Home Pszichikus képességek HOGYAN FEJLESSZÜK PSZICHIKUS KÉPESSÉGEINKET?

HOGYAN FEJLESSZÜK PSZICHIKUS KÉPESSÉGEINKET?

0

Mindannyian átéltük már, hogy el?re megéreztük azt amikor csörög a telefon.. Akár azt is megérezhetttük, ki lesz a hívó fél, és igazunk lett. Egy zene jár a fejünkben: bekapcsoljuk a rádiót és ugyanaz a nóta megy benne. Úgy érezzük, bajban van egyik közeli hozzátartozónk vagy barátunk. Kés?bb kiderül, valóban segítségre szorult. Hogyan fejleszthet?k rejtélyes, hatodik érzékeink tovább?

A fent felsorolt példák csupán a véletlen m?vei lennének? Vagy valami mély dolog áll a háttérben? Mindannyian egy kollektív tudat ? melyben sok kutató hisz –  vagy szupertudat részei lennénk, ami összeköt minden embert és talán?minden él?lényt? Itt nem csupán New Age irányzatú elméletr?l van szó, hanem a kvantumelmélet, a pszichológia és egyéb tudományágak egy olyan elméletér?l, melyet egyre több tudós támogat. Az extraszenzoros percepció (ESP) és a hozzá hasonló pszi képességek fogalma egyre nagyobb tiszteletnek örvend. A kutatók szerint azok az emberek, akik rendelkeznek az ESP képességével, a jelenségnek különböz? fokozatai vannak.

