Home Cikkek Lemond a Pápa – teljesül Nostradamus jóslata

Lemond a Pápa – teljesül Nostradamus jóslata

6

A második látomás még részletesebb volt. X. Pius 1909-ben éppen egy ferences rendi küldöttséget fogadott, amikor környezete azt vette észre, hogy az egyházf? különös elragadtatás állapotába került. A transzjelenség alig egy percig tartott, majd a pápa kinyitotta a szemét, felállt és ezt közölte: ?Láttam az egyik utódomat, aki ugyanazt a nevet viseli, mint én, amint a halott testvérei holttestein keresztül menekült. Egy búvóhelyen talál menedéket, de a megkönnyebbülés csak rövid ideig tart, majd kegyetlen halál éri. Elt?nt az Isten iránti tisztelet az emberek szívéb?l. Még Isten emlékét is el akarják törölni majd. Ez a perverzitás nem mást jelent majd, mind a világ utolsó napjainak kezdetét.”

Hasonló apokaliptikus jelenetr?l szól az úgynevezett harmadik fatimai titok, amelynek szövegét a Vatikán csak a jelenés után 87 évvel, 2000-ben tette közzé: ?…a Szentatya, miel?tt odaért, egy félig lerombolt, félig düledez? városon ment keresztül botladozó léptekkel, fájdalommal és aggodalommal telve imádkozott az út mentén hever? holtak lelkéért; fölérve a hegy tetejére, térdre borult a nagy kereszt lábánál, és egy csoport katona l?fegyverekkel és nyíllal tüzelve rá, megölte ?t. Ugyanígy haltak meg egymás után csoportokban a püspökök, papok, szerzetesek és szerzetesn?k, különféle világi emberek, különböz? társadalmi osztályokból és állásokból való férfiak és n?k.”

Formálisan a 125 bíboros közül egy ghánai érsekre illik legjobban a ?Petrus Romanus” jelz?. A 64 éves Peter Kodwo Appiah Turkson bíboros a római kúriában szolgál, mint az Igazságosság és Béke Pápai Tanácsának soros elnöke. Az Independent cím? brit lap ?papabilisnek”, vagyis megválasztásra esélyesnek nevezte a bíborost. A legnagyobb ír fogadási irodánál jelenleg a második legmagasabb eséllyel, 2-1 arányban lehet fogadni arra, hogy Peter Turkson érsek lesz a következ? pápa (egy éve még az ?odds”-a sokkal gyengébb, 42-1 volt). Ez a fokozott várakozás csak részben magyarázható azzal, hogy az egyik feltételezés szerint a gyors növekedést felmutató afrikai kontinens adja majd a következ? pápát. (Az els? számú afrikai esélyes a nigériai Francis Arinze érsek.) Az érdekl?dés másik forrása nyilvánvalóan a Malakás-lista mottója.

A Vatikán kapuja. A felirat XVI. Benedeket mint a Legf?bb F?papot, ?Pontifex Maximust? méltatja.A bíborosok között egyetlen további Péter szerepel, az esztergom-budapesti érsek. Az idén 60 éves Erd? Péter jó ideig a legfiatalabb bíborosnak számított, de azóta két német és egy holland kardinális is ?megel?zte”. Erd? Pétert is id?nként az esélyesek közé sorolják, els?sorban életkora, európai elismertsége és talán szintén a pápalistával kapcsolatos találgatások miatt. A 72 éves Agostino Vallani bíboros Róma vikáriusa, de rajta kívül több bíboros köt?dik hivatala révén közvetlenül is a Vatikánhoz.
Természetesen a mottó nem feltétlenül a leend? pápa születési nevére vonatkozik, bár az egyháztörténelemben eddig egyetlen egyházf? sem választotta a II. Péter nevet. Meglehet, hogy ebben szintén szerepet játszott a baljóslatú mottótól való tartózkodás. Ennek ellenére az említett fogadóiroda most a legnagyobb eséllyel, 4-1 arányban a Pétert adja következ? pápai névnek, Pius és János Pál el?tt.

Személyesen, latinul jelentette be egy konzisztórium során XVI. Benedek pápa, hogy február 28-án lemond tisztségér?l – írják az olasz lapok, amelyek 2012 áprilisára, 85. születésnapjára is azt jósolták, hogy lemond majd egészségi állapota miatt. 2010-ben a pápa azt írta könyvében, hogy ha spirituálisan és fizikailag alkalmatlannak érzi magát, akkor lemond posztjáról.

Benedek pápa azt mondta, érezte feladata súlyát, és hosszan gondolkodott döntésén, amelyet az egyház javát figyelembe véve hozott meg. “Miután többször megvizsgáltam lelkiismeretemet Isten el?tt, arra a bizonyosságra jutottam, hogy el?rehaladott korom miatt er?m nem elegend? már ahhoz, hogy péteri szolgálatomat megfelel?en gyakoroljam” – indokolta döntését az összehívott testvérek el?tt. Úgy folytatta, tisztában van vele, hogy ezt a spirituális szolgálatot nem csak a szavakkal, hanem szenvedéssel és imádkozással kell végezni, mégis, “Szent Péter hajójának kormányozásához, és az evangélium hirdetéséhez olyan testi és lelki er? kell, amely bennem az utóbbi id?ben olyannyira alábbhagyott, hogy fel kellett ismernem, alkalmatlan vagyok a rám bízott hivatal igazgatására”.

