Home Cikkek Még a hétvége el?tt eljöhet a világvége

Még a hétvége el?tt eljöhet a világvége

13

Egy amerikai próféta péntekre jósolta a világvégét. Ez már nem az első jövendölése, és előtte többen is riogattak már a Végítélettel, holott a Bibliában az áll, csak Isten tudja az Apokalipszis (illetve Jézus második eljövetele) pontos idejét. A pszichológusok szerint a halálfélelem állhat az önjelölt próféták jóslatainak hátterében.

Harold Camping az egyik legsikeresebb amerikai médiaevangelista: a hatvanas években megalapította rádióját, a keresztény vallási műsorokat sugárzó Family Radiót, ami azóta egész médiabirodalommá nőtte ki magát. Ma a Family Radio több mint 150 rádiócsatornát birtokol, és több száz hullámhosszon sugározza az áldást.

Camping sikerességén túl azzal t?nt ki a többi tévés vagy rádiós próféta közül, illetve azzal szerzett kétes hírnevet, hogy öregkorától kezdve világvége-jóslatokkal bombázta hallgatóit. Mindez a nyolcvanas években kezd?dött, amikor a numerológiával is kacérkodó öregúr kijelentette, hogy 1988. május 21-én eljön az Apokalipszis. Nem jött el, s?t 1988. május 21. elég unalmas nap volt, a Videoton is 0?0-t játszott a Zalaegerszeggel.

Camping ezután 1994. szeptember 6-ra módosította a jóslatában szerepl? id?pontot, majd néhány éve 2011. május 21-et adta meg az Apokalipszis pontos idejének. Amikor idén tavasszal sem szólaltak meg a Végítélet harsonái, közölte, hogy mégis inkább 2011. október 21-én (azaz most pénteken) jön el a világvége. Camping jóslatait a keresztények közül is sokan támadták, mondván a Bibliában világosan le van írva, hogy még Jézus sem tudja, mikor lesz a második eljövetele. (?Azt a napot és órát azonban nem tudja senki, az ég angyalai sem, a Fiú sem, csak az Atya.? ? Máté 24:36) A Family Radio és támogatói ennek ellenére eddig több mint százmillió dollárt költöttek a 2011-es világvégét hirdet? kampányra.

2430010_8b92a478776167f0ad8dad3085a0a147_wm.jpg

Furcsának t?nhet, hogy Camping hite ilyen er?s maradt annak ellenére hogy jóslatai többször is kudarcot vallottak, de a végítélet-jövendölések kutatói úgy vélik, ez természetes jelenség. A Campinghez hasonló emberek egész életüket sajátos vallásos világképük köré építik, és nem hagyják, hogy azt megrengesse holmi be nem következett apokalipszis. ?Meglehet, Camping élete f?m?vének tekinti a világvégejóslatát, számára ez a Biblia több évtizedes tanulmányozásának gyümölcse? ? nyilatkozta a LiveScience-nek Lorenzo DiTommaso, a montreali Concordia Egyetem valláskutató professzora, aki szerint Camping követ?i a világ többi részét?l szociálisan elszigetelve élnek, és ?szinte hittel osztoznak vezet?jük világképében. Ebb?l a gondolkodásból következik, hogy a Campinghez hasonló próféták ritkán ismerik be, hogy tévedtek. Ha a várt világvége nem következik be, a jóslat kreatív újramagyarázásával fel lehet oldani az ellentmondásokat.

Május el?tt például Camping még azt mondta, hogy járvány és t?zvész fog tombolni öt hónapig, és minden nap milliók halnak majd meg. Amikor ez nem történt meg, a prédikátor újrafogalmazta korábbi jóslatát: május 21-én még csak a spirituális világvége következett be, az anyagi világban majd csak október 21-én jön az Apokalipszis.Hasonló magyarázkodások korábban is el?fordultak már, például 1843. április 3. és 1844. október 22 között négy alkalommal is. Ekkor egy New England-i farmer, a Hetednapi Adventista Egyház el?djének tekinthet? millerita mozgalmat indító William Miller jósolt világvégét.

