Home Cikkek Óriási mennyiség? vegyszert szórnak a légkörbe Magyarország felett

Óriási mennyiség? vegyszert szórnak a légkörbe Magyarország felett

12
20130605104.jpg

Feltehetjük a kérdést, hogy mi az oka ennek az óriási méret? vegyi permetezésnek? Negatív vagy pozitív szándék áll emögött? Több független amerikai laboratóriumi vizsgálatok egyértelm?en kimutatták, hogy mérgez? anyagok vannak a kondenzcsíkokban. Ha mindez igaz, akkor passzív népirtásról beszélhetünk. Egy olyan folyamatról, melynek célja a népességszám csökkentése. Ezzel kapcsolatban azonban további kérdések is felmerülnek: akik végzik a permetezést, ?k miért nem félnek a káros anyagok következményeit?l? Vajon a kormányunk és a többi ország kormánya mennyit tud err?l a jelenségr?l? Mennyire van beavatva a miniszterelnökünk és a honvédelmi tárca a jelenség hátterébe? Egyáltalán milyen gépek lehetnek ezek?

20130614186.jpg

Nyilvánvaló, hogyha elrepülnek a fejünk felett, akkor rendelkezniük kell engedéllyel, így akár azt a következtetést is levonhatjuk, hogy amerikai, NATO vagy valamilyen egyéb nemzetközi szervezet repül?gépei lehetnek. További érdekes kérdés azonban, hogy miért éppen nyáron, nagy melegben történnek ezek az akciók? Vagy el?fordulnak télen is, csak akkor nem annyira felt?n?ek? Több hazai híroldal több száz képet mutatott be és mutat be a napokban is az olvasóktól, melyeken az ország szinte minden tájáról megfigyelhet? chemtrailek szerepelnek.

20121006337.jpg

Szerkeszt?ségünk több tagja is megfigyelt egy másik szembet?n? jelenséget: többször látni az égen normál kondenzcsíkot, és mellette a chemtraileket, így össze lehet hasonlítani a kett?t: az egyik szinte azonnal elt?nik a leveg?ben, a chemtrail csíkok pedig sokáig ottmaradnak.

20130614189.jpg

A jelenséget megfigyelhetjük minden nap. A  válaszokra azonban várni kell. És talán soha nem derülnek ki.

12 COMMENTS

 1. Chemtrail igy nevezik az állitólagos vegycsikokat az égen amik nehezen oszlanak szét?..A városi legenda szerint ezek a csikok amiket mi kondenzcsikoknak hivunk, állitólag egy globális népesség irtás, haarp m?ködését segit?, vagy éppen a föld leh?tésére irányuló kisérlet. A Chemtrail hiv?k állitják még továbbá hogy az igy a magas légkörbe juttatott nano por összetétele csupa biológiai szervezetekre káros hatással ható részecskékb?l áll: aluminium, bárium, különböz? virusok?? A hiv?k körében még elterjedt magyarázat ezekre a lassan oszló csikokra, hogy 10-20 évvel ezelött koránt sem volt ennyi csik az égen mint most, s?t azt is a vegyi permetezés bizonyitékának tartják hogy egyes repülögépek mögött id?szakosan megsz?nika csik képz?dés , majd újra elindul kis id? múlva mintha ki-be kapcsolgatnák a permetez? fejeket?..
  A következ?kben megpróbálok minden elméletre magyarázatot adni biológiai, meterologiai, geologiai szempontokból és csak merem remélni ha mindenkit nem is de legalább néhány hiv?t arra sarkal a cikk, hogy átgondolják ezt a városi legendát még egyszer, a józan eszükre hagyatkozva és nem a netes dezinformációkra asszociálva.
  Egy kis el?szó a kondenzcsikok kialakulásáról természetükr?l és a száraz – nedves légtömegek légtérben való áramlásáról.
  Kodenzcsik akkor jöhet létre a egy adott repül?gép ?sugárhajtású, gázturbinás? eléri azt a magasságot ahol a h?mérséklet elég alacsony ahhoz, hogy a hajtóm?vekb?l kiáramló gázok és korom részecskék köré ráfagyhasson a h?mérséklet különmbség által kiváló vizpára? Ehhez viszont hideg és egyben páradús azaz nedves légtömeget kell kereszteznie a gépnek?. ?Megjegyezném a nedves légtömeg nem egyenl? a felh?vel?
  1 Itt el is érkeztünk az els? józanésszel felfogható magyarázathoz, miszerint némelyik gép mögött megsz?nik majd ujra kezd?dik a ?permetezés? ami nem lehet a véletlen? Az el?z? kondenzcsikok kialakulása és légtömegek mozgása ismertet?ben leirtam, hogy a kondenzcsikhoz nedves légtömegen kell keresztül hatolnia a gépnek. Mármost ha a gépünk x magasságban áthatol egy nedves légtömegen akkor megjelenik a csik mögötte,majd ha ugyanazon magasságban ezután egy száraz légtömegen hatol keresztül akkor a csik képz?dés megsz?nik, és ezek igy váltogatják egymást attól függ?en hogy épp milyen légtömeget érint a repülgép. Ez váltja ki azt a hatást mintha ki be kapcsolgatnák a permetez? fejeiket?.
  2 Mért van az, hogy némelyik csik hosszú órákig virit az égbolton és lassan terül szét míg mások röviddel a gép mögött eltünnek?
  A válasz itt is roppant földhözragadt?. X magasság felett már állandóan szelek fújnak, hol kevésbé hol jobban de mindig. Nah amikor egy csikot magamögött hagy a gép és az órákon keresztül látható akkor az épp egy kevésbé szeles és hideg légáramban helyezkedik el. Értelem szer?en ami hamar szétoszlik akár közvetlen a hajtóm?böl való kilépés után az egy szelesebb és vagy melegebb légáramlatba került ahol csóri jégkristályoknak semmi esélyük hosszú ideig egy csoportban, vagy épp fagyott állapotban maradni?..

