Home Cikkek KIEMELT HÍR: közeleg november 9, az illuminátus szimbolika kulcsdátuma

KIEMELT HÍR: közeleg november 9, az illuminátus szimbolika kulcsdátuma

37

Egyre többen vannak akik kapcsolatban állnak egyfajta földön kívüli intelligenciával, ha lehet így nevezni. Most azonban nem azokról a kontaktokról van szó, akik pusztán ígérgetnek, vagy tologatják a dátumokat miközben napról napra nem történik semmi, a sok hívő pedig mindhiába várja a változást. 

Nem. Itt másról van szó. Valami sokkal többről. Kezdjük azzal, hogy egyes UFO kutató szerint a Föld jelenleg negatív ET-fajok kolóniája, melyek a földi háttérhatalom (a világ pénzügyi rendszerét uraló Rothschild-Rockefeller-Bush kartell) mögött is állnak. És igen, ezek az ET-k mi ránk (birkákra) úgy tekintenek, mint mi is az állatokra. Az ET-knek éppúgy feltehetőleg vannak formális, csillagrendszerek közti szervezetei, mint ahogy nekünk is vannak nemzetközi szervezeteik. A második, kevésbé formális szövetséget a reptiloid fajok alkotják, s ide tartozik több más, a Földet is látogató negatív faj mint a szürke ET-k az Orion és Zeta Reticuli csillagrendszerekböl.

Vannak azonban pozitív fajok is. A plejádiak éppúgy néznek ki mint mi. Egy plejádi ET nyugodtan elmehet mellettünk az utcán, földi embernek fogjuk hinni. A hasonlóság nem véletlen. Ök a mi “teremtö atyáink”, a Bibliában emlegetett “angyalok”. Illetve egy másik elmélet szerint nem egészen… Miért nem vagyunk mi is olyan pozitív, jószívü lények mint ök, feltette már valaki a kérdést?

Ha igen, akkor a választ a másik elmélet adja meg: azért, mert az emberiséget a Földet jelenleg is uraló annunakik teremtették meg az ? képmásukra, hogy rabszolgaként tartsuk el ?ket egy olyan berendezett világban, mint amilyenben jelenleg is élünk. Ezeket a besorolásokat nem valamilyen félig flúgos UFO-kontakták, hanem maguk a titkosszolgálatok szivárogtatták ki, s jól ismertek a “fekete projekteken” (black-ops) dolgozók köreiben. Az amerikai NSA (müholdakat felügyelö kémszolgálat), a haditengerészet és az ún. US Space Command (az amerikai hadsereg “ürigazgatósága”) több ET fajjal kapcsolatban van. Több ET faj – pozitív és negatív egyaránt – a kezdetekt?l fogva – figyeli a jelenlegi emberiség fejlödését és evolúcióját. Hasonlóan észrevétlenül képesek figyelni minket mint néha mi is figyeljük a vadállatokat.

Barlangfestmények és egyéb festmények tömege árulkodik az ET jelenlétr?l már a “történelem el?tti” id?kben is. Ez a Jézus megkeresztelésér?l szóló festmény a korai 18. századból pedig alighanem a legközelebb áll ahhoz, ahogy ez az esemény valójában történhetett! A fest? vagy UFO-tanú lehetett, s magától is rájöhetett bizonyos dolgokra, vagy pedig kapcsolatban állhatott plejádiakkal.   És hogy hogyan jön mindehhez november 9-e? A 9/11 vagy 11/9 ?re nagyon sok utalás van. A m?vészetekt?l kezdve a zenén át a filmekig és a reklámokig, szinte mindenhol megtalálható ez a szám. Hogy miért pontosan ez a dátum, azt nem tudni egyértelm?en, de nagyon sok esemény matematikai kombinációi (pl. évszámok, dátumok) ezt a napot hozzák ki. Több kontakt szerint az eseményeket a kezdetekt?l fogva más dimenzióból is irányítják.

Állításuk szerint az elkövetkez? hónapok nagyon sok tényez?t?l függenek mert a közvetlen irányítás és a direkt kontroll mellett érvényesül a szabad akarat dinamikája is. A szabad akarat mindig is volt. Hogyan érvényesülhet a szabad akarat mindennapi életünkben? Tegyük fel, hogy kirúgnak az állásunkból vagy elválunk a párunktól vagy szegényen halunk meg, nem dobom le az atombombát, nem állok be a kivégz?osztagba, nem hajtok végre a lelkiismerettel ellentétes dolgokat.

Ebben az esetben ? túlzás nélkül ? akár egy h?s is válhat bel?lünk, de több ezer ilyen h?s lehet, akik miatt még nem indult be az emberirtás amit ha nem tesznek meg szervezett módon majd megteszik egymással az emberek amikor eltünik a pénzük a számláról, mert például egy 10 éves megtakarítás egy doboz gyufát fog érni.- S?t, a 20-30 milliós BMW X 6-osok vagy Audi Q7-esek keszty?tartóiból hamarabb kerül majd ki a pisztoly a halántékhoz, minthogy benzin kerüljön a tankba.

Mert már nem lesz üzemanyag. Hogyan is lehetne, ha egyszer a pénz csupán tüzel?nek lesz jó? Mit tudunk az illuminátus jelképekr?l és hogyan függnek össze 2012 november 9-ével? Azt már tudjuk, hogy napjaink nyugat-európai illetve az amerikai szabadk?m?ves szervezeteknek valamiért nagyon fontos az ókori Istenségek tisztelete. Az ókori Istenek mint Vénusz, Apollón, Jupiter, Ozirisz, stb. számos helyen megtalálhatók Budapest, Bécs, New York, Washington, London, Peking, vagy akár Miskolc és Nyíregyháza  városában is.

Csak sétáljunk végig Budapesten az Andrássy úton vagy bármelyik belvárosi utcában. Ott lesznek az épületeken ezek a jelképek. Ne lep?djünk meg, ha sátáni fejeket is észre fogunk venni. Mindez arra utalhat, hogy abban az adott épületben, melynek a homlokzatán ilyen jelképek vannak, valaha szabadk?m?vesek élhettek vagy élhetnek. Ett?l nem kell hanyatt esnünk: nincs ebben semmi különös, egyszer?en itt vannak körülöttünk.

Ám nem csak az épületek szimbolizálják az illuminátus társaságok imádott Istenségeit. Vegyük például a 2010-es FIFA logót. Fordítsuk el balra, a lapjára. Kétszer is fogjuk látni a cs?r?s “madárfejre” emlékeztet? alakzatot. (lent és fent). Ez TOTH isten, aki egyébként feltehet?leg Hermész Triszmegisztosszal azonos: személy (az istenek írnoka volt) Hermész Triszmegisztosz az ezoterikus irodalom egyik legvitatottabb alakja, aki valószín?leg Thot, a bölcsesség egyiptomi istenének személyével azonos, aki az írás és a tudomány megalapozója, az istenek írnoka volt.

