Home Cikkek ISIS ISTENNÖ TITKA

ISIS ISTENNÖ TITKA

0

Ma is sok helyen találkozunk Isis istennő nevével, számára emelt templomok romjaival, a romokról elnevezett cégnevekben gyakran szerepel az Isis név. Ez főleg azokon a területeken tapasztalható, ahol a régi Római Birodalom maradandót alkotott, lerakta egy-egy település alapjait. Magyarországi jó példa Szombathely, amely a régi római Savaria utódja, több mint 50 cégnévben szerepel Isis neve, legyen az taxi, patika, számítástechnikai, vagy egyéb cég.

De ki is volt Isis? A megkérdezettek közül szinte senki sem tudja, hogy ki volt, és miért maradt fenn a neve, kit tisztelhetünk személyében, pedig élete példaértékű.

Nut istennőnek 3 fia volt, az elsőszülött Osiris, a harmadik Seth, és két lánya Isis és Nephtys. Férje Geb csak Seth és Nephtys apja volt, Osiris és a középső fiú apja Ra volt, Isis apja Toth.

scifi_isis_03

Osiris és Seth saját féltestvéreikkel Isis és Nephtys-szel házasodtak, ez természetes szokás volt a régi isteneknél (földre szállt űrhajósoknál), a vérvonal és uralkodás fenntartása érdekében.

Mikor a sumer területek benépesedtek, Ra/Marduk, Enki elsőszülött fia úgy döntött, hogy új területeket kell benépesíteni, ekkor szemelték ki a mai Egyiptom területét. Úgy döntöttek, hogy Osiris megkapja észak Egyiptomot, Seth pedig dél Egyiptomot. Mindez i.e. 9.780 körül történt. (Enki és Enli féltestvérek voltak, az első két földreszállt vezér, apjuk Anu az ő bolygójuk vezére).
Kép: IsisAzonban Seth, aki az akkori törvények szerint, mint anyja hivatalos férjétől származó elsőszülött fiú, az egész területet akarta. Így aztán háború is tör ki közöttük, ez légi és földi csatákban nyilvánult meg, végül Seth megöli Osiris-t.

Isis nagyon szerette férjét Osiris-t, és még nem volt gyermekük, ezért rögtön férje halála után apjához, Toth istenhez fordul, aki az ?isteni tudás birtokosa?, azaz mai nyelven génsebész volt. Ő a halott Osiris DNS-ét felhasználva, valamilyen máig még nem értett technológiával áldott állapotba hozza lányát, Isis-t.

scifi_isis_02

A beavatkozás sikerül, Isis istennőnek fia születik, akinek a Horus nevet adják. A dolog érdekessége, hogy éppen a genetikai beavatkozás miatt Horus egy az egyben úgy néz ki mint apja Osiris, éppen ezért titokban, a világ és főleg Seth isten elől elrejtve nevelik fel.

Mikor nagy lesz, Horus szembeszáll apja gyilkosával. Az Istenek Tanácsa úgy dönt, hogy elkerülendő a már megtörtént eseményeket, Horus lesz egész Egyiptom vezetője. Miért fontos Isis? IsisEgyfelől, mert egy máig csodált és napjainkban még nem reprodukálható génsebészeti eljárással lett gyereke már halott férjétől. Ez még akkoriban is csoda volt az istenek között, amolyan kísérlet, amely sikerült.

Másfelől az említett körülmények miatt, az a szeretet, ahogy Isis felneveli fiát, az ókori történelemben páratlan. Ez meg is van örökítve több szobor, illetve dombormű, és festmény formájában. Ez az asszony volt a történelem első hitelesen dokumentált szerető felesége, aki mindvégig kitart férje emléke mellett, továbbá páratlan szeretettel neveli fel kisfiát. Ez a szeretet megérdemli, hogy örök időkre szóló emléket állítsanak neki, ma is példaértékű.

