Home A múlt rejtélyei Gudea dicsérete

Gudea dicsérete

0

Gudea ( uralkodott Kr.e. 2250 körül) Lagas sumer város királya volt. Meghódította a rivális városállamokat, és újra egységes, er?s birodalmat teremtett. Uralkodása áldást jelentett népének, mert alatta jólétben és biztonságban élhettek a sumerok hazájukban. Az eltelt hosszú id? ellenére, még mindig sok fennmaradt szobor, kisplasztika ékirat és épületmaradvány dics?íti a királyt, és városa véd?istenének, Ningirsunak nagyságát.

A király egyik feliratában azt állítja, hogy egyszer csak felbukkant el?tte valaki, aki úgy ragyogott akár az ég. “A fejfed?jéb?l (sisakjából?) rögtön láttam, hogy isten” mondja Gudea. Az Idegen aki Ningirsu néven mutatkozott be három társával együtt egy nagy fekete szín? “szélmadáron” érkezett. Aligha kétséges, hogy ez esetben valamilyen repül? szerkezetr?l van szó.

Ningirsu, a földönkívüli megbízta a királyt azzal, hogy az ? ufója számára építessen egy földi kiszolgáló bázist, egy templomot. El?írta azt is, hogy az épületen belül egy különleges elkerített részt alakítsanak ki az “isteni madárnak.” Gudea feljegyeztette, hogy az elszeparált szektor kialakításához hatalmas fagerendák kellettek, és óriási, messzir?l odaszállított súlyos k?tömbök. A templom építése tulajdonképpen akkor zárult le, amikor az UFO-t elhelyezték ebben a különleges, zárt részben. Amint az “isteni madár” a helyére került, ahogy a szöveg fogalmaz: “Megragadhatta az eget és lehet?vé vált ég és föld összekötése.” Az én olvasatomban ez annyit jelent, hogy felépült a földi irányító központ is. Az UFO olyannyira fontos “szent” tárgy volt, hogy állandóan két isteni fegyver ?rizte, a Leghatalmasabb vadász, és a Leghatalmasabb pusztító. Ezek olyan földönkívüli eszközök voltak, amelyek fényt és halálos sugarakat bocsátottak ki. A ránk maradt sumer szövegek beszámolnak arról, milyen is volt az UFO amikor felszállt. “Mid?n az isteni madár felemelkedett, hogy egy kört írjon le az ország felett, ragyogása rávetült a megemelt téglafalra.” Ezt a védett területet, ahonnan az idegen járm? startolt, úgy is nevezték, hogy MU-NA-DA-TUR-TUR vagyis magyarul a “MU (azaz az UFO hatalmas, k?b?l rakott pihen?helye.”

Gudea utódja, Urukagina építtetett egy második bázist is sumer földön a MU számára. ? így jellemzi az istenek ?rhajóját: “A MU fénylik, mint a t?z, amelyet jól megraktam.”

Lu-utu aki Umma városállamában uralkodott, úgy írja le az ?rhajót, mint ami “temploma kijelölt helyér?l, t?z közepette tör föl Utu istenhez.”
Ismerünk egy Inannát dics?ít? sumer himnuszt, ami az ufóján az “egek egébe” vagyis a kozmoszba száguldó istenn?t mutatja be.
“Az ég királyn?je magára ölti csodálatos köntösét.
Bátran felszáll az egek egébe.
Országok és népek felett repül Mu-jában,
Úrn? ki csillagok közt száguld,
Az összes bolygó felett,
Elrepül Mu-jában.”
Jóval kés?bbi id?kben a kaldeus királyok (akik tudatosan ápolták a sumer örökséget) szintén építtettek isteneik utasítására UFO-bázisokat.
A Bibliában is szerepl? II. Nabukodonozor, Babilon ura Kr.e. 604-t?l 562-ig uralkodott. ? is eldicsekszik azzal, hogy egy Marduk nev? földönkívüli (aki kés?bb a kaldeusok f?istene lett) azt a parancsot adta neki, hogy építessen egy UFO-bázist a f?városában. Cserébe az isten megígérte, hogy háborúiban támogatni fogja Babilont. A csábító ajánlat hatására az uralkodó azonnal utasította embereit, hogy kezdjék meg a munkálatokat. A “templom” építéséhez rengeteg fehér márványt használtak fel. Tet?zetét pedig ónix borította.

Azt, hogy mit ?riztek a magas falak mögött, maga II. Nabukodonozor árulja el nekünk: “Megemeltem a leghatalmasabb vándor bárka fejét, Marduk szekerének dics?ségét. Az égbe magasodó bárkát, amelynek közeledtét csodálattal figyeljük. Az égi szekeret elhelyeztettem, a csarnok közepét elkerítettem és oldalait eltakartam.”

Rajtunk áll, hogy az ?si kaldeus és sumer agyagtáblák üzenetéb?l levonjuk a tanulságot?