Krónikák egy másik világból

News Fórumok Az emberiség rejtélyei Összeesküvés elméletek Krónikák egy másik világból

50 bejegyzés megtekintése - 1,201-1,250 / 2,582
 • Szerző
  Bejegyzés
 • #21717
  Bison
  Felhasználó

  Blue Line II.

  Portal:
  -link-

  Továbbá fontos:
  -link-
  -link-
  -link-

  az eredeti Templomos Rend bemocskolását ne vegyétek be.

  A Saurian Red Line t?zzel vassal küzd, minden eszközzel.

  ***

  A hüll?kre sem szabad gy?lölettel gondolni, nekik is van lelkük és iszonyatosan kemény karanténban vannak tartva.

  A hüll? állapot is csak egy “ház” a lelke neki is változhat és örökélet? mint a miénk.

  Korábban és jelenleg is voltak, vannak közöttük akik megváltoztak és az emberiséget segítik titokban. Ezért nem érdemes semmiben általánosítva haragot gerjeszteni a szívedben.

  Az Anunnakikal is ugyanez a helyzet illetve ennél is rosszabb, keltet?kben születnek, nincsenek szüleik.

  A társadalmuk kaptár rendszerben m?ködik.
  Katonák, parancsnokok , végrehajtók, szolgák, számát tervezetten meghatározzák a képességek el?re determináltak.

  Ha azt hiszed, hogy az Anunnakikkal beszélgetek és ?k mondják el ezeket nekem , akkor közlöm, ez gyenge fantáziádra vall 13+13+13 oldal olvasása után vagy éppen nélküle.

  #21718
  Elenoura
  Felhasználó

  Dimenziók,világok akár a Man in Balck-ben,gyerekeknek is,
  -link-

  #21719
  Elenoura
  Felhasználó
  PakalZ wrote

  knochlaci wrote

  ez vicc?
  -link-

  …valakinek nincsen barátn?je.
  Kicsit büdös, ápolatlan, ráér és ezt az oldalt olvasgatja.

  Nos ha már olimpia akkor én meg ilyen reklámot nem láttam még.
  -link-

  #21720
  Bison
  Felhasználó
  Elenoura wrote

  PakalZ wrote

  knochlaci wrote

  ez vicc?
  -link-

  …valakinek nincsen barátn?je.
  Kicsit büdös, ápolatlan, ráér és ezt az oldalt olvasgatja.