A legenda szerint az i.sz. 12. évezredben közeled? világkatasztrófa el?tt személyesen készített feljegyzéseket az emberiség számára. Szent könyveit a templomok legtitkosabb szentélyeiben tartották, csak a magasrangu papok számára. Kötetei az istenek kinyilatkoztatásait tartalmazzák a világ keletkezésér?l, a csillagászatról és asztrológiáról, az isteni himnuszokról, az uralkodói vezetésr?l, szertartásokról, filozófiáról, orvoslásról.

Róla énekel több ezer énekes és ugyanennyi költ? az egész világon. Aztán emlékezünk ?e a London 2012-es logóra? Ugye abban is mennyi furcsaság volt? A logókon kívül a filmek is árulkodnak róluk. Például A doboz cím? filmben (The Box) ha megfigyeljük a sebhelyes, kalapos ember szövegét, megállapíthatjuk, hogy azokról beszél, akik a jelen világunkat is irányítják. Az összeesküvés elméletekkel foglalkozók szerint a kalapos férfi szövegébe beleépítették a jelen világunk irányítóiról szóló információkat is.  Mindamellett a film A Donnie Darko rendez?jének munkája, illetve apja m?ve aki a Mars Viking programon dolgozott. A Sorsügynökség: figyeljük meg a legid?sebb kalapos szövegét, illetve az egész film róluk szól. A szeretettel meg lehet változtatni dolgokat és újra lehet írni a tervet, halál esetén pedig vége a reinkarnáció végtelen ördögi körének.

Anyagi világunk ? akárcsak az összes pszichológiai rendszer ? többdimenziós. Ez azt jelenti, hogy minden egyes meg nem valósított gondolatnak meg van a saját valósága, amely nem t?nik el nyomtalanul, hanem egy párhuzamos, az eredeti dimenzióval megegyez? valóságban megkezdi a materializációt és önnön megvalósítását. Jelen világunk is végtelen számú lehetséges Földekb?l, Univerzumokból áll. A kontaktok szerint ez az anyagi világ gonosz, ez a világ már többször indult, volt itt már nem egyszer atombomba is, a párhuzamos fizikai világokban és az emberiség ismert történelme el?tt is egyaránt.

Mi lenne a magyarázat például a több tízezer éves sziklákban talált radioaktív izotópokkal? Számtalan ilyen elemet találtak már a Földön. A földönkív?liekre nem kell Istenként tekintenünk. A negatívakat el kell ítélni, a pozitívakat tisztelni kell, de Istenként a valódi Istent kell tisztelnünk. Erre most had ne térjünk ki. Tudni kell, hogy a negatívak folyton háborúznak egymással a nyersanyag és a területszerzés céljából. Ez nem jelenti azt, hogy minden annunaki és minden szürke gonosz. Eredend?en lehetnek gonoszak, de számtalan tag lehet, akik átálltak a jó oldalra és azóta a Fény oltalma alatt áll. Az esély mindig megvan arra, hogy a rosszból jóvá váljunk.

?Ha az ember még el nem rontott gyermekként hal meg, akkor azonnal átjut a fény dimenziójába? ? állítja egy kontakt. ?Amennyiben feln?tt, mindig van szabad választás, aminek legfeljebb földi ára van, akár széls?séges esetben háborúban kivégz?osztag, ha maga nem akar beállni a a parancs ellenére a puskások közé vagy gyengébb esetben nem veszek fel hitelt vagy nem veszek elvb?l 2000 Ft-os elektromos eszközt mert logikus, hogy azt rabszolgák esetleg ygerekek rakták össze napi 1 dollárért stb…?

Mindenkinek a cselekedete bevés?dik a valóság rendszerébe. Ha a válság id?szakában nagylelküek és segíyt?készek maradunk akkor át fogtok tudni lépni a kapun.

Mert ha a struktúrák összeomlanak akkor éppen az lesz az emberiség próbatétale, hogy megszünik a részvét, hiszen mindenki ugyanabba a helyzetbe kerül. Pánik, éhinség, kosz és szükség fog uralkodni. Az emberiség 350 ezer éves története a legszomorúbb história amit el lehet képzelni. Nagyon fontos jól a fejünkbe vésnünk, hogy a tudat, soha nem hal meg. A tudatnak mindig meg kell mutatnia önmagát. Nem képes nem létezni. Nem anyagi természet?, ezért aktivitását más módokon kell kifejtenie.

Azon igyekszünk, hogy a lelkünket beszorítsuk a létezésr?l kialakított felfogásunk sz?k határai közé, hogy korlátolt hiteink követésére kényszerítsük. Pedig a lélekre nyíló ajtó nyitva áll, és mögötte ott a létezés minden dimenziója. Ha azonban abban hiszünk, hogy az általunk ismert ismert ego önmagunk teljessége, összege, akkor a mi felfogásunkban a lélek is behatárolt entitás, amelynek minden tevékenysége a jelenlegi egyetlen életre korlátozódik, és a halál után e néhány röpke év alatt nyújtott teljesítménye alapján ítéltetik meg. Ez sok szempontból kényelmes felfogás, bár egyesek számára fölöttébb ijeszt? lehet, hiszen együtt jár vele az örök kárhozat lehet?sége is. De ugyanakkor túlságosan is rendezett elképzelés – meg sem közelíti az isteni kreativitás lényegét képez?, pazar változatosságot. A lélek benne is van az általunk ismert fizikai élet szövedékében és kívüle is. Bennünket az állatoktól és a többi létez? dologtól nem az örökkévaló bels? tudat különböztet meg. Ez a tudat jelen van minden eleven lényben és minden dologban.

A halál után azonnal átkerül egy sokkal tágabb valóságba, ahol már maga teremt. Bár sokan félnek a haláltól, közvetlenül a pillanata után a lélek automatikusan ráébred tudatának sokkal nagyobb hatalmára. Ezért ne képzeljük azt, hogy egy korlátozott, börtönbe fogunk jutni. Vannak, akik ezt akarják ? ?k azok, akik az emberiséget továbbra is a reinkarnációs ciklusban akarják tartani ? de kiléphetünk bel?le, ha nem felejtjük el, hogy mindannyian teremt? Istenek vagyunk, akik képesek létrehozni új világokat. Ezt még nem tudjuk felfogni, mert az anyagi valóságban a teremtést a fizikai világ nyelvére fordítjuk le.

De odaát már mentálisan m?ködnek a dolgok, tetszés szerint bármire használhatjuk a kreativitás végtelen energiáját. Mert odaát már a látom, ha hiszem ? elv érvényesül.  Ahol a figyelem, ott az energia. Akik tehát hisznek a halál utáni életben, sokkal könnyebben hozzászoknak az új körülményekhez. Lehet, hogy közvetlenül a halál után barátok vagy rokonok fogadnak, de az is lehet, hogy nem. Ez, mint mindig, most is személyes ügy. Az is el?fordulhat például, hogy sokkal jobban fognak érdekelni azok, akikkel korábbi életeidben voltál együtt, mint akik a jelenlegi életedben állnak közel hozzánk.

