Home Cikkek Hiperhajtóm?vön dolgozik a NASA

Hiperhajtóm?vön dolgozik a NASA

2

A modern kori ?rhajózás nagyon sok szempontból kezdetleges: bár már jártunk a Holdon, és a Marsra is sikerült távvezérlés? robotot juttatni, a csillagközi utazástól és a bolygóközi kolonizációtól még nagyon messze vagyunk. A jelenleg használt hajtóm?vekkel ez a helyzet a jöv?ben sem fog megváltozni: még a kísérleti technológiák, például az ionhajtóm? vagy a nukleáris meghajtású atomturbina felhasználásával is tetemes mennyiség? energiát igényelne, hogy eljuthassunk a legközelebbi csillagrendszerbe. További problémát jelent, hogy ha el is indulna egy ilyen expedíció, az utazás évtizedekig, ha nem évszázadokig tartana. A hátramaradók már nem élvezhetnék az er?feszítés gyümölcsét, csak azok, akik útra keltek, ez pedig semmilyen szempontból nem lenne praktikus.Az extrém sebesség? ?rutazáshoz más módszerekre van szükség, de az általunk ismert fizikai törvények ezt lehetetlenné teszik. White azonban úgy fogalmazott, hogy meg kell szegni a tizenegyedik parancsolatot, ami így szól: semmi sem mozoghat gyorsabban a fénynél. Ehhez viszont épp a jelenlegi korlátokat felállító fizikai törvényszer?ségek kínálhatják a megoldást.

White és más fizikusok olyan matematikai egyenleteket tanulmányoztak, amelyekb?l a tér-id? kontinuum felboríthatóságára lehet következtetni. A NASA Eagleworksnél dolgozó csapat egy White-Juday Warp Field Interferometer nev? eszközzel dolgozva próbálja meg gyakorlatba ültetni az elméletet: az a szándékuk, hogy az interferométerrel végzett tesztek során egy mikroszkopikus tér-id? buborékot hozzanak létre.

A kutatók célja, hogy az elméletet sikerrel ültessék át a gyakorlatba; ha ez sikerül, csak id? kérdése, hogy mikor kerülhet sor az els? hipertérugrásra. Egyel?re a legapróbb buborék el?állítása is megfelel? lenne a kutatóknak: White arra hivatkozott, hogy az els? kontrollált nukleáris er?m?vek fél wattnyi energiát állítottak el?, egy évvel kés?bb azonban elkészült a négy megawattos er?m? is, így csak id? kérdése, hogy mikorra készül el a kifinomultabb technológia.Sikeres térugrás esetén az ?rhajó hajtóm?ve a hajó el?tt tömörítené, mögötte pedig kib?vítené a teret ? ezzel a módszerrel gyakorlatilag mozgás nélkül lehetne haladni, és semlegesíthet? lenne az egyéb utazási módszerekkel járó kellemetlenség is. Maga White úgy véli, hogy ha az elmélet helyesnek bizonyul, egy hiperhajtóm?vel felszerel ?rhajó két hét alatt érhetné el az Alpha Centaurit. Kérdéses, hogy mindehhez honnan vennék az energiát. Azok a fizikusok, akik szerint a térhajlítás megvalósítható, úgy vélik, hogy ehhez annyi energiára lenne szükség, amennyit csak egy Jupiter méret? bolygó lenne képes tárolni. White azonban erre is megoldást talált: az Eagleworks csapatával számításokat végeztek, és megállapították, hogy az energiaszükségletek a vártnál jóval alacsonyabbak lennének. Ha sikerül megfelel?en optimalizálni a tér-id? buborék vastagságát, és sikerül kordában tartani a tér-id? merevségét befolyásoló rezonanciát, mindössze 500 kilogramm üzemanyaggal lehetne egy tízméteres buborékot 10c sebességre, vagyis a fénysebesség tízszeresére gyorsítani.

2 COMMENTS