Miller azt állította, hogy a Bibliát tanulmányozva megfejtette, mikor jön a Végítélet, majd amikor többször módosított jóslatai nem következtek be, közölte, hogy 1844. október 22-én ugyan a világvége nem jött el, de Jézus aznap lépett be abba a mennyei szentélybe, ahol a visszatérésére kezdett felkészülni.Campingben és Millerben valószín?leg van még egy közös vonás: a halálfélelem. A korabeli feljegyzésekb?l tudjuk, hogy Millert igen mélyen érintette a halál gondolata, és vélhet?en Camping is hasonlóan érez ? f?leg hogy a prédikátor már kilencvenéves, és júniusban stroke-ot kapott. Nem véletlen, hogy Camping öregkorára s?r?södnek a végítéletjóslatai; a pszichológusok szerint az önjelölt próféták világvége-jövendölései a közelg? haláltól való félelmük kivetülései.

Igazságtalannak és elfogadhatatlannak érzik, hogy hamarosan meghalnak, ezért kreálnak egy forgatókönyvet, amiben hisznek, és ami mentesíti ?ket a halállal való szembenézés terhét?l. Camping jóslata szerint például a világvége el?tt az igaz hív?k a mennybe ragadtatnak, és a prédikátor jövendölései sejtetik, hogy ? is a szerencsések között lesz ? fejtegette a LiveScience-nek Stephen Kent, az Albertai Egyetem szociológusa. Több pszichológiai szakcikk és könyv ? például a Berkeley valláskutató professzora, Jon R. Stone szerkesztette Várni az Armageddont cím? esszégy?jtemény ? is hasonló módon kapcsolja össze az Apokalipszis-jóslatokat a jósok halandóságával. A jövendöl? úgy hiszi, ? jó helyre kerül, ha bekövetkezik a világvége, és a kivételezettség érzése elnyomja a halálfélelmet. A végítélet várása tehát éppen az elkerülhetetlen vég elkerülését szolgálja, legalábbis gondolati szinten. Könnyen lehet tehát, hogy Camping nem átverni akarja a világot, hanem tényleg hisz a saját jóslatában. Erre utal a kampányra költött rengeteg pénz, és az is, hogy amikor Camping és több hozzá hasonló prédikátor idén megkapta a matematikai igNobel-díjat (amiért ?megtanították a világot arra, óvatosnak kell lenni, amikor az ember matematikai számításokat végez?), ez volt az egyetlen kategória, amiben senki nem vette át a paródiának szánt díjat.

A világvége Campingnek és társainak nem vicc, hanem halálosan komoly, életük legfontosabb része.Camping és Miller mellett többek között a mormon egyház alapítója, Joseph Smith is jósolt: 1835-ben azt állította, Isten személyesen beszélt hozzá, és azt mondta, hogy Smith a következ? 56 évben találkozik Jézussal. Ezt Smith 1844-es halála után többen úgy értelmezték, hogy 1891-ig bekövetkezik a végítélet. 1980-ban pedig Pat Robertson amerikai televangelista jósolta meg, hogy 1982-re vége lesz a világnak ? ? volt az, aki aztán 2007-re hatalmas, Amerika elleni terrortámadást jövendölt.Jézusnak a Bibliában beígért második eljövetele miatt a keresztény kisegyházak és szekták vonzzák a világvégejóslatokat, de azért az apokalipszisvárás nem csak a kereszténység, és még csak nem is a vallás sajátja ? gondoljunk csak a Y2K-pánikra vagy a múlt évezred végi Nostradamus-divatra. 2012-ben például majd a maja naptár egyik id?egysége fordul át, vannak emberek, akiknek már ez is elég az Apokalipszishez.

Vagy ott van a Nibiru nev? bolygótól retteg?k csoportja, akik szerint az állítólagos égitest össze fog ütközni a Földdel ? hogy mikor, igazából mindegy is, a Nibiru-hív?k is többször kudarcot vallottak már, folyton odébb tologatják az Apokalipszis dátumát. Az üstökösökhöz is több világvégevárás köthet?. 1910-ben a Halley-üstökösr?l író New York Times májusban címlapon hozta, hogy az üstökös meglegyinti csóvájával a Földet, és mivel a csóva tele van mérges gázokkal, sokan meghalnak. Ez nem történt meg, egy másik üstökös, a Hale-Bopp miatt viszont tényleg meghalt 39 ember ? a Menny Kapuja szekta tagjai, akik megmérgezték magukat, mert azt hitték, hogy küszöbön a világvége, viszont az üstökös mögött egy ?rhajó repül, ami majd felveszi a lelküket.