  Nos ha már olimpia akkor én meg ilyen reklámot nem láttam még.
  -link-

  0:39 – 0:40 sok sok gyermek kéz…Lélek 21

  #21721
  Bison
  Felhasználó

  Friedrich Nietzsche

  ZARATHUSTRA BESZÉDE

  A HÁROM ÁTVÁLTOZÁSRÓL

  A szellem három átváltozását beszélem el néktek: miként lesz a szellemb?l teve, és a tevéb?l oroszlán, és miként lesz az oroszlán gyermekké végül.
  Sok van, ami a szellemnek súlyos, ami súlyos az er?s, teherbíró szellemnek, melyben tisztelet lakozik: arra vágyik az ? ereje, ami súlyos és a legsúlyosabb.
  Súly? Mi az? kérdi a teherbíró szellem, és letérdel, akár a teve, hogy jól megrakodják.
  A legnagyobb súly? Mi az, ti h?sök? kérdi a teherbíró szellem – már hátamra is veszem, hogy örvendjek er?mnek.
  Ugyan nem ez-e a legsúlyosabb: megalázkodni, hogy fájdalmat okozzunk önnön fennhéjázásunknak? Kigúnyolni bölcsességünket, hogy fennen ragyoghasson balgaságunk?
  Vagy talán ez: odahagyni minden dolgainkat, mid?n gy?zelmi ünnepet ülnek? Magas hegyekre mászni, hogy megkísértsük a kísért?t?
  Vagy talán ez: a megismerés makkján és füvén élni csak, hogy lelkünk éhezze az igazságot?
  Vagy talán ez: betegen is hazaküldeni a vigasztalókat, és süketek barátjául szeg?dni, akik nem hallják meg soha, hogy mit akarsz?
  Vagy talán ez: piszkos vízbe merülni, ha az igazság vize az, és nem utasítani el sem a hideg békákat, sem a forró varangyokat?
  Vagy talán ez: szeretni, akik megvetnek bennünket, és kezet nyújtani a kísértetnek, aki riogatni jött?
  A teherbíró szellem magára veszi mind ezt a súlyt: akár a teve, mikor megrakodva nekivág a sivatagnak, sivatagának éppúgy vág neki ? is.
  Ámde a legkietlenebb sivatagban megtörténik a második átváltozás: oroszlán lesz a szellemb?l ott, és szabadságot rabol magának, hogy ? legyen ura önnön sivatagának.
  Utolsó urát keresi ott: neki akar ellensége lenni, neki és utolsó istenének, gy?zelmet akar a hatalmas sárkánnyal küzdve.
  Ugyan ki az a hatalmas sárkány, aki a szellemnek többé nem úr és nem isten? A hatalmas sárkány neve: “Kötelmed”. Az oroszlán szelleme azonban így szól: “Akarom”.
  Útjában hever a “Kötelmed”, az aranyban csillogó pikkelyes állat, és minden pikkelyén ott csillog aranylón: “Kötelmed!”
  Ezredéves értékek csillognak minden pikkelyén, és így szól minden sárkányok leghatalmasabbika: “Minden dolgok értéke – énrajtam csillog.”
  “Minden érték megteremtetett immár, és minden teremtett érték – én vagyok. Bizony mondom, nincs többé ?Akarom?!” Így szól a sárkány.
  Testvéreim, mi végre kell hát, hogy oroszlánná változzék a szellem? Mért nem elég a teherhordó állat, mely csupa lemondás és tisztelet?
  Új értékeket teremteni – erre még az oroszlán sem képes: de megteremteni az új teremtés szabadságát – erre jó az oroszlán hatalma.
  Hogy szabadságot teremtsen, és szent nemet mondjon a kötelességre: erre kell, testvéreim, az oroszlán.
  Új értékek jogát birtokba venni – a legiszonyúbb elbirtoklás ez a teherbíró és tiszteletteljes szellem számára. Bizony mondom néktek, bitorlásnak tartja azt, és ragadozó állatok cselekedetének.
  “Kötelmed”: egykoron nem volt, mit szentebbül szeretett volna nála, most pedig ?rületre és önkényre lel immár a legszentebb szentségben is, hogy szabadságot raboljon magának szeretetét?l: ez a rablás bizony oroszlánt kíván.
  De mondjátok csak, testvéreim, mire képes még a gyermek, amire az oroszlán sem képes? Mi végre kell a ragadozó oroszlánnak még gyermekké is lennie?
  Ártatlanság a gyermek és feledés, újrakezdés, játék, önmagából kipördül? kerék, els? mozdulat, szent igenlés.
  Bizony mondom, testvéreim, a teremtés játékához kell a szent igenlés: saját akaratát akarja hát a szellem, saját világát nyeri el a világa-vesztett. A szellem három átváltozását beszéltem el néktek: miként lett a szellemb?l teve, és a tevéb?l oroszlán, és miként lett az oroszlán gyermekké végül. –
  Így szólott Zarathustra. És abban a városban id?zött akkoron, amelynek neve: tarka tehén.

  ***

  Akarom

  A Kard

  Akarod?

  ***

  Dali: The Infant…

  Nézd meg a haját!

  Jó a sérója!

  A lába 4-es…

  -link-

  #21722
  Bison
  Felhasználó

  SUB – AR – U?

  -link-

  A Szubaru japánul a Bika csillagkép egy nyílthalmazát jelenti, ?sid?k óta a japánok egyik legkedveltebb csillaghalmaza. A nyugati kultúrában ez a Plejádok, magyarul a Fiastyúk nevet viseli. Japánban ez a csillagalakzat általánosan ismert, mint az egyesülés illetve a jó uralkodás szinonimája.

  #21723
  Bison
  Felhasználó

  Hosszú az út…

  -link-

  #21724
  Bison
  Felhasználó

  Hiba a mátrixban
  kitüremkedések…

  -link-

  -link-

  Korábban az angol kormány biológiai fegyverszakért?je darabolta fel és csomagolta magát a Hyde park egyik szeméttárolójába..a parlamenti bizottság elé ment volna meghallgatásra.

  #21725
  Bison
  Felhasználó

  Humm…Humm
  -link-

  #21726
  Bison
  Felhasználó

  1118 – 1119

  “Simon” Templars

  1118 wiki események
  1119 wiki események

  1118 + 894 =
  1119 + 893 =

  Freemason lodge 894 Google enter
  Freemason lodge 893 Google enter

  “Dial 1119”

  -link-

  ***

  Simon Mágus lejáratása és története

  #21727
  felicia72
  Felhasználó

  én ugy olvastam Nietzsche bele?rült amikor rájött mi van itt és vitték az elmegyógyintézetbe

  #21728
  Bison
  Felhasználó
  knochlaci wrote

  én ugy olvastam Nietzsche bele?rült amikor rájött mi van itt és vitték az elmegyógyintézetbe

  -link-
  -link-
  -link-

  -link-
  …”

  ***

  “…a méreg melyet rejt nagyon veszéyles…”
  Madách Imre

  ezért a legrövidebb úta a gyors változás és az ima, tökmindegy melyik vallás…

  az ima olyan mankó az elmének és a léleknek mint az ejt?erny?snek, pilótának a kioldási sorrend amit álmában is jól kell tudnia és pánikhelyzetben…csak itt nem lefele kéne menni.

