Kulcs-fogalmak

2 bejegyzés megtekintése - 1-2 / 2
 • Szerző
  Bejegyzés
 • #6896
  zplus
  Felhasználó

  El?szó az Irányelvekhez: a következ? írás nem saját kútf?b?l van – egy honlap irányelveinek fordítása-kommentárokkal fellazítva. Kérlek benneteket, nézzétek el nekem, ha néha kissé ?magyartalan? vagy ?darabos?- ebben az életemben soha nem tanultam angolul, csak ami az út közben rám ragadt. Két napig fordítottam. Nem rövid és nem könny? olvasmány. Közben voltam hatalmas magasságokban és nagyon mélyen is. Nem lehet egyszerre megérteni az egészet, aki azt mondja – annak gratulálok. Többször, oda-vissza, keresztül és át. Nekem sokat segített, fogadjátok szeretettel.
  (Az eredeti oldal: -link- )

  Ne akadjatok fel rajta, ha egy információval nem értetek egyet, elképzelni sem tudjátok vagy nevetségesnek tartjátok ? minden a helyére fog kerülni egyszer. Személy szerint nekem ez az oldal nagyon sok mindenre magyarázatot adott ? egy jó hely, ahol a gondolkodást el lehet kezdeni- folytatni – információkat szerezni bizonyos témákról. A (csak) magamnak vallott gondolatokat (észre fogjátok venni 😀 ), illetve ha hosszabb, külön bekezdésben írom. A fogalmak megnevezésén se rugózzatok (sajnos ez van, mióta leszoktunk a telepatikus kapcsolatról, ahol még világ-egyetemes szimbólumokkal kommunikáltunk) Montalk mindig sebészi pontossággal irja körül a fogalmat, hogy lehessen érteni a leirtakat. Ééérted? Igen. (TE)érted is. És magomért is. Köszönöm. Külön köszönöm Könyvtáros barátomnak- köszönet mindenért: remélem találkozunk a kapun túl. Zplus

  Kulcs fogalmak

  Isten
  ? minden teremtés forrása
  ? önmagának két megjelenési formáját vetíti ki: tiszta, egyéni tudatosság, és anyag/energia
  ? az anyagot/energiát átjárja/áthatja saját tudatosságának részeivel
  ? a végtelen intelligencia kutatja végtelen lehet?ségeit végtelen változatosságú véges részein keresztül
  ? megengedi egyedi részeinek növekedését-fejl?dését tanuláson keresztül, addig míg (a végén) egyesülnek az Egésszel
  ? a rész teremtése nem csökkenti méretét ? a folyamat holografikus replikáció
  ? nevezik még Teremt?nek (Creator) , Forrásnak (Source), Mindennek (the All)

  Lélek és szellem
  ? egyesiti a tudatot és az energiát (**?**), Isten holografikus részeit
  ? a lélek az élet-szikra, jellemz?i a tudat és a tudatosság
  ? a szellem az Isten-szikra, jellemz?i az öntudat és a személy-tudatosság
  ? az ásványi, növényi, állati és emberi lélek összetettségében és egyéniségében különbözik
  ? ahol: az ásványok, növények és állatok lelke növekszik, az emberek a szellemüket fejlesztik (- ezért tud pl. állati csoport-lélek emberként megszületni)
  ? a valóság magasabb szintjein él? lények létezhetnek fizikai test nélkül is
  ? amig fizikai testet foglalnak el, a genetika gondoskodik a test és a lélek/szellem kompatibilitásáról ? ha lélek/szellem jelen van
  ? a genetika és a lélek frekvenciájának nagymérték? eltérésénél az inkarnáció hibásan következik be
  ? enyhe különböz?ség esetén fokozatos mutáció következik be: a genetika megváltoztathatja a lelket és viszont
  ? a kifejlett emberi egyed áll: fizikai testb?l, lélekb?l :éteri és asztráltest,- és szellemb?l: akarati és mentál-testb?l