  3 A hibás és átgondolatlan méreggel való permetezés elmélete.

  Ezzel az elmélettel az sántit, hogy ha tegyük fel bármilyen méreganyaggal is permeteznek minket, és azt a fels? légkörben teszik, akkor az aláhulló méreganyag teljes mértékben kontrolálhatatlanul szóródik egy teljesen el?reláthatatlan helyszinen.. Ennek oka hogy pl: 15000méteren kipermetezi a tömeggyilkos hajlamú perverz pilóta az anyagot, annak az anyagak abból a magasságból napokig hetekig tart aláhullani az adott területre, mialatt végig cibálja és viszi magával a szél? Tehát ha az adott magasságban mondjuk Budapest felett rengeteg a csik, mire azok a fölhöz érnének már több száz vagy ezer kilóméterre onnan érnek földet kiszámithatatlanúl mert a magaslégköri illetve légköri széljárások állandóan vaáltoznak?. ma még északnyugati délbe már északkeleti stb? Tehát e pontossága egyáltalán nem is számolható? Amennyiben a biológiai szervezetekre nagydózisú károsanyag érkezne odafentr?l, és ez a vizeinkbe vagy szervezetünkbe kerülne azt els?sorban a hüll?k, kétélt?ek sinylenék meg hiszen rendkiv?l érzékenyek a szennyezésekre? mutálódnak, elpusztulnak sztb?.. Ez azt jelentené hogy már bokáig kéne járnunk az elhullott hüll?kben és vizi álatokban?
  Ott van még az emberi faktor? aki elrendeli ezt a globális permetezési folyamatot az ugyan úgy azt az ételt azt a leveg?t azt a vizet issza mint mindenki más ezen a bolygón, tehát halálra itéli önmagátis gyerekeit is családját barátait?. Tehát ugyan ugy pusztitaná önmagát is?
  A média: amennyiben egy globális méret? szupertitkos kisérlet zajlik a fejünk felett azt mért fényes nappal teszik hogy mindenki tökéletesen lássa? Mért lehet fent a világméret? adathálózaton ahol boldog boldogtalan olvashatja utána nézhet? Kérdem én hol itt a szupertitkositás lényege?
  Beismerték a permetezést: Igen beismerték hogy id?nként adott területek felett adott magasságokban az id?járás befolyásolása céljából ?es?k,jéges?k,tornádók, villámkárok elkerülése végett? különböz? anyagokat juttatnak a leveg?be? Szó sincs itt méregr?l biológiailag semleges anyagokat permeteznek id?nként? Ha visszatekintünk a történelembe ez bevett szokás volt már év századokkal ezelött is, csupán a technika változott? A japánok pl: egy jól megtermett es?felh?b?l ágyúdörgetssel vizet tudtak fakasztani?. A magyar gazdák régebben jéges? ellen ugynevezett hangágyút használtak amivel a felh?re célozva elkerülhet? volt a jéges?. A repterek közelében bevett szokás volt hogy villámok idején villám rakétákat löttek a zivatarfelh?k közé és ezzel kisütötték öket azhelyett hogy a villámok más dolgokban tettek volna kárt?. Amerikában repül?gépekr?l a tornádók középpontjába magképz?désre alkalmas port Pl: ezüst kloridot juttattak és igy id?vel a tornádó elgyengült és nem okozott túl nagy felfordulást?
  ÖSSZEFOGLALVA: Miféle haszon lehet abból ha egy komplett él?világot megsemisitenek ennyire szabályozhatatlan módon? Ki az aki önmagát és családját is ugyanúgy megmérgezi mint bárki mást? Mi értelme van fényes nappal ennyire látványosan végezni a dolgot? Mért ennyire szabályozhatatlan módon mérgeznek minket és önmagukat, az helyett pl: hogy akár az üzemanyagokba kevernék a mérget hogy azt közvetlen közelr?l mindenki beszipákolhassa? Vagy mért nem az ivóviz készleteket mérgezik, hiszen azt mindenki kivétel nélkül igy vagy úgy de fogyasztja? Ezek a módok a csikokhoz képest abszolút láthatatlanok lennének és vagy 1000 szer kontrolálhatóbbak és hatásosabbak?

