Piramisok rejtélye

News Fórumok Az emberiség rejtélyei A múlt rejtélyei Piramisok rejtélye

21 bejegyzés megtekintése - 51-71 / 71
 • Szerző
  Bejegyzés
 • #11549
  fics88
  Felhasználó

  Az a durva hogy alaszkában találtak 1 szandált valami 30 ezer éves meg ég régebbi dolgokat pl tetováló t?t szarvas aggancsból és körülötte apró fonott szövet volt a biztosabb fogás érdekében és elég apró volt.. Akkor amiket olvastam és ritkán fordult meg , hogy az 2l?emberek” mellett voltak már rendes homosapiensek mostani emberek…….. és azért hiszem hogy pl atalntisz is egy ilyen fejlett civilizáció volt az is lehet pl a vezet?ik 1 része volt csak idegen és ahogy szaporodtak pl az emberekkel úgy alakult ki a társadalmuk….. és csak azért nem tudtak méég fejletteb dolgokat meg valósítani mert nem volt meg a flehasználható teknikai struktúra akkor ami kellett volna a dolgokhoz szerintem …… 😀

  #11550
  horatzio
  Felhasználó

  Kik építették a piramisokat, minek, milyenek voltak ?k?
  A piramisokat a fáraók parancsára építették, névtelen zseniális mérnökök tervei alapján, több ezer rabszolga közrem?ködésével.
  A piramisok nem árulkodnak egyébr?l csak magáról az emberr?l.
  Az ember fáraó nem más, mint egy a haláltól fél?, de ugyanakkor fels?bbrend?ségi érzéssel jócskán megáldott lélek.
  A félelme egyértelm?, mivel életének f?, vagy egyetlen célja, hogy a túlvilági életét elrendezze. Ezért már életében palotát (kripta) épített magának, tele rakja kincsekkel, állatokkal, rabszolgákkal, nem ritkán a saját feleségével is.
  A piramis célja, hogy fáraóját bejutassa az isteni királyságba, épen, gazdagon, pompában.
  Fels?bbrend?ségét szintén a piramis nagysága, kincsei, gazdagsága jelzi, valamint az, hogy nem kevesebbre számítottak, mint hogy haláluk után istenné válnak.
  Jellemz? volt a családon belüli házasság , ami szintén a hiúságra vezethet? vissza, mert úgy vélték, hogy isteni származásukat, csak szintén isteni származású örökítheti tovább. Ezért a fáraó a lánytestvérét, vagy saját lányát vette el. A vérfert?zés miatt egyre betegebbek lettek az utódok, majd végül a fáraók valódi bukásához vezetett, gyengeségük (testileg, értelmileg).

  Számomra a piramisok emléket állítanak az emberi hiúságnak, önhittségnek, nem csodálni való, inkább szánalomra méltó eltévedt lelkek nyughelye.

  #11551
  Névtelen
  Inaktív

  Ez szerintem egy nagyon szép szokás ami még napjainkban is természetes, különböz? természeti népeknél és kultúrált embereknél is csak nem akkora pompával. Viszont annyi különbséggel hogy az ehhez hasonló temetkezéseknek a mai nap nem az a célja hogy bejusson a halott az “Isteni királyságba” hanem hogy a nyugalmát elnyerje a kedvenc tárgyai mellett a túlvilágon..

