Home Cikkek Jézus neve a támadások középpontjában

Jézus neve a támadások középpontjában

282
0
Megosztás

Ennek a cikknek az olvasása 5 percig tart

Mai társadalmunkban egyetlen szó sem képes olyan dühöt kiváltani, mint Jézus neve. Az Egyesült Államokban tilos az érettségi és egyéb iskolai ceremóniákon kimondani, a hadsereg káplánjai nem használhatják imáik során, az iskolák vezet?sége pedig mindent megtesz, hogy a keresztény megnyilvánulások írmagját is kiirtsa intézményeikb?l. Egy észak-karolinai iskola hatéves tanulóját például arra szólították fel, hogy törölje az Isten szót a nagyapja tiszteletére írt verséb?l. A ?politikai korrektség? nevében az emberek vallásszabadságát korlátozzák. Ugyanakkor ma már inkább beszélhetünk ?vallásmentesítésr?l? mint vallásszabadságról, ezen belül is a kereszténység elleni egyre nyilvánvalóbb harcról. A harc az osztálytermekben, a bíróságokon és a templomokban egyaránt folyik.


Néhány példa:

– A már említett hatéves Észak Karolinából, akinek vietnámi veterán nagyapja tiszteletére írt verséb?l kellett az Isten szót törölni.

– Ohio állam parlamentje megtiltotta a keresztény lelkipásztoroknak, hogy Jézus nevét használják, amikor az ülés megkezdése el?tt imádkoznak.

– Jézus nevének használatát Észak-Karolina parlamentjében is betiltották.

– Tavaly az észak-karolinai Forsyth megye fellebbviteli bírósága úgy döntött, hogy a bizottsági ülések el?tt Jézus nevében mondott imák alkotmányellenesek.

– Az év elején a Florida Atlantic Egyetem diákját kiküldték az el?adásról, mert nem volt hajlandó rátaposni Jézus nevére az el?adás részét képez? gyakorlat során.

– New Jersey-ben egy tanárt azért bocsátottak el, mert Bibliát ajándékozott egy diáknak.

– Illinois államban egy utcai prédikátort azzal a váddal akartak letartóztatni, hogy ?megijeszti az embereket? az evangéliummal.

– Egy középiskolai futócsapatot diszkvalifikáltak, mert a csapat egyik tagja kézjelekkel mondott köszönetet Istennek a célba éréskor.

– Charlotte-Mecklenburg rend?rkapitányságának önkéntes káplánjai nem használhatják Jézus nevét nyilvános imáikban. Számos más helyen történt hasonló intézkedés.

Egy 140 oldalas jelentés is készült ?Ellenséges érzelmek a vallással szemben az Egyesült Államokban? címmel, ami a következ? példákat tartalmazza:

– A szövetségi bíróság börtönbüntetést helyezett kilátásba az iskolai záróünnepségen búcsúbeszédet mondani készül? diákkal szemben, amennyiben nem törli ki a Jézusra tett valamennyi utalást beszédéb?l.

– A városi hatóság munkatársai megtiltották egy nyugdíjas közösségi központ nyugdíjasainak, hogy imádkozzanak az ételért, vallásos m?sorokat vagy keresztény énekeket hallgassanak.

– Az Amerikai Igazságügyi Minisztérium a Legfels?bb Bíróság el?tt érvelt azért, hogy a minisztérium megmondhassa a gyülekezeteknek és zsinagógáknak, hogy mely pásztorokat vagy rabbikat alkalmazhatják vagy bocsáthatják el.

– Az Amerikai Védelmi Minisztérium megtiltotta Isten nevének említését a veteránok temetésén, amin a hozzátartozók kifejezett kérése sem változtathat.

– Egy szövetségi bíróság ítélete szerint a képvisel?házban Allahhoz lehet imádkozni Jézushoz viszont nem.

– A Fort Leavenworth-i katonai bázison felállított katonai forgatókönyv a keresztényeket és evangéliumi csoportokat potenciális terroristaként azonosítja.

– Az Amerikai Védelmi Minisztérium 2009-ben kiadott memoranduma az evangéliumi keresztény és az abortuszt ellenz? (pro-life) csoportokat nemzetbiztonsági kockázatként jelöli meg.

Kezd összeállni a kép?

A Jézus elleni háború egyre szembet?n?bb formában folyik.

A jelen eseményeit szorosan figyelemmel kísér? keresztények számára nem kérdés, hogy mi történik, hiszen az ember hatezer éves történelmének középpontjában mindig is a jó és a rossz, Isten és az ellene fellázadt fényviv? angyal, Lucifer közötti harc állt.

Bár a támadásokat id?nként megpróbálják a vallásosság, mint olyan ellen, a modern, materialista gondolkodású emberek ösztönös lázadásaként, illetve az értelemnek a vallásos ?hiedelmek? feletti gy?zelmeként feltüntetni, tudjuk, hogy nem err?l van szó. A keresztény hit szisztematikus, tudatos elpusztítása folyik és hatására a világ egyre drasztikusabb mértékben polarizálódik. A média, a szórakoztatóipar és az oktatási rendszer segítségével folytatott negatív propaganda eredményeként tömegek veszítik el hitüket, ugyanakkor azok, akik felismerik a harc mibenlétét, fokozatosan ráébrednek milyen felel?sség nyugszik miden egyes keresztény vállán és egyre bátrabban emelik fel hangjukat.

A hatalmi elit a materialista életfelfogást és az ökumenizmust támogatja a tömegek felé, ugyanakkor a beavatottak a Luciferiánus hit elkötelezett követ?i.

C. S. Lewis a következ?képpen foglalta össze az alapfelállást:

?Az ördögök fel?l emberi fajtánk két ellenkez?, de egyaránt súlyos tévedésbe eshetik. Az egyik az, ha nem hisszük létezésüket. A másik az, ha nem csak hisszük, de túlzott és egészségtelen érdekl?dést tanúsítunk irántuk. Nekik maguknak mind a két tévedés egyformán tetszik, és egyforma örömmel üdvözlik a materialistát és a varázslót is.?

A támadás középpontjában tehát nem a vallás, hanem kizárólag Isten Fia, a megváltó Jézus áll, hiszen a cél egy olyan földi hatalom létrehozása, ahol mindenki Lucifert imádja, akinek egyetlen vágya, hogy Isten helyére léphessen.

?Imádják ?t a földnek minden lakosai, akiknek neve nincs beírva az életnek könyvébe, amely a Bárányé, a ki megöletett, e világ alapítása óta. ? És elhiteti a földnek lakosait a jelekkel, a melyek adatának néki, ? és azt m?veli, hogy mindazok, akik nem imádják a fenevad képét, megölessenek.? (Jelenések 13:8, 14, 15)

Ennek a háborúnak a kimenetele már több mint 2000 évvel ezel?tt eld?lt a Golgotán, azonban még sok fontos, az emberek lelkéért vívandó csata vár ránk.