Home Cikkek Láthatatlan bölcsesség

Láthatatlan bölcsesség

0

A bölcsesség sok sok kis gyöngyben található meg a lélek nagy mezőin, csak ezzel tudhatunk mindent, mert mindenben és mindenkiben ott van, Szeret ő nagyon szeret, önmagát és másokat is és csak oda tud jönni ahol nincs vétek.

Amikor minden bűn megbocsáttatik még itt a Földön, Isten bölcsességének fénye beragyogja az egész Lelket, végleg megszelíditi az ekkorra már rég engedelmes Állatot, az ember illatot és Nagy Dicső Jelenlétet érez, dicső tüzes boldogságot és hálában zeng magában egy hang nélkül, és rögtön tudja az egész Lélek, hogy ő halhatatlan és joga van Isten elé járulnia dicső feddhetetlenségben hogy elvegye a mindentudását, és éljen szabadon itt a Földön, azt tévén amit akarván és semmi meg nem akadályozhatja szerencséjét.

CW074-Wisdom-that-Works

A bölcsesség kívülről jön, amikor nincs már semmi, nem maradt már semmi fontos világi dolog, a bölcsesség eleve tudja mikor vagy a legjobb formádban, rövid ideig amikor nincs melletted semmi rössz, akkor jön hogy a lehető legjobban hallgass rá, a legjobbat nyújtsd neki, és ha akkor elszalasztod, az a te hibád, és ezt Ő is tudja, és ekkor egészen a bűnbánatig nem tér vissza hozzád.

A bölcsesség folyton tanít, a bölcsesség sosem ragaszkodik anyaghoz, de a teljes boldogsághoz mindig, csak ekkor, teljes odaadásban lehet megtartani, csak hűen kitartva lehet elsajátítani, és csak ekkor lehet lassan, fokozatosan égetni a bünöket, minden tudatlanságot bölcsesség szavaival, ekkor mindig halljuk a szavát, és ez a szó gyönyörüséges nekünk és erőt hoz lelkünkbe és csontjainkba is. Teljesen elsajátítva Isten világát is meglátjuk, gondolatait, kijelentéseit halljuk.

Ez a fantáziajáték hasonlít a travianhoz, csak ez a mi mennyei légvárunk építése, egy játéknál végtelenszer teljesebb és lassabb annál, állandó és sosem ér véget, és mi úgy játszunk hogy imádkozva és meditálva szerencsét hozó kincseket gyűjtünk a mennyben. Ezek aprók, de minden alkalommal egyre több lesz míg egy kupacként már vehetünk magunknak mennyei földeket Istennél, az távolról az életünkbe majd szerencsét sugároz mindenre, a túlvilágon meg lakást biztosít, és visszatérésnél, életről életre örökre megmarad a háttérben segitő erőként, könnyen megszerezhető tudásként, jellemként, de mindent csak szigorúan mérték szerint, ez a bölcsesség.

A bűn az maga a karma, ahol nincs karma, ott nincs vesződség és szenvedés és biztos szerencse van, ott megtanultunk már mindent. Minden síknak van karmája, alulról felfelé minden sík megtanulása egy életig tart, aki teljesen felszabadult azt nevezik prófétának.

A karma felhőként takarja el a lélektől az eget, a karma nem tudatlanság, hanem annak az okozója, amaz meg minden rossznak, mindig a saját síkján. Karmát jó tettekkel, istenfélelem gyakorlásával, igazi fejlődéssel lehet LASSAN, de beláthatóan égetni. A karmaégetés igaz boldogsággal jár, lelkünk mélyén mérték szerint érezzük az eredményt, ebből tudjuk meg hogy létezik, és ilyenkor mindig sokat formálunk magunkon, a dicső érzés által sokat fejlődünk.

A bölcsesség is csak gondolkodás, de csak teljes látással lehetséges a megvalósítása. Csak a teljes intuitív látás, amely elött semmi sincs rejtve és mindent figyelembe vesz, egészen a legdicsőbbet tudja élethűen színlelni, és amire gondol, azt meg is tudja mert elötte minden tiszta, nincs Sátán aki tudatlanságot szóljon, hanem angyalok tanítják és éltetik őt minden időben, örök boldog prófétának neveztetik az ilyen, a cselekedetei alapján, és ő jogosan ítélkezik és segít mindenkin.

