Home Cikkek Jön az ISON üstökös és vele együtt a veszedelem – a történelmi...

Jön az ISON üstökös és vele együtt a veszedelem – a történelmi feljegyzések szerint

2

A jelenlegi számítások szerint a folyamatosan fényesed? üstökös jöv? november elejét?l lesz szabad szemmel is látható a hajnali égen. Eleinte még csak fényszennyezést?l mentes, hegyvidéki égr?l látszik szabad szemmel, de gyorsan fog fényesedni.

Egy héttel a november 28-i napközelség el?tt már mindenkinek érdemes lesz az ég alatt töltenie a derült hajnalokat, az üstökös feje ekkor már a legfényesebb csillagok fényével fog vetekedni, csóvája pedig több csillagképen is átívelhet.

A napközelség idején majd nagyon kell vigyázni, hogy az üstökös nappali megfigyelésénél a Napot kitakarjuk, kizárjuk a látómez?nkb?l. Az igazi látványosságot az immáron távolodó üstököst?l várjuk decemberben, hiszen a kométa a hónap végéig még közeledik bolygónkhoz (legkisebb távolsága mintegy 65 millió km lesz), csóvájára pedig pontosan oldalról fogunk rálátni, amely az intenzív anyagkibocsátásnak köszönhet?en akár a fél égbolton is átívelhet.

155405_270817076373801_2100467048_n.jpg


Megtörténhet azonban, hogy az üstökös magja széthullik, elporlad, ami az égitest végét jelenti, hiszen a több millió km hosszú csóvának nem marad anyagutánpótlása.

Nem tudjuk, hogy az üstökös megjelenésének mi a jelent?sége, amennyiben lesz ilyen, de a múlt tapasztalatai alapján elmondhatjuk, hogy a legtöbb nagy üstökös valamilyen komoly változás beharangozója volt. A Halley üstökös els? feljegyzett megjelenése 1066-ban például több fontos eseménnyel is egybeesett, mint például Hódító Vilmos gy?zelmével Anglia királya felett, vagy az Oszmán-török birodalom újjászületésével, ami egész Európára nézve komoly veszélyt jelentett.

76 évenkénti megjelenése mindig valamilyen fontos eseményt jelölt, a keresztes háborúktól, a Magna Carta aláírásán vagy Dzsingisz Kán felemelkedésén keresztül, az európai fekete himl? járvány felbukkanásáig vagy az Újvilág felfedezéséig.

1910-ben, közvetlenül az I. Világháború kirobbanása és a legtöbb monarchia vagy uralkodóház végs? bukása el?tt érkezett.

Számos ókori történetíró számolt be az üstökösök jelentette figyelmeztetésekr?l. Számukra egy üstökös megjelenése egyet jelentett a természeti csapások megjelenésével, uralkodók halálával vagy új királyok születésével.

Üstökös adta hírül például Attila, Valentinian, Vespasianus vagy I. Nagy Károly halálát. Vespasianus például kifejezetten kigúnyolta az érkez? üstökös állítólagos jelent?ségét, azonban még abban az évben meghalt. Josephus, a híres zsidó történetíró ?t?zkardként? jellemezte a Halley-üstökös i.sz. 66-os megjelenését, ahogy áthaladt Jeruzsálem felett néhány évvel a város elpusztítása el?tt. Ugyanez az üstökös jelezte Konstantinápoly elestét és Anglia legy?zését a normannok által.

Az 1528-as ?nagy üstököst? olyan rémiszt?nek tartották Európában, hogy néhányan szó szerint szörnyethaltak az ijedtségt?l, mások pedig ámultak az üstökös hatalmas vérvörös csóvája láttán.

1860-ban Increase Mather, Boston városának híres prédikátorra arról beszélt, hogy az égen megjelen? üstökös ?a menny figyelmeztetése a b?nös világnak? és nagy változások hírnöke.

Ezek az égi jelenségek sokszor valóban egybeesnek fontos földi eseményekkel és a nagy üstökösök megjelenése általában különleges történelmi eseményekkel kapcsolódik össze.

Negyven évvel ezel?tt, 1973-74-ben a Kohoutek-üstökös a Yom Kippur háborút hozta magával, amikor Egyiptom és Szíria megtámadta Izraelt. Ezzel egy id?ben a feltörekv? OPEC országok olajembargót hirdettek, ami egészen 1974-ig tartott. Az olaj ára néhány hónap leforgása alatt megnégyszerez?dött, t?zsdei összeomlást okozva abban a két évben. Az üstökös 1974. januári távozása után hét hónappal Richard Nixon lemondott hivataláról a Watergate botrány miatt.

Sok esetben azt látjuk, hogy fontos események négy évvel az üstökös megjelenését követ?en következtek be, mivel egyes sorsdönt? változások a színfalak mögött indulnak, a harc a lélekvilágban kezd?dik és az asztronómiai események ezeket is jelezhetik, miel?tt azok hatása a fizikai világban látható lenne. (Lukács 21:11, 25) Erre lehet példa a 2001. szeptember 11-i szerencsétlenségsorozat, ami négy évvel a Hale-Bopp-üstökös 1997-es megjelenését követ?en következett be és, ami folyamatosan er?söd? kontrolt és a rend?rállami módszerek terjedését eredményezte az Egyesült Államokban és ezen keresztül szinte az egész világon.

Isten használhat ilyen jeleket, hogy felébressze a világot vagy figyelmünket az ?id?k jeleire? irányítsa. Vajon az ISON-üstökös is ilyen lesz? Vajon az üstökös megjelenése jelzi majd a dollár vagy más valuták összeomlásának idejét, netán a globális káosz kialakulásának kezdetét vagy a közel-keleti válság elmélyülését? Esetleg természeti csapásokat hoz? Az eget szemlélve újra és újra megbizonyosodhatunk a világegyetem tökéletességér?l, ahol minden égitest a neki szánt úton halad és ez alól az üstökösök sem kivételek. Emlékezzünk, hogy a világ sorsának alakulása is ugyanilyen tökéletességgel folyik. Talán az új üstökös megjelenése sokak figyelmét irányítja majd Isten és a világ sorsának alakulása felé.

2 COMMENTS

  1. Igazából a Jelenések könyve tartalmaz üstökösként, aszteroidaként értelmezhe? leírásokat, tengerbe csapódó, lángoló hegyekr?l, amelyek megmérgezik a Föld vízkészletének egy részét, és egyéb katasztrófákat is okoznak. Nájsz.

  2. “Lehet ez lesz az ami december 21-én sokak szerint elcsúszott id?ben?”

    Én nyitott vagyok mindenre ami nem hétköznapi de ezen már kacagnom kell 🙂 Miért kell mindig mindenben valami rosszat látni? Azt hittem ez a 2012 hisztéria lecsenget már…