  Evolúció
  ? a fizikai evolúció természetes kiválasztódás, véletlenszer? mutáció, tudatos kiválogatás és tudatos mutáció következménye
  ? az emberi evolúció nagyrészt mesterséges: vagy a DNS mutálódik, hogy megfeleljen az idegen lélek-frekvenciának, vagy mesterségesen – a DNS magasfokú genetikai tervezés általi megváltoztatásával (némely idegen fajok által)
  ? mivel a testnek és a léleknek egybevágónak kell lennie, egy faj kihalása az összes test elvesztését jelenti reinkarnáció céljaira. Ezért a fizikai élet a túlélést keresi és a gének átörökítését.
  ? a fizikai evolúció célja az alkalmazkodás és a szellemi/lelki evolúció szolgálata (kiszolgálása, lehet?vé tevése)
  ? a szellemi evolúció célja a egyéniség, öntudat és tudás felhalmozása

  Erkölcs
  ? minden ami segiti a lelki fejl?dést pozitivnak- és ami gátolja negativnak hivunk
  ? ami fájdalmat okoz és ön-szolgáló, ?gonosz?-nak hivjuk, ami szeret? és emberbaráti ?jó?-nak nevezzük
  ? a jó és a rossz szubjektiv és relativ, de a pozitiv és a negativ objektiv és abszolút!!!
  ? a helyes egyensúly a jó és a gonosz er?k között ? ami pozitiv
  ? a túl sok jó tespedéshez vezet, a túl sok gonosz teljes pusztuláshoz ? ami negativ
  ? az egyensúly fenntartásához mindkett?re szükség van megfelel? mértékben és ellenállásban
  ? aki kizárólag a jóért vagy a gonoszért harcol-bolond, aki viszont szigorúan a pozitivért harcol – nemes harcos
  ? egy ilyen harcos egyesiteni fogja a jó/gonosz helyes egyensúlyát önmagán belül, és aztán keresni fogja a módját, hogyan tudja helyreállitani az egyensúlyt a negativ rendszerekben

  Szabad akarat
  ? némely lényeknek több a szabad akaratuk mint másoknak
  ? minél nagyobb szint? egy lény tudatossága, öntudata, vagy lelki fejl?dése, annál nagyobb az egyed szabad akarata
  ? a szabad akarat megléte fabatkát sem ér, mig fel nem ismerik és nem alkalmazzák
  ? szabad akarattal rendelkez? lényeket kényszeriteni lehet olyan viselkedésformákra, hogy úgy gondolják, mintha nem lenne nekik szabad akaratuk!!!
  ? ezek a megtévesztett lények a Tudás segitségével nyerhetik vissza a szabad akaratuk teljes használatát
  ? az emberek általában véve óriási (-mega-giga) szabad akarattal rendelkeznek
  ? negativ idegen fajok felállitottak egy kontroll-rendszert, hogy kicselezzék az emberiséget és behatárolják szabad akaratát
  ? ezek a negativ idegen fajok kevesebb szabad akarattal rendelkeznek, mint az emberek, igy a technológiájukra támaszkodnak, és kifinomult kényszerítést ? egyfajta lelki cselgáncsot ? alkalmaznak, hogy legy?zzenek egy náluk lelkileg hatalmasabb ellenfelet (az embert).
  ? lények, amelyek aktivan használják magasabb szint? szabad akaratukat, felülbirálhatják a kissebb szint? szabad akaratú lények tetteit, gondolatait és valóságait (no meg az Ihlet + nagyapád belemagyaráz a bal füledbe)
  ? az alacsonyabb szint? szabad akaratú lények akarva-akaratlanul szolgálják a magasabb szint? szabad akarattal rendelkez? lényeket (az ember is megeszi a csirkét, ennyi).
  ? A fizikalitás megengedi a szabad akarat megsértését fizikai létez?k között ? ez a f? oka amiért a fizikai létezés értékes tapasztalat a szellemi evolúció folyamán. (már ezért a mondatért lehet kapni két pofont, vagy két italt- ki milyen kocsmába jár.. )

  Kozmológia
  – a valóságnak több id?vonala, dimenziója és létezési sikja van- ide értve a fizikai, asztrális és éteri sikokat is
  – a fizikai valóságot az alapszint? tudat generálja -Logosz-, amelynek viselkedését a fizika törvényei irják le
  – Logosz a lelke a fizikai univerzumnak, -gondolat- független érz? tudat-, szabad akarat- és kreativitás – NÉLKÜL (kiemelés s.k.)
  – Logosz biztositja az anyagot és az energiát a fizikai testekhez, amelybe a független tudatok (lelkek) inkarnálódhatnak
  – Logosszal asszociálható kulcsszavak: entrópia, logika, matematika, merevség, anyag (a forma helyett), lineáris id?
  – Logosz nem Isten, csupán Isten fele, a másik fele pedig Az-Egyéni-Tudatosság