  Vannak akiknek az agya információt tölt le a könyvtárból…ett?l meg nem kell megijedni, mert látod a rendszert éppen az a lényeg, hogy nem maradsz magadra és nem vagy egyedül.

  #21729
  zplus
  Felhasználó

  -link-

  Képzeld el

  Nekako zbunjeno ?ekamo dane da odletimo – Valahogy..összezavarodva várjuk a napokat, hogy elrepüljünk
  ?to pre – minél el?bb
  tamo gde sti?e se kasnije – ahová kés?bb érkezünk
  gde neko ?eka na nas. – ahol valaki vár ránk.

  Ako ti jave nekad – Ha egyszer szólnak
  Da vi?e nema me – hogy már nem vagyok
  Ako ti jave nekad – ha egyszer szólnak
  Mo?da mene ni bilo nije – hogy lehet nem is voltam
  Zamisli me – képzelj el

  En-den-di-ni-sava-raka-ti-ni
  Sava-raka-tika-taka-elem-belem-
  buf
  En-den-di-ni-sava-raka-ti-ni
  Sava-raka-tika-taka-
  truf
  (antanténusz-szórakaténusz..)

  Nekako zbunjeno ljuljamo klatno ?ivota – Valahogy.. zavartan hintáztatjuk az élet ingáját
  Zadnji put – utoljára
  Koje k’o sneg na toplom dlanu – (akiket-minket) mint a havat a meleg tenyéren
  Topi nas zauvek – elolvaszt minket örökre

  Ako ti jave nekad..

  -link-

  Csodaország

  Napustimo svet, sve dalji od srca – Elhagyjuk a világot, egyre távolodunk a szivt?l
  U sumrak kroz plamen znam, odlaze svi – tudom, hogy a félhomályban a t?zön keresztül megy el mindenki

  U ovoj noci dok hodas uz mene – Ebben az éjszakában,mig mellettem jössz
  Znam hiljade ljudi koje doziva glas – Tudok embereket ezrével,akik hivják a hangot

  I can’t help, falling in love with you
  You know that I can’t help, falling in love with you

  Senke su svuda, senke smo mi – Árnyak vannak mindenütt, árnyak vagyunk mi is
  Imas li snage svet promeniti? – Van-e er?d a világot megváltoztatni (+világot váltani-switch to)
  Plivaj dalje i dalje, nemoj cekati brod – ússz tovább és tovább, ne várd a hajót
  Svi smo deca zemlje, neko doziva – mi mindannyian a föld gyermekei vagyunk, valaki hiv..

  I can’t help, falling in love with you
  You know that I can’t help, falling in love with you

  Wise man said only fools rush in
  But I can’t help falling in love

  -link-

  Vise nisam na zemlji – Már nem vagyok a földön
  U meni rusi se sve – bennem összeomlott mindent
  Toliko toga slomilo je – annyi minden összetörte
  Poslednju zelju – az utolsó kivánságomat
  Da shvatim da smo ljudi – hogy megértsem, hogy emberek vagyunk

  Vise nisam na zemlji – már nem vagyok a földön
  Evo pustam telo da leti visoko – engedem a testemet magasan repülni
  Previse umoran da gledam – túl fáradt vagyok,hogy nézzem
  Ovu igru koju zovemo strah – ezt a játékot, amit félelemnek hivunk

  Ne boli me mama – Nem fáj Anya
  Ovaj poslednji dan – ez az utolsó nap
  Ne ne ne boli me mama – nem nem nem fáj Anya
  Ja dalje putujem sam – én tovább egyedül utazok

  Mama da li ovo je kraj – Anya! ez a vég
  O kom si pricala – amelyr?l meséltél?
  Vec vidim daleki svet spava – már látom a távoli világot, alszik
  Molim sunce da ne probudi ga, – kérem a napot,hogy ne ébressze fel

  Ne boli me mama..

  Mama ne – Anya.. ne..
  Mama ne

  Stigao sam svi ovde lazu – Megérkeztem, mindenki azt hazudja –
  Da na zemlji je raj – hogy a földön van a menyország
  Takav ne zelim – olyat nem akarok
  Nisi me ucila da smejem se sam – nem arra tanitottál, hogy egyedül nevessek

  Mama ne boli me..

  #21730
  Bison
  Felhasználó

  Watch the Watches and Shapes

  -link-(1452-1519)_-_The_Last_Supper_(1495-1498).jpg

  0:42 és 1:40
  -link-

  -link-

  Watches

  -link-

  Shapes:
  -link-

  Az Uhr Watch-Oral

  1:44-t?l
  -link-

  0:42-nél és 0:28-nál
  A’s SGate spaceports
  -link-

  ***

  valaki jelezte versikében, hogy szereti orálisan….

