Home Cikkek Mit kell tudni a földönkívüliek ügyében április végén tartandó amerikai közmeghallgatásról

Mit kell tudni a földönkívüliek ügyében április végén tartandó amerikai közmeghallgatásról

1

Ami tény, még soha nem volt egyszerre egy helyen és egy id?ben a téma ennyi releváns szakért?je, szemtanúja, akik nagy része – állításuk szerint – saját szemével látta, vagy éppen saját kezében tartotta a földönkívüli civilizációk létezésének egyértelm? bizonyítékait. Harmincnál is több ilyen ember érkezik április végén Washingtonba, élükön Dr. Edgar Mitchell-lel, az Apollo 14 ?rhajósával, hogy vallomásaikkal meggy?zzék az amerikai kongresszus korábbi tagjait, vessék latba politikai befolyásukat az Egyesült Államok kormányánál, hogy ismerjék be, a földönkívüliek léteznek és már a kapcsolatfelvétel is megtörtént.

kozmeghallgatas.jpg

“A világsajtó, vagy ahogy gyakran emlegetik az f?vonalas média valamiért úgy döntött, nem foglalkozik a témával és figyelmen kívül hagyja a közismert néven azonosítatlan repül? objektumnak nevezett jelenséggel összefügg? kormányzati érintettség firtatását. Ennek az eseménynek az is célja, hogy felhívja a média vezet?inek figyelmét, kötelességük lenne egy ilyen jelent?s, az egész emberiséget alapvet?en érint? kérdésnek a vizsgálata, amelynek ellen?rzése mára teljesen kicsúszott az illetékesek kezéb?l és a közvéleményt?l egyre nagyobb és kiterjedtebb figyelmet kap” – mondta Bassett.

A National Geographic, az amerikai földrajzi társaság legutóbbi reprezentatív felmérése szerint az amerikaiak nyolcvan százaléka gondolja úgy, hogy a kormányuk titkol valamit a bolygónkat látogató intelligens földönkívüli civilizációkkal kapcsolatban. “Már csak ezen hatalmas szám alapján is kötelessége lenne a sajtónak foglalkozni a témával és követelni a kormánytól, hogy ne titkolózzon tovább az idegenekkel kapcsolatban. Ennek ellenére a sajtó a mai napig nem volt hajlandó komolyan venni ezt a hatalmas tömeget, hiszen folyamatosan visszautasít minden olyan kezdeményezést, amely a nép által választott kormányzati tisztvisel?k választóik felé történ? nyitását követelné a témában.”

A Közmeghallgatás a Beismerésért Projekt most azzal próbálja megtörni ezt a hozzáállást, hogy szavahihet?, mi több, megkérd?jelezhetetlen hitelesség? szemtanúk sorát vonultatja fel, hátha így már a f?vonalas média sem tudja a sz?nyeg alá söpörni a dolgot.

Az eseményt 2013. április 29. és május 3. között rendezik a washingtoni kormányzati negyedben található Nemzeti Sajtó Klub épületében, annak is a legnagyobb helyiségében, amely erre az id?re “Kongresszusi Meghallgató Teremmé” alakul. Ez id? alatt harmincnál is több kutató, katonai/szövetségi ügynökségi szemtanú fogja tájékoztatni az Egyesült Államok Kongresszusának öt egykori tagját a saját tapasztalatairól.

Az USA Kongresszusa egyébként már tartott meghallgatást a témában, méghozzá 1968-ban, akkor a Tudományos és Asztronautikai Házbizottság tagjai hallgatták végig a bizonyítékokat és érveket felsorakoztató tanúvallomásokat.

Az eljárás formailag mindenben megegyezik majd a hivatalos kongresszusi meghallgatások rendjével, csakhogy itt helyben lesz egy elkerített rész a sajtónak fenntartva, illetve korlátozott számban (mintegy 300 f?) érdekl?d?k is helyet foglalhatnak a nekik kijelölt székeken.

