Home Cikkek Megszállhat minket az európai csend?rség, ha úgy döntenek?

Megszállhat minket az európai csend?rség, ha úgy döntenek?

5460
1
Megosztás

Ennek a cikknek az olvasása 4 percig tart

Van egy félig meddig titkos belügyi hadsereg az Unióban, mely már viszonylag régóta létezik, de csak kevesen tudnak róla. Ez az Euro-Gend-For, amely a European Gendarmerie Force rövidítése, ? magyarul: az Európai Csend?ri Er?, vagyis, az EU Csend?rség.

Ennek a csend?ri ? speciális rend?ri er?nek meglep?en nagy hatáskört adott az Európai Unió vezetése, az Európai Bizottság, (feltehet?leg az Európa Parlament teljes támogatásával) és felhatalmazta olyan cselekmények megtételére is, mely csak a Lisszaboni Szerz?dés teljes ratifikációja után vált lehetségessé. Ez az a bizonyos ?Megszállási jog?, mely az EU Csend?rséget felhatalmazza, a katonai beavatkozásra, az Európai Unió, bármely tagállamában. Ez lényegében az adott ország törvényeinek feletti hatalommá teszi az Európai Csend?rséget.

Ennek a jelenleg már mintegy 3000 emberb?l álló európai Különleges bevetési egységnek, az Euro-Gend-For (European Gendar- merie Force / németül; Europäische Polizeitruppe) ? EU Csend?rség, parancsnoksága az észak-itáliai Vicenzaban található meg.

Az EU Csend?rség életre hívásának a kezdeményez?je a korábbi francia védelmi-miniszter; Michelle Alliot-Marie volt. Azzal a már egyáltalán nem is titkolt céllal; hogy az egyes tagállamok, egyre jobban elégedetlenked? lakosságának a lázadásai, ? ezen csend?ri er? bevetésével, könnyebben leverhet?k legyenek. Els? példa erre, az évek óta nyugtalankodó franciaországi külvárosok bevándorolt lakossága lázadásainak a leverése volt.

EuroGendFor a jöv?ben az EU-tagállamokban kiiktatja, ? teljességgel hatályon kívül helyezi a nemzeti jogot és nemzeti szuverenitást! A különböz? EU-tagállamokban történ? bevetésér?l egy EU-Haditanács dönt, amely az EuroGendForban résztvev?, ? valamint az érintett (fellázadt ? a szerk.) állam védelmi- és biztonsági, belügyi, (Magyarországon a rendészeti) minisztereib?l áll.

Így fektették ezt le, az új EU-Rend?rségi Alapító-Okmányban, ? melyet a Velseni(NL) szerz?dés, az uniós jogban jártak számára tisztán és egyértelm?en szabályoz. Lényegében tehát ez a szerz?dés; Uniós törvényi felhatalmazást ad az EU Csend?rségnek arra, hogy bármely tagállamot er?szakosan megszállja, ? akár annak a felkel? népe ellenében is!

Nem más mint egy teljes ?EU-Megszállási jog?. Ugyanis ha az EuroGendFor bevetését az egyik fellázadt EU-államban már eldöntötték, akkor a csend?rség támadása, behatolása után, ? azok a területek, régiók, városok, városrészek, vagy épületek, melyeket elfoglaltak, ? lényegében kikerülnek az adott ország hatóságainak a fennhatósága alól, ? és azon túl csakis az Európai Csend?ri Er?k irányítása alá tartoznak.

De a helyzet még még ennél is sokkal rosszabb! Az EuroGendFor, (Európai Csend?rség) ? az adott esetben nem csak rend?rségi jogokkal van felruházva hanem titkosszolgálati jogokkal is és az adott ország katonaságával szorosan együttm?ködve kell a rendet és nyugalmat helyreállítania.

Szükség esetén az EuroGendFor minden szükséges eszközt és jogot megkaphat amire csak szüksége van, hogy feladatát teljesítse. A bevethet? fegyvereinek, és módszereinek nincsenek korlátai, ? minden módszere csakis a gy?zelemének van alárendelve.

Az európai kormányok, EuroGendFor-nak, az EU Csend?rségnek köszönhet?en, kibújhatnak minden felel?sség alól!
A jöv?ben egy szociális nyugtalanság vagy a nagy tiltakozások, demonstrációk, tüntetések esetén, büntetlenül lövethetnek a tömegre! Bevezethetik a rendkívüli állapotot, városokat akár országrészeket területeket katonai közigazgatás alá helyezhetnek, az EU-Csend?rség segítségével. A lázadások hangadóit kiemelhetik anélkül, hogy az illet? országok, a saját katonaságukkal vagy rend?rségükkel tennék azt, melyek esetleg a lakossággal szimpatizálhatnának!

Ugyanígy EuroGendFor-t sem lehet a bekövetkezett véres események miatt felel?sségre vonni. Az Európai Csend?ri Er?, csakis az EU-Haditanácsnak tartozik beszámolással és felel?sséggel. Az European Gendarmerie Force ? az Európai Csend?ri Er? széleskör? bevethet?ségének a jogalapját a Lisszaboni Szerz?dés teremtette meg, melyet a Magyar Parlament tagjai, szinte olvasatlanul, és szolgalelk?en ratifikáltak, ? kiszolgáltatva evvel hazánkat az idegen katonai beavatkozásnak.

Az Európai Csend?ri Er?ben jelenleg a következ? országok különleges egységei vesznek részt, mint teljes jogú tagok:

A Francia Nemzeti Csend?rség

Az Olasz ?Carabinieri?

A Holland Királyi Katonai Rend?rség

A Portugál Nemzeti Köztársasági Gárda

A Román Csend?rség

A Spanyol Polgári Gárda

Valamint partnerként képviselteti magát; a Lengyel Katonai Csend?rség

Mindezek mellett nagyon könnyen elképzelhet?, hogy ezek az er?k a nem is távoli jöv?ben még b?vülni fognak. Más tagállamok, különleges egységeivel, ? esetleg az Unióhoz nem is tartozó államok egységeivel.

1 COMMENT