  #21731
  Bison
  Felhasználó

  “ússz tovább és tovább, ne várd a hajót”

  – ez a korongos verzió – ez volt megengedve…

  -link-

  Values – Shapes – Functions

  -link-

  #21732
  Bison
  Felhasználó

  [quote]
  -link-
  [center]
  Képzeld el

  Nekako zbunjeno ?ekamo dane da odletimo – Valahogy..összezavarodva várjuk a napokat, hogy elrepüljünk
  ?to pre – minél el?bb
  tamo gde sti?e se kasnije – ahová kés?bb érkezünk
  gde neko ?eka na nas. – ahol valaki vár ránk.

  Ako ti jave nekad – Ha egyszer szólnak
  Da vi?e nema me – hogy már nem vagyok
  Ako ti jave nekad – ha egyszer szólnak
  Mo?da mene ni bilo nije – hogy lehet nem is voltam
  Zamisli me – képzelj el

  ***

  lásd még magyarul
  Queen : Bohém rapszódia

  #21733
  Bison
  Felhasználó

  Ne feledd: Oroszlán Szív!

  …Küzdj….és bízva bízzál!

  #21734
  Bison
  Felhasználó

  Cap-i-Talism

  -link-

  -link-

  -link-

  ***

  Cap (Sorügynokség)
  Talism – szerencsét hoz nekik?

  ***

  az -i- az és

  #21735
  Bison
  Felhasználó
  #21736
  Bison
  Felhasználó

  UFO likes the Soccer Szakkört

  -link-

  Soc-i-Alism (a-e)
  Soc-cer
  Szak-kör

  Ha Soc akkor ális.

  ***

  Show Must Go On
  -link-

  ha, ezen most ha nevettél, akkor sajnállak, el?re is.

  -link-

  ***

  Soccer Szak-kör
  -link-

  #21737
  Bison
  Felhasználó

  Gratuláció HGW XX/7-nek!

  A mások élete
  -link-

  egy film, amit látnod kell, miel?tt…

  csak úgy, poénból.

  ***
  History:

  Az NDK-ban 2 halálnem volt:
  a lefejezés és a húskampóra akasztás…
  ezeket 1962-ben és 1964-ben hagyták abba.
  Ezt mai napig kevesen tudják Németországban.
  Az 1954-es berlini felkelés eltüntjeivel is így végeztek.

  1964 után tarkólövésre változtatták.

  #21738
  Bison
  Felhasználó

  Óralitások után egy kis kultúra feln?tteknek +18

  -link-

  #21739
  Bison
  Felhasználó

  Camilla Corona avagy a Solar Flare Rántotta

  -link-

  -link-

  -link-

  -link-

  -link-

  -link-

  #21740
  Fatima
  Felhasználó

  -link-
  Csak belenéztem ,jónak ígérkezik.

  #21741
  amazon
  Felhasználó

  Elveszett szoba sorozat:

  -link-

  #21742
  szusz
  Felhasználó
  #21743
  Bison
  Felhasználó

  No more tears

  Mihail A. Bulgakov regénye nyomán készült
  10 részes filmsorozat els? részének egyik jelenete. Pilátus és Jésua párbeszéde.

  -link-
  -link-

  #21744
  Fatima
  Felhasználó

  Ment a Dunán . Azt ígérték Bulgakovot újra fordítják , mert finoman szólva nem úgy , és nem mindent fordítottak .

  #21745
  Kovats
  Felhasználó

  Tegnap éjjel volt egy jó film az M2-n: Az út /Port.hu. Nagyon aktuális volt. Látta valaki?

  #21746
  Bison
  Felhasználó

  FREQUENCY

  -link-

  -link-

  ***

  Dial 1119
  -link-

  ***

  Templomos futár: “Megtaláltuk”

  ***

  ” ONLY THE BODY IS SUBJECTED TO TIME, UNLIKE
  THE SOUL”

  Toledo katedrális az Oroszlán (6) kapuval átellenben,
  szemben az Óra kapu (13), de ne.
  Ne tedd!!!

  Válaszd inkább 9 dik II kaput.

  “…szabad szappanozni!!!”

  9 1/2 hét, 9 3/4 King Cross Harry Potter youtube” -> régi 10 Ft-os hátlapja.

  #21747
  Bison
  Felhasználó

  A ház a tónál (port)
  -link-

  #21748
  Bison
  Felhasználó

  Bármi történjen, fehér bárány Astoria majd balra el Szabadság híd…Kálvin tér Jézus vár…ez a legjobb és legrövidebb út!
  Sztem semmit nem fogsz érezni ha kizártál minden gy?lölet magvat.

