Home Cikkek Küldiplomácia az Aikeladionon

Küldiplomácia az Aikeladionon

1341
0
Megosztás

Ennek a cikknek az olvasása 11 percig tart

A következőkben bemutatom azokat a fajokat, amelyekről a drakonida emlékekből, és itteni, megélt tapasztalatból is tudom, hogy léteznek. Illusztrációkat is mellékelek a leírásaik mellé, illetve pontosítom a jellemzőiket. Megadok minden olyan tudnivalót, amik velük és az aiki drakonidákkal kapcsolatosak.

Nagyon érdekes összefüggéseket vélhetünk felfedezni a sci-fikben felfedezhető földönkívüli létformák és a fajok között. Nyilvánvaló, hogy bizonyos, filmekben megjelenő karaktereket is földön kívüli kultúrákról és létformákról mintáztak. A hasonlóság a küllemben 80-90% közötti.

Először a nem drakonida, hanem a humanoid és inzektoid (rovarszerű) létformákat mutatom be. Utána a reptilián család egyéb résztvevői, majd a drakonidák képviselői kerülnek sorra.

?Kis szürkék?. Nálunk leginkább a Zeta Reticuliról váltak ismertté. Nem ez a szülőbolygójuk, az egész Univerzumot keresztül-kasul bejárták már az évmilliók alatt. Jó telepatikus képességük segítségével hangszerűen érzékeltetik a gondolataikat. A drakonidákkal pár ezer éve találkoztak, a telepatikus képességek genetikai kódját és a módosító beavatkozások módjátt a saját fajukra a drakonidáktól kérték el. 20 százalékuk emberbarát, kedves kezelésmódú, de kb 80%-ukban benne van egy felsőbbrendűség-tudat, mivel az emberi faj fejlődésébe beleavatkoztak korábban, ami a pszichikai és elme-képességeket, és kapacitást illeti. Ezt a felsőbbrendűséget eléggé bonyolult kezelni, de lehetséges. Nem annyira a genetikai fejlettséget, inkább az érzelmeket és ezen emberi megnyilvánulásokat kutatják. Feszegetik a pszichikai határokat. Az érzelemmentes megnyilvánulásaik miatt gondolják őket ?biorobotoknak?, pedig ugyanolyan létformák, akár az emberi, csak a kultúrájukból teljes mértékben hiányoznak az érzelmi reakciók. A megnyilvánulásaik tudatból, nem érzelemből történnek.

Zeta Reticuli

Plejádiak. Kétféle fajuk létezik, az egyik szinte teljesen emberszerű, szőke lények, a másik a szürke jellegű humanoidok egyik fajtípusa, most őket részletezem. Bennük már vannak érzések, bár rendkívül kimértek. Békés szándékúak, teljesen semlegesek irántunk. A Zeta Reticuli felettesei, feladatuk az általuk ismert rendszerekben a béke fenntartása. Rendkívül nagy a telepatikus erejük, ha valaki nincs hozzászokva, azonnal mozdulatlanná dermedhet ettől, elfelejtheti a gondolatait, körhinta erejű szédüléssel társítva. Ez nem támadó szándék, szimplán ennyivel fejlettebbek, hozzánk mérten. A közelükben erős, fertőtlenítő jellegű szag is van, kell egyfajta gyomor az elviseléséhez.

Pleiad

Inzektoidok (rovarszerű lények). Ritkák a velük való találkozások, nagyon rejtetten élnek. Keveset lehet tudni róluk. Leginkább felfedező, kutató létformák. Az agresszív közülük fele-fele arányban fordul elő. A képhez képest annyiban mások, hogy a nagy szem mindenképpen összetett, rovarszerű, a testük botsáska jellegtől a poloskák jellegéig változhat.

Rovar

Amarnok. Messze élnek a rendszerünktől, a Rák és Oroszlán csillagkép irányában. Kis fajról van szó, 40-45 bolygót laknak összesen, az Univerzum határvidékén. Rendkívül agresszív, hódító szándékú faj volt korábban. Ideiglenesen békések a küldiplomáciában, megálltak a területszerzéssel, és komoly filozófiai illetve lelki irányú fejlődésen mennek keresztül, igaz, kevés azok aránya, akik ezt követik. Az Univerzum legkegyetlenebb harcosai közülük kerültek ki. Rendkívül komoly nanotechnnológiájuk, illetve párhuzamos anyagi frekvencia és téridősík ? kezelési lehetőségük van, képesek ezek között közlekedni. Sok az ebben való visszaélésük. A leuraló szándékú közel 80%, 10% a semleges, 10 a kimondottan pozitív, akiben van igazi szeretet. A többiek a birtoklással és a mások feletti hatalommal pótolják ezt. Az illusztráció-kép eléggé élethűen mutatja a különleges nanotechnológiai fegyverzetet.

