Tértechnika

News Fórumok Kávézó Sziget Tértechnika

10 bejegyzés megtekintése - 1-10 / 10
 • Szerző
  Bejegyzés
 • #6857
  zsoltee
  Felhasználó

  Id? utazás, tér utazás, párhuzamos világok, teleportáció…

  #18701
  zsoltee
  Felhasználó

  Hipotézis 1.:

  Tételezük fel, azt, hogy világunk egy “burokban van” mely úgy mond “csatornákkal” párhuzamossan össze van “kapcsolva” más burokban lévl? világokkal, melyekben rátalálhatnánk esetlegesen hasomásainkra, úgynevezet alteregokra…

  #18702
  Névtelen
  Vendég

  YO HO HO HO
  😀 😀 😀
  -link-

  #18703
  Tachyon
  Felhasználó

  Kedves Zsoltee!
  A párhuzamos világban biztos, hogy nincs alteregónk csak mi magunk, ha sikerül átlépni oda. Mivel egyszer nekem összejött véletlenül igaz tértechnológiai dolgokkal próbálkoztam, van némi szerény tapasztalatom. Ugyan úgy univerzum van ott is. Az átlépés viszont nagyon kemény dió.

  #18704
  Névtelen
  Inaktív

  A párhuzamos világ síkjában léteznek a különböz? entitások. a párhuzamos világba létezik mindennek a földi mása mint egy tükörben kivetítve
  Alteregó ebben a síkban létezik tehát a földi valóságban ha egyáltalán valóságnak lehet nevezni mert m az a valóság? Lehet hogy egészen más mint amit elgondoltok róla.
  Az alteregó más néven a duál párod de nem a szerelmi értelemben mert erre már sokan ráfáztak mivel könny? összetéveszteni a két dolgot. Az alteregó az teljes hasonmása a földi embernek és a “párod” el?fordulhat a világ másik végén de az adott helyen, akár nagyvárosban is ahol laksz. Véletlenszer? találkozások t9rténtek már de ez kimerült a másikra való rácsodálkozásban amib?l nem lett személyes kontaktus. Gyakoribb az az élmény mikor egy harmadik személy látja meg esetleg a halott barátjának az alteregóját mondjuk a közlekedési eszközökön vagy más olyan helyen ahol személyes találkozás lehetetlen. ez szokott mély nyomokat hagyni azokban akik már ilyesmit megtapasztaltak-

  #18705
  Tachyon
  Felhasználó

  Én csak azt tudom leírni, ami velem történt. Nem meditáltam, a piramisból kiindulva er?terek ütköztetésével lehet dimenziót átlépni, de semmi szellem meg angyalka meg önmagammal való találkozás nem volt csak az a dermeszt? igazság, hogy átléptem az univerzumba, éreztem magát a teret és a csillagokat és felfogtam, hogy átkerültem odaátra.

  #18706
  Névtelen
  Inaktív

  Természetesen nem vonom kétségbe senki igazát. Lehetséges amit írsz viszont ennek megvannak a maga veszélyei amire mindíg gondolni kell 🙂

  #18707
  Tachyon
  Felhasználó

  Odáig nem jutottam el, hogy a veszélyeit mérlegeljem kint. Az igazi veszély az átlépés folyamatának kibírása. Viszont úgy gondolom annyi mindenféle információ van a testkilépéssel és a dimenzióváltással, hogy már nehéz látni mi is a reális és valóságos. Tudom, hogy ez nagyon kevés infó, de megtörtént és nem álmodozással és meditációval. A szörny? pont az volt, hogy senki és semmi nem volt kint, csak az univerzum. Minden félét feltételezünk els?re, pedig még a legegyszer?bb lehet?ség elérése is igen nagy kihívás. Úgy gondolom a technikát több embernek is el kellene sajátítani, hogy ebben a formában kint többen lehessünk. Ha már kint folyamatában tudunk létezni, ( én csak kb. 10 másodpercig voltam ) utána érdemes felderíteni, hogy más is van-e ebben a formában kint.

  #18708
  M3H4N1C
  Adminisztrátor

  Tachyon
  Asztrálprojekcióra gondolsz?