  Ezt komolyan mondom.

  Ha meg már menthetetlenul eloroszlánosodtál és emlékezel (akár pontosan)mert azért érzed, hogy valami nem stimmel, akkor Lánchíd Iron Lion!
  Harcolni fogsz mint korábban ett?l még lehet kastély simán, csak ne marcangold az ellenfeledet gy?löletb?l és csak akkor csatázz ha védelemre kelsz.

  Ha oroszlán vagy emlékezel és felismered és szolgálod a szisztémát (Oroszlánkirály – zöld szem? – dala a hiénáknak-val) egyértelm?en kígyómarás.
  “Rolling Rock” – Még egy esély az Oroszlán kapu a Felszabon, utána ha nem kapcsoltál, hogy gáz akkor Kígyó udvar és véged.

  Fekete bárányok és a nyulak mennek a Kígyó szájába…”Rolling Rock” – Rock and Roll

  Jöv?b?l jöv? löv?…vér szar, er?szak és sírás(ás)…
  és Oroszlán ?rz?k a jöv?b?l, hogy felrázzák a majomban alvó emlékeket:

  Rossz vér…P Mobil
  Apáink útján…Piramis együttes

  Sajnálom, lehet ezen is röhögni, aminek örülök ha örültök.

  Nyúlak szigete…

  ***

  Én a GRU magánzárkában kaptam az energiát 19 évesen…te hol?

  Az erkélyen?

  #21749
  Bison
  Felhasználó

  CIAO

  -link-

  #21750
  Bison
  Felhasználó

  Laura Mars szemei

  -link-
  -link-

  mondtam majmócák, hogy az oroszlán lélek minden re emlékezik:

  -link-

  a tér és az id? relatív…tanultad nem?
  Még vizsgáztál is bel?le.

  OK:
  E=mc2 b?l hiányzik a Fény…kimaradt, ezt nem tudhattad, de az elejét?

  Bemagoltad és nem értetted mit beszélsz?

  DeJaVu film – lézerfény pointer, Mézga: Dimenziok zseblámpa – portálok CAPIS?

  Elmondom a “zöldhasú” technikát.
  csak a látható kézzelfogható dolgokat rakják el, pl. a kurva nagy giant koponyákat meg a lábszárcsontokat. pl. 2009-ben oldották fel több ezer régi várostérkép titkosítását (a rajzolatok miatt).

  ***

  Ha nem jönne, akkor is jön.
  Mert nem látod a 3D-s szemeddel?

  Már így is láthatod ?ket csak nem kéne lehülyézni meg fékezni a rikácsolással 2 tucat szent pétervári embert.

  #21751
  Bison
  Felhasználó

  Emlékezés a jöv?re

  Capis?
  Majom Pyramid
  -link-

  First Class Lessz (Less)
  sokan csak egy pislogó fej lesznek egy polcon.
  Ott már nem tudod kiverni.

  ***
  Per pillanat:

  Tudod, egy oroszlán, tigris vagy leopard azt is tudja 10.000 km -r?l , zárt szobából, ha katanád van, vagy éppen aznap nem borotválkoztál vagy épen hazudsz.

  Ezért is sikeresek az életben pl. bankvezet?k vagy alkoholista zenészek mert nehéz elviselni az életet vagy mindkett?.

  #21752
  Bison
  Felhasználó

  Óra kapu – Leon kapu:

  -link-

  #21753
  Szpacsek
  Felhasználó
  amazon wrote

  Elveszett szoba sorozat:

  -link-

  Amazon, te egyszer egy olyan jó rajzot tettél be a régi Krónikákba (amely már törölve lett) — azt sosem felejtem el! Az olyan gyönyör? volt! Olyan szexi! olyan kellemes látvány! ^^ Úgy szeretem az ilyet! Emlékszel? Egy 11 éves kislány rajzolta, és egy balettos lányt ábrázolt… és olyan m?vészi, de életh? rajz volt.
  Egy autista m?vész gyermek alkotása. :-)) ‘:-)

  Egyébként én nagyon sok sót eszek! Ugyanis sok csipszet eszek, meg sósperecet, és krékert.
  $$$$
  Igazad van – a tiszta só a jó!

  Hááát ====> nem vagyok én azért még egy egy vén kecske – szerencsére! – de “megnyalom a sót”!
  :???? :?? 🙂

  ´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´
  ´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´
  Szeretem amiket írsz és beteszel — hogy ?szinte legyek, imádom, amit csinálsz..
  ????
  Nagyon tetszel Amazon. 🙂

  #21754
  Bison
  Felhasználó

  Tehát, Te Hát a te hátadon forog a kerék

  Nem is tudod, hogy a kerekedet mások is forgatják és amíg ?k sasként, sólyomként oda szállnak a magasabb szférákból az id?folyamok skáláján, amit választhatnak addig te alacsony szférákban járva és tudatos emlékek nélkül lépsz vissza 0 ról kezdve…mert az életed Carpe Di Em volt , sárga csekkek, máglyás Való Világ program a f?Téren meg a betev? kikaparása földb?l…bár néha a trubadúrok dala kétségeket indukált, amit gyakran hamar elhesegettél…mert a gondolkodás is egy fárasztó állapot.