A Végítélet legfurcsább prófétája pedig minden bizonnyal egy tyúk volt, ami 1806-ban jósolt világvégét egy Leeds melletti falucskában. Az állat elkezdett olyan tojásokat tojni, amikre a ?Jézus eljön? felirat volt írva. A csoda híre elterjedt a környéken és kisebb cs?dület zarándokolt el a tyúkhoz. Aztán az egyik tojást tüzetesebben megvizsgálva kiderült, hogy arra valaki tintával írta rá a feliratot, majd visszadugta a tojást az állatba.

Index

13 COMMENTS

 1. Látszólag az öreget semmi sem rendíti meg. Remek példája a vakhitnek és önigazolások gyártásának. Szörny? lehet – küls? er?k által – ennyire befolyásoltnak lenni… Talán emlékszik itt valaki 2008. október 14-re, amikorra egy amerikai látnok hölgy óriás anyahajók megmutatkozását hirdette világszerte, amely esemény soha nem következett el. Olyan mélységesen hitte az igazát, hogy több üzenete is megjelent mindenfajta fórumon. Amikor pedig a jelzett nap – földöntúli jelenségek nélkül – elmúlt, a n? teljesen összeroppant. Bocsánatot kért mindenkit?l… Úgy t?nt, ? legalább önvizsgálatot tartott és nem kreált egy újabb jóslatot…
  Persze a mai napnak még nincs vége, úgyhogy, ki tudja… 🙂

 2. Szerintem ez a pasas nem normális és nem tudja mi az hogy realista érvelés. Azért próbáljon már utána nézni ennek a dolognak és legalább fogja rá valamire,ahogy egyesek a maja naptárra…ne szórakozzunk már. Kezdenek az ilyen idióták kihozni a sodromból!

 3. ? nem a majákra fogta ….. hanem mivel pap, és a Bibliát sokat tanulmányozta, a Bibliában található különböz? utalások, információk kódja alapján állította azt, amit állít ………
  (Hogy mikor lesz a “Világ Vége”).
  Szóval ez alapján próbálta meg megadni a pontos dátumot.

  De: nem lesz világvége, szerencsére! Szóval semmi se pusztul el vagy hal ki, hatalmas földrengések stb. amiket ez a 90 éves pap jósolt — nem lesznek.
  Csak mondom, hogy ez alapján találta ki. A Bibliában lév? információk alapján próbálta meg kiszámolni, kikövetkeztetni. De az nem lehet reális alap–szerintem– mert azt csak maga az Isten tudja, hogy mikor lesz a világvége ….
  Még Jézus Krisztus sem tudja. Egyszer ? azt mondta amúgy; hogy 2029.–2032. között lesz a Világvége.
  Nostradamus meg i. sz. 3797-re jósolta.

  Érdekesség:
  Az 1700-as években valaki már azt is kiszámolta a Bibliában lév? adatok alapján, hogy a Világ Teremtése i. e. 4004.–ben volt ……..
  Pedig a maja naptár szerint egy ilyen kezd? évszám inkább i. e. 3114.–re tehet?. ( Akkor kezd?dött meg a mostani 5126 éves ciklus.) ( A maja naptárban ugyanis 5126 éves ciklusok követik egymást. ) És ki lehet számolni : hogy ha i. e. 3114.- ben kezd?dött a mostani korszak, ciklus, akkor az 2012.–ben fog végetérni.
  Na ezt tudom mindenképpen írni a maja naptár alapján. Egyébként Thot is a maja naptár alapján számolta a napjait, az éveket ! Akkor még a mai keresztény naptár nem is létezett… Hisz az csak 2011 év óta számolja ugye — az éveket. Kezd?pontja Jézus születése.