A halál el?tti pillanat tehát az egyik legfontosabb dolog a világon. Egyáltalán nem mindegy, milyen tudat lelkiállapota, ha lehet így nevezni: nem mindegy, hogy szeretetben vagy gy?löletben halunk meg. A gy?lölet negatív, lehúzóm energia, ezért valószín?, hogy alacsonyabb rezgésíkú tartományba esünk majd át. Azonban ha az utolsó pillanatban a szeretet ölel át minket, azaz a szeretetre koncentrálunk és ezt is érezzük, akkor nem lehet bajunk. Ott lesznek segít?ink, meghalt rokonaink, barátaink, akik már az úgynevezett Fényben vannak.

Visszatérve a filmekhez, további érdekesség, hogy az Alice Csodaországban cím? filmben nézzük meg a kalapos karakter kártyáját a kalapjába f?zve. A 10-esnél meg van döntve az 1-es direkt…10/6 egy évszám = 1.666 20/12= 1.666Képzeljünk el továbbá egy embert akár egy fiatal lányt vagy egy gyermeket, aki túlélt mondjuk 8 hónapot egy kataklizma után és végignézett vagy átélt olyan dolgokat amit például a The Road cím? filmben. A családjukat elhagyó tizen- és huszonévesek bandákba ver?dve lesznek a legkegyetlenebbek. Ezek feletti irányítást majd átveszik az id?sebb ezéregyéniségek és fegyveres kolóniák fognak létrejönni. Egy Mad Max szer? világot lehet elképzelni, ami persze reméljük soha nem fog bekövetkezni.

Az UFO kutatók szerint létezik  egy tervezetet, mely szerint id?nként a föld alól el?jöv? felszámoló osztagok azonnal végezni fognak azokkal akik ellenállnak (nagyobb ellenálló területeket utólag is atomozni fognak) majd a kataklizma utáni begy?jtenek túlél?ket akik chipeket kapnak, ezt a lenti maradék érdekében fogják tenni. Mert munkáskézre szükség lesz nagyon.

Ezen várható események miatt hozták létre az Ordo Ab Chao tervet és, feltehet?leg ezt a tervezetet nem ebben a dimenzióban dolgozták ki és nem innen irányítják.

Például képzeljük el, hogy egy begy?jt? felderít? egység 15 f? ilyen állapotba lév? t?lél?t begy?jt és mondjuk valamyilen közösségbe visszavinné ?ket egy akármilyen de szervezett létformába. Mit csinálnánk velük? Mit tudnánk tenni ezekkel a sokkolt, borzalmakat átélt és látott emberekkel (akik legjobb esetben még ne ettek embert.)?

Korábban betettem a régi és új alkotmány ide vonatkozó szövegét, pontosan látni fogjátok, hogy az emberkísérletek immár nem tiltottak hazánkban sem. Err?l szól a Viharsziget cím? film is. Törölni az emlékeket és dolgozó békés embernek mondott lényt terelhet?vé tenni.
Ez borzasztóan hangzik, de ez 1000x végig lett gondolva és nem lesz más választása az irányító és a túlélt kisebbségnek.

Persze ez a tervezet arra az esetre vonatkozik, ha bármi is maradna ebb?l a bolygóból ebben a dimenzióban.

A kontakták szerint tehát biztos, hogy anyagi világunkban soha nem látott nehéz id?k jönnek.
Ebben a világban mind-mind akik lelkileg felkészültök most a legrosszabbra lelki vezet?i lesztek a környezeteteknek, ez fog történni, ebben biztos vagyok.

A gonosz er?k szándéka részben már meghiusult mert még nem kezd?dött el a háború, késlekedik ami miatt nagyon, de nagyon idegesek.

Azért ne leggünk naívak, mert el fogják kezdeni, de a céljukat az 500-600 milliós limitet a katasztrófa el?tt már nem tudják megvalósítani, mint írtam ezzel lekéstek, hiszen már nagyon kevés idejük van hátra, közeleg november 9-e.

A fény er?inek is vannak eszközeik és harcba fognak szállni (nem véletlenül van kard a varsói mermaid kezében – a pajzs : Atlantisz) azonban ezt a harcot rajtunk keresztül vívják meg, ezt soha ne feledjük.

Egyesek szerint vigyáznunk kell a Zeitgeist mozgalommal is. Ezt a mozgalmat a Rockefeller és a 12 vérvonal finanszírozza, saját maguk ellen. Hogy miért? Mindig gondolkodjunk el azokon a mozgalmakon melyek, hirtelen, komoly marketing és szervez? és profi munkával 1-2 hét alatt világhírre tesz szert.

Az amerikaiak 150 év után elkezdték felfedezni, hogy piramis meg szem van a pénzen. Ezzel igencsak elkéstünk. Azt is elmondják, hogy a dollárnak nincs fedezete. Az USA államadóssága akkora mint a fél világé együtt. Annyi pénzt nyomtatnak 2001 óta amennyit akarnak.

Egy kontakt üzenete: ?Jézust tagadják szisztematikusan, kitalált személyként ábrázolva bemutatva az eddig hamisított eredeti vallás tanainak általuk korábban kreált gyenge pontjait, hivatkozásait. Több ezer éves tudásról van szó, azonban ma már halljuk, olvassuk, hús vér Merkúrok és angyalok énekelnek nektek. Mindig is tudtátok, hogy ez a világ nincs rendben, a verseny egyszer felfalja önön gyermekét. Kiváltani nem tudjuk hirtelen az igények miatt. A természetünket és igényeinket kell megváltoztatni és a halálhoz való elfogadó viszonyunkat újra építeni, mert addig nem lesz helyünk az új világban, az új dimenzióban.?

November 9 további megjelenítése a kapu szimbolikájában a Harry Potterben:

 

A videóklippek is tartogatnak meglepetéseket. Például Rihanna ? You Da One cím? számában.

A videó itt található.

Itt vadállatok felvonultatnak mindent amir?l eddig beszéltünk, megvillantják tudásukat mint a Price tag cím? JJ videóban, azaz a szimbólumok:

-pentagon (az Ötödik elem – a szeretet)
ott a kártya jele (a Krokodilszív – rabszolgákkal ásatták ki az egyiptomi papok)
-lélek távozik a szájon át (cigifüst)
-sakktábla dimenziós felület
-gömbök (Dürer: Melankolia, Nostradamus: Lost book 35-dik tábla)
-szék: az Istenek jele -trón- lásd a sumér táblákat és pl. a Sorsügynökség c. filmet meg még sok helyen
-n?i nemi szerv: fekete lyuk- figyeljük meg a szöveget, amikor fogdossa magát (a szexualitás ábrázolása gyakran becsapó nekünk) – a száj ábrázolása is ez a szimbolikákban: amikor a mise után az ostyát a szánkba vesszük és rágás nélkülkell elolvadjon – az anyagi min?ség megváltozik (de nem rágjuk meg!). Felhívjuk a figyelmet arra, hogy ezek nem rossz dolgok.
-keménykalap

Viszont tévedés lenne mindenért a gonoszakat hibáztatni. Hiszen a sorsunkat bármikor megváltoztathattuk volna és meg tudjuk változtatni továbbra is. Az utolsó id?szakban is meg lehet változni, a napi élet színterén pedig nem minden cégtulajdonos gonosz aki most kihúzza az alkalmazottak alol a talajt. Err?l szól az Élet Fája cím? film is.