A képesség zenei tehetséghez is hasonlítható. Néhány embernek született tehetsége van  ahhoz, hogy zenét játsszon és komponáljon, a gyakorlás pedig  egyszer igazi virtuózzá teszi ?ket. Másoknak muszáj megtanulniuk és begyakorolniuk a zenélést, ki több, ki kevesebb sikerrel. De azt elmondhatjuk, hogy egy bizonyos szinten mindenki képes megtanulni játszani valamilyen hangszeren. Ugyanez érvényes a pszi képességekre is. Az els? dolog, amit el kell fogadnunk, hogy az ESP igenis létezik, és ez egy bennünk lév? fejleszthet? képesség. Talán különösen hangzik ez az állítás. De hogy ki tudjuk fejleszteni, naponta többször ismételgessük magunkban, hogy rendelkezünk ilyen képességekkel, hogy tudatosuljon! Ennek a módszernek tudományos alapja van. Tudjuk, hogy amikor az ember ismétléssel tanul valamit ? legyen szó akár fafaragásról, akár valaminek a memorizálásáról – , agyában változás áll be, mintegy ?átkábelezi? magát, alkalmazkodva az adott feladathoz. A pszi képességekkel kapcsolatos átkábelezés els? lépése a hittel kezd?dik. A tudatalatti számára id? kell, hogy képes legyen kommunikálni a tudattal, a legjobb módszer, ha sokat kezdünk gondolni rá. ? mondja Russel Steward a Psychic Journalban. Ezek a gondolatok pozitív hatással vannak paranormális képességünk fejlesztésében. Az is segít, ha megismerjük ezeket a dolgokat. Olvassunk sokat a témáról! A begyakorlást és a módszereket kezeljük úgy, mint egy új hobbit! Merüljünk el benne, vásároljunk könyveket, magazinokat és nézzünk utána több információnak az Interneten! Akárcsak egy nehéz sport vagy a zenekomponálás, az ESP kifejlesztése szorgalmas gyakorlást kíván. Ellentétben a sporttal vagy a zenealkotással, azt, hogy milyen szinten vagyunk az ESP tanulásában, nem lehet meghatározni (nem tudjuk hogyan és mikor kezd m?ködni). A cél ugyan messze lehet, a kulcs az, hogy ne adjuk fel. Fontos tudnunk azt is, hogy nincs garancia a sikerünkre ? mint ahogy nincs garancia arra sem, nem bukkanhat-e fel váratlanul ha egyáltalán nem gyakoroljuk! A gyakorláshoz vonuljunk el. Nyugtassuk meg elménket, hallgassunk gyengéd, nyugtató zenét és próbáljunk meg relaxálni ? javasolja Russel Steward. Hagyjuk, hogy gondolataink vándoroljanak. Hasznos lehet, ha elképzelünk egy nyári képet, egy mez?t vagy egy rétet, ahogy ragyog a Nap. Mindez azért fontos, hogy információhoz jussunk egy másik, tudatalatti forrásból. Minél többet gyakorlunk, annál könnyebben fog menni. Próbáljunk megállni, miel?tt csinálunk valamit! Például amikor csörög a telefon, álljunk meg néhány másodpercre miel?tt felvennénk. Meg tudjuk mondani ki az?  Próbáljuk meg ugyanígy kitalálni azt is, ki kopogtathat az ajtón. Meg tudjuk mondani azt, ha valaki boldog, vagy szomorú? Az ilyenfajta gyakorlatok koncentrálást igényelnek, amely szükséges ahhoz, hogy fejlesszük ezeket a képességeket. ?Hihetetlenül er?s koncentrálásra van szükség? ? mondja Joe Cepeda. Olyan ez mint amikor egy stadion közepén figyelmen kívül kell hagynunk a néz?ket, és a játékra kell koncentrálnunk vagy pontosan fel kell idéznünk egy részletet egy könyvb?l. A gondolatok hihetetlen sebességgel áramlanak. Egy nanomásodperc alatt  gondolatok milliói száguldoznak az agyban. Minden ember küld és fogad gondolatokat a külvilág fel?l. Képzeljünk el, hogy az összes rádióállomás egyszerre ugyanazon az egy frekvencián sugároz. Most képzeljük el, hogy képesek vagyunk egyszerre csak egy állomásra fókuszálni. Ugye nem könny?? Ne hagyjuk, hogy a küls? tényez?k befolyásoljanak. Legyünk realisták. Nem várhatjuk el, hogy néhány napos gyakorlással képesek leszünk megjósolni, mikor hív minket telefonon Laci bácsi, vagy ki fogja megnyerni a következ? futballmeccset. Még azoknál az embereknél is, akiknek magasan fejlett a pszi képességük, kiszámíthatatlan és szeszélyes. Annyi a trükk, hogy tanuljuk meg felismerni a helyzetet, amikor az ESP m?ködni kezd, és ebben szerezzünk tapasztalatot.

Néhány tipp az ESP gyakorlásához: Elemzés ? Két ember, akik soha nem találkoztak azel?tt, megállnak egymással szemben 3 méternyi távolságra bezárt szemekkel. Mindketten ellazulnak, megnyugodnak, majd elképzelik a másikat mint tiszta energiákból álló fénygömb. Bels? szemeikkel nézik a gömböt fentr?l lefelé, majd lentr?l felfelé, figyelve minden bejöv? szóra, képre, színekre, gondolatokra, érzésekre, amely a másik félt?l érkezik. Figyelnek minden apró jelre, benyomásra. Egy kis id? múlva elmondják egymásról mit láttak, mit éreztek, és összehasonlítják az információkat azzal, mennyire állják meg helyét az elmondott dolgok a valóságban. El?rejelzés ? Írjunk le három el?rejelzést a következ? napra. Csukjuk be szemünket, lélegezzünk mélyen, helyezzük magunkat kényelembe, lábainkat helyezzük szilárdan a talajra. Néhány mély lélegzet után vetítsük ki magunkat a következ? napra. Lássuk magunkat, ahogy a holnapi napban tevékenykedünk. Nézzünk körül. Figyeljük a színeket és az érzéseket. Ki van velünk? Mit van rajtuk? Mit csinálnak? Mi mit csinálunk? Ha semmit sem észlelünk, akkor csak figyeljünk. Szavak? Bármilyen zene ami felcsendül a fejünkben? Milyen a közérzetünk? Érzünk-e szagokat? Milyen apró változások vannak körrülöttünk? Változik-e a hangulatunk? Jegyezzünk le mindent ami eszünkbe jut. Online tesztek ? Az Interneten sokféle ESP-re irányuló tesztet találunk. Olyan helyiségben dolgozzunk, ahol nincsenek zavaró körülmények. Próbáljunk ki minél különböz?bb teszteket és ismételjük meg ?ket. Próbálkozzunk velük különböz? napszakokban. Vannak-e olyan napszakok amikor sikeresebbek vagyunk? Feltehetnénk a kérdést, hogy több heti vagy havi meditálás, gyakorlás és tapasztalat után hogyan ellen?rizhetnénk, hogy pszichikus er?nk fejl?dött-e? Russel Steward szerint jegyezzünk fel minden olyan dolgot, amit el?re láttunk és bekövetkezett, mindent, amit el tudtunk mondani másokról, mert ezek mind a bizonyosság jelei.? Még jobb, ha naplóba foglaljuk tapasztalatainkat. Írjuk le az online tesztek és gyakorlatok eredményeit Az eredmények leírása meger?síti a tudat-tudatalatti kapcsolatát.

