Home A múlt rejtélyei Középkori égi bárkák

Középkori égi bárkák

437
0
Megosztás

Ennek a cikknek az olvasása 4 percig tart

Ma már tagadhatatlan tény, hogy a történelmi feljegyzések rendszeresen utalnak égi látogatókra, és bár egyesek szerint ezek az utalások vallási eredet?ek és csupán jelképes leírásként kell kezelnünk, meglep?, hogy bennük égi csatákról, égi járm?vekr?l, szerkezetekr?l és azok utasairól olvashatunk.

Az UFO-kutatók el?tt ismert, hogy az ?si kínai feljegyzések, már a Szungkorban (990-1279) szóltak repül? égi szekereken érkezett látogatókról és, hogy ugyanebb?l az id?b?l már európai feljegyzések is rendelkezésünkre állnak, ám az igazán részletes beszámolók megjelenéséig egészen a XVII. századig kell várnunk. Ekkor azonban olyan égi csatákról, égi bárkákról és nem egy esetben az égi látogatók és az emberek közötti ütközetekr?l olvashatunk, amelyek mellett már nem mehetünk el szó nélkül.

Jó példa erre az a napokig tartó eseménysorozat, amely 1608. augusztus 5-én vette kezdetét Nizzában. Este 8 óra tájban Nizza polgárainak százai látták, amint három világító tárgy végigszáguld az égbolton és az Angyalok öble felé veszi az irányt. A kíváncsi tömeg a kiköt?i mólóra sietett, ahonnét jól megfigyelhették a különös objektumokat, amelyek leereszkedtek egészen a víz színéig és mintegy 1 méteres magasságban lebegve megálltak. A járm?veknek, mert minden kétséget kizáróan err?l volt szó, elnyújtott ovális alakú, kissé lapos hajószer? testük volt és középen egy kiemelked? szerkezeti elemet lehetett megfigyelni rajtuk, ami leginkább egy árbochoz volt hasonlítható.

A nap még fenn volt a horizonton, amikor az öböl vize forrni kezdett és hírtelen pokoli zaj támadt, miközben narancsszín? g?zfelh? szállt fel. A középs? hajóból ekkor két alak emelkedett ki vöröses szín? öltözetben, amit ezüst pikkelyek borítottak. Óriási, kerek fejükön csak két kerek nyílás világított a szem helyén. A két teremtmény egy fémszerkezetb?l kinyúló cs?vel a kezében a vízbe vetette magát és jó két órán keresztül úszott a hajószer? tárgy körül, amin nyilvánvalóan valamit matattak. Id?közben besötétedett és az emberek is egyre bátrabbak lettek. Páran csónakba ültek, hogy megközelítsék a szerkezetet és a titokzatos idegeneket, akik erre gyorsan visszaszálltak a járm?be és a három repül? tárgy nagy zaj kíséretében hírtelen felemelkedett és elrepült?

A döbbent Nizzaiak többé nem látták ?ket, ellenben 17 nappal kés?bb augusztus 22-én a hajók ismét megjelentek, de ezúttal délebbre Genovában. Itt már nem volt olyan csendes a fogadtatás. Miután az “égi hajók” leereszkedtek 800 ágyúgolyót l?ttek ki rájuk, de ez feltehet?en felb?szítette a látogatókat, mert a tudósítás szerint e Genovai találkozásnak több halálos áldozata is volt az egyik hajó rejtélyes sugárzásának köszönhet?en. Más kés?bbi források szerint a halálesetek oka az volt, hogy a pánikba esett tömegben egymást taposták agyon az emberek, de akad olyan tudósítás is, amely szerint többen rémületükben haltak szörnyet. Egy azonban biztosra vehet?. Az égiekkel történt találkozás ezúttal tragédiába torkolt. Az égi hajók ezt követ?en távoztak, de 3 nappal kés?bb az egyiket ismét látták a Marseille melletti Martigues halászfalu fölött körözni. Másfél órán át látták a falu lakói, miközben két alak mászott el? a szerkezetb?l és úgy t?nt, mintha égi párbajt vívnának a szerkezet tetején?

Ezzel az esettel nem értek véget az égi hajók felt?nései Olaszország és Franciaország fölött, s?t a nyugat-franciaországi Angoimois fölött még ez év ?szén olyan égi ütközet szemtanúi voltak a környékbeli parasztok százai, amelyben állítólag (!) több száz égi bárka és tizenkétezer égi harcos csatája zajlot. Ám míg ez utóbbi történetet talán joggal vélhetjük vallási eredet? jelképes utalásnak, a jó és a rossz örökös égi csatájáról, addig nem szabad elfelejtkeznünk arról sem, hogy talán e jelképes utalás inspirációi az augusztusi Nissai és a Genovai incidensek lehettek, amelyre az egyházi méltóságok akkortájt érthet?en nem tudtak magyarázatot szolgáltatni. Ma már jól értelmezhetjük a középkori leírásokat és tudjuk, hogy 1608 augusztusában minden valószín?ség szerint három ovális alakú UFO felt?nését és az UFO-k utasainak ténykedését figyelhették meg a helybéliek órákon keresztül Nissában, Genovában és más olasz városokban is?