Home Cikkek Különleges haderõk 2025-ben

Különleges haderõk 2025-ben

271
0
A 21. században a különleges hadmûveletek alighanem új dimenziókat hódítanak majd meg. A hozzáférhetõ irodalomban fellelhetõ elõrejelzések 2025-öt jelölik meg a mélyreható változások éveként, miközben a fejlõdés üteme valami egészen mást diktál.
A haditechnológiák jövõjére vonatkozó írásokban napvilágot látott feltevések hûen tükrözik, hogy a szakértõknek még nem igazán sikerült megragadniuk a tudományos-technológiai változások gyorsaságának ütemét. A jövõre vetített elképzelések számos esetben már realizálódtak, s néhány esetben megvalósulásuk csupán karnyújtásnyira van tõlünk.
“A Dim Mak (vagy Dim Shue), a kínai kung-fu egykoron tiltott technikája, szó szerinti fordítása, a ‘méregkéz’ (vagy a halál érintése). A Dim Mak technikája arra tanít, miként kell egy bizonyos pontot, bizonyos erõvel, bizonyos idõben megütve az ellenfélre halálos csapást mérni.
A technika tökéletes elsajátítása kemény edzést, türelmet, kitartást és tanulást igényel hosszú-hosszú órákon át. Mesteri módon összpontosít a pontos ütésre, mely a helyes testtartásra, az ütés irányára illetve az ütés megfelelõ erõsségére vezethetõ vissza, ami magától a becsapódási ponttól, mint célponttól is függhet.
Szintén szükséges az ellenség rendszerének közel tökéletes ismerete, de az ütés sikerét az idõjárási viszonyok és a napszak is befolyásolják. A Dim Mak technika a megvalósulás számtalan szintjét biztosítja ismerõje számára, az ellenfél harcképtelenné tételétõl egészen a pár száz nap múltán bekövetkezõ halálig.
A 2025-ben feltûnõ különleges hadmûveleti erõkben, alapjában véve a Dim Mak jellegzetességei tükrözõdnek vissza. Egységei minden bizonnyal rendkívül elkötelezettek, tettre készek lesznek, s alighanem különleges képzésben részesülnek, és egyedülálló fegyverzettel, felszereléssel rendelkeznek majd…
2025-ben a KHE precíziós mûveleti lehetõségek már folyamatos készenléti állapotot fognak követelni a globális szintû megfigyelésben, s megkívánják, hogy az egységek a legrövidebb idõ alatt képesek legyenek specifikus célpontokat mozgósítani, hadrendbe állítani, lokalizálni és azonosítani. A hatékonyság változó szintjeit alkalmazva az akció után a KHE egységei képesek lesznek egyetlen árulkodó nyom nélkül visszavonulni, erõiket átcsoportosítani.
HIPOTÉZIS
2025-ben kétségkívül léteznek majd olyan kormányok, melyek elég hatalommal rendelkeznek ahhoz, hogy az Egyesült Államok érdekei ellen irányuló esetleges fenyegetésüket komolyan vegyük. De lehetnek multinacionális vállalatok, terrorista szervezetek, drogkartellek, bûnszövetkezetek, és feltehetõleg energia- és erõforrások felett rendelkezni kívánó szövetségek is. Ezek az államhoz nem kapcsolható csoportok kevésbé lesznek érzékenyek a politikai befolyásra, a gazdasági nyomás pedig aligha gyakorolhat jelentõs hatást szervezeteikre vagy mûködésükre.
Elõfordulhat, hogy az amerikai érdekekkel szembeszegülõ államok, vagy államokhoz nem kapcsolható csoportok bizonyos fokú technológiai elõnnyel felvértezve bukkannak elõ. Lehet, hogy lassan és nagy körültekintéssel közelítenek céljuk felé, ám az is megtörténhet, hogy váratlanul bukkannak fel a világszíntéren.
Az Egyesült Államoknak tehát képesnek kell lennie olyan célpontokat is támadással sújtani, melyeken a precíziós vezérlésû hadianyagokkal vagy hagyományos robbanószerkezetekkel nem lehet sebet ejteni.Ezeket a célpontokat valószínûleg a járulékos rombolást korlátozó vagy teljesen kiküszöbölõ, szabályozható hatásfokú pusztító fegyverekkel kell célba venni. E különösen fontos célpontok lehetnek emberek, berendezések, vagy elektronikus adatbázisok. Az Egyesült Államok számára is fontos célpontok védelmét passzív és aktív eszközökkel fogják biztosítani. A legnagyobb kihívást a föld alatti bunkerek és mozgó célpontok jelentik majd a katonák számára.
