Home Cikkek MI TÖRTÉNNE HA…

MI TÖRTÉNNE HA…

315
0
Megosztás

Ennek a cikknek az olvasása 9 percig tart

Talán nincs is ember a Földön, aki ne gondolt volna már arra, mi történne, ha egyszer valóban létrejönne a kapcsolat a földönkívüliekkel. S ezúttal természetesen nem a színfalak mögötti hivatalos kapcsolatteremtésre, hanem a nyílt diplomáciai kapcsolatra kell gondolni, amelynek minden történelmi pillanatát nyomon követhetnénk majd a televíziók képerny?jén. Mi történne az emberi civilizációval? Milyen hatást gyakorolna mindez az evolúcióra? Nyerne, vagy veszítene az emberiség azzal a tudattal, hogy többé már nincs egyedül? S egyáltalán képesek lennénk feldolgozni ezt a kozmikus sokkot?

Mindenekel?tt talán azt kellene felmérnünk, mi mindenre is számíthatunk egy ilyen kapcsolatteremtés során. Ehhez azonban szembe kell néznünk mindazon tényekkel, amelyekre az események kapcsán az elmúlt évtizedek alatt a világ UFO-kutatói rávilágítottak.

Foglaljuk csak össze röviden, mi mindent is tudunk a földönkívüliekr?l.

1. A létezésük tagadhatatlan, és azt is tudjuk, hogy nemcsak egyetlen faj él a világegyetemben, azon belül is a tejútrendszerünkben.

2. A fajok némelyike rendszeresen, míg mások ritkán látogatják a Földet. Egyesek különös, feltehet?en biológiai, genetikai kísérleteket végeznek.

3. A fajok némelyike több száz, míg mások több ezer évvel fejlettebbek nálunk. Ez a fejlettség nem csak felfoghatatlanul magas szint? tudományos és technikai ismereteket takar, hanem kulturális, ideológiai és vallási ismereteket is.
4. A földönkívüli fajok saját “kozmikus” kultúrával, “kozmikus” ideológiával, és vallással rendelkeznek.
5. Több ezer éve ismerik a Földet, és a bolygót benépesít? emberiséget. Az emberi történelem folyamán többször is végrehajtottak kisebb-nagyobb genetikai beavatkozásokat is, s ezzel jelent?s mértékben befolyásolták az emberi civilizáció fejl?dését.
6. Feltehet?en az atomkorszak elején hivatalos kapcsolat jött létre bizonyos kozmikus fajok és egyes földi kormányok között. Ennek oka az, hogy az emberiség immár komoly veszélyt jelentett vagy a földönkívüliekre vagy önmagára nézve.

7. A színfalak mögötti kapcsolat eredményeként az érintett kormányok technikai és tudományos vívmányokkal, ismeretekkel gazdagodtak, amelyek révén globális vezet? szerephez jutottak, míg az idegenek háborítatlanul, az említett kormányok hallgatólagos beleegyezésével tovább végezhették ismeretlen célú kísérleteiket a Földön. Az ezekhez szükséges “biológiai alapanyag” emberek, állatok és növények formájában folyamatosan a rendelkezésükre áll.

8. A földi kormányok és a földönkívüliek közötti kapcsolat a hetvenes évek végén ismeretlen okok miatt megromlott, de a célok mind a két fél esetében változatlanok maradtak. A földi kormányok esetében felgyorsult az idegen technológiák alkalmazása és a világ?rbe való törekvés, míg az idegenek tevékenysége sokkal nyilvánvalóbbá vált a Földön, és egyre több kormány kellett szembenézzen ennek hatásával.
9. Mindkét fél sikeresen leplezi az emberiség jelent?s része el?tt tevékenységét. A kormányok a szigorú titoktartási szabályozásokkal és félrevezet? tevékenységükkel, míg az idegenek magas szint? biológiai, pszichológiai ismereteik és tudatmanipulációs módszerek alkalmazásával. Ez utóbbit már a földi kormányok is egyre szélesebb körben kezdik hasznosítani céljaik elérése érdekében.

Hogy minderre miért van szükség? Nos nyilvánvaló: ha fény derülne a nem hivatalos kapcsolatra, akkor annak beláthatatlan következményei lennének. Pontosan olyanok, mint amilyenekre a teljes nyilvánosság el?tt zajló, hivatalosan megszület? kapcsolat esetén számíthatunk. Szinte biztos, hogy ez a történelmi esemény, vagyis az emberiség nyílt kapcsolatteremtése a Földünkre látogató idegenekkel, globális válságot idézne el?.

Meg merném kockáztatni azt a véleményt is, hogy mindez katasztrófába sodorná a földlakókat, mert olyan technológiai, tudományos, gazdasági, társadalmi, ideológiai és vallási sokkot idézne el?, amelynek feldolgozására civilizációnk jelenleg még nem készült fel.

Nézzük, milyen kozmikus problémákkal kellene szembenéznünk:
Az emberiség vezet? tudósai els?sorban azt kezdenék el vizsgálni, miként és mivel jutottak el a Földre az idegenek a világ?r végeláthatatlan kozmikus távolságaiból.