  #11552
  samsung
  Felhasználó

  Herodotosz elmesélései alapján elég logikusnak t?nik, amit a piramisokról írt:
  Eleve ezek 30m magas dombon álltak anno, és ez már ad némi értelmet annak, h a piramisok alatt is találhatók járatok, kamrák. Azokból ugyanis vezethet ki a külvilágba járat, ami akkor (jó régen) még a dombból vezethetett ki. Nem voltam Egyiptomba, de képek alapján már nem beszélhetünk alattuk lev? dombokról.
  Däniken az Egyiptomról szóló filmjeiben beszél egy rejtélyes, egészen lentre vezet?, nagyon keskeny és 2 szakaszában teljesen függ?leges járatról, aminek az alján a talajvízben áll egy szarkofág, ami mindegyik fentinél nagyobb. Herodotosz leírása alapján Kheopsz a Nílus vizét vezettette be a föld alatti kamrákba, ahol a saját sírját ide helyeztette. Däniken is látta, lefotózta ezt a szarkofágot, de többet nem mond róla, h felhozták-e, kinyitották-e, stb. ? csodálkozik, h ez a szarkofág hogyan is került le oda. Talán valami oldalsó járaton át a talajvíz szintje alatt? Viszont ha Herodotosz leírását vesszük, akkor abban az id?ben nem volt ott talajvíz, hiszen dombra épült és simán lehetett oldalsó járat, ami kivezetett a szabad leveg?re. És ide utólag lett bevezetve csatornán a Nílus vize. Nem tudom, h az említett terem pontosan milyen mélyen is helyezkedik el…ugyanis lehet,h az akkori domb melletti felszín alá is vezetett, de akkoris még fennáll a lehet?ség, h kivezetett járat a domb melletti területre.

  Herodotosz továbbá leírja, h Kheopsz nagyon zsarnok volt és a népet dolgoztatta, nem rabszolgákkal építtette fel a piramisát. Annyira gy?lölték ezeket az uralkodókat az egyiptomiak, h még Herodotosz látogatása során se szívesen nevezték nevükön ?ket, a piramisokat Philitosz pásztorról nevezték el, aki abban az id?ben arra legeltette a nyájait. 10 évig az utat építették, aztán 20 évig a piramist. Ír az emel?rendszerekr?l is, amiket a piramis minden lépcs?jére felépítettek és így pakolgatták fel a k?tömböket.
  Forrás: Herodotosz A görög-perzsa háború cím? könyvének Második könyve.

  #11553
  fics88
  Felhasználó

  hmmmm elég érdekes ! 🙂 lehet beleolvasok a könyveb 🙂

  #11554
  samsung
  Felhasználó

  Igaz, nem piramis téma, de Egyiptom. Találtam egy nagyon érdekes bekezdést Herodotosz írásaiban:

  “Hát eddig az id?pontig mesélték el az egyiptomiak és a papok az ország történetét. Kimutatásuk szerint az els? királytól az utolsóig, Héphaisztosz f?papjáig háromszáznegyvenegy emberölt? telt el, s éppen ennyi a királyok, valamint a f?papok száma is. Háromszáz emberölt? tízezer évet tesz ki, mert három emberölt? százat, s a háromszázhoz járuló negyvenegy nemzedék pedig ezerháromszáznegyven esztend?re rúg: ez összesen tizenegyezer-háromszáznegyven esztend?. Azt állítják, hogy ez alatt az id? alatt egyetlen isten sem jelent meg emberi alakban, de nem történt ilyesmi a korábbi és a kés?bbi egyiptomi királyok uralkodása idején sem. Elbeszélésük szerint ez alatt az id? alatt a nap négyszer változtatta meg pályáját, kétszer kelt fel ott, ahol most lenyugszik, s kétszer nyugodott le ott, ahol most felkél. Mindez azonban nem hozott változást Egyiptomra sem a földekben, sem a folyam hozamában, sem a betegségekben, sem a halál módjaiban.”

  #11555
  Szpacsek
  Felhasználó

  11340 esztendeig egyetlen isten sem jelent meg emberi alakban ? Hát igen ……
  Szolónnak is meséltek egyet s mást az egyiptomi papok, Szaiszban ! Kb. i. e. 600.–ban …..
  Hogy elfoglalták az atlantisziak Egyiptom területét, i.e. 9600. körül. De a görög hadsereg felszabadította Egyiptomot önzetlenül. Ki?zte onnan az atlantiszi betolakodókat.
  De a görögök sem maradtak bent ezután Egyiptomban — ezért írtam, hogy ‘önzetlenül’ szabadították föl.

