Mag népe

35 bejegyzés megtekintése - 1-35 / 35
 • Szerző
  Bejegyzés
 • #6805
  wolf
  Felhasználó

  Tokmak Karaul az ?rz? táltos 1-3 rész

  1 – -link-
  2 – -link-
  3 – -link-

  #15681
  wolf
  Felhasználó

  MAGYAR ÓKOR

  1 -link-
  2 -link-
  3 -link-

  #15682
  wolf
  Felhasználó

  Amit elrejt a föld…

  -link-

  #15683
  wolf
  Felhasználó

  Magyar honfoglaláskori leletek

  -link-

  #15684
  wolf
  Felhasználó

  Kovacs Magyar Andras A Hun Attila

  1 -link-
  2 -link-

  #15685
  wolf
  Felhasználó

  Magyarok ?störténete – Attila és a Hunok 1 – 12

  1 -link-
  2 -link-
  3 -link-
  4 -link-
  5 -link-
  6 -link-
  7 -link-
  8 -link-
  9 -link-
  10 -link-
  11 -link-
  12 -link-

  #15686
  wolf
  Felhasználó

  A Hun Birodalom
  -link-
  -link-

  #15687
  wolf
  Felhasználó

  Magyarok ?sei
  -link-

  #15688
  wolf
  Felhasználó

  Magyarok származása – Magyarok antropológiai jellemz?i
  -link-

  #15689
  wolf
  Felhasználó

  Magyar-Hun Kapcsolat

  1 -link-
  2 -link-

  #15690
  wolf
  Felhasználó

  Rovásírás az NHK japán TV-ben (Magyar felirattal)
  -link-

  #15691
  wolf
  Felhasználó

  Pap Gábor – Nagyszentmiklósi kincs
  -link-
  -link-

  #15692
  wolf
  Felhasználó

  Magyar viseletek
  -link-

  #15693
  wolf
  Felhasználó

  Pap Gábor m?vészettörténész el?adása

  1 -link-
  2 -link-
  3 -link-
  4 -link-
  5 -link-
  6 -link-

  #15694
  wolf
  Felhasználó

  “Magyarnak lenni: büszke gyönyör?ség”
  -link-

  #15695
  wolf
  Felhasználó

  A görög kultúra szkíta-magyar eredete
  -link-

  #15696
  wolf
  Felhasználó

  Ujgúr-hun történelem, a Tang Dinasztia, Mughal Birodalom
  -link-

  #15697
  wolf
  Felhasználó

  Szkíta kincsek
  -link-

  #15698
  wolf
  Felhasználó

  A magyarok genetikai ?sei
  -link-

  #15699
  wolf
  Felhasználó

  A magyarok eredete és a Kárpát-medence

  1 -link-
  2 -link-
  3 -link-
  4 -link-
  5 -link-
  6 -link-

  #15700
  wolf
  Felhasználó

  Kovács – Magyar András: Dics? Magyar ?störténet
  -link-

  #15701
  wolf
  Felhasználó

  Kovács András – Magyar eredet

  1 -link-
  2 -link-
  3 -link-

  #15702
  wolf
  Felhasználó

  KURULTAJ – Isten kezében

  -link-

  #15703
  Szpacsek
  Felhasználó
  wolf wrote

  MAGYAR ÓKOR

  1 -link-
  2 -link-
  3 -link-

  Ez nagyon hasznos volt..! Az ókorban, Róma alapításánál a hunok egy törzse, a székihunok is jelen voltak. Az etruszk fejedelem lányát egy székihun harcos vette el. Ebb?l a házasságból született Romulus és Remus. Róma Romulusról van elnevezve. Az alapításának éve 753. ( Ez az évszám nagyon közismert ! ).
  A Római Birodalom id?számítása is ekkor kezd?dött . Pl.: Rómában – természetesen — i. sz. 1 -ben nem 1 volt, hanem, 754.

  Ezek fontos dolgok és érdekes is ! Nagyon ! 🙂

  #15704
  Szpacsek
  Felhasználó
  wolf wrote

  A görög kultúra szkíta-magyar eredete
  -link-

  Ehhez leírom :
  A szkíta- görög kultúrával, pl. a fémm?vességgel a keleti gótok is kapcsolatban voltak– a germán népekhez tartoztak. Amikor a dél–orosz sztyeppéken éltek. Dél –Oroszorszásból i. sz. 375 után Erdélybe vándoroltak. Ekkor már Erdélyben éltek a gepidák is.

  #15705
  Szpacsek
  Felhasználó

  -link-
  Ókori tárgyak, kincsek Mu-ról . Mu kontinensér?l.
  ( mely földrész Ausztrália és Amerika között volt . ).

  #15706
  Szpacsek
  Felhasználó

  -link-
  Mu mai maradványai közül néhány tengeri víz alatti emlék.