  A Végére hagytam a 10-20 évvel ezelött nem volt ennyi csik az égen??
  Csikok voltak az égen csak nem ennyi és nem volt még internet meg facebook meg millió egy dezinformációs pánikkelt? média ami erre felhivhatta vola a figyelmet.. És hogy mért ilyen sok? Mert azóta eltelt 10-20 év és a légi forgalom: utasszállitás, csomagszállitás, teherszállitás, a 10-20szorosára n?tt.. És igy elkerülhetetlenül is jóval több a gép a fejünk felett?..
  Köszönöm annak aki ezt végig olvasta és elgondolkozott a dolgon egy kiscsit!
  ELNÉZÉST A HELYTELEN IRÁSÉRT…DE A SZÁNDÉK NEM A HEYESIRÁS VOT…

 2. Aki manapság,ha kimegy a szabadba,és még fel is néz az égre,
  és veszi a fáradságot és.. kihúzza az orrát a csontot adó gazdi s..géb?l,megcsodálhatja a mesterséges “fátyolfelh?zetet”.
  A 74 éves mamika,megjegyzi,..már megint csíkoznak…,bár fogalma nincs mi ez,a nevét sem tudja,s?t internete sincs.

  Miért is? Mivel 30 éve,bár nem volt internet,meg fa@buk sem,de hülyék sem voltak az emberek. Mikor kint dolgoztunk a szabadban,és bizony felnéztünk a csodálatosan ragyogó kék égre… -Manapság,nincs kék ég,csak szürke ég.-…
  És láss csodát akkor is mentek a gépmadarak fent az elérhetetlen magasságokban. Húztak csíkot is,-ami manapság is el?fordul a normál gépeknél- és bizony a gépet követve gyorsan elt?nt,mint a lehelet a hideg téli estén,bár bizonyos,hogy akkor is fújt fent a szél,és volt kevésbé szeles,és hideg-meleg réteg is.
  (a szeles magyarázaton jót röhögtem)

  A következ? bejegyzés..
  “..Beismerték a permetezést: Igen beismerték hogy id?nként adott területek felett adott magasságokban az id?járás befolyásolása céljából ?es?k,jéges?k,tornádók, villámkárok elkerülése végett? különböz? anyagokat juttatnak a leveg?be?”

  .. naa,már meg permeteznek,és nem kondenzcsík,amit a szél fudogál ide oda a hideg,meleg rétegekben?? ..és akkor,hogy tarol a jég az országban,úgy,hogy sok helyen alig maradt termés..?
  ..ha sokszor,és gyorsan köpsz fel a magasba el?bb utóbb a saját fejedre is vissza hull…..
  Végy a kezecskédbe egy jégkockát,tegyél egymás mellé két edényt,egyikbe hideg a másikba langyos vizet. Te leszel a szél,a jég a kondenzcsík részecske,és fudigád egyikb?l a másikba,és csodát fogsz látni a jelenlegi tudásodhoz képest. Elég hamar el fog olvadni,..elt?nik…tudnillik a jégnek ez a tulajdonsága,elolvad,ha melegebb közegbe kerül.
  Az égen,meg marad…sajnos.Azt,hogy mit permeteznek azt nem tudom,de nem kondenzcsík,az biztos.

