Home Spiritualitás Jézus naplója

Jézus naplója

0

Történészek és Bibliakutatók lázasan tanulmányozzák a Jézus titkos naplójának vélt öt tekercset. Szakemberek szerint: a tekercseken Jézusnak a második ezredfordulóval kapcsolatos intelmei és jövendölései olvashatók. Dr. Joan Harvey angol teológusprofesszor, aki az eredetileg arámi nyelven írt tekercseket angolra fordította, elmondta, hogy a szöveg szerint az évezred utolsó napjai rémületesek lesznek jóknak, rosszaknak egyaránt. Utána azonban a jók számára, akik meg?rzik hitüket, ismét paradicsommá lesz a Föld ezer éven át, és Krisztus itt él majd köztünk. Egészen pontosan 2005 áprilisától.

A hír, hogy megtalálták Jézus titkos naplóját, akkor terjedt el, amikor régészek és tudósok Izraelben három – koporsószer? – ládát ástak ki Jézus feltámadásának felételezett helyén. Úgy vélik, a másik kett? Sz?z Mária és József koporsója. A tudósok behatóan tanulmányozzák mind a koporsókat, mind a környéket, ahol találták ?ket.

– A hely és maga a barlang is megfelel Arimátiai József kriptája leírásánal – ahová Jézus testét helyezték miután levették a keresztr?l – teszi hozzá dr. Harvey.  – János evangéliuma 19. fejezete 41. versében ez áll: ?Azon a helyen pedig, ahol megfeszítették, vala egy kert, és a kertben egy új sír, a melybe még senki sem helyeztetett vala.” Ez a hely azonban nem a Szent Sír-templomnál van.

– A tekercs írója azt álli ja, ? Jézus, és a naplót a halála és a feltámadása között eltelt három nap alatt írta – magyarázza Kunt Frankel élvonalbeli német régész, a csoport vezet?je.

A Biblia és a keresztény hagyományok szerint a három nap alatt Jézus a Jeruzsálem keleti peremén magasodó Olajfák hegyér?l felszállt a mennybe, aztán lebocsátkozott a pokolba, majd ?felkereste az igazakat mind e Földön”.

Harvey úgy véli, Krisztusnak a lelke járt ezeken a helyeken, ám testét hátrahagyta, hogy megírja a naplót, végrendeletét az igazak számára, hogy reményt nyújtson és er?t adjon nekik a következ? ezer év megpróbáltatásainak elviseléséhez.

A napló szerint ?a harmadik millenniumot” megel?z? ötven évben Isten el fogja veszteni türelmét az emberrel szemben. Akárcsak Szodomában és Gomorrában, gonosz indulatokkal, b?nökkel teli a lelkük, olvasható a szövegben. Az ember felfuvalkodott és zabolátlanul lázad.

?Csak a testi dolgok tudását áhítja, igazsággal, törvénnyel nem tör?dik. A föld minden gazdagságának birtoklására tör. Amivel csak dolga akad, mindeneket megront.

Miért törekedtek hiábavaló tudásra? Az elrejtett, láthatatlan tudás bennetek lakozik. Nem adhattam tudtotokra, mert mások kárára használtátok volna.”

Isten még egyszer próbálkozik majd, hogy meggy?zze az embert, hagyjon fel a gonoszsággal, mondja Krisztus, de az emberek többsége ezt meg fogja tagadni.

Azokat azonban, akik engedelmeskednek isten szavának és er?sek maradnak a hitben, isten megjutalmazza, ígéri a napló. Miután a gonoszok megb?nh?dtek, a Föld ismét édenkertté változik, olyanná, mint azel?tt volt, miel?tt Ádám és Éva megszegték volna Isten parancsát:

Az igazak itt a földön Istennel élnek majd ezer évig, azután pedig az örökkévalóság hátralev? részére megtérnek hozzá a mennybe;

Az alatt az ezer év alatt pedig éhínség, járványok, betegség gondja ?ismeretlent lesz az emberek között”.

A tekercseken az áll, hogy Isten sokszor fogja figyelmeztetni az embereket, miel?tt végülis elveszti a türelmét.

Mindezekre a jelekre azonban, keveseket kivéve, senki sem fog felfigyelni.

?Az ember továbbra is makacsul hátat fordít Istennek. Nem hiszi el, hegy gonoszságáért Isten megbünteti. Nem érti meg, nem látja be, hogy magára vonta a Mindenitató Isten haragját.

Még akkor sem bánja meg gonoszságát, amikor csak hamut, fájdalmat, halált és pusztulást lát majd maga körül.

Elküldöm az Antikrisztust, és egy ideig ? fog uralkodni. Rombolni fog és pusztítani. És csak akik hallgattak a szómra, csak azok menekülnek meg a pusztulástól.

2005. április 17-én, fogok visszatérni, és elér akkor mindeneket a Mindenható Isten bosszúja. Akik a gonosz útját járják, er?szak és rombolás fogja sújtani azokat, fenéket és ragályt, éhínséget meg szomjhalált küldök azokra, és nem lesz azoknak békességük.”

A napló szerint az ítélet napja 2005-ben, húsvétvasárnap lesz. Az igazak megmenekülnek. Krisztus ígéretet tesz, hogy azokat, akik megtartották Isten törvényeit, megmenti, és a paradicsomba vezeti ?ket.

?Minél gyorsabban térjetek meg, és ragaszkodjatok a tanításaimhoz. Nem maradtok egyedül, lesznek, akik mellétek állnak. Legyetek állhatatosak az imádságban és a böjtölésben, bízzatok az én szavamban.

Vonuljatok a titkos helyekre, melyeket készítettem nektek, és melyeket felfedek el?ttetek, ha itt az id?. A b?nösök megpróbálják majd elkerülni a pusztulást, de én nem hagyom menekülni ?ket. Lefogom zárni el?lük a kapukat és a vízi utakat, az országutakat és az ösvényeket. Öklükkel fogják ütni a falakat, a fejüket fogják beléverni, de az nem fog engedni.

Ám rád, h?séges népem, építem majd új királyságomat, és te velem fogsz élni az Ígéret Földjén.”

Félelmetes dolgok vannak ezekben az írásokban, er?síti meg Harvey Stillwater kaliforniai történészprofesszor is, az öt férfib?l és két n?b?l álló csoport tagja, akik a tekercseket Jeruzsálem mellett, Krisztus keresztre feszítésének helyszínét?l, a Golgota-hegyt?l nem messze felfedezték.

Az elkövetkezend? évek majd eldöntik, mennyire helytállóak az üzenetek.

Addig is azonban el kell mondanunk, hogy a Jézus-legenda természetesen nem ilyen egyszer?.