  #15707
  Szpacsek
  Felhasználó

  -link-
  Vízalatti romok az ?si id?kb?l– elsüllyedt települések, épületek — Japán közelében ! ( A “japán Atlantisz”)

  #15708
  Szpacsek
  Felhasználó

  De ez jobban idetartozik! :
  (Vagy a számunkra fontosabb … közelebb áll) :

  A NAGYSZENTMIKLÓSI KINCSR?L

  1797 –ben és 1889–ben Szilágysomlyó község területén két hatalmas arany kincsleletet találtak.
  Ezek minden valószín?ség szerint egy keleti gót fejedelem itt elrejtett kincstárát alkották.
  Az els? kincslelet Bécsbe került, a második pedig a Magyar Történeti Múzeumba.
  Az egész 25 nagyobb és 8 kisebb töredékdarabból áll. A kincs nagy része fibula–párokból áll. A hagymafejes fibulák római eredet?ek.
  A többin azonban a római alapforma gót elemekkel kevert.

  Az oroszlános fibulapáron mind az oroszlán, mind a fibula többi része a gót fémm?vességnek megfelel?en, rekeszekbe foglalt kövekkel van díszítve.
  A kincslelet másik része hatalmi jelvények ( szimbólumok ).
  Egy arany karika, és 3 arany csésze. A lelet minden darabja többé kevésbé kopott– ez arra valll, hogy hogy valóban viselték is ?ket.
  A szilágysomlyói kinccsel egyid?ben készülhetett a bokodpusztai lelet is. Két egyforma karperece és 2 különböz? nyaklánca ugyancsak a Fekete-tenger melléki kultúrák hatását árulja el. a nyakláncot pedig egymásba kapcsolódó nyolcas-alakú láncszemek alkotják, melyekre váltakozva vagy egy almandin gömböcske, vagy egy rekeszes csüng? van felf?zve.
  Most err?l hosszabban nem írok többet.
  —————————————————————–
  —–

  A keleti gótok ( egy részének ) Erdélybe történ? vándorlását a 375–ben, Dél -Oroszországban megjelen? hunok idézték el?. A hunok eredete még nincsen véglegesen tisztázva.
  ( Szerintem Ataiszról jöttek. ). ( Ez az én megjegyzésem volt, a többit egy könyvb?l másolom. )
  Az i. e. 4. században már nem Ujguria területén éltek, hanem Kína északi határán t?ntek fel. ( a kínaiak ?miattuk– a hunok miatt — építették a Nagy Falat. ).
  Attilának az i. sz. 453 –ban bekövetkez? halála a Hun Birodalom bukását vonta maga után.
  Magyarországon a hunokat megel?z?en két lovasnomád nép élt. A szarmaták ( jazigok ), és a szkíták. Halottaikat kétféle módon temették el; és ugyanezt a 2 féle temetkezést találjuk a hunoknál is. A hunok voltak az utolsó lovasnomádok hazánk területén, akik halott-hamvasztással temetkeztek. Az utánuk következ? avarok, majd kés?bb, honfoglaló ?seink, ezt a temetkezési módot már nem alkalmazták.
  A magyarországi hun korszakot követ? id?b?l való a bácsordasi gót lelet. A lelet legkiemelked?bb darabja a középen látható csat. Tipikus germán munka. A két szélén 1–1 stilizált madáralak látható. A szabadbattyáni nagy ezüstcsat ugyanennek a gót fémm?vességnek az egyik legszebb darabja. A hátlapján bekarcolt germán írásjelek, ‘ runák ‘ láthatók.
  A szegednagyszéksósi aranyedény. : Halotthamvasztásra használták. Ennek során az edény több helyen megolvadt. Az edény oldalán lév? üvegberakás is kiolvadt. Az edény fenekébe rovás írással jelek vannak bekarcolva.

  A nyugati gótokról. :

  I. sz. 250. körül a nyugati gótok megszállják Magyarország északkeleti részét, majd pedig Erdélyt. A leigázott gepidák az avarokkal keveredve éltek tovább, az egész ország területén szétszóródva.
  380 körül a gótok elhagyják Erdélyt. A hunok 418 –ban jelennek meg. ( Erdélyben. ).