A szemtanúk – összesen negyven órásra tervezett – vallomástételeit él?ben lehet követni majd az interneten, akár spanyol, portugál, francia és orosz szinkrontolmácsolással is.

De nézzük kik lesznek az öt napos rendezvény f?szerepl?i, vagyis kik lesznek a meghívott el?adók:

A. J. Gevaerd – brazil ufológus, a Brazil Repül? Csészealj Kutató Központ és a világ legnagyobb UFO kutató hálózata, a MUFON brazíliai igazgatója. Huszonkilenc országban tartott már el?adást a témában, több, mint hétszáz esetnél végzett helyszíni kutatást Brazíliában, de rendszeresen felt?nik a History-, és a Discovery Channel m?során is.

Donald R. Schmitt – Nemzetközi szinten is jól ismert kutató, az UFO Tanulmányok Központjának (CUFOS) korábbi igazgatója, Dr. J. Allen Hynek egykori közvetlen munkatársa és jó barátja. Számos könyvet írt az 1947-es Roswell melletti eseményekr?l, de az ? tollából származik a történetr?l Kyle MacLachlan f?szereplésével készült Roswell cím? mozifilm forgatókönyve is.

Dr. Anthony Choy – A perui kutató az eredeti szakmáját tekintve jogász. Alapító tagja volt a Perui Légier?n belül létrehozott Légi Anomáliákat Vizsgáló Hivatalnak (Air Anomalous Phenomenon Investigation Office).

Dr. Edgar Mitchell – Egykori amerikai ?rhajós, aki a hatodik emberként lépett a Hold felszínére, ahol mindenkinél többet, 8 órán és 25 percen keresztül sétálhatott. Utóbb több fórumon is elmondta, hogy az Apollo 14 ?rhajó útját végig azonosítatlan repül? objektumok kísérték.

Gary Heseltine – Angol rend?rtiszt, aki PRUFOS néven nem hivatalos adatbázist hozott létre, amely a brit rend?rséghez érkezett azonosítatlan repül? tárgyakról szóló bejelentéseket tartalmazza. El?ször 2002 januárjában hozták nyilvánosságra az összegy?jtött adatokat, azóta minden évben bemutatják a listát, amely mára 430-nál is több esetet tartalmaz.

Grant Cameron – Amerikai kutató, aki 1975 májusában, az amerikai-kanadai határ közelében a saját szemével látott egy UFO-t és azóta megszállottan kutatja a jelenséget. Több száz esetet vizsgált ki személyesen, szemtanúk sokaságával készített interjút. Az utóbbi években az amerikai elnökök és a földönkívüliek közötti kapcsolat bizonyítékait kutatja. Eddig tizenháromszor nyert bebocsátást az amerikai Nemzeti Levéltárába. Csak a Clinton adminisztráció idejéb?l több, mint ezer oldalnyi dokumentumhoz jutott hozzá.

Ifjabb Jesse Marcel – Annak a Jesse Marcelnek a fia, akinek az édesapja volt az els? katonatiszt, aki 1947-ben kiérkezett a Roswell mellett szerencsétlenül járt UFO lezuhanásának helyszínére. Elmondása szerint a roncsok közül néhány kisebb darabot az édesapja hazavitt, amelyeket a saját kezében tartott, így egyike annak a körülbelül kétszáz embernek, akik szemtanúi voltak az eseményeknek. Jelenleg nyugdíjas, korábban orvosként dolgozott az egyik montanai kórházban.

Jim Penniston – Az 1980 decemberében történt Resdlesham Incidens egyik legf?bb szemtanúja, aki a saját szemével látta a brit támaszpont közelében leszállt máig azonosítatlan objektumot.

Stephen Bassett – politikai aktivista, újságíró, a Paradigm Research Group, vagyis az egész közmeghallgatást lebonyolító szervezet egyik alapítója. jelenleg ? az egyetlen regisztrált lobbista az USA-ban, aki a különböz? szervezetek képviseletében már hosszú évek óta azért dolgozik, hogy a politika végre ismerje be a földönkívüli jelenlétet.

