Világvége

 • This topic has 6 válasz, 4 hozzászóló, and was last updated 8 years, 4 months by Névtelen.
7 bejegyzés megtekintése - 1-7 / 7
 • Szerző
  Bejegyzés
 • #6900
  phoenix13
  Felhasználó

  Világvége és egyebek
  Mostanában , hogy közeledik 2012 december 21.-e , és ezzel a dátummal a Maja naptár lezár egy ciklust , ami nem az id?k végezetét jelenti, hanem egy újabb szelet indulását is egyben, abban a körben amit naprendszerünk bejár galaxisunkban, egyre több és több információ jelenik meg a világhálón. Csoportokba szedve ezeket az információkat a f? tartalmuk szerint, az alábbi csoportok bontakoznak ki.
  UFO jelenségek, Galaktikus Föderáció üzenetei médiumokon keresztül, jóslatok/pl. három napos sötétség/ csak hogy a három legf?bbet említsem helysz?ke miatt. De azt hiszem ennek a háromnak a részletesebb elemzése is elegend? ahhoz, hogy tisztán kibontakozzanak a helyes válaszok.
  Els?ként mi a helyzet az UFO-kal?
  Valóban létezik fizikai világon túli szellemi inteligencia. Ez a dimenzió másképpen a kollektív tudat. Ez egy végtelen energia, és ehhez köthet? információ tároló mez?. Megszokott anyagi világunknál ,ami ebb?l alakult ki, sokkal s?r?bb mez? , mivel mindent átsz?. Maja idézetet használva: Én vagyok a cseppben a tenger, az egész és a rész, egyszerre és egyben. Képzeljünk el olyan világot tehát, ami a modern fizikai kutatások és elméletek szintjénél is mélyebben ,beljebb létez? valóság forrás. Ezt vallásfilozófiák is tárgyalják. Sokféleképpen nevezik ezt a mez?t. Akasha krónika, hindu prána, keleti chi, Bali szigeti mana ,/itt érdekességképpen a zsidó kivonulás alatt manna az eledel, és mai prána ev?k közti hasonlatosság megemlítend?/ keresztény mindenható. De egyéb mondák és bibliai történetek is jellemz?en ide tartoznak. Szent Grál, Salamon bölcsessége, druida szertartások, egyiptomi beavatási ceremonia, szabadk?m?ves szertartás, táltosok elrévülése, indián varázslók és gyógyítók szokásai. Nem teljes a felsorolás a régi id?kb?l. A mai id?kben az orvostudomány fejl?désének köszönhet?en részben, részben csodálatos esetek következtében feltétlenül ide sorolható a halál közeli élményeket megélt emberi eseteket is. ?k szellemi szinten kapcsolódnak az egység világával, majd az ottani emlékekkel gazdagabban térnek vissza. Jézus vele született képessége ez volt, de Buddha élete során egyszer /több nap kómában az erd?ben egy fa tövében/ megélte, és így lett egy világvallás alapítója és tanítója. Említhetem itt Jacob Böhme középkori túlvilági utazó esetét is.
  Azt hiszem mondanom sem kell ezeknek a tényeknek a felsorolása után, hogy mi is az az UFO.
  Az emberi elme és szív képes érzékelni ezt a mez?t ezáltal ?meglátni? azokat a dolgokat, ami ebben a mez?ben létezhet. Következ? szint és, talán még közte sok, a fény és a rezgés tartománya. Ezek is UFO jelenségek. mindenféle fényjelenségeket filmre vesznek, de a filmek elemzése során tárgy sosem látszik. Más konkrétat az UFO eseményekr?l senki sem tud, ami fizikai szint? megnyilvánulásukat jelentené. Nem kértek senkit?l 20 forintot sem soha, nem kértek enni, és ?k sem adtak tanácsokat konkrétan nagyszabású tudományos ügyekben. Tehát az UFO gondolataink valósága. És nincs ebben semmi csodálkozni való ha fizikai elváltozások tapasztalhatóak ?látogatásuk? során , hiszen a mi gondolataink is hatnak fizikai világunkra. ?k már ismerhetik azokat a technikákat, Isteni tudást , ami felé mi haladunk, csak mi még egy jó ideig Isten el?szobájában toporgunk ,míg ?k már benn vannak. Ha kiülhetnék csak ezen egy galaxis a Tejútrendszer szélére és szemrevételezhetném , látnék szület? és meghaló csillagokat, csillagközi porokat és gázokat, kialakuló bolygó rendszereket, és ezek zajló körforgás szer? folyamatait. De látnám a kék bolygót a csodálatosan szép Földet is és rajta a kialakult él? világot és természetet ,valamint természetesen az embert. Látnám hogy minden emberben létezik az isteni szikra, a minden tudás lehet?sége. S?t egyes emberekben ez szikra t?zet fogott és Isteni t?zként képes lobogni. ?k talán a látók és a tiszta médiumok. Vagyis mindenképpen Önmagamat szeretném megismerni ha az igazi tudás birtoklását óhajtom.. Ehelyett dollármilliárdokat költenek el a világ?r megfigyelésére.Talán jobb és olcsóbb lenne, ha nem kerül? úton törekednénk az abszolút tudás elérésére.