Annyi a különbség, hogy egy amarn sisak alatt csak feketeséget lehet látni a két arcoldallemez között, ha használja az álcát. Plusz az egész páncélzat nikkeles tükörfénnyel ragyog rajtuk. Ők is rovarszerűek, a bőrük sötétbarna és fekete közötti, kemény, szabálytalan, pár négyzetcentiméterenként töredezett, a bőrszínnél sötétebb törésvonalakkal. A szájuk is ehhez hasonló, töredezett vonalú, nagyobb és erősebb fogakkal, mint az emberi, a szemük viszont sötétbarna és hasonlít ránk. A kezük, a karuk és a lábuk is sokkal több ízületből áll, mint az emberi. Sokkal hajlékonyabbak, mint mi, más a testtartásuk, de erősebbek is. 2, 2.5 méter magasak.

ahmaran 2

Nekromonok. Agresszív katonák, komoly félelmet tudnak generálni az ellenfelükben. Képesek önmagukra ráhipnotizálni bárkinek a küllemét, akivel egyszer is találkoztak. Emberszerűek, kivéve a vörösen világító szemüket. Nem fehér a bőrük, mint a képen, hanem ugyanolyan árnyalat, mint az emberé. Fekete mágia-hitük elképesztő fizikai erőt, gyorsaságot és pszichikai képességeket kölcsönöz nekik. A legkegyetlenebb démoni erőket szokták megidézni maguknak a harcban való segítségre. Gyógyításra képtelenek, csak ártó és szexuális-hipnotizatív erőátvitelt alkalmaznak. Lelki vezéreik a Bibliából is ismert Beliál, Molok, Baál. A Cassiopeia csillagképben van a legközelebbi támaszpontjuk. Megpróbálták többször meghódítani a drakonida bolygókat, több véres csata történt köztük. A legutóbbi néhány évtized pozitív változásokat hozott náluk, ugyanis a mostani uralkodójuk csökkenti a démoni erők jelenlétét. Reformer, de megfontolt, képes a változtatásra, annak ellenére, hogy 95 % ellen veszi föl a harcot.

Beli

Piszkoidok (halszerűek). Nagyon hasonlóak a kis szürkékhez, de zöldes-barnássárga a bőrszínük, a szemük a képhez hasonlóan világos, kék vagy zöld, de az orruk erősebb vonalú, jobban kiemelkedik. Két nagy különbség van. Az egyik a behúzható karmaik, a másik a szem aljától a nyaktőig, oldalanként 4-4 darab, 15 centi hosszú, félig nyitott barázda található, ez alatt egy viszonylag erős membrán. Ezek a hallószerveik és dobhártyáik. Benzin-sűrűségű atmoszférában élnek, így a finom rezgéseket ezzel a nyitott dobhártyával ötvenszer jobban érzékelik, mint mi. Amikor erős, hirtelen hanghatás éri a lényt, ez a membrán automatikusan becsukódik, iszonyat fülcsengéssel és a lény ájulásával egybekötve, hacsak nem volt rajta dobhártya-védő. Ha ezt viseli, csak a legfelső barázda van nyitva. Ha jön az erős hanghatás, egy erősebb sípolást hallva (700-800 Hz) még be tudja csukni a fülét, és az ájulás is elmarad. Békés lények, hasonló társadalommal, mint a miénk. Családmodelljük, életmódjuk hasonló a mienkhez. Kb 10-15.000 évvel ezelőtt komoly összeütközésbe kerültek az amarnokkal, akik több bolygójukat nukleáris és biológiai vírus-fegyverekkel a földdel egyenlővé tették. Ezeket azóta megtisztították és újra lakhatóvá tették. Az Androméda galaxis nagyjából felét lakják, de több helyen megtalálhatóak az Univerzumban.

Film Review Paul

A reptilián fajcsaládról több dolgot jó ha tudunk, mielőtt mélyebben elkezdjük boncolgatni. Néhány nagyon fontos dolog. Képesek megosztani a bolygójukat más, reptilián jellegű életformákkal, és nagyon ritka az egy bolygón belüli összeütközés. A másik, hogy igen széles spektrumban mozog a bolygórendszerek közötti kommunikációjuk. a harmadik, hogy több reptilián fajnak van közvetlen földi kötődése is. Hozzánk képest mindegyikük jóval fejlettebb.

