Home A múlt rejtélyei Nefilimek a Bibliában

Nefilimek a Bibliában

0

A Bibliában található Teremtés Könyvének 6-os fejezete szerint a nefilimek eltűntek a Földről, de a Jelenések Könyve megjósolja azok visszatérését a Végítéletkor. Sok hívő keresztény ugyanakkor keveset tud a nefilimekről – vagy talán nem akarnak, mert sokan szörnyetegekkel azonosítják őket. Gyerekként hiszünk bennük, majd amikor felnövünk, a szörnyeket, óriásokat csak a képzelet szülötteiként tudjuk be.

Természetfeletti lények a Bibliában

A Biblia azonban ír több olyan lényről, melyeket természetfelettinek tulajdonítunk. Ilyenek például a már említett óriások. A könyv egyik részében például Dávid megküzd egy Góliát nevű óriással, de vannak említések arról is, hogy az Ígéret Földjén is léteznek. Aztán ott vannak a démonok, akiknek a származását nem tárgyalja a Biblia. Azt azonban tudjuk róluk, hogy ők a felelősek például a betegségekért, melyeket Jézus gyógyított. A bukott angyalok szintén jellegzetes természetfeletti lényei a Bibliának, ők azok, akiknek egy része a Sátán közreműködésével a Földre kerül, hogy fellázadjanak Isten ellen.

A nefilimek eredete

Na és kik azok a nefilimek? Mit lehet tudni róluk? A nefilimek kétszer jelennek meg a Bibliában, mint ahogy azt a bevezetőben olvashattuk. A nefilim szót többféleképpen értelmezték már: vannak akik szerint bukottakat jelent, mások szerint óriásokat.

Ami a származásukat illeti, a Biblia szerint őseik az anakok voltak. Az anakok egy óriásokból álló nép, aki úgy tekintett a zsidókra mint a hangyákra, de hogy pontosan azonban mik a nefilimek, abban nincs egyetértés sem a keresztények, sem a kutatók között; sokan másképp értelmezik azokat. Azt viszont tudjuk, kik teremtették őket: a Biblia szerint Isten fiai. Isten fiai pedig a vallástörténészek szerint mindazon termtmények, akiket Isten teremtett. Azonban mivel az emberek még nem léteztek a Teremtés 6-dik könyvében, Isten fiai az angyalok lehettek. Ha pedig az angyalok – Bibliai környezetben – gyermekeket is nemzettek az emberekkel, akkor érthető, hogyan születhettek ilyen különleges erővel rendelkező természetfeletti lények.

Láthatjuk tehát, hogy a nefilimeket Isten fiai, azok közül is a bukott angyalok teremtettek. Biológiai nézőpontból a nefilimek távol kell hogy álljanak Jézustól, mert Jézus egyetlen szülője Mária emberi DNS-el rendelkezett, így ebből az következik, hogy Jézusnak is emberi DNS-e kellett, hogy legyen. Márpedig ha a nefilimek természetfeletti lények, akkor aligha van közöttük rokonság. Akkor is, ha Jézus maga is rendelkezett természetfeletti képességgel. A nefilimek pedig ráadásul nem is a Szentlélek által születtek mint Jézus, hanem két test álltal: a bukott angyalok és az emberek teste által. Ha léteztek a bukott angyalok, akkor az örökítőanyaguk kellett, hogy rendelkezzen olyan tulajdonsággal, amely aktiválja az utódokban a természetfeletti képességeket. Ráadásul alighanem szabályozni is tudják azt, hogy milyen teremtmény szülessen. Ez esetben humanoid lények születtek vagy ha úgy tetszik angyali-emberi hibridek. Látható tehát, hogy a bukott angyalok képesek voltak a genetikájukat módosítani annak érdekében, hogy az szülessen meg amit kívántak.

Keresztény források szerint az első nefilim anyja egy Namah nevű nő volt, aki cserébe az angyali tudásért, szexuális kapcsolatot létesített egy bukott angyallal, így született meg az első nefilim.

Mi lett velük?

A nefilimeket végül Isten haragja elpusztította, mert erőszakot hoztak a Földre. Az Özönvíz megölte őket, egyedül Noé és családja maradhatott életben. Isten ugyanakkor megbüntette a bukott angyalokat is a nefilimekkel együtt, nekik örök tűzben kell égniük. Érdekes megjegyezni, hogy itt őárhuzamot lehet felfedezni a görög mitológiával is: a titánokat megüntette Zeusz amiért ellenszegültek apjuknak, Uranusnak.

Az Özönvízet követően azonban voltak továbbra is nefilimek. Gondoljunk csak Góliátra és négy testvérre és rajtuk kívül további fajokat is említ a Biblia. De honnan jött a nefilimek új generációja? A kutatók szerint lehetséges, hogy a bukott angyalok folytatták bűneiket és további nefilimeket hoztak létre az özönvíz után. Nekik tehát ismét közösülniük kellett a földi asszonyokkal, csakhogy a Biblia azt állítja, hogy nem történt további szexuális együttlét a bukott angyalok és az asszonyok között az özönvíz utáni időszakban. Ez könnyen hihető is lenne, mivel büntetés alatt álltak. De akkor hogyan keletkeztek az újabb nefilimek?

Egy másik elmélet szerint a nefilimek DNS-éből néhány minta rajta volt Noé bárkáján, így túlélhették a katasztrófát. Annyi azonban bizonyos, hogy Istennek volt valamilyen célja ezekkel a lényekkel, különben nem engedte volna meg, hogy megszülethessenek. Annak is megvan az oka, hogy miért nem engedte hogy tovább létezhessenek, de erre is csak gyenge találgatások vannak.

Napjaink nefilimjei

A nefilimek angyali-emberi hibrid mivoltának megértéséhez vizsgálódás alá kell vetnünk a démonokat is. Ezzel kapcsolatban Énok ad nekünk iránymutatást. Szerinte ugyanis a démonok a meghalt nefilimek szellemei.

A démonok azonban – ellentétben az angyalokkal – nem képesek testet ölteni magukra. Ettől függetlenül azonban képesek embereket megszállni. Mindebből tehát az derül ki, mi történi egy nefilimmel a halála után. Azonban további lényeges kérdés, hogy a nefilimek vissza fognak-e térni? Mivel Isten elítél és megbüntet minden gonoszat és rossz szándékú teremtményt, amely félrevezeti az embert, így – amennyiben ezek a lények is gonoszak – a nefilimeknek sincs létjogosultságuk. Ha mégis fennmaradtak, akkor démonokként – mint halott nefilimek szellemei – próbálhatják megvezetni az emberiséget, de előbb-utóbb Isten által meg lesznek büntetve, mint ahog azt a Biblia írja.

Egyes vallástörténészek szerint napjaink UFO elrablásai mögött valójában bukott angyalok állnak, akiknek az a célja, hogy fizikailag létező nefilimeket, azaz bukott angyal / ember hibrideket hozzanak létre.

Kérdezhetnénk azonban azt, hogy miért engedi Isten ezeknek a lényeknek a tevékenységét? Papok, teológusok és kutatók azt szokták mondani, hogy a gonosz nem véletlenül létezik: része Isten tervének, egy magasabb rendű jóság kialakításában. Így nincs mit tennünk csak bízni és abban a tudatban lenni, hogy meg vagyunk védve minden ártalomtól. Ámen.