Rodrigo Bravo – A chilei hadsereg századosa, számos könyv szerz?je, a világ legnagyobb tematikus havilapjának, a Los Angeles-i székhely? UFO Magazine-nak az egyik állandó szerz?je.

John Callahan – Callahan hat éven át volt az amerikai Légügyi hatóság (FAA) légi incidenseket vizsgáló csoportjának vezet?je. Elmondása szerint az amerikai légteret felügyel? hatóság számos esetben találkozott UFO jelenséggel. 1986-ban például, egy japán 747-est harmincegy percen keresztül követett egy máig azonosítatlan repül? objektum.

Peter Davenport – 1994 óta a Nemzeti UFO Jelent? Központ igazgatója, a paranormális jelenségekkel foglalkozó Coast to Coast Rádió, világszerte sokak által hallgatott ufós m?sorának egyik rendszeres vendége. A Stanford egyetemen diplomázott, anyanyelvi szinten beszél több nyelven. 1992-ben képvisel?nek jelöltette magát az amerikai szenátusba, de végül nem választották meg.

Richard French – Az amerikai Légier? ezredese, 1947-ben Roswellben szolgált. A ma már nyugállományú katonai vezet? éveken át tagadta, hogy földönkívüli ?rhajó zuhant volna le Új-Mexikóban, tavaly nyáron azonban elismerte, hogy mindvégig hazudott és nem is egy, hanem két ilyen ?rhajó is szerencsétlenül járt Roswell mellett.

Stanton T. Friedman – Kanadai származású atomfizikus, hivatásos UFO kutató. 1958 óta foglalkozik a témával. Tizennégy éven át a szakmájában dolgozott, majd 1970-ben f?állású UFO kutató lett. ? volt az, aki a hetvenes években el?ször kutatni kezdte a Roswell mellett történteket. Számtalan könyvet írt a témában, rendszeresen szerepel a tévében, rádióban, többek között Larry King m?sorában is gyakori vendég.

Paul Hellyer – 1949-t?l 1974-ig megszakítás nélkül országgy?lési képvisel? volt Kanadában, 1963-tól pedig öt éven át az ország védelmi minisztere. Az UFO jelenségek iránti érdekl?dése csak az utóbbi néhány évben derült ki. 2005-ben bejelentette: “Az UFO-k ugyanannyira valósak, mint ahogy repül?gépek repkednek a fejünk felett.” Ezzel az els? olyan politikus, aki a gazdaságilag legfejlettebb nyolc ország (G8) valamelyikének egykori minisztereként beismerte az UFO jelenség létezését.

Linda Moulton Howe – Többszörös Emmy-díjas televíziós személyiség, aki kutatásai során szó szerint az egész világot bejárta. Rendszeresen megszólal a CNN, a BBC, vagy éppen a FOX hírtévékben. Több könyvet és számtalan dokumentumfilmet készített a témában. Earthfiles.com oldalán kiemelten foglalkozik az idegenek által elkövetett állatcsonkításokkal is.

Antonio Huneeus – Chilei-amerikai tudós-újságíró, az UFO jelenség nemzetközileg is ismert kutatója. A párizsi Sorbonne-on tanult, folyékonyan beszél több nyelven. Huszonnégy éve kutatja a témát, Amerikától, Japánon át, Európáig, rengeteg újságban megjelentek az írásai. Korábban éveken át a világ legnagyobb UFO kutató hálózata, a MUFON nemzetközi koordinátora volt.

Nick Pope – Huszonegy éven át dolgozott a brit Védelmi Minisztériumnál, ahol 1991 és 1994 között az egyik feladata volt az azonosítatlan légköri jelenségek vizsgálata, amelyet az amerikai Kék Könyv Projektr?l mintáztak. Jelenleg egy öt éves projektben vesz részt, melynek során a brit Védelmi Minisztérium az UFO jelenségekkel kapcsolatos teljes archívumát nyilvánosságra hozzák, ami elmondása szerint nagyjából 50.000 oldalnyi dokumentumot jelent.

