Home Pszichikus képességek Kreatív álmok

Kreatív álmok

0

Álmodás során nincsenek határok – bármit megtapasztalhatunk. Találkozhatunk soha nem látott lényekkel, elmehetünk teljesen ismeretlen helyekre, bejárhatunk egy egész világot, a lehetőségek határai végtelenek.

Albert Einstein egyszer azt álmodta, hogy egy mezőn állt, ahol tehenek legeltek. A mezőt elektromos kerítés vette körül, hogy megakadályozza azt, hogy a tehenek elkószáljanak. Amikor a tehenek túlságosak kíváncsivá váltak, mi van a kerítésen túl, a pásztor odament és bekapcsolta az áramot. A tehenek ekkor visszavonultak. Einstein megpróbálta értelmezni később álmát és rájött arra, hogy ugyanaz az álom minden embernél mást jelent, az álmok viszonylagosak, akárcsak a fény, ahogy eléri a szemlélőt. Ez a felfedezés vezette el őt később a relativitáselmélethez.

Einsteinnek azonban több jelentős álma is volt. Egy másik alkalommal azt álmodta, hogy fénysebességgel halad egy szánkón. De találkozott már emberekkel is, akik életüknek egy bizonyos szakaszát újra és újra meg kellett ismételniük. Olyan álma is volt, amiben egy üvegbe zárt madár jelképezte az időt.

De nem Einstein volt az egyedüli, akinek ötletet adtak az álmok. 1845-ben Elias Howe, a szövőgép feltalálója azt álmodta, hogy egy király megbízta őt egy gép megalkotásával, amely képes volt ruhát szőni. Howe túllépte a határidőt és a katonák fenyegetőrn körülállták, ő pedig azt gondolta, hogy biztosan kivégzik. Kért még egy kis időt, de ekkr felkelt álmából és gyorsan a tervezőasztalához ment, ahol lerajzolta az álmában látott terveket.

A történelem során számos hasonló eset volt, amikor álmok hozták meg a feltalálóknak az ötletet. De mi rejlik az álmok e nagyfokú kreativitása mögött? Deirdre Barett (Harvard University) szerint álmunkban gyakran dolgozunk ugyanazon a problémán; az álmodó tudatunk még ugyanazokkal a problémákkal foglalkozik. A pszichológus 2010-ben kifejtette tanulmányában, hogy az álmoknak ilyenkor kettős szerepe van: egyrészt az agy pihen, másrészt pedig, alkotunk vagy problémát oldunk meg.

Nem csak ő volt azonban az egyetlen tudós, aki a kreatív álmokkal foglalkozott. 1983-ban Morton Schatzman pszichiáter nyelvtani problémákat adott tanulóknak, akiknek az volt a feladatuk, hogy álmukban oldják meg azokat.

Egyes álmok feltehetően azért kreatívak, mert elrugaszkodnak a hagyományos gondolkodástól; egészen más megközelítést alkalmaznak egy adott dologra nézve. Úgy tűnik tehát, hogy az álmok elvont világa alapot ad valamilyen mélyebb üzenetnek. Lehet, hogy jobban ki kellene használnunk.

Stefan Keller képe a Pixabay -en