  De nem ez a lényeg ez csak a “technológia” meg a (Guldenburgok örökségének megtalálása számukra…arany karika…bárhol felvették, mint a bankból a pénzt…) és nem minden oroszlán és zöldhasú vesz benne részt. Sok direkt tér vissza misszóból és próbál rátok vigyázni, átemelni akár keményen irányítva amit te most szemétségnek gondolsz ha valaki kiveri a kezedb?l a fagyit a cukrászdában, míg mások folyamatos WAR-t indítanak a lelked ellen paradox módon “Rózsaszín terror köntésbe bújtatva”.

  Skulls c. filmben és az életben is így hívják…WAR de az ne csak a napalmos verzió…az még tisztább ügy mert látod az ellenfelet és van fegyver a kezedbe az önvédelemre és ha utána nem er?szakolod meg a hadifoglyot vagy nem kínzod halálra vagy nem hugyozol a holttestére, attól meg a mennybe is kerülhetsz.

  A kulcs azt ALMA a nagy titok…a mondás is mondja: neked ez almás…

  Amit te látsz a politikában azt a másik dimenzióból és az itteni dimenziókból irányítják (gyakran szárnyas disznók igézetével) és nem csak Amerikából ez baromság a Föld összes pontján ezt csinálják a “földm?vesekkel”.

  Akikkel nem lehetett: indiánok, zuluk azokat kiírtották vagy lealkoholizáltatták tudatosan.

  Neked egy feladatot van,képezni magadat, kiegyenesedni, higgadtan de határozottan ellenállni ezeknek az emocionális csapdáknak felismerni, hogy régi rexlexek alapján reagálsz..nézd meg az a gy?lölködést amit a magyarság jöv?jér?l beszél? bácsi videója alatt találsz.

  Látszik, hogy 1 perc alatt reagáltak, gondolom nem aludtak egész éjjel…

  A tudatos uralkodó sasok és az oroszlánok, leopárdok kihasználó fajtája..(mert a szívkeres?k nem kötöttek iylen szerz?dést – ?k dalokat írnak, szonátákat és filmeket rendeznek neked- Viharszigetet, Terminátort…, hogy felnyissák a szemedet) a reinkarnáció során gyakran még nemet és fajt is váltanak a lelkek, míg itt a nem létez? francia gy?löli a nem létez? angol vagy mittudomén amikor az emberi fajokat is anno különböz? színnel hozták létre az Anunnakik a megosztásunk miatt.

  Ez így van kedves olvasó. Egyik kataklizma után amikor visszatértek, az összefogást keres? új világot épít? embereket megtámadrták és szétzavarták, utána hozták létre genetikai uton az Anunnaki elitet..(NZT 48-mesterségesen – limitless ami nálad tabletta nélkül is menne) te is az vagy félig, csak nekik nagyobb az agykapacitásuk.

  A homoszexuálisok kis részét provokációból rángatják az Andrássyn föl-le de ezzel ne foglalkozatok, e miatt ne gy?löljétek azokat akiknek ez szintén nem tetszik.

  A kisebbségekr?l nem akarok vitát nyitni, tudnotok kell velük is tervszer?en játszanak. Valamikor ?k is lázadtak és menekültek egy olyan elnyomás és kasztrendszer el?l ami elviselhetetlen volt, most meg patthelyzetbe kerültek.
  Állatként tartották ?ket, én pontosan emlékszem, hogyan m?ködött a láncontartás, építési engedélyek szándékos visszatartása és a veretésük már korán ok nélkül is..utána meg ugyanazzal a kártyával visszafele játszottak.
  Régebben üstöket javítgattak, ma már az épít?iparba se kellenek.
  A Gáborokat ismeritek Erdélyben?…pedig érdemes lenne. A Video Rideo miatt akkora kalapot hordanak int egy naperny?.

  Akik ezt a rendszer ismerik és visszaélnek vele.. írtózatosan hosszú távon gondolkodnak fajokkal népekkel, csoportokkal – reinkarnáció és az emlékek – oylan résazletes amlékeik vannak mintha te az összes eddigi film jelentére emlékeznél amit láttál valaha. Sokan széndékosan id?zített pillanatban halnak meg, öletik meg magukat méreggel vagy öletik meg magukat.

  Még a házat is megmutatják neked ahol korábban éltek agy a helyet a koordinátákat.