Lacertidák (gyíkfélék). Olyanok, mint a gyík és az ember kereszteződése, emberi alkattal, de gyíkszerű koponyaformával és farokkal. Kb 70 százalékuk területszerző-felfedező szándékkal járja az Univerzumot. A többi 30 százalék (Fornax ? Eridanus ? Oroszlán ? Rák galaxishalmazai) békés, több fajjal képes szimbiózisban élni egy bolygón. Az alkalmazkodó képességük nagyon komoly. Vannak olyan fajok is köztük, akik formaváltásra képesek, teljesen emberi és gyíkember jelleg között. Jellegzetessége a lacertidáknak, hogy csak náluk technikailag fejlettebb civilizációt képesek elfogadni felettesnek, egy adott bolygón belül is, a lelki fejlettségre nem sokat adnak. A Virgo és a Fornax galaxishalmazban gyakoriak, de az Alpha Draconis (Thupon) Tejútrendszerben benépesült bolygóin is előfordulnak.

Több alfajuk létezik, vízi jellegű és szárazföldi is, ez a légzésmódjukon és a kezükön (úszóhártyás vagy anélküli) látszik meg leginkább. Közepesen fejlett technológiájuk van. A Föld az Alpha Draconisról elkülönült lacertidák és alakváltó jellegű lények egyik célpontja, a hatalmi és küldiplomáciai tevékenységük, illetve a területszerző lehetőségeik kiaknázása végett. Ezzel kapcsolatban azonban nagy problémába ütköznek, mert a Föld egy intergalaktikus semlegességi egyezmény miatt katonailag kívülről védett, nem hódíthatja meg más civilizáció. Az Alpha Draconis elhatárolódik tőlük a hódító jellegű aktivitásukban, de a kutatásaikat támogatják. Befolyásolhatják ugyan a lacertidák a bolygó technológiai fejlettségét, adhatnak tanácsokat nekünk, ha akarnak (persze ezeket ők általában hatalomszerzésre és általuk irányított kormányszervekre illetve bankrendszerre cserélik), de inváziószerűen nem szállhatják meg a bolygónkat. Attól védve vagyunk, a Teremtő akaratából.

Reptoid-M

Osteolameidek (krokodilszerűek). Erőteljes nyoma maradt az emberi kultúrában is a jelenlétüknek. Ilyen az egyiptomi Szobek is, akit földönkívüli létformája miatt istennőként tiszteltek Egyiptomban. Érdekes hogy ez a kultusz mennyire elszigetelt volt, a Karun-tó környékén, a Fajjum-oázisnál volt a központja. (Egy érdekes kérdés: Rejthet-e valamit a tó mélye?) Képesek a krokodil-ember és az emberi forma között váltani. Rendkívül komoly katonák, a fegyveres és fegyvertelen közelharc mesterei. De ez a harcművészetek filozófiájára épül, életet élvezetből nem oltanak ki. Sokkalta komolyabb érzésviláguk és lelki kultúrájuk van, mint nekünk, embereknek. Nincs felénk való ártó szándékuk, kevesen ismerik közülük a bolygónkat. Előfordulnak a Berenike haja galaxishalmazában, illetve a Páva-Indus, és a Bak halmazaiban.

szobek

Szerpentoidok (kígyóemberek, szomatonok). Ennek a fajnak is van földi kötődése, Kukulkán, a régi maja tollaskígyó-istenség személyében, illetve hasonló mitikus rejtély övezi Ganeshát is a hovatartozásában. E faj alapján mintázták meg a moziból híres predatort is. Nagyon komoly intergalaktikus kapcsolatokkal rendelkeznek, az egész Univerzumot bejárták. Katonák és tudósok, 60% ártó, 40% pozitív közülük. A film által ábrázolt formához képest annyi a különbség, hogy komolyabb páncélzatuk van, nem hordanak magukon csont-totemeket, ahelyett inkább sürgősségi orvosi ellátmányt, és az alsó-felső állkapocsból kinövő fogak jóval kisebbek, emberszerűbb az arcuk. A bőrük barna, pikkelyes, pár tolltok-szerű kinövéssel. A Földön kevésszer fordulnak elő, ennek azonban vannak fényjelei a piramisokon. A drakonida és humanoid bolygókon bárhol előfordulhatnak.

Kígyóember