  (the Logos is not God; it?s merely half of God, the other half being individual consciousness)

  Most fejtettem meg – forditás közben – az Élet, az Univerzum meg Mindent.. ááááááááááááá… az utolsó mondat.. recycling wazzeee… és tényleg… a két véglet között eltöltött id? (ami tulajdonképpen csak itt, csak most és csak mindenkinek, aki most játszik ID?) csak játék: az anyag és a tudat játéka. Tudom a két út végét.. 😀
  ab2: (muszáj volt beillesztenem eredetiben is, hátha valakinek még meghúzza a ravaszt..)
  ab3: ha valakinek nem sikerült, akkor kérdezze meg a google-t..
  -link-
  ab4 : próbáld még egyszer.. : (trololololoX2 :D)
  -link-
  (ha nem próbáltad ki egyiket sem, vagy csak az egyiket, akkor nagyobb troll vagy mint én.. 😛 )

  Fizika
  – a fénysebesség az a sebesség, ahogyan a véges tudatosság képes terjedni a lineáris térben- egy önkényes mennyiség Logosz által meghatározva (és én még azt hittem, hogy Chuck Norris mondta a fénynek, milyen gyorsan terjedhet.. 😀 )
  – az összes fizikai valóság a kezdett?l a végig, az összes lehetséges megnyilvánulási forma azonnal teremtetett (lett-magyarul mondva 😀 ), amikor a Teremt? kivetitette az ? egységes végtelen önmagát végtelen számú különböz? véges önmagába.
  – a valóság csak mint statikus-fraktál-hologram VAN, amely felöleli a létezés és tapasztalás összes formáját.
  – ezen a holografikus lehet?ség-hálón keresztül a tudat választhat mely képkockáit akarja megtapasztalni, ezzel teremtve az id? illúzióját.
  – a választás be van határolva Logosz által (határai közé), (vessz?) és más lények (játékosok) ellentétes szabad akarata által
  – az egységes mez? egy skalár-fázis-tér, ami azt jelenti, hogy a mez?ben minden pontnak fázis-értéke van
  – a fázis helyet mutat a hullám hosszán, vagy két hullám egymáshoz viszonyitott helyzetét
  – áramlásokból, örvényekb?l és összenyomódásokból jön az elektromosság, mágnesesség és gravitáció
  – magában a fázismez? amorf (formátlan) és magában foglalja az összes lehet?séget és kvantum-hullámfunkciót
  – a tudatosság összetartó hullámforrás, amely kölcsönhatásba lép a fázis-mez?vel és igy nyeri ki a kiválasztott hologram-darabot, hogy átélje mint teremtett -fizikai valóságot
  – három fajta id? van: lineáris id?, fázisid? és szellemi id?
  – a lineáris id? a történések tudatos felvételei, a fázisid?ben mérik a különbséget a párhuzamos id?vonalak között és a szellemi id? amely a haladást méri a -szellemi fejl?dés tengelyén (long way home, mi? err?l -is- szól..)
  – a fizikai valóság- ahogy mi ismerjük- a lineáris id? mentén halad el?re és entrópikus
  – lineáris néz?pontból, az egyedi tudatosság a lehetséges jöv?kb?l származik és visszafelé terjed a lineáris id?ben, negentrópikusan hatva a jelenben történt? folyamatokra (negentrópikus: negativ entrópikus – hátha igy tudod.. 😀 én is Wikiztem hozzá masszivan.. :D)
  – ha egy egyéni tudat a fizikai valósághoz van párositva, el?reható lineáris id?t tapasztal
  – ha asztrális, éteri vagy fels?bb dimenziós testhez van kötve, az id? nemlineárissá válik
  – ha nincs testhez kötve, az id? nemlétez?vé válik, és a lélek egyesül forrásával