  550. körül a longobárdok ( lombardok) jelennek meg Nyugat – Magyarországon. ( Dunántúl. ). Ám, az avarokkal való megegyezésük értelmében 568-ban elhagyták az országot. ( Úgy tudom hogy Észak-Itáliába mentek… ! )
  ( Lombardiába. ) Egyébként Dánia területér?l származtak.
  Az avarokat a longobárdok hívták be, a gepidák legy?zésére.
  568- tól az avarok éltek Magyarország területén.
  Az avarság Magyarországon 250 éven keresztül élte független életét. Kagánok, ‘Kánok’ uralkodtak vezet?ként a népen. ( Nem királyok voltak ?k, hanem csak fejedelmek.)
  Az avarok birodalma átterjedt Ausztriába, és a Száván túlra is. A bizánci birodalmat adófizet?jükké tették. Fémm?vességük egyik alapja, az onnan származó arany lett. Európa szomszédos népei mind ellenséges érzülettel viseltettek irántuk. ( Az avarok iránt. ). ( A hadjárataik miatt ! ). Kés?bb Nagy Károly frank király és császár, ” irtó-hadjárattal”, háborúval válaszolt az avaroknak. Az avarok ennek ellenére egészen a honfoglalásig, a magyarok bejöveteléig itt éltek.
  Bár a Dunántúlon ekkor már a Frank Birodalom volt.
  Akárcsak a szkítáknak és a hunoknak, az avaroknak is a f? fegyvere az íj és a nyíl volt. A küls? megjelenésük között sem volt sok különbség. Avar sírokból olyan öntött-bronz szíjvégek kerültek el?, amelyeken ember-ábrázolások is voltak. Az egyiken az alak ruházata is tisztán kivehet?.
  Az íj mellett, a közelharcra is volt fegyverük : a könny?, kissé hajlított szablya, és az egyenes, egyél? kard.
  A szkíták a kard helyett rövid t?rt használtak. A férfiak viseletének legdíszesebb darabja az öv volt. A fejedelmi személyeké aranyból volt. ( Vagyishogy arany veretekkel volt díszítve; legalábbis ! ). A szegény nép övét csak egyszer? vas csat fogta össze. Az övön, b?rszíjakon apró használati tárgyak csüngtek. : Kés, t?zcsiholó, sótartó tülök. A n?i sírokban ékszerek, gy?r?k, karperec, stb. gyöngyfüzérek, fülbevalók, orsógombok, t?tartók voltak.
  Mindkét nem sírjába edényekben ételt, f?leg húst és tojást tettek. Érdekesség !!! : Az el?kel? avar harcost ÉL? LÓVAL temették el. A lovat felszerszámozva, valószín?leg élve eresztették le a sírba és csak ez után ölték meg.. !
  —————————————————————
  ——–

  Az avarok m?vészetének stílusa : a griffes–indás stílus.
  A fémm?vességük volt a legjelent?sebb.

  A magyarok honfoglalása 895-ben, 90 évvel a Nagy Károly avarirtó hadjáratai után történt.
  A magyarok is Dél-Oroszországban hosszabb ideig id?ztek ( Levédia , Etelköz).
  Legszebb honfoglalás-kori leleteink a tarsolylemezek. Ezek fém lemezek voltak, s b?r tarsolyra voltak föler?sítve. A tarsoly az övön függött. A lemezek anyaga aranyozott ezüst, aranyozott réz volt. Tarsolylemezek: Pl. a beregszászi sírlelet. Anyaga aranyozott ezüst. Bezdédr?l réz ( vörösréz) tarsolylemez került el?. Híres még a galgóci is. Ez ezüst.
  A bezdédinek pedig a b?r tarsolya is megmaradt.

  ( Atlantiszon, ott egyébként sárgaréz volt ! ). Az arany után ez volt ott a legértékesebb fém. ( Nem tarsolylemez készült bel?le !)
  A neve : orikalkosz — egy bizonyos fajta sárgaréz ( a sárgaréznek egy fajtája. ).
  ————————————————————–
  ———–
  Visszatérve a tarsolylemezekhez :
  A beregszászi lelethez lószerszámok is tartoznak, így egy vas kengyelpár, mely ezüst berakással van díszítve.
  A hunok, ?k még nem ismerték a kengyelt. De az avarok már igen.
  A nyílvessz?ket tegez–ben tartották. A tegez b?r és fa anyagú volt.
  A honfoglaláskori magyaroknak normann ( viking ) kereskedelmi kapcsolatai is voltak.
  —————————————————————-
  ——–
  Ö S S Z E F O G L A L Á S :

  895- ben, 895 — tel a népvándorlás befejez?dött . ( Nem a honfoglalás hanem a népvándorlás ! ).
  …… Megérkeztünk mi is ide azaz a magyarok ! Egyébként , a teljes honfoglalás, az 907-ig tartott !
  Azt (ezt) a földet (Magyarország területét) — amelyért évszázadokon keresztül, s még a testvérnépek között is elkeseredett küzdelem folyt — a magyarság végleg birtokába vette.
  Arról a szünet nélkül változó életr?l és harcról, mely hazánk területén a szkíták megjelenését?l a magyarok bejöveteléig tartott, az egykorú ( akkori ) krónikásoknak a sokszor meseszer? feljegyzései mellett a nagyszámú régészeti leletek tesznek beszédes bizonyságot.

  #15709
  wolf
  Felhasználó

  Kovács – Magyar András: Mágia
  -link-

  #15710
  Wessyl
  Felhasználó

  A mag népe: Locust faj 🙂 – Gears of war 😀

  #126256
  wolfi
  Felhasználó
  #132345
  wolfi
  Felhasználó

  Avatara, Szűcs, Dombóvári beszél többek közt, a magyarság sok ezer éves elfeledett történelméről, a piramisokról, és a Szent koronáról!
  http://www.youtube.com/channel/UCBSWSf0H5fLNlKfEyA47Dxw/videos

  #132516
  wolfi
  Felhasználó
  #133723
  wolfi
  Felhasználó
35 bejegyzés megtekintése - 1-35 / 35

Be kell jelentkezni a témakör megválaszolásához.