A SZÜKSÉGES FELTÉTELEK ÉS A HADMÛVELETEK KONCEPCIÓJA
A különleges haderõk 2025-ben, akárcsak napjainkban, a nagy kockázatot hordozó, rendkívül speciális, kudarc esetén végzetes következményekkel járó küldetésekre fognak összpontosítani, a sikeres végrehajtásra közel száz százalékos garanciát követelnek, gyakorlatilag zéró hibalehetõséggel. A politikai érzékenység olyannyira jelentõs, hogy a sikert kizárólag egy különleges képességekkel, képzési rendszerrel, és felszereléssel bíró szervezet szavatolhatja.
2025-ben a tömegpusztító fegyverek között találunk majd nukleáris, biológiai és kémiai fegyvereket, és kétségkívül felleljük majd a sorban az új gyilkos tömegpusztító eszközöket, az “információbombákat” is.
KÜLÖNLEGES ADOTTSÁGOKAT BIZTOSÍTÓ LEHETÕSÉGEK ÉS SEGÉDTECHNOLÓGIÁK
Az Amerikai Elektronikus Kommunikációs Haderõ parancsnokság ellenõrzése alatt a 21. századi Szárazföldi Hadászati Program egy egyedülálló katonai számítógép/rádió-vezérlésû felszerelés fejlesztését és helyszíni tesztelését végzi. A számítások szerint a felszerelés alig egy kilogramm súlyt nyom majd, s szíjjal lesz rögzítve a katonára. A parancsláncon keresztül hangot, adatokat, képeket továbbít. A rendszertõl a hadsereg harci egységei ütõképességének növekedését várják. Noha egy alig egy kilogrammos felszerelést mai mércével mérve egyáltalán nem tekintünk súlyosnak, kiszerelése a jövõbeni precíziós hadmûveleti csapatoknak már nem felelhet meg. A csapatközi kommunikációs felszerelésnek, mint kommunikációs rendszernek, könnyûnek, mobilisnak, észrevehetetlennek kell lennie. A miniatürizálásnak lehetõvé kell tennie, hogy a kommunikációs- és segédfelszerelést a katonák ruházatába ágyazhassák be. A berendezéssel való érintkezés a fülbe vagy a torokba ültetett alkatrészeken keresztül történhetne. A holnap kommunikációs felszerelésének képmezejét normális látóteret biztosító kontaktlencsék alkothatnák. A lencsék képesek volnának a feladat végrehajtás közben szükséges képi információt megjeleníteni, továbbá – a mai éjjellátó eszközökhöz hasonlóan – adatgyûjtõ vagy adatkiemelõ szenzorként mûködni. Az efféle felszerelések vezérlõszerkezetének szintén észrevehetetlennek vagy felismerhetetlennek kell lennie, így legmegfelelõbb volna, ha a katonák meghatározott kézmozdulatokon, hangon, érintésen vagy akár szellemi irányításon ( a gondolat erején ) keresztül hozhatnák mûködésbe.
ADATFÚZIÓ
Az ARPA egy neuron-alapú bioszenzor kifejlesztésén dolgozik, mely mikrochipre növesztett idegsejtek segítségével képes a mérgezõ anyagok érzékelésére.
MOBILITÁS
A technológiai fejlõdés a repülõgép-hajtómûvek és hajtómûmeghajtási-rendszerek terén is nagy reményekkel kecsegtetett. A NASA, néhány repülõgépgyártó céggel együttmûködésben, a repülõgépmotor-fejlesztést jelentõs beruházásokkal támogatja. Egyik törekvése – nevezetesen a csökkentett nitrogén-oxid kibocsátású és csendesebb motorokkal mûködõ Mach 4 utasszállító kifejlesztése – mögött közvetlen katonai érdekek húzódnak. Egy másik ígéretes lehetõség az ionizált levegõ mágneses alapon történõ rotációja az anyagi formát öltõ turbinalapátok helyettesítésére.
FÖLDKÖZELI PÁLYÁRA HELYEZETT RAKÉTA/MÛHOLD/ÛRÁLLOMÁS
További hiperszonikus kutatási területek jelen pillanatban a rendkívül gyors reakciójú/teljes hatókörû repülõgép-rendszerek és rakétakilövõ segédrendszerek. A tervek szerint a rendkívül gyors reakciójú/teljes hatókörû repülõgép-rendszer nagyobb sebességgel repülne, mint a teljes hatókörû Mach 8.
HVT ÜTKÖZET (CÉLZÁS OBJEKTUMOKRA)
A megtévesztést szolgáló technológiák azonban – mint például a kaméleon álcázás és a holografikus képmások használata – nagymértékben hozzájárulnak ahhoz, hogy a KHE észrevétlen tudjon maradni. További lehetõséget jelentene a hajszálpontos célmegjelöléshez a nanotechnológia optimalizálása, és egy ún. ROBOUG kifejlesztése, amit meg lehetne jeleníteni egy falon idõzõ légy formájában, vagy pedig a célpont elõirányzott ütközési fõpontján kellene elhelyezni, mely azután csupán egy megfelelõ harci töltettel felszerelt légi rendszertõl származó jel befogására várna.