  Honnan szedtél össze ennyi ökörséget? Saját gondolatok?
  Rend?r,katona,vagy állami manus vagy?
  Ezek szokták ilyenekkel nyugtatgatni a lelkiismeretüket.
  Már,ha van nekik…

  Amit saját szemmel lát az ember az ugye nem ett?l-attól hallott hazugságok. Ott voltam,a saját szemmel láttam,és látom ezt az állapotot is manapság.
  ..ha valaki ilyen marhaságokkal akarja megmagyarázni a saját szemmel látott bizonyosságot,az pórázon tartott bérenc és seggnyaló,és úgy van vele,mint a viccben …-nekem higyj,ne a szemednek..-.

  Köszi,hogy elolvasta valaki,..nem sértegetni akarok senkit,de
  mindig megjelenik,mindenhol.. a ..valaki,és pontosan ezekkel az ökörségekkel traktálja az ártatlan embereket.

 3. optimista, teljesen egyetértek veled! Ez kissé felt?n? lenne nem? Egy bizonyos csoport az embereket, s?t saját magukat is lassú halálra ítélik..agyrém.. nem tudom, para szokott ennyire kikelni magából és ennyire odalenni a csíkokért s?t ? még alá is állt és érezte hogy hull a permet.. :Z

 4. Optimista, nagyon tetszett a hozzászólásod 🙂

  Még talán annyit tennék hozzá, hogy múltkor valaki számolgatott, mekkora mennyiség? “mérget” kéne szállítania 1-1 repül?nek, és irreális mennyiség jött ki. Aszerint irreális, hogy mikor pontosan ki van kalkulálva, mennyit bír el egy gép, majd annak pont a sokszorosa kerülne fel, mint méreg, hogy szórogassák 🙂

  A másik, hogy itt -ahogy te is írtad- egyáltalán nem lehet célzott mérgezésr?l beszélni, hiszen a repül?k legtöbbször a 10 km-nél is magasabban szálldogálnak, és ha ott kiereszt valamit az ember, az aztán mindenfele megy, hála a széljárásnak. Nem hiába permeteznek szántóföldeken is olyan közel a földhöz, hogy szinte az ember fejét leborotválják, mert az jó eséllyel pontosan célba is ér. Ha most akár 1 km magasságra is felrepülne a repül?, garantáltan mindenfele jutna a permetb?l, a növényekre szinte alig.

  A légi forgalomról annyit, hogy érdemes ránézni a nap bármely szakaszában, hogy csak Európa felett mennyi gép repked: -link-
  Jelenleg ugyanis egy adta sárga paca Európa leveg?ben lev? több mint 220 gép miatt.

  A végére annyit,hogy nagyban befolyásolja a csíkok láthatóságát az is, hogy jelenleg milyen front van az adott terület fölött, valamint milyen front jön.

 5. MeDigen..
  Úgy t?nik hasonlóak a csikófogaink.
  Akik vakok,azok maradjanak is annak.Nem véletlenül azok.
  Nem emlékezhetnek a fátyolfelh?s eget megel?z?ekre,mikor még csodálatos volt a kék ég,és a naplementék,hááát gyönyör?ek,,,fest?vászonra valók voltak.
  Ez akkor volt még, mikor ?k,a taknyos kekszet gy?rték az orruk alá,és a láblökdös?s nyuszival hasították az aszfaltot…Vagy még azt sem.
  “..TUDÓS
  Helyes megjegyzés, átláttuk mi ezt,
  A méreg, mellyet rejt, nagyon veszélyes,
  Azért nem is szabad olvasni másnak,
  Csak aki hatvan évet meghaladt,
  S a tudománynak szentelé magát. …”

  Tavaly a városból látható égbolt észak-keleti felén,egy nagyon érdekes jelenség volt megfigyelhet?.
  Repcsi jött,vastag csíkkal a végén,és hirtelen a gép bal kézre fordulót kezdett és 180 fokos fordulattal,visszafordult,arra amerr?l jött,és húzta a csíkot tovább mostmár arra,amelyr?l jött.Immár két csík volt egymással párhuzamosan.

  Találgassunk miért tett ilyet..?:
  -otthon felejtette a használatit,nem biztos,hogy más reptéren le tudott volna szállni.
  -most vette észre,hogy kevés lesz az üzemanyaga.
  -betört a szélvéd?je,mert ufival ütközött.
  -ki itta a pilóta a mini h?t?t,és már nem látta a m? horizontot.
  – vagy most szóltak neki,hogy a nejét a beteget jelentett másodpilóta épp most döngeti…..