  Viszont ezután Zeusz isten parancsára, egyetlen nap és éjszaka alatt, az egész görög hader?t elnyelte a föld … Atlantisz szigetét pedig, az óceán. (i. e. 9564.)

  #11556
  samsung
  Felhasználó

  Érdekes ez a görög-egyiptomi kapcsolat, mert az említett könyvben Herdotosz pont arra ment rá, h találjon kapcsolatot a két nép között. Elvileg a hellének azt állították, h t?lük vettek át sok mindent az egyiptomiak (pl.: isteneket), de Herodotosz a kutatásai alatt mindezt megcáfolta. Bizonyítékokat keresett és talált arra is, h a régi görögök az egyiptomiaktól vették át az isteneiket is. Egész hosszan magyarázza, h ha ez fordítva történt volna, miben is nyilvánult volna meg és mennyivel másabb lenne az egyiptomi istenség felállása is. De ez csak egy példa, mármint az istenek.

  Van még valami, ami nagyon érdekes a leírásaiban. Az akkori Krokodilváros közelében mesél egy hatalmas építményr?l, amit nem tud szavakba önteni, olyan csodálatos. Említi, h ha otthon a hazájában lev? összes építményt és az azokhoz szükséges költségeket összeadnánk, akkor sem érnénk ennek a nyomába (ár és gyönyör?ség terén). S?t, a piramisokat is ez mögé sorolta látványban. 2 szintes épület, aminek mindkét szintjén 1500 helyiség található, de lentre az ?rség nem engedte, csak a fels? szinten tudott szétnézni. Ilyen épületr?l vagy maradványéról én nem hallottam a mostani Egyiptomban. És van még egy dolog, egy most is létez? tóba építettek 2 piramist. A tavat is kimélyítették, és így a víz fölött és alatt is 85-85 m a piramisok magassága, amiken óriási k?szobrok találhatók. A régi mértékegységek ic-picit bezavartak, de a piramisokét és egyéb építmények méreteit alapul véve jött ki ez a 85 m is (=50 orgüai). A Kheopsz piramis oldalainak hosszát 8 plethron hosszúnak írja le, a tóban lev?ek össz magassága (víz alatt és fölött) pedig 100 orgüai, amit 6 plethronnal tesz egyenl?vé. Ezeket Herodotosz látta is, úgy írja le, viszont semmi ilyesmi építményekr?l nem találok infot a mai Egyiptomban.

  #11557
  fics88
  Felhasználó

  lehet ?rhajó volt nem????? idegeneké

  #11558
  Szpacsek
  Felhasználó

  A tavi 2 piramis 85+85 méteresek ?? Hú, akkor ….. 170 m magas 1 piramis ! Akkor el is hiszem hogy mögéjük sorolták a Kheopsz-piramist…. az ugyanis csak 146 m magas.

  Én még nem is hallottam ezekr?l a tavi piramisokról……
  Tényleg nincs ma nyoma sem Egyiptomban ezeknek.

  #11559
  samsung
  Felhasználó

  Herodotosz ezeket piramisnak nevezi, tehát valszeg tényleg piramis formájuk volt. Nem tudom, h a víz felszíne alatt szélesedett-e, mert nem írja le, de ha tényleg piramis, akkor a java a víz alatt lehetett.
  Az érdekes az, h napjainkban ez a tó elég sekély, mármint közel sem 85 m mély. Tehát elvileg be tudják azonosítani a tavat (Moirisz tó) és a lábjegyzet említi, h az egyik szobor elpusztult a 17. században, a másik elméletileg még látható. Na de nem hiszem, h egy, a víz fölé magasló 85m -es piramis tetején 🙂
  Kíváncsi lennék, h ez akkor hogyan is nézhetett ki.