HVT ÜTKÖZET (CÉLZÁS EMBEREKRE)
A Tom Selleck fõszereplésével vetített Runaway címû hollywoodi filmben a lövedékek egy érdekes formájával találkozhattunk. Egy puskára emlékeztetõ lõfegyverbõl lõtték ki, de lényegében egyéni DNS ismertetõjeggyel ellátott önirányító lövedékeket foglalt magában, s a célpont érzékelési hatósugarában történõ kilövésekor a lövedék aktivizálódott.
A Star Trek, az új generáció címû sorozat 157. epizódjában az emberi célpontok elleni támadás egy meglepõ formáját mutatta be, mely 2025-re akár KHE precíziós hadmûveleti eszközzé válhat. A történet egy bolygón játszódik, ahol történelmi klánok vívnak háborúkat egymással. Az egyik klán egy olyan bio-vírust fejlesztett ki, mely kizárólag egy adott klán tagjait támadja meg. A vírust kitenyésztõ klán közvetlenül nem fertõzõdik, noha tagjai a vírust észrevétlenül saját vérrendszerükben hordozzák. Elegendõ csupán az ellenséges klán valamely tagját megérinteniük, s az eredmény biztos halál. Az a lehetõség, hogy a precíziós hadmûveleti csapat képes az ellenséges célpont területére észrevétlenül beszivárogni, s egyszerû érintés által elõre meghatározott vagy szabályozható hatékonyságot alkalmazni az ellenséges célpontokkal szemben, minimalizálja a további segédeszközök és fegyverek szükségességét – következésképpen lehetõvé válik, hogy az egységek a kultúrális közegbe olvadjanak.
HVA CÉLMEGJELÖLÉS (CÉLZÁS A RENDSZER MEGHATÁROZOTT ELEMEIRE)
Egy különleges hadmûveleti egységnek képesnek kell lennie egy tucat ember között sétálva, egy másodperc törtrésze alatt semlegesíteni az összes bûnözõt (természetesen a döntés alapjául szolgáló megfelelõ adatok biztosításával a különítmény minden egyes tagja számára), s a mûveletbõl az ártatlan jelenlévõket kihagyni. Ennek a lehetõségnek elsõsorban túszmentési akciók során vehetnék nagy hasznát.
Az érvényesülési terület e szintjének biztosításához két területen kell jelentõs lépéseket tenni. az egyik az érzékelés/kivetítés területe, a másik pedig a felfegyverzés/tûzvezetés. A szenzort úgy lehetne beállítani, hogy a célpontot DNS-érzékelésen keresztül fogja célkeresztbe, vagy esetleg a feromon-érzékelés egy formáját lehetne alkalmazni, mint például a burkolt célmegjelölésnél, vagy az olyan egyszerû esetekben, amikor rögtön látszik, hogy a kezükben fegyvert tartó személyek a rossz fíúk, a többieket pedig még kikérdezésnek kell alávetni.A szenzor által betáplált adatok azután némi szûrésen mehetnének keresztül, majd a csapat más tagjai által gyûjtött információkkal, csaknem azonnal össze lehetne kapcsolni, és a katona védõsisakjának, vagy egy külön e célra létrehozott, módosított taktikai információs sisak szemellenzõjén megjeleníteni. Az érzékelõ/célmegjelölõ rendszernek természetesen mindenféle fény- és idõjárási viszonyok között mûködnie kell. A célmeghatározáshoz szükséges adatokat azután nyomban egy kézi segédfegyver-rendszerbe kellene táplálni, mely a foglyul ejtõket a megfelelõ módon célba tudja venni.
ÉTERI CÉLMEGJELÖLÉS
Az éteri környezeteben való célmegjelölés szintén különleges képességeket és felszerelést igényel. Az ellenfél minden bizonnyal él majd a torzításmentes szenzorok nyújtotta lehetõségekkel, hogy a hálózatba való behatolást dekódolja. 2025-re feltehetõleg – a DNS-hez hasonlóan – már az elektronok is azonosíthatók lesznek. A legtöbb szokványos hadviselési metódustól eltérõen a cyber- és a kereskedelmi háború minden bizonnyal felnyitja Pandora szelencéjét – és az igazság napvilágra kerül.
Tulajdonképpen a valóság potenciális meghatározásának kérdése húzódik meg az információs háború és az új technológiák kifejlesztése mögött, amelyek oly módon olvadnak egybe, hogy a képi megjelenítés, a hangfelvétel manipulációja, de még a mentális funkciókba való közvetlen beavatkozás is könnyen lehetségessé válik. A valóság lényegének módosítása elérhetõ, ha a hatalom birtokosai képesek bármely gondolatunkat, érzelmünket, vagy ami sokkal nyílánvalóbb és elérhetõbb – a médiában megjelenõ híreket befolyásolni.