  / Most nem térek ki arra hogy Jézus i.e. 7.–ben született … egyébként. /

  [ módosítva 23 Oct : 01:40 ]

 4. Azt egyébként nem tudom, hogy a zsidók, Krisztus el?tt, hogyan számolták az éveiket. Szóval volt -e naptárjuk. Pl. amikor az i.e II. sz.-ban volt a Júdás Makkabeus-féle fölkelés, na az például az ? naptárjuk szerint hányban volt?–már ha volt naptárjuk.

  (Egyébként lehet tudni hogy i. e. pontosan hányban volt, csak a zsidók naptárja alapján lennék ré kíváncsi. De szerintem nem volt naptárjuk. Nem hiszem hogy ?k is a maja naptár szerimt számolták volna a napokat, éveket.)

  A görögök különben i. e. 776.–tól, az els? olimpiai játékok megrendezését?l kezdték a naptárjukat, náluk akkor volt az i. sz. 1. (Az ókori görögöknél.) Az ókori rómaiak pedig, majdnem ugyanakkor, i. e. 753.-ban, Róma város alapításakor kezdték az id?számítást!

 5. honeymooners who wish to expertise intimate stretches of white sand and turquoise waters Distinctive facilities provided as component of El Dorado Maromaas Connoisseur Inclusive experienceaincluding rose petals and swan towels around the bed drawn fragrant baths inside the roomas Jacuzzi tub <a href=http://www.doweddingdresses.net/Flower-Girl-Dresses-4809-
  good.html>taffeta gowns</a> non-public Swim Up Suites and Higher Terrace Infinity Pool Suitesaencourage partners to concentrate completely on 1 yet another <a href=http://www.doweddingdresses.net/Wholesale-Wedding-
  Gowns.html>wholesale wedding dresses</a> <a href=”http://www.doweddingdresses.net/Prom-Dresses-5615-
  good.html”><img src=”http://www.doweddingdresses.net/images/thumbnails/
  promdresses/5615_8651.jpg” title=”Pdml0256″ ></a> <a href=http://www.doweddingdresses.net/New-Arrival-8576-
  good.html>wedding dresses on sale</a> Prices at El Dorado Maroma start at only $220 for each individual for each evening which includes the Gourmand Inclusive expertise E-book by Aug 31 2009 to benefit from the aItas Your Choicea advertising <a href=http://www.doweddingdresses.net/Bridesmaid-Dresses-10244-
  good.html>chiffon white dress</a> <a href=http://www.doweddingdresses.net>short wedding dresses</a> providing area upgrades for only $40 that contain 1 from the next reward offerings partners massages valued at $220) beachfront

 6. revealing or your bridesmaids may possibly catch a cold Just envision sinking right into a tremendous delicate mattress at finish in the day! Could be pure heaven!! The pillow leading mattress is among the most comfy mattresses offered inside the industry Vera Wang mattress has an in depth choice of pillow best mattress in numerous dimensions to match distinct requirements These mattresses can be found in assorted thickness fake jaquet droz <img src=”http://www.firwatches.net/images/uploads/rolexdatejusts/
  171227_1241.jpg” ] to ensure that you are able to decide on a mattress depending on the degree of firmness necessary imitation tag heuer Serta Vera Wang mattress is developed to provide the supreme in ease and comfort and assists decrease again discomfort rolex fake watches Developed through the well-known wedding ceremony gown designer Vera Wang Serta Vera Wang mattress can be a brand cheapest replica watches

 7. Massive occasion some strategies to conserve the merchandise Posted by promdress one the right cleansing long wedding dresses Following the wedding ceremony regardless of from additional than a fancy wedding ceremony gown clear you may have to deliver it towards the skilled cleansing store to scrub Simply because there could be plenty of wedding ceremony you’ll be able to not see the dirty factors including pores and skin secretion of sweat grease could now no trace but consider a lengthy time for you to turn into a stain two examine the stain girls dresses for weddings After you obtain a clear gown store jcpenney wedding dresses they must cotton wedding dress along with the clerk to verify once more using the wedding ceremony we must initial examine the tail and skirt the edge it really is most most likely dirty locations http://www.doweddingdresses.net/Bridesmaid-Dresses-10117-good.html&quot;” class=”bbcode” rel=”external” rel=”nofollow”><img src=”http://www.doweddingdresses.net/images/thumbnails/bridesmaiddresses/10117_7566.jpg” title=”Bdn0031″ ] towards the wedding gowns