De honnan tudjuk, ha sikeres találataink nem csak a véletlen m?vei? A növekv? eredmények cáfolják az állítást. Steward szerint a lehet?ség és a véletlen matematikailag azonos tényez?. Bíznunk kell önmagunkban. Az univerzum titkai, amelyek ott feküdnek a szemünk el?tt, többé már nem titkok, csupán olyanok mint egy hatalmas olvasatlan könyv.

Azt kell megtanulnunk, hogyan olvassuk ezt a könyvet, hogyan sajátítsuk el a benne leírtakat. Az így elsajátított képességet olyan célokra is fel lehet használni, amivel nem csak saját magunkon, hanem a környezetünkben él?ket is egyaránt segítené. El?re figyelmeztethetnénk valamelyik szeretteinket, barátunkat, ha úgy érezzük vele kapcsolatban, hogy baj közeledik.  Akár baleseteket, betegségeket is el?re láthatunk, talán még életeket is menthetünk. De ne felejtsük el, hogy nem véletlenül nem rendelkezik mindenki kiforrott paranormális képességekkel. Mert olyan adomány az, ami felel?sséget von maga után, és talán nem árt, ha el?ször a felel?sségtudatot mélyítjük el, miel?tt belekezdünk a gyakorlásba. Olyan adomány az, ami nem játék, ezért kezeljük komoly képességként, aminek célja a jó szolgálása.

A CIA és az ESP

A CIA laboratóriumában már többször végeztek ESP kísérleteket. Els?sorban ügynöki, katonai célból próbálták kifejleszteni a képességet, amely remek segítséget nyújthat kémkedési vagy stratégiai munkában. A kísérletek titokban zajlottak és zajlanak a mai napig is, melyek egészen a 60-as évekig nyúlnak vissza. Az olyan emberek, akik beváltak, hivatalos távolbalátóként alkalmazta a szervezet, hogy felderítsék az ellenség szándékait, csökkentve az emberi veszteséget.

Az ikrek ESP képessége

Több genetikus is meger?síti azt a tényt, hogy egyes ikerpároknál az ESP el?fordulása gyakori jelenség. Az egypetéj? ikrek egy része mintha képes lenne telepatikus adatátvitelre egymás között. Gyakran megérzik, ha testvérük bajban van és segítség kell nekik. De ugyanígy megérzik egymás kívánságait is. Talán leszületésük el?tt eldöntötték, hogy szorosra f?zik egymás között a kapcsolatot, ezért eleve úgy jöttek a világra, hogy karmikus fejl?désüket paranormális képességekkel segítsék