelembe véve.

  #24739
  Bison
  Felhasználó
  Zsolt wrote

  PakalZ wrote

  Légiutas kisér?k – Psychopomps (wiki)

  -link-

  Részlet a filmb?l:

  Tree of Life (port) Brad és társai
  -link-

  A helyedben eldobnám a tollat, ceruzát és az Ország Világ 15. számát a francba a Krónikákkal együtt és megnézném ezt a filmet ASAP…után meg kivennék egy hosszú szabadságot, hagynám játszani a gyerekeket, sok-sok fagyival
  (a kedvencem az orosz fagyi ami ostyák között van, hozzá vörösbor) és sok-sok nevetéssel.

  Vígadjunk s legyünk boldogok, asztán….

  -link-

  Akkor erre a kis id?re minek áldozza fel az ember az ideje legnagyobb részét a munkára?Mert a munka mellett jóformán semmire nem jut id? PakalZ.
  De ez nem újdonság,f?leg a hazai viszonyokat figyelembe véve.

  Tree of Life (port)
  -link-

  #24740
  Bison
  Felhasználó

  “Djed-i Torony”

  -link-

  …a valóságban ezek a “Tesla tornyok” fejlettebb változatai. A nukik az inváziójuk alatt és után ezeket telepítik a bolygókra. Ezeken keresztül nyernek energiát az ?rb?l a gépeikhez, szerszámaikhoz és a “ruhájukhoz”.

  Többek között ezekhez is rendkivül sok aranyat használnak.

  Ezeket telepítik a Csatahajó c. filmben is.

  S ne feledjem ezekkel (ezeket sorfala között) mozgatták az irdatlan, ma is megemelhetetlen élére faragott köveket, sziklákat.

  Ui: Tesla nem t?lük kapta a tudást…? meg is mondja, hogy Kit?l. Azonban Teslát ?k izolálták el és a végén kicsinálták.

  -link-

  -link-

  aztán ebb?l az oszlopból meg lett minden a leírásokban: életfa (ez végis is nem rossz) etc…..csak hajszárító nem.

  #24741
  Bison
  Felhasználó

  Fejlövéses fejl?dés

  Ingyen energia
  Ez egy fura álmodozás…nyersanyag akkor is kell.
  Amihez aztán még gyorsabban hozzájutnánk.
  Az lenne a szép világ.
  Tökmindegy.
  Ha már competition van meg szép házak a gyerekeknek, meg kocsi nekem meg a feleségemnek, az unokának…megette a fene ezt az egészet.

  Káosz birodalma c. filmet ajánlom…fura a film, nem véletlenül.

  Donnie Darko rendez?je…

  #24742
  reglny
  Felhasználó
  #24743
  Bison
  Felhasználó

  Got Sword?

  -link-

  van az az angol monda…

  #24744
  Bison
  Felhasználó

  Lesz majd ott ingyen energia, meg önmegtartóztatás…

  9.II…1:52-nél a kocsinál.
  De van aki átjut.

  -link-

  Azért kár, hogy magunktól nem vagyunk rá képesek, hogy fels? hatalom nélkül, lemondással úgy el legyünk.

  csak úgy csapódtatunk egyik végletb?l a másikba.

  Experiment I.


  Experiment V.

  -link-

  -link-

  #24745
  Bison
  Felhasználó

  Még furcsább gond-olatok…

  -link-

  “Nem mondhatom el senkinek, elmondom hát mindenkienk”