  #11560
  Szpacsek
  Felhasználó

  Hérodotoszt sokan nevezték a “történetírás atyjának” … de sokan nevezték ?t a “hazudozás atyjának” is …..
  Úgyhogy nem lehet tudni, h. amiket ír, azok tényleg igazak -e mindig, mind, vagy pedig kitalációk és mindenféle fantáziák is szerepelnek benne ….. 😀 🙂

  #11561
  samsung
  Felhasználó

  Ennyi er?vel minden info, minden leírt elbeszélés vagy igaz vagy nem. Nemcsak Herodotosz esetében, hanem minden régen élt ember esetében, ugyanis legtöbbször nincs már igazoló bizonyíték.
  Ha most a paranormal.hu-ra jellemz? mentalitással állnék a dologhoz, azt mondhatnám, h biztosan azért mondták, h Herodotosz hazudozott, h rossz fényben tüntessék fel és h ne higgyen neki senki…miközben mégis igazt írt. Ez nagyon bonyolult dolog és soha nem fog úgyse kiderülni, h csak le akarták ?t járatni vagy tényleg figyelmeztetés volt, h szeret hazudozni.

  Ami még érdekes az az, h ? ugye görög volt, a görögök “oldalán” állt elvileg. Tehát ezért azt várná az olvasó, h az írásai azt igazolják, h a görögök voltak el?rébb, a görögökt?l vették át az egyiptomiak ezt és azt. Ugyanis ez is volt a célja, keresni a hasonlóságokat, rálelni, honnan erednek a közös dolgok. És ahelyett, h agyonajnározta volna a görögöket és mindent hozzájuk vezetett volna vissza, lépten-nyomon megcáfolta a görögök elméleteit, bizonyítékokat szolgáltat sok mindennel kapcsolatban, h az egyiptomiak voltak ennek és annak a kitalálói, és a görögök csak utánozták, másolták ?ket. EZ azért szöget ütött a fejembe…ebben az igazságot keresi, de 2 építményt pedig így eltúlozna?

  #11562
  Szpacsek
  Felhasználó

  Látom, er?sen érdekel a téma ! Ez jóó !! 🙂

  Az ókori népek istenei, a görögökéi is, meg az egyiptomiakéi is– mind-mind a régi atlantiszi id?k nagy h?sei, híres királyai, stb. voltak !
  Elárulok valamit :
  Az egyiptomi Nagy Piramis alatt vannak termek, amelyekben régi, Egyiptom el?tti istenek szobrai állnak. !!!
  Nos, ?k is Atlantiszi h?sök, beavatottak, vezet?k voltak !

  Atlantiszon is, a f?városban, Atlantiszvárosban, volt egy nagy Poszeidón-templom, melyben egy nagyon nagy Poszeidón-szobor állt, amely Poszeidónt egy szárnyas lovak által húzott kocsin, harci szekéren ábrázolta ! És ez a szobor egész a nagy templom mennyezetéig ért … úgyhogy lehetett vagy 40 méter magas, legalább.
  De az Atlantisziak és a görögök egyébként a valóságban ellenségei voltak egymásnak. Ugyanis i. e. 9600. körül, Kronosz király idején az atlantisziak a fejükbe vették, hogy meghódítják Európa déli részét, tengerparti vidékeit, aztán Afrika északi részét, Egyiptommal — majd végül mélyen benyomulnak Ázsiába is és elfoglalják egészen a mai Iránig, vagy akár Indiáig is !
  Na, hát a Dél–európai Földközi-tengeri partokat sikerült is elfoglalniuk. Észak -Afrikát is ! De a görögökkel nem bírtak, legy?zték ?ket a görögök, s?t utána még Egyiptomot is felszabadították a görögök az atlantisziak alól.
  Viszont ekkor, a monda szerint, mivel haragra gerjedt a f?isten, Zeusz, ezért nagy katasztrófa következett– melyben megsemmisült az egész görög hadsereg (“elnyelte a föld”– a monda szerint), és Atlantisz szigetét is az Atlanti-óceánban, amely a kiindulópontja volt a támadó hódító Atlantisziaknak — szóval a földrészt is megsemmisítették az égi istenek. Egyetlenegy nap és éjszaka alatt az óceánba süllyedt.

