Szkíták, hunok..

News Fórumok UFO-k Földönkívüliek Szkíták, hunok..

8 bejegyzés megtekintése - 1-8 / 8
 • Szerző
  Bejegyzés
 • #6810
  Szpacsek
  Felhasználó

  Ebben a topikban a szkítákról, hunokról, avarokról, stb. lesz szó.

  Na és a saját népünkr?l; a magyarokról is !!!! 🙂 🙂

  ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
  ¤¤

  Bár ?k nem földönkívüliek — nem is idegenek …. f?leg nekünk magyaroknak.. 😀
  De közül van pl. Mu-hoz, és Ataiszhoz ….
  Szóval itt van a helyük, nekik is ! A Paranormálon!
  És ez a téma a népi, nemzeti eredetünk megismerése, megértése, kutatása miatt is fontos. 🙂

  #15858
  Szpacsek
  Felhasználó

  -link-

  A szkíta és hun világ

  #15859
  Szpacsek
  Felhasználó

  -link-
  A – ma is él? – turáni népek!
  pl. törökök, mandzsuk, kipcsákok.

  A türkök, kazárok, stb. … már nem élnek, kihaltak!
  TÜRKMÉNek legföljebb…. Türkmenisztánban. ?k élnek ma is.

  Ez a téma a magyarok azaz a mi népünk eredetével is kapcsolatban áll.

  Úgyhogy nézze meg minden hazaszeret? ember. 🙂 🙂

  #15860
  Szpacsek
  Felhasználó

  -link-
  Jászok, kunok, avarok..

  Jászkun induló:

  -link-

  -link-

  #15861
  Szpacsek
  Felhasználó

  -link-
  Attila induló

  #15862
  Szpacsek
  Felhasználó

  -link-
  A magyar nemzet története : Attila és a hunok

  A hunok mely népcsaládhoz tartoztak– bizonytalan. Azt írják.
  Pedig: ATAISZ-ból jöttek, Mu utódkontinensér?l származnak!! (Ataisz Mu-nak az utód-kontinense volt: amikor Mu elsüllyedt, a Csendes-óceánban, a helyén egy kisebb szárazföld, Ataisz még többezer évig fennmaradt.)

  Ataisz = Ata-Ízisz.
  /Itt az “Ata” az istent jelenti, az Atyát, Ízisz pedig….. Ozírisz felesége, gondolom, róla van szó … Nem lehet más.. .. szóval az Anyaistenn?. /

  A hunok f?városát Ataiszon Dorozsmának hívták. A Kékleny-hegység volt a legmagasabb hegysége Ataisznak. Onnan úsztatták folyókon a hunok a fát, le a síkságra, építkezni.

  Persze mindez nem 100 % hogy igaz, és így volt. De ezeket a fontos új információkat megosztom itt, úgy döntöttem, mert ezeket az elmúlt években, könyvekben olvastam. Szóval nem én találtam ki. És valószín?leg nem is mese. Ezek újabb kutatási eredmények. És ezek a dolgok fontopsak lehetnek – ha igazak – a magyar nép múltja szempontjából is, hisz a magyarok a hunok törzsszövetségébe tartoztak. A magyarok a hunok egyik népcsoportja voltak. A Hun Törzsszövetségben a magyarok töltötték be szellemileg a vezet? szerepet.

  ××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××
  ×××
  Szóval a magyar nép okos nép ….. mint ez amúgy is köztudott …. hisz a Hun Törzsszövetség kisebb-nagyobb népei közül mi voltunk annakidején a szellemi irányítók, és mi játszottunk vezet? szerepet szellemileg a hun népek között. Még akkor is, amikor a hunok már Ujguriában laktak.
  Ujguria pedig Közép-Ázsiában van. Ma Kínában található. Székhelye Urumcsi.
  Ide vándoroltak át – mint a kutatásokból kiderült – a hunok Ataiszról, amikor Ataisz is elsüllyedt…. a Csendes-óceánban…… többezer évvel Mu elsüllyedése után.

  (Ha valaki arra gondol, nem furcsa-e ez a Csendes-óceános dolog…. hogy onnan jöttek a hunok ….Óceániából …. nos erra azt mondom: de, kissé nekem is fura. De nem hihetetlen. Ezek az ?srégi történetek nem elképzelhetetlen, hogy igazak, aki ismeri a magyar népmeséket, tudja! Hogy sok népmesei alapja és gyökere van a történetnek … ami csak a szájhagyomány útján maradt fönn, a népmesék, mondák által.

  #15863
  Szpacsek
  Felhasználó

  -link-
  Egy dal Attiláról, a hun királyról:

  -link-
  Hun-magyar rokonság.
  (Árpád fejedelem is állítólag Attila leszármazottja volt.)

  ***************************************************************
  *******
  S Z É K E L Y E K R ? L :
  A székelyek, a székely nép –nem más, mint egy hun népcsoport, néptöredék.
  Az utóbbi id?ben sokat olvastam róluk.

  a következ? a lényeg:
  — i. sz. 451–ben volt a Catalaunumi nagy csata a hunok és a rómaiak közt, döntetlennel zárult.
  — 453-ban meghalt Attila, a hun fejedelem.
  — Nem sokkal kés?bb, egy csatában elesett Aladár, Attila fia, a hunok új fejedelme.

  Ekkor a hunok egy része eltávozott a Kárpát-medencéb?l: Ázsiába, vagy a kelet-európai sztyeppékre vonultak vissza. Másik, kis részük azonban Erdélyben települt le. Az ? vezet?jük a mondákból is jól ismert Csaba királyfi volt; ? azonban Görögországba ment, a Keletrómai Birodalomba. (Ez a kés?bbi Bizánci Birodalom) Mert az anyja onnan származott, bizánci császárleány volt.
  Azt mondta Csaba királyfi a hunjainak — tehát, a kés?bbi székely népnek — hogy várjanak rá, várják ?t, majd visszatér. És akkor újra a királyuk lesz.
  Ám soha nem tért vissza; sem ?, sem pedig a leszármazottai…..
  A Bizánci Birodalomban maradtak. Többé nem lehetett hallani fel?lük.

  Az Erdélyben letelepült hunokat a környez? népek, pl. a dákok, stb. … “székelyek”-nek nevezték. Ez a név maradt rajtuk. Innen ered tehát a nevük.
  (Szerintem azért, mert székihunok voltak! Székiek – székelyek… 🙂 )
  (Bár, ezt nem tudom biztosra!)

  A magyar Honfoglaláskor, 895-ben találkoztak a székelyek a bejöv? honfoglaló magyarokkal — akiknek Árpád fejedelem volt a vezet?jük.

  (Err?l is épp nemrégem olvastam egy könyvben! A könyv címe: Hun-Magyar mondák. Jó régi könyv; új kiadásban. De már vagy 100 éves könyv. Szerencsére újra kiadták.)
  (Én szeretem nagyon az ilyen régi könyveket! Mert azokból sokat lehet tanulni!!)

  #15864
  Szpacsek
  Felhasználó

  -link-

  Kaszpi-tengert?l északra a szarmaták, a Fekete-tengert?l északra a szkíták ….. 🙂 🙂

  Ezt a videót is nézze meg minden érdekl?d?! Aki a MAGYAROK eredete fel?l is érdekl?dik! 🙂

8 bejegyzés megtekintése - 1-8 / 8

Be kell jelentkezni a témakör megválaszolásához.