Az idegenek technikájának megismerése és alkalmazása máris nyílt vitákhoz vezetne, hiszen-e technika megismerése és elsajátítása hatalmas gazdasági és szellemi er?forrást igényelne. Márpedig nyilvánvaló, hogy egy elmaradott ország, amely sajnálatos módon a mindennapos megélhetésével és gondjaival kell hogy szembenézzen, nem alkalmas erre a feladatra? Az, aki viszont képes er?it e célra összpontosítani, nyilvánvalóan er?s gazdaságilag, és politikailag meghatározó állam a Földön. A világ vezet? katonai hatalma jelenleg az Egyesült Államok, s feltehet?en ez az ország jutna hozzá a földönkívüli technológiák legnagyobb részéhez. Az USA azonban nem fogja egykönnyen kiadni másoknak a földönkívüli technológiát, hiszen azt saját szellemi és gazdasági t?kéje révén sikerül majd megismernie, mint ahogy a technika elsajátítása során szerzett tudományos ismeretekkel is nyilvánvalóan fukarul bánik majd. Bizonyos “szövetségesek” akik kiszolgálják igényeit, természetesen ezt vagy azt a részeredményt megkapják majd cserébe lojalitásukért, míg mások csak nagyon komoly feltételek mellett juthatnak hozzá a technológiához. És mindez óriási feszültséget eredményezhet majd az egész világon.
Miután megismertük az idegenek technikáját és tudományát, figyelmünk talán magukra az idegenekre és persze a világukra irányulna. Biológiájukra, genetikájukra, egyszóval fajukra és bolygójukra.

Talán az ezen a téren szerzett ismeretek lennének azok, amelyekhez a Föld minden polgára egységesen hozzájuthatna, és mindez persze tökéletesen alkalmas lenne az emberiség figyelmének elterelésére, hiszen mi lenne érdekesebb számunkra mint egy idegen világ és egyedeinek megismerése? S amíg a tévécsatornák végeláthatatlan folyamban közvetítenék az idegen világot és civilizációt bemutató m?sorokat, a különböz? kormányzatok talán már annak a problémának a megoldásán fáradoznának, hogy mit is tegyenek, hogy az emberiséget megóvják a földönkívüli kozmikus demokrácia (amennyiben létezik ilyen) társadalmi eszméjét?l, ideológiájától, de leginkább a földönkívüliek vallási nézeteit?l?
Ez utóbbi, bár látszólag egyszer? és könnyed teológiai kérdés, de minden bizonnyal komoly veszélyt jelenthetne az emberiségre nézve.

Mert mi is történne, ha mondjuk, kiderülne, hogy a földönkívülieknek saját istene (netán több istene is) van? Nyilvánvaló, hogy ez az istenség sokkal ?sibb lenne, mint bármely földi vallás központi figurája, és nyilvánvalóan számtalan követ?je is akadna itt a Földön. Megszületne egy újabb globális vallás, amely milliókat és milliókat vonzana magához, tovább fokozva a vallási nézetkülönbségekb?l adódó ellentéteket naprendszerünk e kék bolygóján.

Ekkor még nem is szembesültünk a földönkívüliek demokráciájával, bolygójuk politikai, gazdasági irányításának mechanizmusával, amely talán jó példával szolgálhatna számunkra is, hiszen nyilvánvaló, hogy az idegenek ennek a mechanizmusnak köszönhet?en váltak kozmikus civilizációvá és jutottak el csodálatos bolygónkra, a Földre.

A földönkívüliek már pontosan tudják, miképpen kell kinyerniük a vákuumból azt az irdatlan energiát, amelyet a hétköznapjaikban és a kozmikus utazásaik során egyaránt felhasználnak. Ez az energia korlátlan mértékben áll rendelkezésre, és ha a Földön is lehet?vé válna az alkalmazása, akkor minden más energiaforrás alkalmazása fölöslegessé válna. Ezt szinte felfoghatatlan gazdasági és politikai változásokat idézne el? a bolygónkon.
Vajon mi történne, ha az ENSZ-ben valaki azt javasolná, hogy a földönkívüliek jól bevált modelljét ültessék át a Földi gyakorlatba. Vajon megbirkóznánk a hatalmas feladattal? Vagy a kormányok továbbra is féltve gazdasági, technikai, tudományos, szellemi, ideológiai és vallási hatalmukat, befolyásukat (direkt nem beszéltem a katonai hatalomról) elvetnék e kozmikus evolúciós fejl?dés e nyilvánvaló útját? Szerintem igen?

Hiszen épp ezek azok az okok, amiért inkább a színfalak mögött tartják a kapcsolatot az idegenekkel, miközben minket továbbra is a kozmikus tudatlanság sötét homályába taszítanak. Mert mi is történne akkor, ha kiderülne, hogy a földönkívüliek több ezer éve látogatnak bennünket, és bekövetkezne a várva várt kapcsolatteremtés történelmi pillanata?

Bizony megrendülne a világ gazdasága, technikája és tudománya. Társadalmi, ideológiai és vallási érdekek sérülnének, nem beszélve azokról a területekr?l, amelyekr?l eddig nem is szóltam.
Hát nem egyszer?bb inkább eltitkolni, letagadni az UFO-k, a földönkívüliek létét?

Vagy elhallgatni az eltérítések és közeli találgatások tényeit?
S nem az a legjobb megoldás, ha minderr?l inkább nem is beszélünk?
Na ugye!…
De most már tudjuk, vagy legalábbis sejtjük, MI TÖRTÉNNE HA??

Megosztás
Previous articleA Mercury 13
Next articleDávid Fia