“Tettem súlyának tudatában, szabadon kijelentem, hogy lemondok arról a hivatalról, amelyet 2005-ben rám bíztak” – tette hozzá. Lemondása február 28-án este nyolctól lép életbe, ekkor lesz betöltetlen a tisztség, ennek nyomán kérte Benedek, hogy hívják össze az utódjának megválasztásával megbízott bíborosi konklávét. Benedek megköszönte testvéreinek mindazt a szeretetet és munkát, amellyel segítettek neki tisztsége súlyát cipelni, és bocsánatot kért hibáiért.

A hétf?i hírt a Vatikán meger?sítette – írja a Corriere.it. A bíborosi kollégium vezet?je, Angelo Sodano derült égb?l villámcsapásnak nevezte a hírt.

Federico Lombardi, a pápa szóviv?je a bejelentés utáni sajtótájékoztatón azt mondta, mindannyiukat meglepte a bejelentés, és mivel a pápa latinul mondta el a beszédét, ezért egy pillanatig mindenki habozott, hogy jól értették-e meg, hogy XVI. Benedek lemond. Arra kérdésre, hogy a pápa lehangolt-e, Lombardi azt mondta, egyáltalán nem, mindig is der?s volt, és az utóbbi hónapok eseményei (a Vatileaks-botrány) sem viselték meg.

A pápai szóviv? közölte, az új pápát még húsvét el?tt meg kell választani, ami március 31-ére esik. A fogadóirodák máris találgatni kezdték, hogy ki lehet esélyes a pápai címre, és a magyar bíboros Erd? Péter neve is felmerült.

A szóviv? bejelentette, hogy XVI. Benedek február 28-tól a Róma közeli Castelgandolfo rezidenciájára költözik át. Kés?bb a Vatikánban fog élni, a pápai állam falai között klauzúrában él? n?vérek kolostorában. Az, hogy megtartja-e a Róma örökös püspöke címet, vagy sem, még nem d?lt el, de elképzelhet?. Lombardi azt mondta, a pápa ezentúl a gondolkodásnak és a tanulásnak fogja szentelni magát.

A pápa testvére, Georg Ratzinger közölte, XVI. Benedek már hónapok óta a lemondását fontolgatta, és az orvosa is azt tanácsolta neki, hogy ne vállalkozzon többet tengerentúli utakra. Georg Ratzinger azt is elmondta, testvérének egyre nagyobb gondja volt a járással, és már többet akar pihenni.

Mario Monti olasz miniszterelnök azt mondta, hogy “nagyon megrázta ez a bejelentés”, Francois Hollande francia elnök “tiszteletreméltónak” nevezte a pápa döntését, de azt mondta, nem kívánja különösebben kommentálni a hírt, mert az els?sorban az egyházra tartozik, és azt jelenti, hogy új pápát fognak választani. “Ez egy emberi döntés, amit tiszteletben kell tartani” – mondta Francois Hollande.

Berlin “tiszteletét és háláját” fejezte ki XVI. Benedeknek a lemondásának bejelentése után.

XVI. Benedek 1927. április 16-án született Bajorországban Joseph Alois Ratzinger néven. Fiatalként tagja volt a Hitlerjugendnek, majd részt vett a második világháborúban is, a hadseregb?l azonban dezertált. A háború után lépett be a katolikus szemináriumba, 1951-ben szentelték pappá. Pápává 2005. április 19-én választották, II. János Pál pápa halála után.

Pápaként elítélte az egynem?ek házasságát, az eutanáziát és az abortuszt, de Twitter-oldalt és email-fiókot nyitott. XVI. Benedek pontifikálása alatt komoly botrányt kavartak a papok elleni, pedofíliával kapcsolatos vádak, valamint a pápa komornyikjának szivárogtatása.

XVI. Benedek lemondó nyilatkozata:

“Kedves Testvérek!

Nemcsak a három szentté avatás miatt hívtalak össze benneteket erre a konzisztóriumra, hanem azért is, hogy közöljem veletek döntésemet, amely nagy jelent?ség? az egyház élete számára. Miután ismételten megvizsgáltam lelkiismeretemet Isten el?tt, eljutottam arra a bizonyosságra, hogy er?nlétem el?rehaladott korom miatt már nem alkalmas arra, hogy megfelel? módon gyakoroljam a péteri szolgálatot.