  Szóvalminden háború felülr?l érkezik, egy piás félm?velt sörös szónok nem tud ilyet egyedül véghezvinni.

  Aktualitás:

  Most, hogy hamarosan ez a mikrovilágunk alaposan ki lesz forgatva, le lesz söpörve..ez nem kerülhet? el… az egy tisztító vuhat lesz ami a sakktáblát és a DNS-edet alaposan ázrendezi.

  Vannak akik azt akarják, hogy el?tte a lelked úgy lépjen ki, hogy ismét a “markukba kerüljön: a Karma karma

  Többen tudom példásan éltetek eddig még akkor is ha kielgéítetlen orális vágyak “nyugtalanítanak” és még éretlen lelkek vagytok.

  Most azonban meglepetésre készülnek, hogy emebertelen módon viselkedjünk egymás ellen , hogy mire eljön az aratás és begy?jtés…ezen az alacsony rezgészámon fél-elemben – mert amit látni fogsz az valóban nem egy lágy léleknek való – a történet végén egy másik id?síkon értük dolgozzál és használhassák a majdani gyerekeidet menyasszonyodat a kedvteléseikre, aki ismeri a törit jól tudja mir?l beszélek….

  Szóval a küzdelem és a futás és az olvasás hasznos.

  A lélek örök és id?tlen korlátok között mozog…
  Vannak párhuzamos id?síkok..ezt fel sem lehet fogni és nem is érdemes magadat ezzel kínozni.

  Nagyon magasról egy szabad világból meghívót kapott mindenki egy sajátos küldetésre..csak éppen nem ismerted fel…ott van az orrod el?tt az 5dik víz formában, mosd le magad és mást nem kell tenned. Lehet, hogy vértnu leszel mert mások rád rontanak de csak mosolyogj a szemükbe és mond azt, nem tudjátok mit cselekszetek…

  De ne add fel..te nem választhatod meg az ugrás pillanatát akor a kezükbe kerülsz kapálni vagy visszatérsz oroszlánként együtt verg?dni, dolgozni értük vagy ellenük.

  -link-

  -link-

  nézd meg a norvég gyilkost teljesen meg?rjítették a félbeavatással… szekrefáció zodiákus gyilkost csináltak bel?le, meg akart halni azt akarta, hogy lel?jék és vagy kivégezzék…

  …ezért veszélyes ez az egész.

  Most már el se hangzik a londoni találkozók részlete.

  Ezért mondja az Az útonban az apa, hogy nem szabad feladni, a (lélek) lángot ?rizni kell.

  Bár az ?rz?k fokozatosan elfogynak melletted mindig ott vannak az ?seid akikt?l kérdezhetsz, megkapod a választ csak figyelned kell.

  #21755
  Bison
  Felhasználó

  Helo Leo!
  7UP!
  -link-
  1-6 ról 9-re!

  A lélek ?rz?k…?ket vértben és sisakban ábrázolják:

  -link-
  -link-

  Neked csináltam ezeket a képeket mind Párizsban, Prágában meg mittudoménhol…meg másoltam ezrével.

  -link-

  Nézd végig ha érdekel az eddig olvasottak után…tegyél saját felfedezést…

  Igen majmóca, ahogy mesekönyvekb?l, filmekb?l és az épületek tetér?l és a toronyból…onnan vettem ki nektek…mert van szemetek de nem láttok, van újjatok, de nem számoltok.

  Paranormál oldalra jártok és foylamatosan kételkedtek már már görcsös ragaszkodással meg azt hiszitek, hogy valami önelégült szektafasz vagy mifasz vagyok, mert állandóan a másikba turkáltok és azt akarjátok tudni mindenáron ezt ki mondja?

  Simon Mágus: ha a TV meg a gazdag ember, vagy a katedra (rális) mondja és kedvesen, elhiszed, ha egy embertársad, már nem hiszed. A m?vét 2009-ig nem fordították le csak a Black Ops közösségek ismerték szóról szóra..a végs? id?kr?l szól sok tanáccsal…kairói múzeumba most tették ki ha nem égett el közben.

  (Miért nem a fürge újjakat olvassátok?) de közben nincs emléketek, miközben van, csak kurvára nem akarsz emlékezni mert így kényelmesebb és nem akarod érteni Madách ot meg Dantét-Babits (elrejtett kódszavakat korábban – dölt betükkel..Hoppá), mert lehet, hogy szavanként kéne értelmezni az megint fárasztó, mint megállni, felnézni és elgondolkodni egy ház homlokzatán.

  Miért lettem repül?gép ?rült másodszor? mert korábban távolsági bombázón szolgáltam…és lel?ttek Berlin felett mint a szart, úgy csapódtam össze vissza, és miért írtam indiánokról könyvet?