  #24746
  Bison
  Felhasználó

  Furcsábbnál, furcsább hírek…

  -link-

  -link-

  #24747
  Bison
  Felhasználó

  X-Mas “E”mergency 24

  -link-

  -link-

  #24748
  Bison
  Felhasználó

  Para Hszi-Csin
  -link-

  #24749
  Bison
  Felhasználó

  THE MAYAS – Maurice Heerdink
  -link-

  #24750
  Bison
  Felhasználó

  Vortex To Void

  -link-

  #24751
  Bison
  Felhasználó

  Crop Formation – 26th August 2012 Hackpen Hill Wiltshire
  -link-

  #24752
  loliko22
  Felhasználó
  #24753
  Bison
  Felhasználó

  Edgar’s Cicrcles

  -link-

  -link-

  -link-

  -link-

  #24754
  Johanna
  Felhasználó

  Épp aktuális
  -link-

  #24755
  storm
  Felhasználó

  Vajon az “arcok” miért nem látszanak?
  Rémlik, mindha azt olvastam volna valahol hogy mindent részletesen “könyveltek” Viszont nem ábrázolhattaák ?ket
  valós formájukban.Ezért pl kutya, párduc stb volt a fejük helyén……
  “”Djed-i Torony”

  -link-

  …a valóságban ezek a “Tesla tornyok” fejlettebb változatai. A nukik az inváziójuk alatt és után ezeket telepítik a bolygókra. Ezeken keresztül nyernek energiát az ?rb?l a gépeikhez, szerszámaikhoz és a “ruhájukhoz”.

  Többek között ezekhez is rendkivül sok aranyat használnak.

  Ezeket telepítik a Csatahajó c. filmben is.

  S ne feledjem ezekkel (ezeket sorfala között) mozgatták az irdatlan, ma is megemelhetetlen élére faragott köveket, sziklákat.

  Ui: Tesla nem t?lük kapta a tudást…? meg is mondja, hogy Kit?l. Azonban Teslát ?k izolálták el és a végén kicsinálták.

  -link-

  -link-

  aztán ebb?l az oszlopból meg lett minden a leírásokban: életfa (ez végis is nem rossz) etc…..csak hajszárító nem.”

  #24756
  storm
  Felhasználó
  #24757
  Bison
  Felhasználó

  Ré-Constructions

  Átszerkezt?dtek (néhány helyen) vagy kimaradtak részek:

  – Egyiptomi faliképek…hieroglifák
  – Holt-tengeri tekercsek
  – Nostradamus jövendölései
  – W. Shakespeare m?vei (ez esetben a kéziratokat teljesen eltüntették)
  – Grimm mesék kéziratai
  – A. Einstein kéziratai
  (A Színészn? és a ReLativitás c. film..a kalapossal)
  – Az Inkvizíció jegyz?könyvei…
  – Néhány fest? m?ve

  etc…etc…

  Több m?vet az “?rz?k” szándékosan rejtettek el és most kerülnek nyilvánosság elé, pont azért mert eljött az ideje és korábban csak sutba került volna.

  Pl. Oszlopos Simeon int? beszéde…
  vagy Salvator Mundi c. festmény Leo-nardo-tól.

  Voltak, vannak veszélyes szakmák…pl. a régészet.
  Nagyon szervezetten és körültekint?an gy?jtötték össze az óriás csontvázakat és rejteték el vagy semmisítették meg azokat.

  Egy két magán múzeum és dél-amerikai múzeum merte csak kiállítani ezeket dacolva a nem elhanyagolható fenyegetéssel.

  A legtöbb óriás csontvázat az indiánok barlangjaiban, Irakban és Boliviában gy?jtötték össze.

  Gyakran háborúk, polgárháborúk indultak hasonló okból (Napoleon-Egyiptom), hogy felrobbanthassák,bombázzák (Irakban a még feltárás alatt lév? helyek nagy részét porig bombázták – ahol semmyieln katonai létesítméyn nem volt- összegy?jtsék vagy kifosszanak Múzeumokat. Amit a londoni, párizsi, berlini múzeumokban láttok, az a teljes gy?jteményeknek csak egy része. Aztan vannak a saját relikviáik amiket majd el fognak szállítani a Földr?l… ezek már tárolókban vannak.

  Kidz c. official video…Voldemort, Napoleon…a Hemüveges.

  pl. a Holt-tengeri tekercsek miatt is indult egy háború, hogy elhozhassák Jordániából.
  Speciális izraeli kommandó vitte el a háború közben…ez nem titok, olvashattad már.

