Home Spiritualitás Lilith

Lilith

0

Aki ismeri a Bibliát, magától értet?d?nek tartja, hogy Ádám els? és egyetlen felesége Éva volt. Kénytelen vagyok azt mondani, hogy ez így egyáltalán nem felel meg a valóságnak. Régi zsidó források egészen másról számolnak be. Ádám a Paradicsomban búslakodott éppen, amikor váratlanul nagy dörgések és villámlások közepette leszállt hozzá egy “égi szekér.” A járm?b?l egy gyönyör?, vörös hajú n? lépett ki, akit Ádám nevezett el Lilith-nek. A név jelentése egyébként a szélvihar asszonya? Teljesen logikus név egy olyan ufonauta hölgynek, aki egy dörg? ?rhajón érkezett. Igaz, egyáltalán nem egyedül?

Egyik legtekintélyesebb társát úgy hívták, hogy Lucifer. Ugye ismer?s a név? Bel?le lett a kés?bbi korok embereinek hiedelmeiben az ördögök fejedelme. (Nevének jelentése Fényhozó, Fényhordó.) Rendkívül mókás dolog, hogy egy állítólagos negatív alaknak ennyire pozitív csengés? neve van. Rajtuk kívül még hét másik földönkívüli szállt ki az ufóból, akiknek nevét nem ?rizték meg a források. Ezzel azonban még messze nincs vége a paradicsomi furcsaságoknak. Elég, ha arra utalok, hogy az Édenkert helyét sem ismerjük. Azzal sem vagyunk tisztában, hogy egészen pontosan hány ember tartózkodott ott. Régi héber szövegek említést tesznek egy bizonyos Szarajról,Asszer lányáról, aki egyike volt azon kilenceknek, akik elevenen kerültek a Paradicsomba!

Lilith, a “vörös démon” Ádámra vetette ki a hálóját. Teljes sikerrel, mert az ?satya beleszeretett a szépséges Idegenbe, aki egy Káin nev? fiút is szült Ádámnak. Most bizonyára sok kedves olvasónk felkapta a fejét, akik eddig úgy tudták, hogy Káin Éva fia volt. Pedig amikor Ádám és Lilith között dúlt a szerelem, Éva még meg sem volt teremtve! Viszont most már érthet?, hogy miért lett Lilith-b?l Goethe Boszorkányszombat cím? m?vében is gonosz n?. ? szülte azt a fiút, aki kés?bb meggyilkolta féltestvérét Ábelt, Éva fiát. Az emberölés okáról, a Biblia a következ?képpen számol be: “L?n pedig id? multával, hogy Kain ajándékot vive az Úrnak a föld gyümölcséb?l. És Ábel is vive az ? juhainak els? fajzásából és azoknak kövérségéb?l. És tekinte az Úr Ábelre és az ? ajándékára.
Kainra pedig és az ? ajándékára nem tekinte, miért is Kain haragra gerjede és fejét lecsüggeszté.”

Káin bestiális cselekedete miatt a kés?bbi korok embere az anyját is elítélte. A Biblia nem tisztázza egyértelm?en, miért nem fogadta el az Úr Káin áldozatát. A Káin Könyve cím? titkos zsidó iratból arról értesülünk, hogy a konfliktus igazi oka az volt, hogy mindketten ugyanabba a földönkívüli lányba lettek szerelmesek. Ez a történet valamiért kimaradt a Szentírásból? Nem igazán értem, hogy miért, hiszen ez legalább egyértelm?vé teszi a viszály kirobbanásának okát, míg a Biblia szemérmes hallgatása csak arra jó, hogy az Urat b?nrészessé tegye a történelem els? gyilkosságában.
Lilith, Káin anyja azonban egyszer elhagyta Ádámot, és visszatért “égi hazájába.” Az ?satya keservesen sírt egykori párja után. Az Úr pedig megszánta ?t, és megteremtette Évát, hogy enyhítsen a férfi fájdalmán.

A héber legenda azonban nem az egyetlen, amely megemlékezik Lilith-r?l.

A vörös hajú démon alakját a zsidók Babilontól vették át. Ott Lilith egyike Istár istenn? szolgálólányainak, vagyis közönséges templomi szajha. Többek között ezért is azonosították Lilithet a romlottsággal, gonoszsággal. Vörös haja miatt tartották a pokol szülöttének, és ezért bélyegezték meg az emberek még a középkorban is a r?t hajú leányzókat, az ördög leányainak gondolván ?ket.

Akár hiszik, akár nem, de Lilith, az ufonauta hölgy még a múlt század elején zajló emancipációs mozgalmakra is hatást gyakorolt!

Bármilyen furcsa, de a modern n? példaképévé lett pusztán azzal, hogy volt bátorsága elhagyni Ádámot. Ezért azok a hölgyek, akik a szabad válási jogért küzdöttek, Lilith nevét t?zték zászlajukra.

Így maradt fenn a “vörös démon” alakjának emléke, amely nemcsak a hölgyek, hanem a férfiak képzeletében is élénken él még manapság is.