Rihanna további mondanivalókat tartogat a számunkra, ha megfigyeljük az End of the world cím? dalának szövegét:

It’s time to abandon me for the night of the century
It against to insanity, let’s dance until we’re done
Escape … can dance to the bathory,
Five, four, three, two, one, one x4

Ehez csupán pár információi: Bethlen Gábor fejedelem a tudósai között…már akkor erre az id?szakra készültek (2000 Ft-os hátulján) mi legyen az emberiséggel utána, hogyan kezeljék a phüléket, a kókuszfejeket a saját dimenziójukban. Amerikában az úgynevezett lelkileg tudatosan él?, harcoló egyének, az Oroszlánok nagy becsben tartják munkásságát. Ugyanúgy Madách Imrét is elismerik, mert az ellenfeleiket is elismerik: múltkor a Financial Times idézett egy teljes színt t?le. Az közhely, hogy az amerikaiak hülyék és nem ismerik a világot.

Hétf?vel kezd?dik majd, eljön majd az a hétf?:
(Moon Day)
115-116-117-118-119

A szimbólumoknak tehát nagyon komoly jelentésük van. Nem csak a filmiparban, hanem a festészetben is jelen vannak. Az Isteni üzenetet festményekben, m?vészeti alkotásokban közölték, Jézus után szabadon:

pic28.jpg

A gyermek kezében ott van a kék gömb, amely a magasabb dimenzió, a menyország jele – ahonnan “kék” fényes gömbök érkeznek már most hozzánk.

Ezen mi is megdöbbentünk, persze lehet, hogy csak véletlen.

A következ? képen a dimenziókapu keresése látható:

ivdali02.jpg

Érdemes tehát er?síteni magunkat lélekben és keressük a kapcsolatot az ?sökkel, várakoznak a megszólításra, hogy felkészüljetek az utazásra és arra, hogy emelt f?vel álljatok a viharban, mert közel van.

Soha meg nem termelt javakba és fel nem épített beruházások pénzügyi alapjaiba feltették az emberek 20-30 év alatt megtermelt nyugdíját. Több nyugati nagyhatalom már régóta fedezet nélkül bocsájt ki pénzt, hogy a fekete budget kiadásait elrejtse. Ez nem csak hazánkban van így. Azonban nem szabad szidni a kormányokat, sem a politikát, mivel csak az energia megy rá. Minden oldalon tudják, tudták mi fog bekövetkezni, vannak akik 15 vannak akik 20 éve tudták akik ma az elit tagjai. Maradjunk meg embernek, de más embernek mint eddig.

Mivel biztosra nem tudjuk állítani, hogy bármi is történni fog November 9-én, de nem árt összeállítanunk egy túlél?felszerelést. Ki kell lépnünk a reinkarnáció ördögi köréb?l és a rabszolgaság kötelékéb?l, lélekben, ennek itt kell megtörténnie, itt váltjuk meg a jegyünket.

Az lehet a legbiztosabb, ha felekezetekt?l függetlenül bármilyen vallásban vagy vallás nélkül, Jézust vagy Allah-ot , vagy Buddha közvetít? intelmeit követjük és er?sítjük a lelkünket.

Nincsen cionista zsidó nemzet, nincsen terrorista arab nemzet vagy ilyen olyan zászló meg kiemelt nemzet. Sokak szerint ez is csak az Új Világrend (NWO) csapdája is, minden uszítás mögött ugyanaz a fekete sereg van amely az emberiség butaságából és emócióiból építkezik, táplálkozik cserébe a magas szférákért és a reinkarnáció utáni magas “hivatalokért”. Ez nagyon komoly titok és fontos tudás. Figyeljük meg a körülöttünk lév? világ apró változásait, legyünk nyitottak a változásokra és észre fogjuk venni a nekünk szóló személyreszabott jeleket.

És hogy mi várható november 9-én? A szimbolikus kutatásokban elmélyedt UFO kutatók és kontaktok szerint ezen a dátumon, illetve a az azt megel?z? vagy követ? napokban (az id?zónák miat), elképzelhet?, hogy az emberiség egy részét el kívánják vinni. A kutatók szerint ugyanez történt a majáknál és az aztékoknáll is. Feltehet?leg emiatt t?ntek el a sumérok és haltak ki más ókori kultúrák is a távol-keleten. A cél pedig mindig ugyanaz: megtartani az emberioséget saját rabszolgájának, benn tartva ?t a reinkarnáció örök körforgásában. A kérdés, hogyha mi következünk, ki tudunk-e ebb?l lépni?

És még egy mondat, amit most nem kívánunk kifejteni, de véssük az eszünkbe, mert kés?bb talán jól jöhet: “Óvakodjunk a háromszögekt?l!”

Cikkünk az alábbi források alapján készült:

Léteznek-e földönkívüliek – 4. rész
Seth könyve
Internetes fórumok
Egy anonim kontakt
, akinek köszönjük az eddigi munkásságát!

37 COMMENTS

 1. ?szintén mondom van alapja a témának,hiszen jómagam is foglalkozok vele egy ideje(sumer szempontból).

  Ezek a szóban forgó entitások az Anunnakik.
  De és ez fontos,ezek a lények szorosan kapcsolódnak a Nibiruhoz a találkozások bolygójához.

  Ezt nem én mondom,hanem sumer régészetileg feltárt k?táblákon is olvasható.
  Tehát ebb?l adódóan,az Anunnakik akkor térnek vissza amikor az adott bolygó ismét érkezik a naprendszerünkbe.Egyesek szerint(amit magam is elképzelhet?nek tartok)ez a bizonyos égitest mesterségesen lett létrehozva.Magyarán egy hatalmas ?rkomplexum.Lehetséges,de ez sem biztos.

  A probléma az elmélettel kapcsolatban csupán annyi,a Nibiru sehol(legalábbis semmi konkrét tény nem támasztja alá közeledését)márpedig,ha hihetünk a leg?sibb emberi civilizáció(sumer)leírásainak,akkor ennek a bolygónak hiányában egyel?re az említett entitások érkezése sem várható.Mert a két dolog roppant szorosan kapcsolódik egymáshoz.Ezért van némi kétségem ami a leírtakat illeti.

 2. Ennek a 11.9-es dátumnak van realitása. Rengeteg helyen fellelhet? rejtetten így a berakott szabadk?m?ves jelképben is.

  Körz?-vonalzó – 60 és 90 fok + a “G” (7/1) -> 1-6-9 … (13 x 13!)

