Home Cikkek Miért nincs még Új Világrend?

Miért nincs még Új Világrend?

0

Miért nincs még Új Világrend? Hiszen A Régi Világrend nem működik túl jól. Akkor mi a baj a változással? Ennek megválaszolásához először is képzeljünk el egy új rendszert, de ne olyat mint a kommunizmus vagy a szocializmus valamely szélsőséges formája. Ahogy azt John Lennon énekelte: “Képzeld el, hogy nincsenek országok. Nem nehéz elképzelni. Nincs, amiért meg kellene halni…”

Ennek a dalnak az írója nacionalizmus ellenes és patriótizmus-ellenes volt, akárcsak Nikola Tesla. A Star Trekben a jövő Földje egy egységes bolygó. Egy Szövetség.  A nacionalisták számára ugyanakkor az országok léte szükségszerű. Ha valaki szereti az országát, az etnikumát, akkor elkülöníti magát a többiektől. Az emberi faj, el vagyunk választva egymástól. Az országok elválasztanak minket; a kormányok szintén – mialatt mindannyian ugyanolyan EMBEREK vagyunk.

Mintha nem fognánk fel, hogy mindannyian ugyanahhoz az emberi fajhoz tartozunk. Még ha rasszok is vannak, attól ugyanazzal a genetikával rendelkezünk. Ugyanazok a biológiai vonások jellemeznek minket. Az országok csak képzeletbeli mesterséges struktúrák, melyek arra jók, hogy feszültséget gerjesszenek és koholt különbségeket tegyenek az emberek között; beindítva a gyűlöletet, mely őket élteti és amelyből táplálkoznak. Hogy még véletlenül se gondolkodjunk el azon, milyen nagyszerű lenne az élet, ha nem lennének határok és Szabad Emberként élnénk egy háborúktól és mindenféle diktatúrától mentes világban.

De képzeljük el az életet más bolygókon. A vénusziakat, az alfa centauriaiakat, a plejádiaikat…vagy az északi típúsuakat, hogy csak néhányat említsünk. Komolyan azt hisszük, hogy más bolygókon az intelligens élet államokként, országokként van elválasztva egymástól mint birtokok és körzetek? A kulcsszó az intelligencia.

Ezek a fajok a kontakták beszámolói szerint mind külön-külön egy bolygóméretű közösségben élnek. A bolygóikon nincsenek határok, területek, melyek valaki fennhatósága alá tartoznának. Szabad lényként mehetnek a bolygó minden területére, miközben tökéletes harmóniát alkotnak minden egyes bolygólakóval.

Ha egy fejlett faj a Tau Ceti 3-ról a Földre látogatna, valószínűleg nem a 17-es szektorból fognak jönni, akik háborúban állnak a 18-as szektorbeliekkel. A háborúk és a háborúk elfogadása sötét korunk primitív ideológiája.

Általánosságban szólva a magasan fejlett földönkívüli civilizációknak semmi köze a mi szociális rendszerünkhöz. Az idegenek nem fognak háborút indítani maguk ellen. A humán jellegű fajok nem hasonlítanak az elavult barbár koncepcióinkhoz a szuverenitással kapcsolatban.

Albert Einstein egy volt azok között, akik ezt a nézetet vallották. A Második Világháború alatt részt vett egy menetben, melynek tábláin ez volt olvasható: Egy Világ vagy Egy Sem.

A nagy gondolkodó, Richard Buckminster, aki a geodézikus dómok feltalálója volt (gömb alakú lakóházak), hitt egy egyesült, ország nélküli világban. Úgy gondolta, hogy mindannyian ugyanannak az árhajónak az utasai vagyunk: a Földnek. A Sci-fi regények szereplői is Egy Világ tagjai.

Az illuminátus-féle Új Világrend régi szimbólumokat használ az általa elképzelt és előkészített Egyesült Szövetséghez. Az egyik római szimbólumot (oszlop baltával) még a mai napig is használják az Egyesült Államok jelképein. A képviselőházban, a szenátusi pecséteken, az amerikai régi tízcentesen, de még a Lincoln Emlékművön is.

Csakhogy ez nem az a világ, melyet megálmodtak a korai gondolkodók, mint Tesla, Einstein vagy Fuller. A fasiszta gépezet által használt szimbólumok, melyet Hitler és emberei viseltek magukon, egy sötét, totalitárius rendszert reprezentálnak. Ez a gonosz római szimbólum a következőt jelenti: ha egyesítjük az országokat (megkötözött rudak), akkor mi leszünk az uralkodók (baltafej).

Mi a baj az Új Világrenddel és az Világkormánnyal? A probléma abban gyökerezik, hogy ki lesz ennek az élén. Az biztos, hogy nem szabad, hogy ez bárki az előző rendszerből legyen. Az évszázadok vezetőink titkos leigázásnak és rabszolgaságnak tettek ki minket. A fáklyát kézből-kézbe adták egymásnak. Mi pedig, akik birkák vagyunk, még így is fizetünk nekik, a könyörtelen uralkodásukért!  Arról van tehát itt szó, hogy a világunknak két szárnya van: az egyik az, ami tudósokból, gondolkodókból áll; intelligens emberekből, akiknek szolgálatban kellene állniuk; nem pedig a zioni kapitalistáknak.  A hosszú történelmünket végig jellemezte a birka hozzáállás, amely megengedte, hogy szükségtelen háborúk dúljanak. A háború azonban a kontroll eszköze, azoké, akik saját a birkáknak adják el a töltényt és a kötelet.

Ha mozgalom lenne az Új Világkormány, a Világbank és az Új Világhatóság ellen, óvatosnak kell lennünk. Mert ha megszüntetjük az országokat, mi kerül a helyükbe?  A hatalmat a kezünkben kell tartani. Véget kell vetni minden zsarnokoskodónak. Egy Bolygót kell létrehoznunk, amelyet intelligens, jószívű Szabad Emberek szabályoznak.

De nem reménytelen teljesen a helyzet: mert egyre többen vannak, akik felébrednek és látják, hogy mi rejlik az egész gépezet mögött. Akik pedig szövögetik sötét terveiket, pontosan tudják, hogy a tűzzel játszanak: a tömegek tüzével. Mert ha mindenki egyszerre ébredne fel Csipkerózsika álmából, akkor talán egyszer s mindenkorra fel lehetne számolni azokat az előkészületeket, melyek sötét időket hoznának el.

Ez azonban óvatosságra és megfontoltságra készteti őket: ez az oka, amiért még nem jött el az Új Világrend üdvözlete.

Seres Gábor – paranormal.hu