  Emberek
  – az emberi test egy biológiai járm?, amelynek nagy genetikai változatossága lehet?vé teszi az inkarnációt nagyon változatos-sokféle lelkeknek-szellemeknek
  – az emberi gének egyediek abból a szempontból, hogy lehet?vé teszi a közelebbi(!) érintkez?-felületet a Teremt?vel és a valóság gépi kódjával, mint a legtöbb -fizikai életforma a galaxisban
  – mig fizikailag az ember egységes (köhm), addig metafizikailag változatos (mindenféle állatjószág megtelepszik benne, egyedül és csoportban, születéskor vagy akár utólag is, egyedül vagy parazitikusan,…)
  – a lelkek eredete az emberben: természetes emberi (?slakos), idegen, állati csoport-lélek vagy mesterséges/nemlétez? lélek (hallottad már a szólást: nincs lelke, lélektelen?)
  – az idegenek genetikailag módositották az embert (-fajokat) keresztezvén az idegen fajokat egymás között és keresztezve hominid (moonkey-akarom mondani vagy mán ki?) és neander-völgyi génállománnyal, amely már a földön volt, ?sikeresen? finom-beállitva az eredményt.

  Idegenek
  – más bolygókról-, dimenziókból-, id?kb?l- és párhuzamos valóságokból származhatnak
  – számlálhatatlan okuk van itt lenni, de osztályozhatjuk ?ket pozitiv, negativ és semleges fajokra
  – minden faj egy zsákbamacska különböz? alfajokból és különböz? szándékokkal
  – létezhetnek a föld alatt, a Holdon és más bolygókon, az ?rben, víz alatt és a valóság magasabb (alacsonyabb) szintjein
  – lehetnek emberi párjaik, amelyekbe ezen idegen lelkek inkarnálódnak (genetikailag tákolt-turbózott emberi testek)
  – a negativ idegenek embereket rabolnak el/téritenek el/(csapolnak) agyprogramozás céljából, fizikai és éteri eledelként és hibrid-tenyész-kisérletekhez
  – a f? negativ csoportok jelenleg a Szürke és a Reptilian(Gyik) faj (a szürkék f?ként munkások, a hierarchia aljából, rabszolgák, mint mi, csak kicsit szigorúbban fogva)
  – a Szürkék az embereket els?sorban mint genetikai alap használják új hibrid faj létrehozására (X-akták!), inkarnáció céljából a Reptiliánok az embereket mint természetes fizikai és szellemi er?forrás használják (mindenféle értelemben..)

  Túlélési útmutató Lone Wanderer-eknek és egyéb pre- és posztapokaliptikus elmeroggyantaknak a 42 napra, aztán ABBA-marad..

  Elmélet:
  1. légy tisztelettudó,
  2. ne nézz az er?s kék fénybe,
  3. els? rossz mozdulatra harcképtelenné tenni.. gy?lölet nélkül..

  Esti magyar népmesék (törölték tecs?r?l.. pusztulat..): Gyakorlat:
  1.: sárkány(gyik) a lovának – téged t?z, engem viz.. (zárlatot kap a testpáncél? ) 3X mondja el..
  2.: az óriást Achilles inánál éles késsel, aztán a torkát- a la égigér? paszuly – engem megesz, téged elás.. ezek nem viccek, hanem dalok (by Lovasi) meg mesék meg minden.. (ABBA-1221 ha valaki nem tudná.. ez nem lehet másik id?vonal.. ha mégis, akkor boldog karácsonyt! majd akkor.. és utána-jöv?re-meg vagytok hivva a szülinapomra )

  New World Order- az Új Világrend
  (az Új Világrend els? emlitésével Enki és a világrend c. szösszenetben találkoztam, szóval a trükk régi, de egy csecsem?nek minden vicc új.. 😀 )
  – az Új Világrend (továbbiakban NWO.. mert igy szokták 😀 ) egy csoportokra osztó politikai (szörnyszülött.. :D) entitás, amely le akarja igázni az emberiséget rosszindulatú idegenek terve szerint
  – az NWO hierarchiája alulról fölfelé: a b?nüldözés és a katonaság negativ csoportjai, politikusok, bankárok, titkos társaságok, idegenek, démoni létez?k az alsóbb asztrális sikokról
  – a jelenlegi cél: egyesiteni az emberiséget Egy nemzetállamba és aztán átadni az irányitást idegen fajoknak
  – az egyesitésre a csapda felállitva: terrorizmus, nukleáris háború, bolygóméret? katasztrófák, idegen invázió ( false flag attack V1,2,3,4,…) (maga) az USA az NWO legnagyobb fenyegetése (szerintem nem azért, amit Tom irt: a fegyver-kultusz és a liberalista alap) az NWO székhelye az USA.