  …a 2012-es év szintén felírható ezzel a számsorral (és csak két ilyen dátum van 2000 éves távlatban! A 10/06 és) 20/12 = 1.66… (a 6/9 “arab” számokra nem véletlenül alkalmazzák ugyanazt a jelet)

  2012 / 169 = 11.9

  169… néhány példa:

  * Washington D.C. Monument -> 6660 hüvelyk = 169 méter magas, Alumínium zárók? (13. elem); City of London: Kleopátra obeliszk, 69 láb -> I-69…

  * EGYDOLLÁROS: 13-as szimbolika mindenhol. Összesen 169 darab bet? van rajta…

  * 13×13 = 169 – ENSZ logó, 33…

  * Matematika: PI – 16-9; az atomfizika, biokémia, szakrális geometria alapegysége ez a 3.14…

  * 169 -> 166 -> 1666 km/h a Föld forgási sebessége

  * 196.9.. g/mol -> Arany-Aurum -> arAny-arÁny – aranymetszés, Fibonacci sor: 1:1.618, olvadáspont: 1948 Fahrenheit

  (1948: Izrael alapítása a londoni illuminati által – ZION…
  1948 uncia (folyadék, UK) = 116.9 pint (USA);
  1948 köbcenti = 119 köbhüvelyk
  1948 pint (UK) = 1.1069 köbméter
  4.8 gramm = 0.169 uncia = 24 karát…
  1666 font = 119 stone (20/12=1.666…))

  * Olimpiai érmek vastagsága: 7 mm (“G”) -> 1.66 ciceró (20/12=1.66…; ciceró -> nyomdai mértékegység; 1 ciceró 12 pont, azaz 4.511 mm -> 9/11 …)

  Olimpiai érmek átmér?je: 85 mm (=13…) = 0.0169 0 12960 rod (-> rod = régi angol hosszúság mértékegység; 6*6*6*6 -> 12960 éves CIKLUS… )

  1 rod = 5.5 yard = 1192.455 0 119 24 55 0 119… ciceró … 119 – 24 – X – 119…

  * RÓMAI SZÁMOK összege: I+V+X+L+C+D+M = 1666

  * Római számok a londoni olimpia kabalaállatainak nevében:

  Wenlock és Mandeville // wenLoCk + ManDeVILLe = 1756 -> ami a muszlim naptár szerint: 1169, 11.6-9. és ott az 1776 is mint az egydollároson, vagy a ONE WTC helyén (1776 láb) … kizárt hogy “véletlen” lenne.

  * London: The Shard (Üvegszilánk; nemrég adták át)
  309.6 méter magas = 169 öl…

  * 16:9-es képarány, tele-vi-Sion

  * A nyelvünkbe rejtve -> ROVÁSÍRÁS (“I” bet? = 9./6 = római 1… -> 169 ~ 119 ~ 666…)

  * Washington D.C. (District of Columbia) zászlaja (a 3 illuminátus városállam: City of London (33 kerület); Vatican City (Róma: 1+19 kerület); Washington D.C.)

  Zászló: II + 3 pentagram (15 csúcs=6) -> 11.6; összesen 38 darab vonalból áll a zászló: 38=11 -> Eleven (E+L+E+V+E+N=9) -> 11.9 …

  * Az angol/latin ábécé mint kódnyelv: “USA” = 21-19-1 -> 2(00)1.9.11, (20)12.11.9.) …

  MILKY WAY (Tejút) = 119
  DOLLÁR JEL = $ = I+S = 1+19…

  …röviden ennyit.

 3. Az elejében van egy kis paleoasztronautika. Hiszem hogy itt jártak, eddig oké. Valaki írta a Nibirut, err?l Zecharia Sitchin írt, de ? elferdítette az adatokat! Csomó mindent másként írt, hogy az ? elméletét támogatják. Úgyhogy te nem tudod elolvasni a sumér táblákat, innent?l kezdve csak ? rá alapozhatod a dolgokat. Nibiru sehol sincs még most sem, pedig hányszor elmondták már hogy X évben jön, ja de nem jött tegyük át máshová stb. Még Sitchin is jövendölt neki egy dátumot, az sem jött. Nibirut vörös bolygónak írják le , nem lehet hogy egyszer?en csak a Mars volt?

  A többihez nem tudok mit hozzászólni, de számomra elég nevetséges hogy majd biztosan ilyen fontos dolgokat rejtenek el egy Rihanna számba 😀 😀 ha adnátok egy hetet, ugyanilyen hasonló felvázolt elméletet letudnék írni, és még egy blues company számból is kisajtolnám hogy jujj ennek rejtett mondani valója van! A másik meg hogy miért tennének ilyeneket filmekbe, ráadásul pont a Harry Potterbe? Ha nekem titkos társaságom lenne, addig oké hogy lenne rejtett szimbolikám, de az már nem hogy belevágom minden második filmbe a dolgaimat, hogy leleplezzen minél több ember. Mintha direkt akarnám ezt magamnak. Illogikátlan. Semmi értelme. A legtöbb ilyen csak belemagyarázás.

  Halljátok a maggi reklám is tartalmaz illumi dolgokat s?t, a Reptoidok m?ve, mert ott a maggi logó aljába a kis r bet? nézzétek meg!

  Remélem érezhet? az irónia. 😀

  Ezek a számos dolgok, nem mondom hogy nincs valami valóságalapja, de a legtöbb csak b?vészkedés a számokkal, semmi értelme ennyi marhaságot össze adogatni meg szorozni kivonni. Ha többnek utána jársz a saját akkor pl. születési adatodnak is fogsz megfelel? hasonló számokat találni, vagy ezzel is szorozhatsz, összeadadhatod stb. ellehet vele szórakozni, akkor juj ez az illuminátusok m?ve?

 4. “” Most azonban nem azokról a kontaktokról van szó, akik pusztán ígérgetnek, vagy tologatják a dátumokat miközben napról napra nem történik semmi, a sok hív? pedig mindhiába várja a változást. “””
  Ez máás ez máás id?pont + máshonnan :P) 😛

 5. Ha nem is történik “semmi”, de nekem mégis félelmeim vannak a jöv?t?l. Ha megnézitek a világot és a változásokat minden és minden rossz irányban változik. Itthon is minden rosszabb lesz és csak n? a kilátástalanság, bizonytalanság.

 6. Ez egy negy baromság úgy ahogy van!!kamu az egész!!!!!!Sem a augusztusi kapcsolat felvétel sem a foci EB-s háború sem az olimpiás terorrhullám és utána leég fel világ agyrém se jött be!!!!!!Nincs nibiru, nincsenek kontakták nem lesz világvége dec 21.-én!!!!T?lünk nyugatra jól élnek az emberek a “válság”ellenére és nem foglalkoznak ilyen marhaságokkal.Tele volt az EB mumkanélküli spanyolokkal,görögökkel portugálokkal mert ott a segélyekböl is bejárhatod európát!!Átvernek titeket ezek az ingyenél? paraziták akik ezeket az álhíreket terjesztik és ti azt hiszitek kurva nagy titkokba láttok bele pedig csak a pénzetek érdekli ?ket.Vedd meg a Hihetetlen újságot és megtudsz mindent.Jó drága lap az a szémét!!!!!WESSYL te tényleg azt hiszed,hogy Rákosakárkibasszát permetezi a gonosz illuminátus háttérhatalom amit már a cobra 11 is reklámoz ,mivel kondenz csíkok láthatók egy jelenetben és mivel te az éles eszeddel erre rajöttél töröltek a fcebookrol???Hány éves vagy te?Hányas az iq-d???Szóval ez az egész egy faszság!

