Home Cikkek Óriás szemgolyókról figyelhetnek a földönkívüliek

Óriás szemgolyókról figyelhetnek a földönkívüliek

1

A földönkívüli élet keresésekor fontos szerepet kap a folyékony víz jelenléte. Ennek alapján definiálják az úgynevezett lakható zónát, az ezen belül kering? bolygók felszínén a h?mérséklet éppen megfelel? ahhoz, hogy a víz folyékony halmazállapotú maradjon. A vörös törpék kicsik és halványak, ezért a lakható zóna közelebb esik a csillaghoz, mint a nagyobb és fényesebb csillagoknál. A vörös törpék körül a lakható zóna jellemz?en kisebb, mint a Merkúr pályája.

Következésképpen a vörös törpék körül könny? felfedezni a lakható zónába es? bolygókat, mert közelségük miatt rövid a keringési idejük, tehát szerencsés esetben gyakran elfedik a csillagot. Ha viszont a bolygó nagyon közel kering a csillaghoz, akkor nagy a valószín?sége, hogy keringése kötött (vagy egy id? után azzá válik), tehát keringési ideje megegyezik a tengelyforgási idejével. Ilyenkor – akárcsak a Föld körül kötött keringést végz? Hold esetében – a bolygó mindig ugyanazt az oldalát fordítja a csillag felé.

solar.jpg

A Gliese 581 jel? vörös törpe körül több bolygó is kering. A “g” jel? akár szemgolyó-föld is lehetne. Emiatt a bolygó egyik felét állandóan éri a csillag sugárzása, a túlsó oldalát viszont sohasem. Így alakul ki az a furcsa, kétarcú világ, amelyet egyes kutatók óriás szemgolyóhoz hasonlítanak. A bolygó örök éjszakába boruló oldalát jég boríthatja, míg a napsütötte oldalon tengerek hullámozhatnak. Ha a bolygó valamivel közelebb van a csillaghoz, az is el?fordulhat, hogy a nappali oldala felperzselt, kopár sivatag, a folyékony víz pedig csak a két félgömböt elválasztó “szürkületi zónát” alkotó gy?r?ben fordul el? – így alakul ki a szemgolyóra emlékeztet? mintázat, lásd az alábbi képen.

20130502-ha-letezne-es-ha-tenyleg3.jpg

Ha létezne, és ha tényleg kötött lenne a keringése, akkor akár így is kinézhetne a Szemgolyó-föld. A csillagtól elforduló félgömbjét jég borítaná, míg a “napsütötte” oldalát felperzselné a csillag sugárzása. Ha valamivel távolabb keringene a csillag körül, akkor a jeges vidék el?renyomulna, és a felszín képe valóban némi hasonlóságot mutatna egy óriás szemgolyóval

A szemgolyó-földeknek nevezett bolygótípus ötletét a Gliese 581g jel? bolygó adta. Ezt a 20 fényév távolságban lév? exobolygót 2010-ben gyorsan az els? lehetséges lakható idegen világnak kiáltották ki, jóllehet kés?bb a csillagászok még a létezését is kétségbe vonták. Mindamellett, Raymond Pierrehumbert, a Chicagói Egyetem geofizikusa úgy véli, hogy ha a bolygó létezik, akkor a szemgolyó-földek közé tartozhat. Daniel Angerhausen, a Rensselaer M?szaki Egyetem (Troy, New York, USA) asztrobiológusa szerint már a mai m?szereink is alkalmasak a szemgolyó-földek kimutatására, bár pontosan nem tudja, hogyan lenne ez kivitelezhet?.

Éppen ezért részletesen modellezni szeretnék a szemgolyó-földeket. A modellekben változtatnák a bolygók tömegét, csillaguktól való távolságát, mágneses terét, a jég összetételét és s?r?ségét. A modellek arra is választ adhatnának, hogy a csillagtól milyen távolságban válik a bolygó teljesen vízzel borítottá, illetve hol lesz a Jupiter jégholdjaihoz hasonlatos, ahol legfeljebb a kéreg alatt számíthatunk az élet jelenlétére. Az el?bbi esetben az óceán a csillag felé forduló pontban lenne a legmelegebb, belsejében jelent?s h?mérsékleti gradiens alakulna ki, de esetleg hatékonyan szállíthatná a h?t a bolygó távolabbi részeire.

n18798-lead-800-7sd0pr-belare-2010-pea-perspectives-file-004.jpg

Amíg a szemgolyó-földek még csak az asztrobiológusok fantáziájában léteznek, addig az Antarktiszon lehet vizsgálni a jeges és a jégmentes területek határvidékének mikroszkopikus él?világát

A modellek készítésén túl a kutatóknak egyel?re az tervük, hogy a jég és a víz határán él? fajokat tanulmányozzák az Antarktiszon, illetve az ott található mikrobákat a Sao Pauló-i Asztrobiológiai Laboratórium Mars-szimulációs kamrájában a szemgolyó-földek feltételezett fizikai viszonyainak teszik majd ki.

Az ötlet szépséghibája (túl azon, hogy a szemgolyó-földek létezése egyel?re puszta feltételezés) az, hogy a vörös törpecsillagok életük bizonyos szakaszában igen aktívak lehetnek, er?s fellángolásokat, kitöréseket produkálhatnak, amelyek idején az ibolyántúli sugárzás a szokásos szint százszorosára-tízezerszeresére er?södhet. Egy ilyen erej? kitörés nemcsak sterilizálhatja a csillaghoz közeli bolygókat, hanem akár egész légkörükt?l is megszabadíthatja ?ket.

side_view_of_tmt_complex.jpg

Talán a 30 méteres óriástávcs? elég lesz a szemgolyó-földek megfigyeléséhez. A kutatók abban bíznak, hogy az épül? James Webb-?rtávcs?vel ki lehet majd mutatni, hogy valamely exobolygó a szemgolyó-földek közé tartozik-e. Remélik, hogy a kés?bbi m?szerekkel a bolygókon az élet molekuláris jeleit is ki fogják tudni mutatni. Ehhez a Földön a tervezett harminc méteres távcs?re, az ?rben pedig a Terrestrial Planet Finderre és hasonló teljesít?képesség? kortársaikra lesz szükség.

A kutatók az Astrobiology Magazine honlapján számoltak be elképzeléseikr?l, amelyekr?l a Space.com hírportál is tudósított.

Forrás: origo.hu

1 KOMMENT

  1. late and as well lazy t complete it myself correct now, Im afraid). Essentially, it was a somewhat lower high quality, shion line Cartier introduced within the seventies or eighties. Hartmut Richter Pink Floyd. Dark side from the moon. Side 1 green dresses, track 4. Gallet Facebook page: I like the skullncrossbones cartouche by the crown.I think that’s a hallmark. Cocktail Dresses But I cant discover a match. “The watch has t become surrounded by a history. You’ll need over just an excellent style. Beach Wedding Dress You’ll need t make an atmosphere about the item. Who’s the business behind it. Why are they utilizing this material. Individuals have t have the ability t determine the watch with themselves. Its according t emotion.” Ralph Furter Omega the sign of Excellence because 1848. Jaeger Le Coultre Horlogerie de Luxe depuis 1833 22 occasions Olympic games timekeeper, Nasa watch supplier