  ***

  Time traveller c. film:
  ” Nem szabad rajzolnunk a homokba semmit…”

  #24758
  Bison
  Felhasználó

  D

  #24759
  Bison
  Felhasználó

  Érteni fogod az üzenetet:

  -link-

  Be Jing!

  Xian
  -link-

  (csak csodálatmentes technologógia leírás:
  a Delta gépek orr része Laser fényt bocsájt (majd) ki…)

  vannak ókori kínai ecsetfestéses tekercsek óriás “nemesekkel” fura fejformával.

  Ez is baj velünk, nem tudunk még mindig bolygóban gondolkodni.

  **

  Mi volt el?bb a kalapács vagy a réz- és a vasérc?
  Nyissá mán meg egy bányát vörösréz kalimpáccsal lszíves. Legalább próbáld meg.

  ***

  Nem fura, hogy ciántavak ezrei párolognak a leveg?be a Földön az arany nevü programozott ?rület kedvéért?

  #24760
  Elenoura
  Felhasználó

  -link-

  “Change the World” is a song written by Tommy Sims, Gordon Kennedy and Wayne Kirkpatrick which was recorded by Eric Clapton with backing by Babyface for the soundtrack of the 1996 film Phenomenon.

  #24761
  Bison
  Felhasználó

  “Minden holdnak, minden évnek, minden napnak és minden zivatarnak vége szakad egyszer. Becsüljük meg az id?t, amíg ránk mosolyog a Napisten. Édes minden pillanat, míg fejünk felett ott égnek a csillagok.”

  Popol Vuh
  részlet

  -link-

  #24762
  Bison
  Felhasználó

  Jason and the Argonauts (1963)
  -link-

  “Dance of the Moonbird”

  “Mindenki próbálta már, szemen, szájon által, fülön.”

  #24763
  Elenoura
  Felhasználó


  Travolta dancing with Princess Diana at the White House, November 9, 1985

  John Travolta

  szül.: Englewood (Angle Angel Wood)
  Coordinates: 40.891197°N 73.972515°
  -link-

  1996 Michael
  1996 Phenomenon

  -link-

  #24764
  Bison
  Felhasználó

  BeJing! BeJang!
  -link-

  ***

  egyszer, korábban a TV-ben:
  -link-

  #24765
  Elenoura
  Felhasználó

  19970831-1985119=119722

  White House
  Coordinates
  38°53?51.61?N 77°2?11.58?W

  #24766
  Bison
  Felhasználó
  Elenoura wrote

  19970831-1985119=119722

  White House
  Coordinates
  38°53?51.61?N 77°2?11.58?W

  A Lélek útja:

  “Death of Diana, Princess of Wales: Diana, Princess of Wales is taken to hospital after a car accident shortly after midnight, in the Pont de l’Alma road tunnel in Paris. She is pronounced dead at 3:00 am.”

  “At around 12:23 am at the entrance to the tunnel, their driver lost control; the car swerved to the left of the two-lane carriageway before colliding head-on with the 13th pillar supporting the roof at an estimated speed of 105 km/h (65 mph).”

  “She then went into cardiac arrest. Following external cardiopulmonary resuscitation, Diana’s heart started beating again. She was moved to the SAMU ambulance at 1:18 am.”

  ? végül is átjutott.

  #24767
  Bison
  Felhasználó

  13.dik oszlop…9.II.

  -link-

  #24768
  Bison
  Felhasználó

  WS

  -link-
  -link-

  …hallgatóval.

  #24769
  Bison
  Felhasználó

  Too Lét Moonkey

  KCTV 5 last week end
  -link-

  “…nem hittem, a létezésükben egészen mostanáig.”

  Nem hittél az embertársaidnak, egészen mostanáig.

50 bejegyzés megtekintése - 301-350 / 5,138

‘Krónikák egy másik világból III.’ is témakör lezárásra került az új válaszok elől.