  és miért tudom az Anunnaki SU-SHAR-ok alakját?

  ennyit a szófosásról – mert tudom néhez most az erd?ben- meg rólam…rólatok.

  Tartom a kaput…és Runaway!

  Tudod, a Hat(tyúk) tava!

  -link-

  szintén “West a nyugati kapu énekli” Jézus sétál!

  Novemberig még sok csomagot kell leadnod…

  Guns and Roses november és es?…

  és hogy mit gondolsz rólam? jót? vagy rosszat?

  le- sza- rom.

  Keresd az utad…

  a Plus Ultrát fentr?l megkapod…keresd a pillanatot vissza amikor elkezd?dött az ébredésed, egy 3n3rgia kapott el… csak nem vetted észre…

  Non-Non Plus Ultra…Dali után szabadon.

  #21756
  Vido
  Felhasználó

  Sziasztok
  Egy könyvet szeretnék ajánlani azoknak akik nem ismerik, hasznos lehet, ez is 1 mozaik darab.
  -link-

  #21757
  amazon
  Felhasználó

  Az energetizáló testhelyzet:

  -link-

  -link-

  Szpacsek-nek , az autistákról: -link-

  -link- 😀

  16 évesen festette:

  #21758
  Bison
  Felhasználó

  Szélmalom, lovaglélek, ÓRIÁSOK

  a cselekmény itt nincs leírva keress majd másikat ha ne simered a story-t
  -link-

  Piros II-es
  -link-

  *** azért elég kemény lesz a helyzet…mindenki err?l zengett nektek.

  ***
  Alice…lélekrablás…lépcs?…kastély
  -link-
  -link-

  ***

  Ha nem készülsz fel oldalról elkapnak (jobb oldal) mert ostoba voltál VILÁGÉLETEDBEN!
  eredend? b?n? az ostobaságunk?

  Ezt cs?rik csavarják fentr?l küldött félvér Rejtetkezes fehérgallérosokkal:
  “Én nem vagyok ember”
  “Kedvenc mondásuk, én látom maga egy okos ember”

  Jobb oldalon kicsiben (nagyító):

  -link-

  Az egyik fánál ott a 4-es…és a 9-es meg a szikla a 11-es, a Kapu ami el?tt imádkozol a Kezeddel.

  ***

  Hátul a fák mögött készül a terv…régóta…

  Terminator…A Hold sötét (H)oldala:

  Felh?karcoló és lift jelenet…nem találom a saját videofrancomat a videan.
  “Honnan tudja ezt? – Örököltem”
  “Rovar közlegény, leléphet!”

  Ez lesz a hiúság és a hülyeség húsvására.

  ***

  -link-

  ***
  Mind ?rhajósok vagytok és Id?utazók!

  ***

  “A lélek gyakran megtartja keresztnevét (sugallja id?ben)”
  Kit?l idéztem?

  #21759
  Bison
  Felhasználó

  Forráskód
  -link-

  ***

  Lehet, hogy ezt a filmet újra kéne értelmezned.

  #21760
  Bison
  Felhasználó

  The Fountain
  -link-

  avagy egy lélek fejl?dése…a Forrás…

  #21761
  Bison
  Felhasználó

  A szerz?déses lélekpredátoroknak elegend?,
  ha nem csinálsz semmit.

  B?ven elegend?.

  #21762
  Bison
  Felhasználó

  Leonardo: Salvator Mundi
  -link-

  #21763
  Bison
  Felhasználó

  Egyébként a harcban nem fél az ember.
  -link-

  Én ebben az életemben is voltam csatában, nem éreztem a sérülést sem. Sokkot ugyan kaptam mert leszakadt a barátom karja egy robbanásban, de hamar kiheverte ? is és én is.

  #21764
  Bison
  Felhasználó

  Apáink útján
  -link-

  A zöld a bíbor és a fekete
  -link-

  Csak változni ne kelljen
  -link-

  #21765
  Bison
  Felhasználó

  HRH

  -link-
  ha meguntad akkor 6:52

  “middle section of video, where eyes appear ‘less Reptilian’, closer inspection both the iris (grey/blue part) & black pupils keep morphing. *** Don’t overlook the iris (grey blue) part of eye as it morphs pretty bad along the way, this can be missed focussing on the black pupil. “

  *** ez nem vicc kérem.

  #21766
  Bison
  Felhasználó

  Gordon “Gekko” beszéde

  -link-

  ennek a filmnek az elején van egy megjegyzés az emberi evólúció kezdetér?l, még a nyitó cím el?tt:
  -link-

  Ezek a trubadúrok törekvései, hogy lék kétséget üssenek a kókuszfejekbe.

50 bejegyzés megtekintése - 1,201-1,250 / 2,582

‘Krónikák egy másik világból’ is témakör lezárásra került az új válaszok elől.