Nagyon jól tudom, hogy ezt a feladatot, spirituális lényege miatt, nem pusztán tettekkel és szavakkal, hanem szenvedéssel és imával is teljesíteni kell. Azonban a mai világban, amely gyors változásoknak van kitéve és a hitélet szempontjából nagy jelent?ség? kérdések rázzák meg, Szent Péter hajójának kormányzásához és az evangélium hirdetéséhez szükség van mind a test, mind a lélek erejére. Ez az er? az utóbbi hónapokban olyan mértékben csökkent bennem, hogy el kell ismernem: képtelen vagyok jól megfelelni a rám bízott szolgálatnak.

Ezért, tudatában e tett súlyosságának, teljes szabadsággal kinyilatkoztatom, hogy lemondok szolgálatomról, mint Róma Püspöke, mint Szent Péter utóda, amelyre 2005. április 19-én a bíborosok révén kaptam megbízatást. 2013. február 28-án este 8 órától a római szék, Szent Péter széke üresnek nyilvánítandó. Az illetékeseknek konklávét kell összehívniuk az új pápa megválasztására.

Kedves Testvérek! Teljes szívemb?l köszönetet mondok nektek azért a szeretetért és munkáért, amellyel velem együtt hordoztátok szolgálatom súlyát, és bocsánatot kérek minden hibámért. Most ajánljuk az Anyaszentegyházat Legf?bb Pásztora, a mi Urunk, Jézus Krisztus gondjaiba. Fohászkodjunk Szent Anyjához, Máriához, hogy anyai jóságával segítse a bíboros atyákat az új pápa megválasztásában. Ami engem illet, a jöv?ben is teljes szívvel kívánom szolgálni Isten Szent Egyházát imának szentelt életemmel.”

Az egyház történetében legutóbb 1415-ben mondott le pápa, XII. Gergely, akinek ideje alatt azonban két ellenpápa is pontifikált: XIII. Benedek Avignonban, és V. Sándor Pisában. A közel 90 éves XII. Gergely, Luxemburgi Zsigmond szövetségese a magyar király által összehívott konstanzi zsinaton mondott le a pápai címr?l, hogy ezzel is segítse az akkor már évtizedek óta húzódó egyházszakadás megszüntetését. Utóda két évvel kés?bb egy mindenki által elfogadott pápa lett, V. Márton.

Ezt megel?z?en 1294-ben történt hasonló eset, amikor V. Celesztin pápa mindössze néhány hónapos uralkodás után lemondott a trónról. A megválasztásakor már 85 éves, korábban remeteként él? bencés szerzetes azért lehetett a katolikus egyház feje, mert korábban a bíborosok két éven át nem tudtak megegyezni, így üres volt Szent Péter trónja. V. Celesztin teljesen alkalmatlan volt az uralkodásra, egyházf?ként is csak a lelki békéjére koncentrált. Lemondáshoz végül ? maga teremtette meg a jogi alapot.

6 COMMENTS

 1. Teljesült a JÓSLAT vagy JÖVENDÖLÉS?? 🙂
  “Úr Isten” 🙂

  100-ból egy-kett? mindig be jön…

  Én hetente veszek lottót és meg”JÓSOLOM” a számokat.,
  és láss csodát szinte minden héten van egy találatom…
  Akkor én is JÓS vagyok?? 🙂

  Elnézést kérek azoktól akik más kép gondolják ezt 🙂

 2. No hogy ne legyek annyira szkeptikus utána néztem egy kicsit a dolgoknak 🙂 , még pedig
  a R.W. Welch – Nostradamus üstököse cim? könyvben (mér rég ott pihent a polcon). 🙂

  Azt kell hogy mondjam hogy lehet benne valami 🙂

  S?t ezt is itt találtam benne:

  II.41. A pápa elmenekül

  A nagy csillag hét napon át izzik.
  A fellegben két nap t?nik fel az égen.
  A hatalmas masztiff üvölt az éjszakában.
  A f?pap kicseréli országát.

  Nostradamus üstököse a Földbe csapódást megel?z?en egy héten át fogja bevilágitani az égboltot. Hogy elkerülje a közelg? csapást, a pápa elmenekül a Vatikánból. A pápa biztonsága feletti aggodalmat igazolja, hogy ha Dél-Franciaországtól, ahol az üstökös el?ször fejti ki hatását, húzunk egy egyenes vonalat az Égei-tengerig, az pontosan áthalad Rómán.
  Ugyanennyire megdöbbent?, ahogyan a látnok a “felleg” szót használja, mert az üstökös valóban nem más, mint az anyag felh?szer? tömege. Ahogy közeledik a Földhöz, az üstökös fényessége a Napéhoz lesz mérhet?.
  A “hatalmas masztiffnak” lehet valamiféle elvont jelentése is, ám ugyanakkor szó szerint is értelmezhet?: pápának egy hatalmas test?rkutya lesz birtokában.

  Ez azért érdekes mert most pénteken és márciusban is lesz (remélhet?leg csak) földközeli objektum…..

  Szóval igazad van legközelebb megpróbálok kicsit jóban utána nézni a dolgoknak… 🙂