Home Cikkek Nagy siker volt a Las Vegas-i UFO konferencia

Nagy siker volt a Las Vegas-i UFO konferencia

3

Allan Palmer

– Néhány nagyon fontos dologra szeretném felhívni a figyelmüket: Mi, akik itt vagyunk, mindannyian hazánk szolgálatára esküdtünk fel és ezt mindig is nagyon komolyan vettük – mondta az est f?szervez?je és az annak helyt adó múzeum igazgatója, Allan Palmer, aki egykoron sugárhajtású gépek pilótájaként szép karriert futott be nemcsak a Légier?nél, de a Haditengerészetnél is. – Biztosak lehetnek benne, hogy ezek az emberek egyáltalán nem bolondok – mutatott a színpadon ül? öt el?adó irányába – hanem olyan megbízható és hiteles személyiségek, akik egykoron mind fontos és felel?s pozíciókat töltöttek be az államszervezetben, méghozzá nagyon magas szint? biztonsági és hozzáférési protokollokkal. ?k nem azok a fajta emberek, akik hajlamosak képzel?dni, és aztán ennek nyomán mindenféle vad teóriákat valósnak vélni. Mind velejéig profik, akiknek adni lehet a szavára – fogalmazott köszönt?jében Palmer.

las_vegas_ufocon_2012_09_22.jpg

Charles Halt

Els?ként Charles Halt, az angol Légier? egykori ezredese lépett a mikrofonhoz, aki el?adásában azzal vádolta meg a szövetségi kormányt, hogy egy kifejezetten erre létrehozott titkos ügynökség segítségével valószín?leg a földönkívüliek látogatásait leplezi. – Szilárd meggy?z?désem, hogy létezik egy ügynökség, amelynek segítségével szándékosan elnyomják az információt – mondta Halt a mintegy kétszáz f?s közönség el?tt. – Rengeteg embert?l hallottam mostanság, hogy itt lenne az ideje, hogy a kormány kijelöljön egy nyomozó ügynökséget a tárgyban – folytatta. – De, emberek, hiszen már van ilyen ügynökség, amelyet persze nagyon szoros gyepl?n, gondosan elszeparálva m?ködtetnek, de amely már évek óta kutat, nyomoz a témában! Ugyanakkor a hírszerz? ügynökségeink meg úgy játszanak nagyon aktív szerepet az ügyben, hogy talán nem is tudnak róla, mivel valószín?leg fogalmuk sincs, mi történik az adatokkal, melyeket összegy?jtenek, majd azonnal továbbítanak. Elég ijeszt?, nem? Halt volt az angol Királyi Légier? (Royal Air Force ? RAF) Angliában található Bentwaters Katonai Bázisának parancsnokhelyettese és az 1980 decemberében, a Rendlesham Erd?ben történt UFO jelenségek egyik szemtanúja. Mai napig meggy?z?dése, hogy amit ott látott vagy a Földön kívülr?l, vagy pedig egy másik dimenzióból érkezett hozzánk. – Az utóbbi néhány évben a brit kormány több ezer oldalnyi információt hozott nyilvánosságra UFO ügyben, ugyanakkor van bárki is, aki látta a Bentwaters Bázisnál történtekr?l készített hivatalos jelentést és annak konklúzióit? Amikor ugyanis nyilvánosságra hozták a nyolcvanas évek elejére datált aktákat, az az id?szak egész véletlenül hiányzott bel?le, egyszer?en elt?nt, vele együtt annak döbbenetes esetnek a jegyz?könyve is, amelynek én is részese voltam. Halt elmondta, hogy soha, semmilyen hátrány nem érte a Bentwaters mellett történt UFO Incidensr?l annak idején megírt jelentése miatt, amelyben annak a véleményének adott hangot, hogy a jelenség talán egy intelligens füldönkívüli civilizáció képvisel?ihez köthet?. – Ennek több oka is lehetett. El?ször is a rangfokozatom, másodszor pedig hogy még idejekorán leültem és nagyon részletesen felvettem mindent egy magnókazettára, amib?l utána több másolatot is készítettem, melyeket aztán egymástól jól elszeparálva, több helyen elrejtettem. Talán paranoiás vagyok, nem tudom, de nagyon élveztem azt az id?t, amit a felvétel elkészítésével töltöttem – mondta az egykori angol katonai vezet?.