  Galaktikus Föderáció üzenetei
  Ilyen hogy csillaganyahajó, vagy bármiféle társadalmi rendezettség nem létezik az egység birodalmában. Ezek a megfogalmazások ahogy Nietsche mondaná: ?Emberiek túlságosan túl is emberiek.? Nem létezik anyagi szinten csillagközi utazás. Ilyesmire csak a fény és a rezgések, és a gondolatok képesek. Egy több fényév távolságra lév? objektumig csak úgy juthatunk el ha egy foton hátára képesek leszünk felültetni egy bit információt úgy ,hogy amikor ez csomag célba ér , a helyszínen fel is építse magát, az ottani anyagi lehet?ségeket használva .Az ilyen Salusa ,meg Kryon üzenetek általánosságban a szeretet energiáról beszélnek. Ezt tudjuk nélkülük is. Van aki naponta tíz-húsz üzenetet tesz fel ebben a témában közösségi oldalakra. Nem tudom elolvassa-e mindet bet?r?l bet?re. Mert ha igen akkor vegye észre, hogy mániákussá vált arra, hogy olvasson a szeretetr?l. Jobb elfoglaltság önmagunk és mások gyakorlati szeretetét megvalósítani. Mindig a legegyszer?bb dolgok a legnagyszer?bbek. Sétáljon inkább a természetben, olvasson egy jó könyvet, hallgasson zenét, mosolyogjon a boltban és a liftben, ölelje meg barátait rokonait, egyszóval gyakorolja a szeretet megnyilvánulás minden válfaját. Én már ezeket az üzeneteket olvasalatlanul kukába dobom. A médiumok, akik közvetítik az üzeneteket fontos és hasznos emberek, mert a mindentudás világából juthatnak információhoz. De az még fontosabb hogy a tiszta forrást használjuk csakis. Összegezve ezeket az üzeneteket mértékkel és egyensúlyosan kezeljük. Semmiképpen ne hit szinten , ami ugye a tudáshoz igazodik.

  Jóslatok
  El?zetesen itt szükséges azt tudni tisztán mi is az a foton övezet, és mit?l lehet három napig sötétség. Egyes csillagászati megfigyelések szerint is létezik ez az övezet. Bár a fizikusok nevetnek rajta , hiszen a foton élete másodperc töredéke. Na de az abszolút nullában??? Nincs olyan tudós aki egy ilyen energia övezet légköri hatásait ki tudná számolni. És ez csak a Földre értend? , mert a naprendszerre is hatással van. A Földön mindenre hatással lesz. Természetre , faunára, flórára, tudatra. Természetesen a naptevékenységet is befolyásolja. Hogyan is kezd?dött és miért az övezet megjelenése? A Tejútrendszerben kering Naprendszerünk a központi fekete lyuk körül. Ez a spirális karokra emlékeztet? galaxis oldalról nézve klasszikus UFO alakú , csészealj. A Tejútrendszer központi tengelye a foton övezet. Ez egy állandó sáv. Napunknak kétezer évig tart ezt átszelni. A Föld ugye kering a Nap körül. Ezért hogy a földrajzi keleti, hol a nyugati oldalára érkezik eközben. A keleti oldalon a Föld el?ször 1987-ben lépett be a foton övezetben, és ahogy a nap haladt az övezet felé évente, mikor a keleti oldalra került, egyre többet és többet tartózkodott benne. Napunk 2000. évben érte el a foton övet keleti szélével. Egy évig tartott, míg teljes terjedelmével bejutott az övezetbe. 2012 december 21 az a nap, amikor a Föld a Nap nyugati oldalán, úgy lép vissza a foton övbe, hogy 2000 évig ki sem lép bel?le. Tekinthetjük ezt az övezetet a galaxis ?forró égövének?. Valószín?leg itt annyi a többlet energia mennyiség , mint a Földön az egyenlít?nél a sarkokhoz viszonyítva. Ennek a hatásait fogjuk ?élvezni?. De már élvezzük is 1987 óta. Azt hiszem ez az oka a klímaváltozásnak, és nem a füstgázok. Ez egy folyamat tehát. Isten nem kapkod , de amit tesz az halálbiztos. A többlet energia természetesen hatással lesz mindenre. Id?járás, Napkitörések, vízszintek megemelkedése a Földön, /sarki jég lassan nem lesz nyáron/ , tudat stb. Például az egyik Maja jóslat így hangzik: ?Az emberek úgy fognak viselkedni, mintha megbolondultak volna?. Vagyis adottságtól függ?en mindenki lassan médium lesz. Vagy ha úgy tetszik skizofrén. Tessék ennek a következményeit követni ha tudják. Megnyílik az egység világának kapuja. Mindenki fokozatosan láthatja, hogy nincs is halál. Itt jön képbe a bibliai elragadtatás. Nem test ragadtatik el , hanem a lélek. Hiszen sokan lesznek, akik ezt a világot látva önkényesen átkelnek a csekkek fizetése, és testi fájdalmak hatásának tapasztalása helyett ide. Tehát a rezgésszám emelése, amit el?szeretettel üzengetnek a túloldalról ezt a lehet?séget jelenti. 2000 évig tart az utunk ebben az övezetben, így végs? hatásait az út végén lehet igazán megtudni. Nem lesz tehát elvágásszer? világvége, akik erre számítanak azoknak csalódása lesz. Mit?l lehetne három nap sötétség?
  Valami eltakarja a Napot. Vulkáni hamu, egy másik bolygó ,ami áthalad a Föld és a nap között/Nibiru?/ , kisbolygó becsapódás miatti porfelh?. Naptevékenység olyan mérték? megugrása amilyen még soha nem volt. Ha belegondolunk abban hogy a Föld helyzete ezekt?l függ?en milyen törékeny, és csak a vékonyka kis légkörünk véd bennünket, valamint napszél által elfújható mágnesen terünk, akkor bármikor lehet világvége. Több ezer kisbolygó is fel van térképezve /spacewheater.com./ , innen is jöhet a veszedelem. És amit még meg sem tudunk látni, mert csak az égbolt egy szeletjét képesek m?szereink figyelni. Hajaj lehetne folytatni?.
  Végs? tanulság ,használd testi érzékszerveidet nap , mint nap kiegyensúlyozva, élvezd ,hogy van tested is. Olyan dolgokat cselekedj jól amit éppen csinálsz. Vagyis a mostban élj. Amit most jól teszel az lesz a jöv?d. Hass alkoss?.és ne a f? dolgod legyen a világvége elméletek tanulmányozásával eltöltött id?d. Bár a szellem a tudat a vezérl? er?, éld meg egyszer?en minden napjaidat ,ami egyesek szerint a legnehezebb dolgok közé tartozik.
  A teljesség igénye nélkül:
  Szeretettel
  Phoenix13