 7. Longee73-06 nov : 11:39

  Mindent?l függetlenül.
  A sumer írásoknak b?ven van alapjuk.Tények.
  Ez tagadhatatlan,a leg?sibb emberi civilizációról beszélünk.Fontos tényez? ebb?l a szempontból,történelmileg és régészetileg is alátámasztható.Az más kérdés,hogy a sok”birka”azt sem tudja létezett-e a sumer világ.Ellenben az X faktor az megy..van kérdés?
  Szóval azért a világ nem annyira egyszer? ahogyan azt te beállítod.Legfeljebb azok számára akiknek a faék is túl komplex szerkezet. :P)

 8. Zsolt!!Sumer írások(sumér),annunakik,piramamisok,amiket az idegenek építettek meg a többi agyrém.Van alapjuk?Igen van de egy sem idegenes és összeesk?v?s!!!!A világ pedig ilyen egyszer? ahogyan van!!!Szabad akarat?Igen!!Nekem több legyen mint másnak mindenb?l,mert akkor én több ,s?t fels?bbrend? vagyok és mindenki más dögöljön meg mert Én vagyok egyetlen és a legfontosabb!!!!!Minden az ENYÉM és ezért hajlandó vagyok átgázolni mindenen mindenkin mert ezt akarom !!!Szarok mások nyomorára szenvedésére mert az vagy amid van és nekem mindenem meg van neked meg semmid tehát egy semmi,senki vagy és a te létezésed bár nyomorú de szügsészer? ,mert kellesz ,hogy biztosítsd a jólétemet!!EZ a kapitalizmus amit a világ nagy része szabad akaratból választott!!!Itt minden eladó a szív a lélek még a múlt is mert nagy biznisz!ÉS ti bírkák megvesztek mindent!!!!!VENUS PROJEKT nektek????????Ez kell nektek:
  chemtrail,illuminati,rovásírás,székelyföld,annunakik,nibiru,rohad
  t zsidó összeesküv?k,háttérhatalom,denveri reptér csak nehogy kiderüljön hogy nem értek annyit sem mint a csizmám talpán a kutyaszar.Mert az legalább zavar egy kicsit.Azt lemosom!!!!!Okoskodhattok itt bármit nem juttok el?re egy jottányit sem mert az alapkoncepciótok eleve hibás!!!Porszemek vagytok a sivatagban és oda juttok ahova a szél kedve tartja!!!!!!!!!!!
  van ezen az oldalon egy két normális ember aki lát és figyel de sajna több az igaz bírkkkaaaaaa!!!!!!@

 9. Longee73-06 nov : 15:47

  Jómagam egy szimpla ember vagyok nem több.Semmit nem tudok tenni a rendszer ellen,legyen az akármilyen.
  Egyszer?en érdekel a téma,mert szeretem a történelmet és a régészetet.Többnyire én ezekre alapozom a hozzászólásaimat.

  Agyrém lenne a régészet avagy a történelem?
  A te mentalitásod(Ne is haragudj)színtiszta demagógia semmi több.Ehhez hasonló véleményt bármely rendszeres pláza látogató megfogalmaz 😐

  Boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyek országa….

 10. Kedves Longee73!

  A szimpla szitkozódáson kívül volt bármi mondanivalója a hozzászólásodnak? Többször ellentmondasz magadnak, szóval nem igazán értelek. Kicsit kulturáltabban és értelmesebben ha megfogalmaznád, esetleg érvelnél, akkor tudnánk érdemben beszélni. Egyébként sok cikk van az oldalon, amivel én sem értek egyet, de nem ez a módja a nemtetszésed kifejezésének.

  Üdv,
  hunzol

 11. Hunzol és Zsolt!Olvastok ti a sorok közt?Ez költ?i kérdés volt mivel a válasz maga a kérdés tehát nem!!ZSolt! Demagógia??? Tudod te mi az???Ez a cikk az, amit fennt olvastál ha elolvastad egyáltalán.Ha nem olvastad az sem baj mert nem vesztettél semmit. A Rihanna-s rész pl egy igazi faszság.A feka csaj egy elég lapos nóta klippjében, ami szintén gagyi folyamatosan a muffját markolássza mint egy tripperes rihe.Mit lehet ebbe belemagyarázni amikor a rajongói akiknek ez a szar készült pont azok a plázázók akikhez te is tartozol kedves ZSOLT.Ja te rohadt okos plázaman vagy aki csak muszálybol megy oda de tudja mi az igazság ami odaát van!!Mert téged érdekel a régészet meg a történelem?Engem is és sokáig tanultam is de a sumérokat illet?en egyetlen bizonyíték sincs az annunakik,a nibiru és még számtalan baromságot illet?en!!!!!Tudjátok egyáltalán mi az a VENUS PROJEKT???????Hunzol!!!Nem hallottál még szitkozódni!Tudni fogod ha azt teszem!!!!!!Ja és ZSOlT!A puszta EMBER-el kezd?dik minden!Mondjuk FONTOS A MIN?SÉG!!!!!!!

 12. Longee73-06 nov : 18:34

  Személyem és a”plázaman” :P)
  Ezt azért gondold át,mit tudsz Te rólam tulajdonképpen?Semmit.
  Ellenben már ítélkezel/min?sítesz.Én általánosan fogalmaztam ami az írásomat illeti,de tudod akinek nem inge ne vegye magára.
  Azért tegyük még hozzá az alábbi mondást.
  A stílus maga az ember tisztelt Longee73,bizonyára ismered.

  Mit tanultál Te sokáig?Talán történész/régész vagy?Akkor elismerésem.Hol is végeztél ebben a min?sítésben,ha szabadna kérdeznem?Csupán a tisztán látás végett.

  Amennyiben nem vagy sem történész sem régész,akkor alapjában véve Te is csak a laikus és roppant felszínes süket szöveget lököd itt teljesen feleslegesen.Vagy netán egy magyar Arisztotelészt köszönthetünk személyed által úgy gondolod?Aki önzetlenül megosztja az élet filozofikus és bölcs megközelítését a pórnépnek??szintén szólva elég gyatra módon teszed mindezt,mondhatni nem éppen meggy?z? stílusban illetve roppant gyenge érvrendszert használva.
  Az általad igen sokszor ismételt felkiáltójel illet?leg kérd?jel pedig még messze nem teszi hitelessé mondanivalódat.Ellenkez?leg.

  Nos,mivel nem kenyerem a fórum vitatkozás,ezért részemr?l mindössze ennyi lenne a hozzáf?znivalóm irányodba.
  Ma sem tanultam semmit,f?leg nem t?led 😐
  Abszolút nem sértésnek szántam miel?tt félreértés lenne.

  De mindent összegezve,igazad van néhány apró részletet tekintve.Tehát megnyugodhatsz.

  Ave.

 13. Szerintem olvassátok el a 12.felismerés c. könyvet!
  Abból talán kiviláglik, hogy mindenkinek meg kell keresnie a közös pontot amiben mindkét vagy több fél nézetei megegyeznek és onnan lehet folytatni az eszmecserét.
  Értelmetlen olyasmin egymás torkának esni amiben nagyobb a terelés, mint amit elképzelünk. No persze nem kell rám hallgatni, hisz a gyerekeim sem mindig teszik, csak aztán kés? bánat…. :P)

 14. A cikk fejlécén ez áll:
  “Cikkünk célja nem a meggy?zés, hanem az ismeretterjesztés!”
  Gondolom, egyfajta tudományos ismeretterjesztésr?l szól az irás
  De! A bennünket körülvev? világ megismerésére irányuló tevékenység és az ezen tevékenység során szerzett ismeretek összessége. A tevékenységnek bárki által megismételhet?nek kell lennie és végeredményben azonos eredményre kell vezetnie ahhoz, hogy az eredményt tudományos eredménynek nevezhessük.