  Ekkor volt a híres, nagy bibliai Özönvíz!
  Amit a Bibliában is közismerten leírnak. (Noé és a bárkája története. …..). Na ezt szinte mindenki ismeri.
  És még a Föld sok pontján beszámol a világméret? vízözönr?l sok kisebb–nagyobb népnek a mítosz-és mondakincse.

  Ez, a Nagy Özönvíz, a kutatásaim alapján, a tudomásom szerint, i. e 9564-ben történt.

  #11563
  Skuzio
  Felhasználó

  Rejtélyes energianyaláb a boszniai Nap Piramis felett.

  -link-

  Egy fizikusokból álló csoport energianyalábot észlelt a boszniai Nap Piramis csúcsán. A fénysugár sugara 4,5 méter, frekvenciája 28kHz. A fénysugár folyamatos és ereje növekszik ahogy távolodik a piramistól. Ez a jelenség azonban ellentmond az ismert fizikai és technológiai törvényeknek illetve ez az els? bizonyíték a nem Hertz-féle technológiának a bolygón. Úgy t?nik, hogy a piramisépít?k egy olyan örökmozgó “energiagépet” készítettek ami még ma is m?ködik. A földalatti labirintusban 2010-ben felfedeztek három kamrát és egy kis kék tavat. Az vizsgálatok azt mutatták, hogy az ionizációs szint 43× magasabb a kinti átlagos szintnél, ami a földalatti kamrákat gyógyító szobákká alakítja. Egyéb elektromágneses észlelések 2011-ben meger?sítették, hogy a csatornákban a negatív sugárzások szintje a nullával egyenl?ek. Mindezeken túl nem találtak a csatornákban sem technológiákból ered? sugárzást (vezetékek vagy más egyéb) sem pedig kozmikus rádióaktivitást. Kerámiaszobrok vannak elhelyezve a földalatti vízesések felett, melyek a negatív energiákat pozitívvá alakítják.

  Hasonló esemény történt 2009 június 24-én ChiChen Itza piramisnál (Yucatán félsziget Mexikó). A szemtanú aki a fotót készítette csak a fénykép el?hívása után vette észre a piramis csúcsán lév? fénycsóvát.

  -link-

  A következ? fotó 2000-ben készült a mexikói Hold Piramisról Teotihuacan-ban.

  -link-

  A fenti cikk forrása: -link-

  A piramisok lehetséges rendeltetésér?l egy fantasztikus dokumentumfilmet találtok az alábbi link alatt “Hórusz szeme” címmel.

  -link-

  #11564
  valtozunk
  Felhasználó

  Sziasztok!

  Egy 2 évvel ezel?tti álmomban szerepelt 3 ilyen piramis: -link-
  Mindhárom a Duna mellett volt de ez most mellékes. Lényeg, hogy az a tölcsér szer?en rajzolt valami álmomban egy-egy forgó energianyaláb volt mindegyik felett ilyen formában.

  #132369
  wolfi
  Felhasználó
  #132839
  wolfi
  Felhasználó
  #132862
  wolfi
  Felhasználó

  Megtalálták Salamon próféta sírját!
  És úgy tűnik a teste romlatlan maradt!

  http://www.youtube.com/watch?v=IHqB9VAeQbw&list=UUkjPQCxRzu4ki06ivDuIUsQ

  #132953
  wolfi
  Felhasználó
  #133450
  wolfi
  Felhasználó

  Titkos piramisok a dzsungelben

  http://www.rickrichards.com/ac/ac_1.htm

21 bejegyzés megtekintése - 51-71 / 71

Be kell jelentkezni a témakör megválaszolásához.