Home Cikkek KÖZÖS ENERGIA

KÖZÖS ENERGIA

0

Aggodalom a Föld sorsáért ? Az ufó-kutatás korábbi tapasztalatai szerint a Földön kívüli civilizációk az emberiséget ezen belül az egyes embert tudattalan, alantas lényként kezelték. Ez leginkább a kommunikációtól való elzárkózásban, vagy az esetleges kommunikációkban való ködösítésben nyilvánul meg.

 

Sok olyan megnyilatkozást hallgattam végig eltérítettektől, amelyek arról szóltak, az ufonauták tudják, ki a világ megalkotója és kézben tartója, akit egyesek Istennek, mások Allahnak, még sokan mások, más és más néven neveznek. Mindig azzal zárult az okfejtés, hogy ezt neked ember, nem magyarázom, mert úgysem értenéd meg.

Ez a merev álláspont, mintha lazulni látszana. Egyre-másra találkozom olyan emberekkel, akik nem beszélnek eltérítésről, csak hangokról, fény felvillanásokról. Manapság ennek szélesedő skálája figyelhető meg. Csökken, sőt csaknem nullára esett a felszínre került eltérítések száma, viszont nőtt az efféle szokatlan jelenségek előfordulása. Több évvel ezelőtt írtam már arról, nem feltétlen orvosi eset, ha valaki hangokat hall, vagy képeket lát, melyek valójában nem léteznek. Természetesen lehet ez hallucináció is, de nem feltétlenül az.

dream-313

Jómagam, akit kutató létemre eddig elkerültek a szokatlan jelenségek, tapasztalok mostanában furcsaságokat, Van, hogy kinézek az ablakon az est sötétjében, és a sötétség közepén sárga fényfolt villan fel. Forrása nem látszik, csak egy fényfolt. Van, hogy helyben marad, van, hogy elugrik a látómezőm más részére. Különösebb jelentősége nincs, csak szokatlan. Legutóbb ? a felvillanások idején ? a fülem is zúgott a jelenségekkel egy időben, azokkal azonos ütemben. Gondoltam erre már érdemes odafigyelni, de az óta még nem ismétlődött. Nem tudom mire vélni.

Mondják földönkívüliek, hogy sok energia érkezik mostanában a Földre. Ezek az energiák az emberek tudatára hatnak, de még az állatok viselkedését is változtatják néha. Az embereket érzékenyebbé, gondolkodóbbá alakítják, érzékenyebbé teszik a tudatunkat az igazság iránt. Mondják elszaporodtak a Földön az emberek között a rossz gondolatok, az ellenségesség, a szeretet hiánya. Ezeket a gondolatokat az univerzum minden civilizációja érzékeli és érti, ezért felettébb zavarja őket. Egyedül az emberek maguk nem hallják. Azt mondják más civilizációk, olyan mintha egy csendes kertvárosba beköltözne egy kulturálatlan család, akik egyfolytában vasvillával kergetik, ütlegelik egymást. Közben visítanak, szitkozódnak. Mondják, sok civilizáció fogott össze. Közös energiával akarják megteremteni az emberiségben a békességet. Más, szintén idegen kultúrák ezt minden módon akadályoznák.

cunamiVoltaképen a fejünk fölött egy harc folyik, amibe bele sem szólhatunk, ugyan akkor a kimenetelétől függ a Föld jövőbeli sorsa. A hatalom által elhatározott (armageddoni ütközet révén közismerté vált) terv az emberiség pozitív elmozdulása révén megváltozott. A korábbi kipusztulás célja megtisztításra szelídült. Meg kell szűnjön a Földön az önzés, az igazságtalanság, az élősködés. Ezzel együtt számos katasztrófa éri a bolygót: földrengések, tűzhányókitörések, soha nem tapasztalt viharok, melyek számos áldozata azok közül kerül ki, akik nem hajlandók békében élni. Ők, ? letéve itteni anyagi létüket ? nem kapnak újabb lehetőséget földi életre, ?tanulmányaikat? más égitesten folytathatják. Az emberiség az univerzum ura szerint már jobb sorsra érdemes.

Mondják, lesznek kitüntetett időszakok, melyek ébresztőleg hatnak a tévúton járókra. Egyedül az ő döntésük, hogy saját viselkedésüket miként értékelik, de ennek az értékelésnek a következményeit szintén egyedül viselik. Mid ezek az állítások ? mint minden hasonló ? ellenőrizhetetlenek. Nincs jobb lehetőségünk, mint figyelni a változásokat, önmagunkat, saját énünket, és a majd kialakul, melyik oldalhoz tartozunk.

Latogatok.hu