  Továbbá az ezotéria, a mágia, a kóklerség gyakran igyekszik hitelt nyerni a tudomány kétségkívül rendkívüli elismertségéb?l. Ennek egyik formája, amikor a zavaros elméleteket tudományos szavak, fogalmak, fogalmi rendszerek használatával próbálják eladni, miközben azoknak abban az összefüggésben valójában semmi értelme sincs. Ez jut eszembe err?l a cikkr?l 🙂

 15. Drága ZSolt! szeretem az ilyen okos monitorbátor embereket mint amilyen Te vagy!Gondolom egy kukkot sem értettél abból amit írtam de keményen beleállsz mint csorba balta a korhadt fába.Igazad van nem ismerlek de nem is érdekelsz egy cseppet sem!!!!!!Ki vagy te hogy kérdéseket mersz nekem feltenni?Hol tanultam mikor és mit?Tisztán látás?ahoz szem is kell barátom!Téged érdekel a régeszet meg a történelem? 😀 ha a klotyón hagyott féléves hot magazinra gondolsz az nem az plazaman!!!!!!!csak azért mert tudom tetszik a sok írásjel.Mellesleg ha jól emlékszem “kedves zsolt”ezt a pláza dolgot te pedzetted meg!!!!nos mivel saját bevallásod szerint a pórnéphez tartozol nagyon sajnállak de most elbúcsuzik a te Arisztotelészed !!!!! 😀

 16. Longee73-06 nov : 23:27.

  Ugyan már említettem,nem kenyerem a fórum vitázás.
  De láthatólag nem bírsz a véreddel és kezd egy kicsit az orcád is nagy lenni ami személyeskedést illeti.

  Igen,a pláza dolgot én hoztam szóba.Valaki pedig ugrott rá mint légy a szarra(Ki is?)Látod kis barátom,azt a bizonyos szennymagazint is igen jól ismered bevallásod alapján :P)

  A”monitorbátor”dolgot is rágd át azért Te ??????? vagy ????????
  Tudod mit,döntsd el Te a választás jogán.
  Hidd el nekem,nem úgy van ám minden,ahogy az a kenyérdarálódon általánosan kiesik.

  “Ki vagy te hogy kérdéseket mersz nekem feltenni?”Hoppá,ez már Spárta is?

  Hát ez az oldalvizes ótvar szöveget is régen hallottam már,de már akkor is sovány volt Te utángyártott Arisztotelész 😀
  Ennél még a fiam is jobban löki dumát.
  No,mindegy.Léptem,mert nem bírom az ilyen teve szagot.

 17. Szerintem Longee csak trollkodik, nem érdemes rá odafigyelni. Csak azt nem értem, hogy miért akar ennyire vitatkozni? Miért nem lehet emberi módon beszélgetni? Gondolom erre is írni fog egy nagyon értelmes kommentet, amivel továbbra sem leszünk el?rébb.. Longee érveket mondj, ne személyeskedj és f?leg ne ilyen alpárian fejezd már ki magad, ha megkérhetlek, és akkor talán érthet? lesz a mondandód.

 18. psyche! Át olvastam,néztem a linkedet. Ezek tények, nem bizonyítékok.Tények a Sumér k?táblák, tények a gabonakörök stb.
  Érted hogy írom? Csupán, tények. Vannak. De ezekb?l konkrét következtetést nem lehet levonni és nem is szabad.Jósolni hülyeség.Következtetni lehet bár csak azok alapján amit így össze lehet szedni.Az univerzum, a világ sokkal bonyolultabb és összetettebb mint hogy úgy történne bármi is amit az ember kikövetkeztet néhány jelb?l, akár jel rendszerb?l mert bizony tévedni emberi dolog és inkább feltételes módban kellene írni ezeket nem konkrétumoknak beállítani.A következtetések Calambó és az FBI stb dolga.Konkrét bizonyítékokról itt sem beszélhetünk.
  Ezen felül, ha admin vagy pár órája,kicsit finomabban kellene megfogalmazni azt a “kidobást” 🙂 Tanultam Tamás idejéb?l. Hogy legalább jó példát statuálj Köszi 🙂

 19. Sziasztok!
  Én is hallottam már kozmikus konföderációs intergalaktikus tanácsának a beharangozásáról, a f?sodratú média nyílt beismerése a manipulatív amerikai illuminátus háttérhatalomról, és a legnagyobb érveknek számítottak azok, hogy a háttérhatalom tömeges letartóztatása éppen folyik! Nos err?l bármelyik ember tud írni, hogy manipulatív a TV, és innen manipulatív csatorna minden, ami/aki csak megszólal! Azt tapasztalom akkora az összevisszaság és a z?rzavar, hogy ebbe kis híján bele fog ?rülni (már becsavarodott sok haladó gondolkodású egyén is) a fél világ!

  Longee hozzászólása a kapitalizmusról bármennyire is nyers, de így ahogy van igaz és jól szemlélteti a világ helyzetét. Egyedül a zsidózást lehetne kivágni, mert ezzel tudod az a baj, mint a cigányozás értelmében: általánosít! Tudjátok akik vitatkoztok vele, ugyanazon népszorongató rezsimnek az áldozatai vagytok, mint a másik valamennyi 10 millió!

  Itt élek a nyugati határon
  és mondanom sem kell, szánalmas a helyzet. Magyarországot nem egy határvonal, hanem egy viharfelh? válassza el Ausztriától! Néhány kilométerrel odébb kedvesebbek az emberek, nincs ennyi agymosás, és miért??? Mert nem kapitalizmus adrenalinjában van belerészegedve a vezet? rezsim! A magyar szomorú, nem kedélyes! A parlamentben acsarkodnak a pártok egymás ellen s ebben rejlik a presztizsük. A médiában a legnézettebb ganajban az X faktorban bekokózott producerek, menedzserek rongybaba módjára ugráltatják a <60 IQ-s “celebek” árasszák a szennyet…

  Azért mert honatyáink nagyon jól tudják:
  “Áldjon vagy verjen sors keze, itt élned s halnod(!) kell”

 20. egyébként ügyesen manipulál a cikk, megpróbálja az embereket (már akiket tud) félelemben, hamis, burkolt fenyegetésben tartani. Jó a kategória címe, valóban elmélet.Olyanoknak az elmélete akik fura módon, “arra tették fel hosszú üres órájukat”hogy bizonytalanságban tartsák azt a kis maréknyi embercsoportot akik ezeket az állításokat, feltételezéseket, homályos dátumokra utalást komolyan veszik. De látom szerencsére elenyész? a számuk.
  Mi indukálja ezeket a “híreket, üzeneteket”.
  Az id? eltöltése?
  Bizonyos lekszikális tudás fitogtatása?
  Félelem keltés?
  Vagy embertársai iránt érzett nem jó irányba tartó felel?sség érzet?
  Nem hiszem. De nem tudom észreveszi re az “illetékes hogy csupán szélmalomharcot vív mert azokhoz akikhez szól ez az elmélet azoknak fele nevet rajta, a másik (kisebb) része elhiszi és fél a maradék pár rajong. Én úgy gondolom, minden ember élje a normális mederben az életét ahogy addig tette míg a vészjósló jóslatok és dátumok nem árnyékolták be addigi hitét.