  #30437
  Wessyl
  Felhasználó

  12 nap 🙂

  #30438
  Wessyl
  Felhasználó

  1 nap 😀

  #30439
  Névtelen
  Inaktív

  +- 5 nap

  #30440
  Wessyl
  Felhasználó

  😀 azaz! 😀

  #30441
  claudeferrell
  Felhasználó

  Épp a pillangó cím? filmet néztem, ami elég hevasztó tud lenni a saját maga nemében. A filmben vége felé a mackós összefut pár bennszülöttel és egy ideig náluk marad, itt ki is kapcsoltam, tudván mi a folytatás. Még miel?tt elaludtam volna, a bennszülötekr?l eszembe jutottak a mayák. Valaki ugye azt boncolgatta, hogy a focipálya lesz a kulcs, ennek kapcsán ugrott be az illusztrált videó is. A filmben persze semmi hasonló gondolatot nem hallottam, azért is gondoltam, hogy leírom. Nos, a játékot lyukra játszották, a labda át kell hogy haladjon rajta (nem lábbal, hanem csíp?vel…(mert ugye a “férfiassággal” elég kemény lenne) és akinek ez sikerült, annak annyi. (véráldozat-halál) A történethez természetesen még hozzátartozik egy naptár, ami megjövendöl egy új valamit. (egyel?re ez korszak ugyebár) Ha a történetet objektíven nézzük, nekem valami egészen új dolog áll össze mindebb?l. Egy lyukon áthaladó labda, csíp? (tudjuk, hogy a régi szobrokon a széles csíp? mindig is a termékenysgre utalt), vér, új dolog… Lehet morbid a gondolatmenetem, de nekem egyértelm?en egy sz?z n? megterméknyítése ugrott be. Mi van akkor, ha a mayák naptára nem világvégét és nem is új korszakot jelöl, hanem valakinek a világrajöttét…? A történet túlságosan is emlékeztet jézus születésére és mint tudjuk, a mayák naptára sokkal régebbre nyúlik vissza, tehát a jézus mítosz lehetséges, hogy innen eredne? Ami méginkább erre hajaz, hogy december 21- elég közel van december 24-éhez… Azt, hogy a férfinak miért kell meghalnia a “megtermékenyítés” után, talán azért, mert az eredeti történetben így szerepelt… A n? talán “isteni” eredet?, míg a férfi ember volt és a tettéért meg kellett halnia. Jézus történetéb?l az is kiderül, hogy a gyermek sem volt biztonságban, el kellett rejteni, tehát az “isten”-ember keveredésének és tiltásának gondolata helyénvaló lehetne. (amennyiben a bibliát összevetjük a mayákkal) Elnézést, ha kicsit kusza a gondolatmenet, ez azért van, mert tegnap este óta nem sikerült jobban összeszedni… Ha valaki már foglalkozott ezzel a lehet?séggel el?ttem, akkor az el?tt megemelem a kalapom. Mert a fától nehéz meglátni az erd?t ugyebár. 🙂 Na további kellemes tavaszi… hoppá, téli napot.

  #30442
  Névtelen
  Inaktív

  Eredeti gondolati összefüggések,de jó 😀

7 bejegyzés megtekintése - 1-7 / 7

Be kell jelentkezni a témakör megválaszolásához.