Hogyan maradt fenn Isis emléke? Az istenek távozása után, mikor már nem éltek az emberek között, kezdett kialakulni a vallás, hiszen amíg közöttük jártak, tudásukkal segítették az emberiséget, azonban mikor már nem voltak a földön, az emberek el kezdtek hinni valamiben, hitték, hogy továbbra is segíti őket a felsőbb tudás, még ha nem is látják, tapasztalják. Ezt tetézte, hogy a papság, aki régebben a tanár, az oktató szerepét töltötte be, mert az istenek tudását tanította az emberiségnek, hamar rájött, hogy isten nélkül nem sokat ér, ezért aztán igyekezett fenntartani azt a szerepet, hogy továbbra is összekötő a felsőbb intelligencia és az emberiség között.

A Római birodalom szembesült igazából a vallással, mint tömegjelenséggel. Krisztus idején sok önjelölt próféta hirdetett igét, több-kevesebb sikerrel. Krisztus volt az, aki a szegényekhez szólt, egyenlőséget, lelki békét hirdetett, és éppen tömegmozgató erejéből fakadóan félt tőle a római vezetés, ezért keresztre feszítették.

Krisztus után 100-150 évvel, azonban különböző vallások kezdtek elterjedni a Római birodalom népei, katonái, sőt vezetői között is.

Ekkor, i.sz. 100 körül alakult ki az a vallás is, mely Isis istennőt helyezte a középpontba. Ez igazából egy olyan vallás lett, mely nem hirdetett komolyabb gondolatokat, nem szól sem kimondottan a gazdagokhoz, sem a szegényekhez, hanem egy tavaszi virágos felvonulást jelentett. Mivel sok vallás volt jelen, közöttük néhány radikális is, ezért sokan választották ezt a nyugodtabb közepes hitet, még a birodalom vezetői közül. Mivel nagy tömegek dicsőítették Isis istennőt, ezért a birodalom területén sok helyen emeltek szentélyeket, emlékműveket tiszteletére. Ezeknek romjai ma is fellelhetők.

scifi_isis_01

A kialakulás okát még ma sem tudják, azaz, hogy miért pont egy több ezer évvel azelőtt élt istennőt vettek elő egy vallás fő elemének, és azt sem, hogyan indult el ez a vallás.

Hiába volt a nagy tömegi háttér, azonban nem tudott mélyreható gondolatot megfogalmazni, ezért aztán 200-300 év alatt nagyjából meg is szűnt létezni, mint vallás.

A dolog másik érdekessége, hogy a Római birodalom vezetői rájöttek, hogy jó a vallás, mert nagyobb néptömegeket összefog, ezért törvényileg engedélyezték azokat, sőt amikor a birodalom szélei kezdtek leválni, azaz megindult a hanyatlás, akkor Constantinus császár törvényileg kötelezővé tette a legnagyobb vallást, a kereszténységet és amiért néhány száz éve még Krisztust megfeszítették, az Constantinus idejében már kötelező lett.

Ez a rendelkezés lassan fel is morzsolta a kisebb vallásokat, azonban mindegyik adott valamit a kereszténységnek. Mit örökölt a mai vallás Isis istennőtől? Ami a legszembetűnőbb azt a hatalmas szeretet, amellyel gyermekét Horus-t nevelte. Ez ma is tapasztalható, hiszen az a jellegzetes ábrázolás mellyel Mária gyermekét tartja a karjában, az egy az egyben Isis és a kis Horus. Ez a tipikus ábrázolás a múltból gyökerezik, talán éppen a szeretet sugárzása teszi.

Amikor Isis istennő nevét használjuk napjainkban, igazából emléket állítunk egy asszonynak, aki nagyon szerette férjét, csodával határos módon lett gyereke, akit annyira szertett, hogy ezt vette alapul még a keresztény vallás is. Egy ilyen asszony megérdemli, hogy emlékezzünk rá, hisz manapság is példaértékkel bír.

 

Latogatok.hu