 21. E pont T pont vagyok, csak a keveredés elkerülése végett. Bocsi, hosszú leszek, nem is szoktam nagyon megszólalni, de van, amikor úgy érzem, tán érdemes. Nyilván nem vitatkozási szándékkal, azt meghagyom azoknak, akik így szeretnek energiát nyerni maguknak. 🙂

  Schrödinger óta tudományos tény, hogy a kísérletet végz? (szemlél?) ha akarja, ha nem, befolyásolja a kísérlet menetét pusztán azzal, hogy megfigyeli. Nem mondhatjuk valamire, amit megnevezünk, hogy nincs, mert a ?nincs? az épp attól nincs, hogy nem is észleljük, a semmi, ha észleljük, már csak a valami hiánya lehet. Ha én azt mondom, nem kaptam ma almát, ezzel az almahiánnyal épp az alma létét nem tudom tagadni, hisz az alma ideája az, ami feltételezi ezt a hiányt.

  ?Nem történt semmi 2011.11.11-én. nem történt semmi 9/11-én, nem történt semmi 11/9-én.? 🙂 Oktondi megközelítés, olyan tipikusan emberi. De történt, ha más nem, az, hogy megállapítottuk, hogy nem történt semmi, amit 2012.08.02-án meg sem állapítottunk. Ha neked kopaszra borotválják a hajad, sosem lesz egy olyan konkrét nap, amire azt mondhatod, na most lett hosszú a hajam, de amikor már a fenekedet verdesi a vége, visszanézve igenis ki tudsz magadnak jelölni a naptárban pár napot, ami jelzi a különböz? állapotokat, úgymint ett?l a naptól tüsi, onnantól félhosszú, vállig ér?, stb. Pillanatképek ezek, és igenis mérföldkövek. Csak a g?gös, önigazoló, kárörvend? és hamar lefagyó mosoly mögött lakozó félm?velt, mindig kicsit csikorgó és akarnok önigazoló okoskodás nem látja meg. A farkast kiáltó fiú meséje nem csak a kiabáló gyereknek szolgál ám tanulsággal, hanem a falu bugyuta lakóinak is, akiket aztán a végén széttépett a farkas. Valóban igaz a mondás, az nevet, aki utoljára nevet. No de mikor mondhatjuk azt, most van az ?utoljára?? Abban biztos lehet mindenki, ezt a pillanatot meg fogja élni, ez is ?tudományos? tény, ugyanis ez az élet nem tart örökké, na és akkor ott majd abban a magányos pillanatban kiderül, ki milyen alapokra építette a várát, s lesz-e kedve még nyelvet nyújtogatva gúnyolódni. Kívülr?l várni azt, ami belülr?l érkezik ugyanolyan botorság, mint azt állítani, hogy nincs infravörös, csak mert nem látjuk.

  Lexikális tudás, felel?sségérzet, félelemkeltés és hit, mind csupán viszonyfogalmak. Nagyon cuki a tekim a szép terráriumában, de még mindig nem látja át a szobát, amiben együtt élünk, és azt hiszi, az odaszerel lámpája a nap.

  És végezetül egy tegnapi kis érdekesség, egy ?hír?, alátámasztandó azt a nézetem, hogy egy zoknibábszínház bájos el?adásán ülünk mindannyian:

  forrás: http://barikad.hu/sunyi_gyava_kormany_a_jobbikosokra_kenik_a_megszoritasokat-20121109

  ?Csütörtökön délután fordult a Nemzetgazdasági Minisztérium helyettes államtitkára a költségvetési bizottsághoz, hogy módosító indítványként nyújtsa be a parlament elé az államháztartási egyenleget javító, a nemzetgazdasági miniszter által korábban bejelentett megszorító intézkedéseket. Ezt a mintegy húsz módosító javaslatot a korábban a parlamentben tárgyalt úgymond salátatörvényhez csapják hozzá (?)
  A nemzeti radikális párt ennek hallatán szünetet rendelt el, és elmondta, hogy az eljárást teljes mértékben kezelhetetlennek és elítélend?nek tartja. A javaslatokat ilyen rövid id? alatt ugyanis nem lehet ?megemészteni?, illetve felel?sen dönteni róla. Hozzátette: a bizottsági ülésen mindössze két jobbikos képvisel?, illetve hét kormánypárti képvisel? vett részt. A Jobbik politikusai közölték, hogy ?k ezen a szavazáson nem vesznek részt és elhagyták a termet. A határozatképességhez 14 szavazat kell, azonban mivel egy korábbi javaslat szerint két kézzel is lehet szavazni, így elegend?en voltak a fideszesek. Nyikos hangsúlyozta: bár ezt a szavazási módszert még a szocialisták találták ki, a mostani kormány azt átvette, hogy ily módon is meger?sítse hatalmát.?

  Aki nem érzi ennek az egésznek a végtelen buta abszurditását, és nem gondolkodik el arról, kik is vezetik ezt a lassan szétes? óvodát, s kik el?tt hajbókol a sok kis megvezetett lurkó, annak sokszor kell még új jelet varrnia a nadrágjára? Summa summarum, nyugi, a haj n?, és le fog érni hátközépig, és akkor lehet majd mérleget vonni. Addig meg csak gondozni kell, fésülni, mosni, hogy ne kócolódjon össze a jaj, ?ez nem is hosszú haj? tévképzet okán.

 22. Nem történt semmi legalábbis semmi érzékelhet? úgyhogy ez is csak egy nagy kamu volt ahogy az összes eddigi jósolgatás. Én soha nem adtam hitelt az ilyeneknek, ez a cikk meg túl fantasztikus szinte semmi valóság alappal. De hogy egy dalszöveg részletet idézzek a Hard zenekartól: “Mindenkinek hinnie kell valamiben, én azt hiszem iszom mégegyet” 🙂

 23. Atomated Transfer Timezone of Bluetooth HandsFree Calling function Tools for conversion and Calculatoprs Visitors Receiver FM aout Lanes Guide Choices on MP3 Player of MultiRouute Preparing of navigation with Google Pictures Satelllite of intellectual Functions on fake Bvlgari watches touchscreen Garmin Nuvi 765T is equipped with a few of the most contemporary techonlogies accessible in the marketplace these days. This unit is equipped with satellite predicted prperties for superior efficiency, based on the satellite acqquisition Cocktail Party Dresses , and advanced lane guidance capabilitties that alliow the user devuice towards the subsequent band and als the essential chanfges within the way of advance. User Nuvi 765T can see signs of forthcoming presented on a widescreen display in full coplor, in ordder t much better and quicker, Wedding Dresses 2013 drivign solutions could be effortlessly. Speakeprhone capabilities permit the owner of