Dr. Kevin Douglas Randle – ? is egy prominens kutató, akit szintén a Roswell melletti események nagy ismer?je. Hivatásos író, nyolcvannál is több könyv f?z?dik a nevéhez. Szolgált a vietnámi háborúban és a második Öböl háborúban is. Els? UFO jelenséggel foglalkozó m?ve még 1972-ben jelent meg. Kiemelt kutatási területei az eltérítések, azok az esetek, amikor fizikai nyomokat hagy maga után a jelenség, illetve az állatcsonkítások.

Ariel Sánchez ezredes – Az uruguayi illet?ség? kutató katonai repül?s f?iskolát végzett 1979-ben, majd beállt az ország légierejének kötelékébe. Aktív repül?s pályafutását követ?en el?bb instruktor lett az akadémián, majd fokozatosan lépett el?re a katonai ranglétrán, míg 2009-ben ?t választották az Uruguayi Légier? Egészségügyi Szolgálata igazgatójának, ahonnan 2012 júliusában vonult nyugdíjba. Jelenleg az Uruguayi Légier? alá sorolt, de nem kormányzati fenntartású Légköri Jelenségeket Vizsgáló Szervezet (CRIFAT) igazgatója.

Oscar Santa-Maria ezredes – A Perui Légier? egykori pilótája 25 évig volt szolgálatban. 2002-ben a Perui Légier? felhatalmazta, hogy gy?jtsön össze minden lehetséges információt egy 1980-ban történt UFO incidensr?l. Televíziók és rádiók rendszeresen megkérdezik a véleményét, a témával kapcsolatban.

Daniel Sheehan – A Harward Egyetemen végzett alkotmányjogász. A Nixon adminisztrációtól kezdve szoros kapcsolatot ápol az éppen aktuális kormányokkal. Többször tartott zárt ajtók mögötti el?adást a SETI kutatóinak és általános tanácsadója a The Disclosure Project nev? civil kezdeményezésnek, amely az idegenek földi létét szeretné beismertetni az illetékesekkel. 1999-ben Mihail Gorbacsovnak adott tanácsokat a témában, jelenleg pedig az Új Paradigma Akadémia (New Paradigm Academy) nev? szervezet felállításán munkálkodik.

Dr. Milton Torres – 1931-ben született New Yorkban. 1951-ban csatlakozott a Légier?höz, 1954-ben hadnagyi rangot szerzett. 1961-ben mérnöki diplomát szerzett, majd Cape Canaveralen, az amerikai ?rkiköt?ben kezdett dolgozni, ahol részt vett a Gemini, majd az Apollo programokban is. Katonai pályafutását követ?en a Floridai Nemzetközi Egyetemen tanított. 2005-ben nagy siker? novellát írt The Good Guys Wear Blue Hat (A jó fiúk kék sapkát viselnek) címmel, amelynek alapját a hadseregnél és a NASA-nál eltöltött évei szolgáltatták.

Dr. Thomas Valone – Az Integritás Kutató Intézet elnöke, amely egy non-profit szervezet az alternatív energiák kutatásáért. Számos egyetemen rendszeresen el?ad a témában, több könyvet is írt a null ponti energiáról. Az elmúlt harminc évben szinte minden jelent?s nemzetközi UFO kongresszuson ott volt, de többször felt?nik a CNN, az ABC, vagy éppen a History Channel m?soraiban is.

Dr. Robert Wood – A fizikai tudományok doktora, 43 éves korában csatlakozott az amerikai repül?gépgyár, a McDonnell Douglas fejleszt?csapatához. Állítása szerint a cégnél részt vett egy olyan titkos projektben, amelynek részeként kiválasztottak egy csoportja, egy UFO meghajtó rendszerét tanulmányozhatta.

Forrás: ittvannak.hu

1 KOMMENT