Bill Coleman

A Légier? nyugalmazott ezredes, Bill Coleman, aki az úgynevezett Kék Könyv Projekt (Blue Book Project) vezet? szóviv?je volt 1961 és 1963 között, csak nagyon ritkán áll a nyilvánosság elé. A Kék Könyv Projekt nev? ellentmondásos tanulmányt 1969-ben azzal zárták le, hogy semmilyen bizonyítékot nem találtak az UFO észlelések kapcsán, ami arra engedne következtetni, hogy a jelenség technológiai fejlettsége meghaladná az emberiség akkori tudományos szintjét, illetve, hogy az bármilyen veszélyt, fenyegetést jelentene az amerikai nemzetbiztonságra. Coleman személyes UFO találkozását is megosztotta a hallgatósággal, amely 1955-ben történt, amikor egy B25-ös bombázó pilótája volt. Az ismeretlen kör alakú objektum nagyjából hatezer méteres magasságból ereszkedett le a föld felé, amikor Coleman megpróbálta elkapni. – Maximális, 500 km/h sebességre gyorsítottam és a fák tetejénél gyorsan be is fogtam. Ekkor azt gondoltam, hogy már a markomban van és kilencven fokban bedöntöttem a gépet, hogy megpróbáljam feltartóztatni, de akkor vettem észre, hogy már nincs is ott. – Ezután felemelkedtem úgy ötszáz métert és láttam, hogy az objektum már a frissen szántott mez? felett repül olyan nagy sebességgel, hogy még örvényeket is vetett – mesélte. Mire azonban megint visszaereszkedett, hogy a nyomába eredjen, az UFO végleg elt?nt. Coleman el?adása végén elmondta, szerinte az idegenek miért hezitálhatnak, hogy idelátogassanak a Földre: – Ha egy földönkívüli leszállna nálunk, akár egy sima megfázás is megölheti ?ket. Az ? egyszer? megfázásuk pedig kipusztíthatná az egész emberiséget. Ha vannak annyira okosak, hogy képesek olyan ?rhajót építeni, amivel fényéveket tudnak utazni a térben, akkor azzal is tisztában vannak, hogy a járványaik veszélyesek lehetnek ránk nézve – zárta gondolatait Coleman.

Bob Friend

Amkor Bill Coleman volt a Kék Könyv Projekt sajtóf?nöke, akkor Bob Friend volt az igazgatója, aki el?adásában elmondta, egyáltalán nem ért egyet a Légier? UFO kérdésben született negatív végkövetkeztetéseivel, amelyek 1969-ben a Kék Könyv Projekt befejezését eredményezték. – Mindenekel?tt az a véleményem, hogy ez a jelenség létezik, és sokkal jobb lenne, ha a kormány vagy annak más ügynökségei foglalkoznának vele és tudományos aspektusból tovább vizsgálnák. Szombat esti el?adásán Friend úgymond olajágat, békejobbot ajánlott annak a sok-sok embernek, akik azt állítják, UFO-t láttak, de attól való félelmükben, hogy nem veszik ?ket komolyan, félnek beszélni róla. – Az UFO észlelések nagyon is léteznek, és ha egy ezzel tisztában lév? szervezet nyomoz az ügyben, akkor önök bizonyosan nem válnak nevetség tárgyává. Lépj el?, meséld el mi történt, engedd, hogy a hozzáért?k kutassanak és megleljék a definícióját annak, amit láttál. Ne feledd, mi a te oldaladon állunk – bíztatta az érintetteket Friend.