  #18709
  Tachyon
  Felhasználó

  Nem. Már írtam itt az oldalon róla mint Tritex csak így már nem tudok belépni. Bemásolom Neked a leírásom.
  SELF teljes kilépése a térrendszeri (univerzumi ) térbe:

  Leszögezném, hogy nem gondolati azonosulást jelent az univerzum látható és ezáltal gondolatban elképzelt valóságával, hanem az egyén teljes személyiségének a kilépését jelenti megtapasztalási képességgel a SELF-en keresztül az univerzumba. Az emberi létben a legnagyobb teljes kör? fájdalommal járó folyamat ( konkrét szerv nem fáj hanem a test teljes oxigénhiányos állapotára hasonlító érzés jön létre a szervezet leállásának a teljes tudatossága mellett ami lépcs?zetesen történik és amiben konkrétan az idegrendszer az utolsó amit az egyén teljes tudatossággal él át utána azonnal bekövetkezik az átlépés=dimenzióváltás kifelé az univerzumba ennek a folyamatnak az ideje kb. 10 perc), ami annak tudható be, hogy az egyén fizikai testének a leállása teljesen éber tudati állapotban történik meg (agyi normál-éber-kontrollált m?ködés mellett), aminek az átélése mély nyomot hagy az egyénben. Nagy felkészülést jelent fizikai-lelki-szellemi-fájdalomt?rés területén a halálfélelem teljes kontrolja mellett, hogy ne halál hanem dimenzióugrás következzen be a folyamatból. Az univerzumban az átlépés után már normalizálódik a léthelyzeti szint érzése. Azok az emberek, akik ilyen jelleg? folyamatra utalva meditatív állapotból, relaxálva, ráadásul többször, könnyedén jutottak el, nem fedheti a tényleges átlépést ezért véleményem szerint, csak a gondolati azonosulást. Bels? dimenzióváltás: Véleményem szerint az az anyagmennyiség és pillanatnyi alap er?tér (azaz harmonikus)megtörési ( azaz térrendszeri átfordulási) esemény kiváltása létrehozható a dimenzióváltás kivitelezésére jelenleg abból a tényb?l kiindulva, hogy: az univerzum fekete anyag összetétele azonosan jelenik meg gondolati azaz elmeszinten mennyiség (végtelen) és s?r?ség szempontjából. Ha ehhez hozzáadjuk a tér és az id? meglétét és el?idézhet?ségét elérhetünk olyan mennyiségeket és er?térben kifejezett geometriai szinteket ami ugyan azt a folyamatkezdést válthatja ki, mint a féreglyuk csillagászati megléte, de egy aktív azaz utazható közeget képezve legalábbis az adott egyénre nézve, aki a fizikai állapotot generálta. Az id? ( jelen pillanata) = felületi id?zóna azaz a folyamat megkezdése tehát elhanyagolandó ebben az értelemben kezdési koordinációs pontként értelmezhet?. A végtelen maga az alaphelyzet, amire a mennyiség azaz a tér és az id? = dimenzióváltási = térrendszeri átváltási id?zóna formában is értelmezhet?. Az átlépésnél így 2 id?t különböztetünk meg, egyszerre nem érzékelhet?k csak külön-külön. A féreglyuk kialakulását ebben a közegben az er?tér ütköztetéséb?l létrejöv? járat képzi. Az er?tér meghatározása és szemléltetése a piramisok energetikai törvényeire vonatkoztatva jelenik meg, de mindezeket elméleti szinten alkalmazva. A képz?dött féreglyuk vonzása okozza a kezdési koordinációs hely változtatását, melyen keresztül jön létre a dimenzióváltás azaz a felületi id?zónából tehát a Földr?l átlépünk a dimenzióváltási id?zónába = univerzumba. / REÁLIS JELENSÉGRE ALAPOZVA/ A leírásaim konkrét alkalmazhatóságot nem nyújtanak, csak mint új ismeretek szemléltetéseként mutatom be a nézeteimet az oldalon!
  Energetikai szempontból mind a küls? dimenzióváltáshoz (“materiális” síkon), mind a bels? dimenzióváltáshoz ( elme szinten) a végtelen univerzumnak az energetikai sajátosságai rendelkezésre állnak mennyiségi szinten bármikor a m?velet elvégzéséhez, csak a kivitelezés oki és az energia alkalmazásbeli képességét (ütköztetést) kell megfelel?en mérlegelni. Mind a két esetben ami lehet küls? vagy bels? dimenzióváltás a tudati tényez?k játsszák a f? szerepet, ami a humán fejletség meghatározója is egyben. Dimenzióváltásnál “csillagkapu” soha nem maradhat nyitva a végtelen szerkezeti sajátosságaiból fakadóan, a m?velet után visszarendez?dik a stabil helyzet. Dimenziót váltani SELF-ben csak a dimenzióváltási id?zónában azaz univerzumi körülményekbe lehet, a felületi id?zónában nem lehetséges ezért is van bolygóhoz kötötten fizikai testünk mert az élet bolygószinten csak így tud tulajdonságaival alkalmazkodni a materiális világhoz ami egy sz?k tér a felületi id?zónában! A többi bolygón is a felületi id?zóna van jelen csak a fekete anyag azaz csillagközi tér rendelkezik olyan magas fokú fizikai-biológiai tulajdonságokkal, ami a galaxisok fenntartásán kívül a létfenntartást-életfenntartást is folytonossággal biztosítani tudja ezért van ennyi élettelen kietlen bolygó. Az intelligens idegen entitást rossz helyen keressük ( a bolygókon) véleményem szerint.
  I. üteme a dimenzióváltásnak SELF-ben: Er?tér ütköztetés, tudatos, geometriai törés által kivitelezett (tértechnológia), az egyén energetikai szintje is szükséges hozzá, ami az átváltás folyamatának kezdetét váltja ki.