A bölcsesség halhatatlanná tesz, ami annyit jelent hogy ha az ember meghal, vétek híján rögtön feltámad és él dicsőséggel az Isten elött, és ha vissza is tér ide, örökre a bölcsesség birtokosa lesz, mindig hallani fogja intuitív hangját. A túlvilágot a Földön is láthatja mély álomban de mégis teljes tudattal, igazi földöntúli szépséget és világosságot, olyan erőt ami ezt ott vizuálisan kifejezi, ami szépség megformálására csak a bölcsesség élessége és Isten fényessége képes.

A bölcsesség csak annak adatik meg hosszú időn át, aki mindig Istent keresi, és nem adja fel hanem kapaszkodik a sokáig foszlányos, aprólékos bölcsességbe, ami végül igen nagy képpé áll össze, teljes gyönyört, Isten szeretét és nagyon sok szerencsét hoz, új életet és új tudást, teljesen egyedit, igen ritka magasrendűt.

Mert csak a bölcsesség az, ami elűzi a Sátánt, ez az amit a Sátán sosem tud kiforgatni mert gömbölyü és teljes az, semmit nem tud hozzáadni mert mindenestül tisztább az ő világánál, és sosem képes legyőzni, csak üldözni de elnyomni nem mert finomságával mindig kicsúszik a kezéből, pedig minden mást legyőz a Sátán, mert ez a világ a Sátáné, de az istenfélő embert nem képes legyőzni.

A teljes bölcsességgel átítatott lélek ötször világosodik meg mire uralkodik és halhatatlan lesz, ekkor tud Isten színe elé járulni. Ekkor az ember már mindig egy oldalát mutatja, nincsenek rajta a bűnbeesés átkai, szép és jó marad akkor is ha fáradt vagy szomorú, mindig uralkodik a mindennapos dolgok felett és extrovertált kedvében csodálatos dolgokat tehet különös látásaival és teljesen magasrendű tudásával.

Isten ereje is dolgozik az ő érdekében így bármit megszerezhet amit akar csak méltósággal kell kérnie Istenétől, mert teljes mértékben tud, Isten pedig elismert prófétájaként hívatkozik rá és meghallgatja őt, bölcsessége miatt mindenki másnál jobban kegyelmez neki, mert Isten csak a bölcsességet szereti.

Még ennél is lehet tovább fejlődni, mert a törvény szerint bölcs munkával mindent el lehet érni; teljesen kiteljesedni a bölcsesség bőségében nagy tettekkel, igen naggyá és gyönyörűvé válni és hosszú ideig így élni, sokakat megtéríteni és betöltekezni az élettel, mégnagyobb mennybéli dicsőséget szerezve; Isten arcát meglátva örök és fenséges életet nyerve, bármerre járni hozni az erejét és tanítani, avatárként és gyógyítóként tevékenykedni.

Csak meg kell szereznünk a tudást, mindig minden szinten van Út felfelé csak az sokféle lehet, meg kell találni azt ami nekünk jó és amint megfelelünk az ottani törvényeknek, az a törvény segiteni fog rajtunk és léphetünk a következő szintre, és minden síknak más-más rendű törvénye van.

Isten maga a Törvény, bölcsesség által elszórva az egész világban, mindet mindenhol meg kell találni és ha a teljes törvényt teljesítjük mindenhol lehull a lepel és létrejön az és a hasznunkra válik; Isten jelenléte és ereje pedig tisztán átérződik a világba, minden időben nagy eredményt hozva, teljesen egyedül is a legnagyobb boldogságban élve.

Hatalmas dolog a bölcsesség, édes érzés minden szava, fénye az egyedüli dolog mely megtisztít azoktól mik nem verik vissza fényét, kötelessége a ragyogás, megszabadít minden nyavalyától és félelemtől, uralkodsz a rosszon és elhozod a jót mert a bölcsesség elöl minden rossz érzés messzire elfut, ragyogására a jó lelkiismeret zeng és örül, a rossz emberek meg sírnak, mert a bölcsesség mindig saját rosszaságukon keresztül győzi le őket, intuitivan ismerve mindent a bölcsesség mindenhatóságánál fogva.

TTTWeb