  Vallás
  – nincs (nem lehet) vallás hatalmasabb mint az Igazság (és pont)
  – a legtöbb (szervezett-intézményesitett) vallás nem más mint irányitási rendszer az emberiség rabigába hajtására és a szabad akarat megvonására
  – a legtöbb vallásnak idegen gyökerei vannak, vagy más módon van rongálva (belepiszkálva, keverve) negativ idegenek vagy emberi párjaik által, akik a tömeg feletti irányitásra törekednek
  – bármely vallás, amely azt igényli követ?it?l, hogy egy rajtuk kívül álló, független istenségre fókuszálják imáikat, részt vesz a transzdimenzionális energia-rablásban (és fogyasztásban) nemfizikai létez?k által

  (nem egyezek teljes mértékben Montalkkal, mivel kérhetünk segitséget – mindkét oldalról: a Jó csak igy tud segiteni-a szabad akarat miatt, a Gonosz-az meg sz@rja le a szabad akaratodat, kiskapukon úgyis bepróbálkozik :D)

  – sok vallás célirányosan lett létrehozva az ?t megalkotó idegen fajok által, követés céljából emberi létez?ik számára
  – a hitet csak a még nem ismert irányába kellene használni (elvtársak: tanulni, tanulni és tanulni!), nem pedig dogmatikusan figyelmen kívül hagyni a jelenségeket
  – a templom szükségtelen a szellemi fejl?dés útján és csak mint szociális intézmény, illetve szociális-programozási célokat szolgál (most átkoztattam ki magam..)
  – direkt gnosztikus bens?séges kapcsolat a bels? irányítással (Istennel) értékesebb bármely vallásnál

  Mátrix Irányitási Rendszer
  – az emberiséget mesterséges szinkronicitásokon keresztül manipulálja
  – a szinkronicitás jelentést hordozó egybeesés, vagy valami, ami véletlennek t?nik, de valójában rejtett oka van
  – elnyomja az egyediséget, a tudatot és a kezdeményezést feler?sitve az ember gyengeségeit és aláveti érzelmileg kimerit? melodrámáknak
  – ezt az eszközt szellemileg elsorvadt lények használják, hogy ellen?rzésük alatt tartsák a (hozzájuk képest) szellemileg hatalmas embereket – épült (és karbantartva a Szörny Rt. által- sikolyenergia) ? negativ hiperdimenzionális lények által, akiknek ezen energiáktól függ a
  túlélése
  – általánosságban véve, a Mátrix az a minket körülvev?, láthatatlan irányitórendszer, amely manipulálja az agyunkat, érzéseinket és tetteinket, anélkül, hogy mi ennek tudatában lennénk
  – változatos(-féle,-fajta) emberi ügynököket használ ezen munka elvégzésére, bárki- akinek nincs lelke/szelleme- Mátrix-ügynök
  – mivel ?ket a Mátrix irányitja, ezen ügynökök fejlett kaptár-agy-viselkedést mutatnak (kollektiv tudatuk van – hive-mind)
  – a Mátrix illeszkedik -az alatta lév?- valóságunk ?gépi kódjához?, és képes bizonyos id?vonal-manipulációkra, amely olyan lehet?ségeket er?sit, amelyek kiélezik választásainkat
  – a gyökerénél a Mátrix éteri, ál-tudatos gép, amely feldolgozza az adatainkat a szokásainkról, érzelmi mintáinkról és jelenlegi viselkedésünkr?l azon célból, hogy (nem)véletlenül beszúrhasson eseményeket az életünkbe a hatásos ellen?rzés és energia-kinyerés céljából
  – mivel tudatosságunk magasabb szint? mint a Mátrixé, felülkerekedhetünk rajta a szabad akarat visszanyerésével (és gyakorlásával) a tudás által
  – helyes szempontból nézve a Mátrix nem más, mint egy edz?program, ahol felfedezhetjük gyengeségeinket, er?sithetjük a lelkünket és cselekedhetünk szellemi gyökereinkb?l táplálkozva

  #30424
  zplus
  Felhasználó

2 bejegyzés megtekintése - 1-2 / 2

Be kell jelentkezni a témakör megválaszolásához.