  II. üteme a dimenzióváltásnak SELF-ben: Maga az átlépés (kifelé), ami automatikusan, forgatókönyv szerint történik az egyén általi befolyásolás nélkül.
  Dimenzióváltás SELF – ben: nem maga a forma bonyolultsága a lényeges a dimenzióknál a végtelen világegyetemben, hanem a folyamat megléte, ami adott véleményem szerint. Mivel egy olyan stabil szerkezetr?l beszélünk az univerzum alkotójaként, ami csak akkor aktiválódik, ha kölcsönhatás kiváltása történik, utána visszaáll a szokványos helyzetébe (a végtelennek az egyensúlyi állapotába) ezért formailag a dimenzióváltás id?leges szerkezeti felbontást jelent leegyszer?sítve, aminek a száma is végtelen mivel maga a világegyetem is az. A dimenzió átlépés tényszer?sége a lényegesebb, ami egyazon stabil rendszerb?l egy másik stabil rendszerbe való átjutást biztosít az univerzumban. Annak a hihetetlen komplex er?nek a megléte, ami szinte forgatókönyv szer?en m?ködik (az er?tér ütköztetése után) ebben az esetben, a humán létet is energiaként kezelve és bevonva ebbe a láncfolyamatba. Az igazán leny?göz? az, hogy gyenge és parányi létünk mégis illeszkedni tud olyan hatalmas er?k folyamatába, ami eddig nem volt tényszer? és lehetséges számunkra.
  Látok még egy fontos tényez?t, ami véleményem szerint gátja lehet magának a bels? dimenzióváltásnak a humán SELF-ben való kivitelezéséhez. Lett egy f? szlogen a végtelen kapcsán és Isten kapcsán azaz hogy a végtelen egy. Ha evvel a szemlélettel gondolkodunk már a leg elején képtelenné teszünk egy olyan folyamatot, amiben az elme végtelenhez kalibrálását meg kell tenni. Azaz a végtelent egynek értelmezve azaz gondolni egy leegyszer?sített gondolkodást vált ki, amibe dimenzióváltást integrálni soha nem lehet. A végtelent a maga valójába végtelenként lehet minden irányban és mennyiségben stb. kezelni tudati szinten, mert ez az els? belépés a folyamat kezdetébe, amiben a térrendszeri átfordulás kiváltása megtörténik. Más Istent a végtelen univerzummal kapcsolatosan vallási aspektussal megközelíteni és más helyváltoztatást létrehozni egy végtelen univerzumi közegbe, ha a tudat tükréb?l analizáljuk az el?z?eket. A dimenzióváltásnak módszertanilag a valláshoz semmi köze nincs véleményem szerint, a tértechnológiához viszont igen, amihez tartozik olyan technika, ami bizonyos szempontból kétértelm? helyzetet mutathat stb.

10 bejegyzés megtekintése - 1-10 / 10

Be kell jelentkezni a témakör megválaszolásához.