Home Cikkek Mária-jelenés Svájcban

Mária-jelenés Svájcban

3

83100Egyelőre nincs magyarázat arra, hogy mit fotózott a Google Earth kamerája. A képen úgy tűnik mintha két alak lebegne a felhők között, a látvány pedig nagyon emlékeztet arra, ahogy Jézust és Máriát ábrázolni szokták.

Egy svájci országút szélén készült az a kép, melyre eddig senkinek nem sikerült ésszerű magyarázatot adnia ? írja a Mirror. A Google fényképezőgépe által készített fotó két embernek tűnő alak vonul az égen. Sokan úgy vélik Jézus látható rajta édesanyja, Mária társaságában. Valóban, a képen egy magasabb, sötét alak látható, egy alacsonyabb, rózsaszín ruhát viselő oldalán.

Szűz Mária-jelenések (vagy röviden Mária-jelenések) alatt olyan jelenéseket értünk, amikor Szűz Mária állítólagosan megjelent egy vagy több (általában katolikus) ember előtt és esetleg beszélt is velük.

83100

Vannak jelenések, amelyeket elfogad és olyanok is, amelyeket nem fogad el az Egyház. A jelenések hitelességét nem a pápa, hanem az illetékes területi püspök vizsgálja ki és véleményezi.

A hivatalos egyházi állásfoglalások háromféle formulát használnak a magánkinyilatkozások eredetére nézve:

  • Megállapítható a természetfölötti eredet (constat de supernaturalitate);
  • Nem állapítható meg a természetfölötti eredet (non constat de supernaturalitate);
  • Megállapítható a nem természetfölötti eredet (constat de non supernaturalitate).

Az első bátorít, hogy az illető magánkinyilatkoztatást hitelesnek tartsuk (bár nem kötelez rá);
a második meghagyja a szabad vélekedés jogát, de nem biztat arra, hogy a jelenség vagy üzenet isteni eredetében higgyünk;
a harmadik viszont óvja a hívőket attól, hogy isteni eredetet tulajdonítsanak a szóban forgó magánkinyilatkoztatásnak

A jelenések könyve leír egy asszonyt, aki az égen tűnt fel, “öltözete a Nap, lába alatt a Hold, fején tizenkét csillagból korona” (Jel. 12.1). János apostol látomásában nem mondja ki, hogy a jelenség Mária, Jézus anyja, azonban utal arra, hogy az asszony “fiút szült, fiúgyermeket, aki majd vaspálcával kormányozza mind a nemzeteket, és elragadták Istenhez és az ő trónjához”.

A jelenések során Szűz Mária általában rövid időre és csak egyetlen vagy kevés embernek jelent meg.

A jelenések körül Mária-kegyhelyek alakultak ki, ezek a Mária-tisztelet kiváltságos helyei, búcsújáró helyek. A Mária-kegyhelyek kialakulása a Mária-jelenéseken alapszik, ezek legtöbbjét csoportokba rendezhetjük a jelenség ismétlődései alapján:

Legtöbb esetben olyan fiatal tizenéves gyerekeknek jelenik meg, akik szegényes körülmények között laknak. Az is általánosítható, hogy olyan földrajzi helyekről származnak a jelenések híradásai, amelyek zsákutca falvak, vagy egy-egy ország kietlen részén az országhatárok közelében fekszenek.
A jelenség a legtöbb esetben imádkozást kér a látnokoktól, akik sok esetben térdepelnek előtte és a jelenés időtartalma alatt a külvilágot nem észlelik, és a külvilág sem észleli a jelenést Kibehói Miasszonyunk.

A legtöbb Mária-jelenések után feljegyeztek csodás gyógyulásokat például Lourdesban, Máriagyűdön.

Mivel egy embernek nyilatkozik meg a jelenség, így bizonyíthatósága elmarad a többi hasonló, látványosabb Szűz Mária-jelenéstől. A magánkinyilatkoztatásokban Szűz Mária beszél, tanít vagy a hit kérdéseiben összefüggésekre világít rá, vagy cselekvésre ösztönöz. Csodás Érem.

Csoportos kinyilatkozások – Mindenki számára látható, vagy az események maguk természetességében bizonyíthatóak, észlelhetőek – a Kairóhoz tartozó Zeitun Zeitouni Szűz Mária-jelenés kopt székesegyház felett történt jelenések, amelyek majdnem három éven át zajlottak, az időtartamuk pár perctől nyolc óra hosszáig terjedt és összességében több millió ember (köztük újságírók, tudósok, egyházi személyek) látta azokat. Az összesereglett emberek fényképeket és videofelvételeket is készítettek.[1]. Az esemény kiválik a többi közül, mert mindenki számára látható volt, aki a helyszínre sietett, hogy saját szemével győződjön meg a jelenségről. A másik ide tartozó hely Fatima (Portugália), ahol a jelenség esőt és napcsodát jelentett be gyermek látnokokon keresztül, amit a helyszínen több tízezer különböző vallású ember átélt, megtapasztalt.

A jelenések okai

A jelenések okairól tájékozottság nélkül nem érdemes nyilatkozni. Azonban a jelenések több jellemző hasonlóságai miatt kijelenthetjük, hogy egyrészt teológiai okai vannak, azaz hitre tanító jellegűek, illetve figyelmeztető jellegűek. A jelenések többnyire egy ember csoport számára testi-lelki megpróbáltatások időszaka előtt jelentkezik. A kommunizmus tévtanainak ororszországi megjelenése előtt (Fatima), Hitler uralomra jutása előtt (Belgium), országokra kiterjedő éhség évei előtt (La Salette), hutu tömegmészárlás előtt (Kibehó), stb. A jelenés közlésében, csak szűkszavúan utal ezekre a jövő eseményeire.

 

Wikipedia / Borsonline / paranormal

3 COMMENTS

  1. Nem kell ezt túl spilázni. Ezt úgy hívják, hogy Blue Beam műholdas holografikus képkivetítő rendszer. Vagy lehet még a HAARP ugyanis kiderült, hogy képes az emberek agyi frekvenciáján működni, vagyis HAARP-al képeket, meg nem történt emlékeket is lehet emberek fejébe ültetni. Ennyi, semmi több.

  2. Nekem az nagyon gyanús, hogy minden szép éles, kivéve a jelenéses részt. Amennyiben nem csalás (pl. photoshop), akkor is előbb gondolok arra, hogy a kocsiból ahonnan fényképezték belelóg egy Jézust és Máriát ábrázoló légfrissítő, vagy dísz, minthogy jelenést lássak benne, vagy HAARP-ot. Ennyi erővel akkor az is lehet, hogy arra repült egy idegen űrhajó, aminek Jézus és Mária alakja volt.