  Repül?k nem szoktak visszafordulni.

  De adjuk meg a kicsi lovaknak is az esélyt…
  ..ha valaki épesz? magyarázattal tud szolgálni..
  .kérem ne kíméljen…

  jaaa,nem volt aznap semmilyen rendkívüli esemény.

 6. Optimistánál a pont. Én már csak egy kávét kérek, mindent leírt helyettem 🙂 Id?járás, h?mérséklet, páratartalom, széljárás… csak ezekt?l függ hogy milyennek látjuk a kondenz csíkokat. (hosszúnak vagy rövidnek). És igen flightradar24.com aki tudni akarja mennyi gép repked. Még csak annyi: miért irtanák az embereket 1960 óta a legdrágább és legpazarlóbb módon úgy hogy közen saját magukat is mérgezik ráadásul olyan xar hatásfokkal hogy folyamatosan n? a föld népesége? Komolyan azt gondoljátok hogy 50 éve alkalmaznak egy totálisan hatástalan méregdrága módszert?

  Sziasztok.

 7. Nah, ha évtizedek óta csíkoznak és még a többi @rt is nyelni kell már rég feldobta volna az emberiség a pacskert.. :P)
  Pl Fejér megyében a falvakban- nemrég jártam arra, este az ég olyan mint a kék bársony telis teli aranyló csillagokkal.Ennyit a szürkeségr?l..
  Ez öl nem a csíkok: -link-

 8. Szerintem ez nem 100% fekete-fehér dolog.
  Úgy látom, már évek óta, hogy el van túlozva a parázás ezzel kapcsolatban. Itt több érv pro-kontra fel volt sorakoztatva, nem akarok okoskodni és újakat hozzátenni csak az általános gondolataimat írom.

  Kigaábe megfigyelését is végiggondoltam és nem kétlem, hogy ilyesmit látott. Ha igen és jó megfigyel?, akkor abban a kategóriában érzem a látottakat, hogy néha csinálnak egy-egy tesztet. És mi tényleg nem tudjuk milyen teszt, miért fontos nekik, stb. Tehát ez, a szerintem tényleg jelenlev? sötét oldala a témának. Elvégre a US több évtizede (tesztként) nagyvárosok (pl. St-Louis) felett kiengedett vírusokat. Ilyesmi sajnos létezik.
  De, hogy állandó népirtás folyik chemtrailek által, az elég valószer?tlen. Tényleg abszurdnak tartom. Már több mint 20 éve állandóan olvasom pl. amerikai mediában az elméleteket kiirtásunkról. Helyette csak egyre… betegesen csak népesebbek lettünk.
  Talán a legfélelmetesebb konspirációs gondolat, hogy igen vannak sötét er?k, perverz politikai és monetáris csoportosulások, de egyáltalán semmi sem igazán jól koordinált, hanem vakon megyünk a pusztulásunk felé.
  És szerintem semmilyen pozitív alien csoport sem fogja ezt meggátolni, nem hiszek ebben a jó kontra rossz szappanoperában. Bár senki ne vegye magára és sért?djön meg, ha másképp látja ezek csak amik most eszembe jutottak.

 9. Köszönöm azoknak akik átgondolták a kreálmányom…. a közvetlen utánnam szólónak csak annyit hogy igen katona vagyok….. és már ott is szakadnak a röhögést?l egy ilyen szupernyilvános, szuperhatástalan népirtási teórián… IGEN a mez?gazdasági permetez?k is méterekre repülnek a fölt?l viszonylag szélcsendben hogy a kiszort anyag pont oda kerüljön ahova szánták… és ne elszóródjon több 10000négyzetkilóméteres körzetben……. Ajánlanám az illet?nek hogy látogasson ki a balaton környékére mert a héten kezdik a balatoni szonyog irtást és ott saját szemével megy?z?dhet rolla hogy milyen egy valódi repül?gépr?l irtás…. Nem 15000 méter magasból nyomatják az anyagot hanem közvetlen közelr?l hogy azt beszipákolhassa az emlitett rovar.. Azonkivül ha valami szupertitkos m?veletet készitene el? bármelyik erre szakosodott szervezet azt tuti hogy nem olvashatnád a világhálón… ami a leg kordában tartható média egyike…

  Ki állt alá??? hova??? Err?l lemaradtam 😀 😀 😀