Nick Pope

Nick Pope az est egyetlen civil tagja, el?adása elején elnézést kért a közönség azon részét?l, akik csak azért érkeztek, mert arra számítottak, hogy valamiféle észbontó bizonyítékokat fognak bemutatni az UFO-k létezésére vonatkozóan. – Miközben elnézést kérek azoktól az emberekt?l, akik azt remélték, hogy megmutatjuk a hangárban álló ?rhajót, azt kérem t?lük, vegyék észre, hogy itt olyan emberekt?l kaptak betekintést a témába, akik ezt a rejtélyes és sokszor bosszantó UFO kérdést nagyon magas szinten kutatták a kormánynak – fogalmazott Nick Pope, a brit Védelmi Minisztérium egykori UFO nyomozója. – Az UFO sajnos az a témakör, amelyben jócskán jelen vannak a kuruzslók, a sarlatánok és a kultisták. Akik viszont ma este itt vannak, egyt?l egyig vitathatatlanul hiteles emberek. Pope elmondta, hogy az Egyesült Királyságban több, mint hatvan évvel ezel?tt létezett egy úgynevezett Repül? Csészealj Munkacsoport (Flying Saucer Working Party), amely 1951-ben arra a következtetésre jutott, hogy az UFO észlelések csupán más jelenségek téves azonosításai, csalások és hallucinációk eredményei, ezért semmi szükség további energiákat pazarolni a kutatásukra. – Amilyen pechjük volt, 1952-ben egész Nagy-Britannián végigsöpört egy UFO észlelési hullám, ahol a legtöbb szemtanú a Királyi Légier? (Royal Airforce) pilótája volt, akik közül többen is üldöz?be vették ezeket a csészealjakat, amelyek nagy részét katonai radarral is bemérték – tette hozzá az egykori brit kormányzati tisztvisel?. Nick Pope a kilencvenes évek elejét?l dolgozott a brit védelmi minisztériumban, ahol 1991 és 1994 között az UFO-król szóló beszámolók részletes kivizsgálása volt a feladata, amelyhez saját állítása szerint a téma iránti teljes szkepticizmussal fogott hozzá, ám az id?közben kezébe került bizonyítékok végérvényesen meggy?zték a jelenség létezésér?l. Pope kiemelte, hogy miközben Védelmi Minisztériumban hivatalosan zajlott az UFO jelenségek utáni kutatás, végig nagy figyelemmel kísérték az amat?r UFO kutatók munkáját is. – Álnéven el?fizettünk az újságaikra, most már elárulhatom, hogy mi voltunk: John Smith, P.O. Box 007, London. Ezen kívül titokban mindig besurrantunk az UFO konferenciákra is – árulta el Pope. Pope végül leszögezte, a Védelmi Minisztérium egy dolgot mindig szem el?tt tartott az UFO kérdésben: – Legyen bármilyen nonszensz is egy adott eset, amivel a munkánk során találkozunk, sosem téveszthetjük szem el?l, hogy ha ebb?l a sok ezer észlelésb?l akár csak egyetlen egyszer is igazuk lesz az UFO hív?knek, abban a pillanatban minden megváltozik.

John Alexander

Az ötödik el?adó egy nyugalmazott katonai ezredes, név szerint John Alexander volt, aki mint egykori katonai bennfentes, a nyolcvanas években életre hívott egy különleges csoportot, amelynek nyugalmazott katonák, hírszerz?k és légkörkutatók voltak a tagjai. Végül azzal a megállapítással fejezték be néhány éven át tartó munkájukat, hogy ugyan számos olyan eset történt, ahol az észlel? hitelessége vitán felül áll, a csoport nem talált semmiféle bizonyítékot arra nézve, hogy a kormányzat bármit is titkolna UFO ügyben. Alexander elmesélt több szövevényes UFO esetet is, amelyben pilóták is érintettek voltak, és melyek kapcsán megosztotta a közönséggel, hogy teljesen biztos benne, hogy az UFO, mint jelenség létezik, és nem csak az Egyesült Államokban, de a világ minden részén. – Nagy szükség lenne rá, hogy a tudósok számára is kutathatóvá tegyük ezt a témakört. Nincsenek egyszer? válaszok, és nem csak nekünk nincsenek válaszaink. S?t, valójában még ott sem tartunk, hogy feltegyük a helyes kérdést, de mindenképpen ebbe az irányba kellene haladnunk – mondta Alexander. Az egyéni el?adásokat követ?en a közönség számos témába vágó kérdéssel próbált még részletesebb információkat kicsikarni a pódiumon helyet foglaló el?adóktól. A részletes és mindenre kiterjed? válaszok ellenére azonban, a néz?téren ül?k fejében az est végére tovább szaporodtak a kérd?jelek, ami viszont paradox módon mégis az el?adókat és ezt a páratlan eseményt dicséri.


The Huffington Post / ittvannak

3 COMMENTS

  1. not will probably be preset in performing my yard,it’ll most likely be. By sungenerated almost sunlight all of the way down,My company is operating difficult. Not alone i’m I personally performing function, nevertheless exact same goes having a accessories,my own garment,plus a watch. I may far from even think about selecting a sub regular lawn mowers for the job when i can. Regulations would most most likely My partner and i determine t wear inferior high quality garments. Ought t i do Colored Wedding Dresses , Blue Bridesmaid Dresses I’m particular that this wouldn’t usually carry on for an extended time and i als is available looking for substitutions in their thoughts with out delay. The reality is the fact that, wedding dresses with sleeves plus size this type of exact same precise school of believed don’t sign up with this watches i usually obtained. T make sure you get extremely concept of precisely how difficult your position is definitely for the watch,