Home Cikkek Óriás ujját találták meg

Óriás ujját találták meg

2

2,w=650,c=0.bildGregor Spörri egyiptológus, akinek a hobbija a fotózás, ellátogatott Egyiptomba, ahol találkozott egy családdal. A család tagjai nem éppen legális tevékenységből tartják fenn magukat, ugyanis a nagyfokú szegénység miatt kénytelenek sírrablással foglalkozni generációk óta.

Az arab család egyik tagja olyan leletet mutatott neki, amely mindenképpen érdekes lehet az ókori titkok kutatói számára. Az alig pár száz grammos, dohos szagú valami nagyon régi rongyokba volt tekerve.

Hamarosan kiderült, hogy a 38 centis ujj valószínűleg egy óriásé lehetett, vagy valamilyen ismeretlen lényé lehetett. Az ujjat a 60-as években röntgennel és egyéb módszerekkel is megvizsgálták, de a tudósok nem hozták nyilvánosságra az eredményeket. Belső információk szerint nem akartak a hírnevüket rontani.

Elképzelhető, hogy valóban egy óriás, mi több, egy annunaki lény testrészére bukkantak, csak féltek attól, hogy a materialista tudomány tudósai kinevetik őket?

A leletet a kutatók visszaadták a családnak, akik sokáig őrizték még. Gregor Spörri egyiptomi kutatásai során azonban nem csak erre a leletre bukkant, hanem másra is: a piramisokban találtak olyan befejezetlen szarkofágokat, melyeket szintén hatalmas méretűre terveztek, nagyon nagy emberek számára. Ez szintén alátámasztja az ősi óriások létét. Spörri végül nem járt sikerrel további kutatásokban, a nyomozást feladta és írt egy könyvet Egyiptomról, melyben részletezi személyes történetét.

Óriásokról szóló történetek megjelennek máshol is. A Bibliában több helyen is megjelennek az óriások, a legismertebb talán Dávid és Góliát küzdelme (Góliát a filiszteus óriás). de más helyeken is előfordulnak pl.:

1Móz 6:4. “Az óriások valának a földön abban az időben, sőt még azután is, mikor az Isten fiai bémenének az emberek leányaihoz, és azok gyermekeket szűlének nékik. Ezek ama hatalmasok, kik eleitől fogva híres-neves emberek voltak.”
4Móz 13:34. “És láttunk ott óriásokat is, az óriások közül való Anáknak fiait, és olyanok valánk a magunk szemében, mint a sáskák, és az ő szemeikben is olyanok valánk.”
5Móz 2:20. “(Óriások földének tartották azt is; óriások laktak azon régenten, a kiket az Ammoniták Zanzummoknak hívtak.”
5Móz 3:11. “Mert egyedül Óg, Básánnak királya maradt meg az óriások maradéka közül. Ímé az ő ágya vas-ágy, nemde Rabbátban az Ammon fiainál van-é? Kilencz sing a hosszasága és négy sing a szélessége, férfi könyök szerint.”
5Móz 3:13. “A Gileád többi részét pedig, és az egész Básánt, az Óg országát odaadtam a Manassé fél törzsének, Argóbnak egész vidékét. Ezt az egész Básánt óriások földének hívták.”
2Sám 21:16. “Akkor Jisbi Bénób, ki az óriások maradékából való vala (kinek kopjavasa háromszáz rézsiklust nyomott, és új hadi szerszámmal volt felövezve), elhatározá magában, hogy megöli Dávidot;”
2Sám 21:18. “Lőn azután is harczuk a Filiszteusokkal Gób városánál, és Sibbékai, Husát városból való, akkor megölé Sáfot, ki az óriások maradékai közül való vala.”
1Krón 20:4. “Ezután ismét had támada Gézerben a Filiszteusok ellen; és akkor ölé meg a Husátites Sibbékai az óriások nemzetségéből való Sippait; és ilyen módon megaláztatának.”

A világ meséi és legendái számtalanszor hivatkoznak óriásokra és tetteikre, pl. sok építmény felépítését nekik tulajdonítják, stb. Talán mégis van valami valós alapja ezen történeteknek. Csakhogy ez sehogy sem illik bele a hivatalos tudományos irányvonalba. Nagyon sok jel mutat arra, hogy valódi óriásmaradványokat találtak. Természetesen ez is tiltott archeológia… Minden ilyen lelet nem publikus, de azért néha kiszivárog némi információ. Többször lehetett olvasni, hallani, hogy óriások maradványai, eszközei kerültek elő.

2,w=650,c=0.bild56 2,w=650,c=0.bild34 2,w=650,c=0.bild32 2,w=650,c=0.bild 2,w=308,c=0.bild

 

 

2 COMMENTS

 1. Léteztek az óriások, ez nálam biztos! 
  Örülök, ha bizonyítékok kerülnek elő róluk.
  A Nephilim és az Anakim típusú óriásokat ismerem. De a Nephilimek a híresebbek. 
  Nagy hősök voltak mind. 
   

 2. “”1.Mózes 6:4.Az óriások [Nefilimek] valának a földön abban az időben, sőt még azután is, mikor az Isten fiai bémenének az emberek leányaihoz, és azok gyermekeket szűlének nékik. Ezek ama hatalmasok [Gibbórim], kik eleitől fogva híres-neves emberek voltak.””
  Bár, és, de semmi nem az aminek látszik/láttatják.