Home Cikkek ÖSEINK NAGY KOZMIKUS UTAZÁSA

ÖSEINK NAGY KOZMIKUS UTAZÁSA

0

Őstörténet-kutatásunk egyik legmerészebb feltételezése a magyarság Földönkívüli eredetével foglalkozik. Az elmélet szerint valamikor réges-régen idegen lények érkeztek a Földre a Szíriusz-rendszerből, és ők teremtették az emberiséget génmanipulációs eljárások segítségével. Az első hallásra meglehetősen fantasztikusnak hangzó teória nem példanélkül való, hiszen nem nehéz meglátni mögötte Eric von Deniken, Zecharia Sithcin vagy Graham Hancock tanításait, de kapcsolódnak hozzá a palócok, a dogonok és a sumérek mitológiái is?

Szíriuszi múltunk…Mintegy másfél évtizeddel ezelőtt a palóc regevilág közkincsé válása indította el azt a folyamatot, amelynek eredményeként képzett emberek és laikusok sokasága fordult a magyar őstörténelem kutatása felé. Számosan vannak, akiket nem elégít ki, amit népünk származásáról tudnak, ezért újabb és újabb kutatási területek felé fordulnak. Abba az irányba, amerről eddig nem reméltek eredményt, talán még kapcsolódási pontokat sem.

siriusi-mult_01380

Ilyen területek lehetnek akár távoli népek mitológiái, a csillagászat, az űrkutatás vagy épp a geológia is. Ezen tudományágak eredményei összevetve és tovább gondolva rendkívül érdekes, olykor pedig meglehetősen fantasztikus elméletek születhetnek. Valahogy így alakult ki a magyarság Földön kívüli eredetét hirdető elképzelés is, amelyet az alábbiakban igyekszünk összefoglalni.

A Szíriusz-rendszerből származó idegen lények ősidők óta látogatták bolygónkat, egy előre meghatározott terv szerint. Úgy tűnik, hosszú távú céljaik voltak a Földdel, egy fejlődési programot hajtottak végre rajta. Ennek a programnak az egyik eredménye az emberiség, és bár napjainkban szinte semmit sem tudunk a szíriusziak szándékairól, ők őseink elől nem titkolták el a civilizációk fejlődésében játszott szerepüket, így történetük, ha töredékesen is, de több mítoszban fennmaradt.

A földönkívüliek először mintegy 13 ezer évvel Krisztus születése előtt szálltak le bolygónkon. Feladatuk az volt, hogy az előemberek fejlődését felgyorsítsák. Vadász és halászszerszámokat adtak a kezükbe, hatékonyabbá téve az élelemszerzést, és megszervezték a hordák életét. Istenekként léptek fel, és olyan beavatottakat képeztek ki az ősemberek közül, akiket az új csoportok élére állítottak.

Szíriuszi férfiEzek szerint, alapvető ténynek kezeljük azt, hogy az ember, C. Darwin által elképzelt evolúciós úton jött létre, a koacervátumoktól, a főemlősökig lépcsőzetes fejlődés során. Egyéb források alapján azt is feltételezzük, ? tudni véljük ? hogy sziriusziak abszolút humanoidok, csupán a fejlettségi szintjük magasabb. Azt nem sok helyen említik meg, milyen úton alakulhatott ki a sziriusziak anatómiája. Azon sem csodálkoznék, ha ott is négy vércsoportot vélnénk találni (lehet, ott van egy ötödik is, de hiányzik a második?). Ha így lenne sem lenne jogunk általánosítani a világegyetemben, mégis nagy jelentősége lenne.

sumer-agyagtabla_01394

A szíriusziak második eljövetelére körül-belül 120-150 év múlva került sor, amikor barlangokban kényszerítették a vérfertőzésben élő, vadászó-halászó hordákat. Felkészítették őket a hideg, esős évszakokra az által, hogy nyáron élelmet gyűjtettek be velük, és lerakták a növénytermesztés, valamint az állattenyésztés alapjait. Az istenek tisztelete mellett bevezették az elhunyt ősök tiszteletét is, akiknek emlékeket állítottak a barlangokban.

A következő látogatásra nagyjából Krisztus előtt 12 és félezer évvel került sor. Ekkor kezdték el kunyhók, házak építésére tanítani az embereket, és igyekezetek leszoktatni őket a kanibalizmusról. Az időszámításunk előtti négyezredik évig a szíriusziak még legalább tíz látogatást tettek a Földre, egyre nagyobb időközönként. Segítségükkel kifejlődött az első civilizáció, a Meleg Vizek Birodalma, Európában a Kárpát-medencében. Mindegyik csoport hozott magával szíriuszi vetőmagvakat, gyógynövény palántákat, de néha állatokat is, így kerültek a Földre például az első pulikutyák vagy éppen a delfinek, ezért nincsenek ezeknek az állatoknak itteni evolúciós ősei.

szíriusi delfinekCsakhogy beköszöntött a soron köbvetkező jégkorszak, és a Kárpát-medencét is elérte az eljegesedés. Az itt élő embereket a beavatottak melegebb éghajlatú vidékekre vezették, így jutottak el Atlantisz földjére, amelynek akkor még más neve volt, és amelyen egy az európainál kezdetlegesebb civilizáció élt. A két ember csoport hamarosan elkeveredett egymással, a Kárpát-medencéből érkezett magasabb kultúrája lökést adott az ataiszi fejlődésnek is. Sőt az újabb szíriuszi expedíció is ezen a földrészen szállt le, s az ismeretek következő fokát az itteni embereknek adták át az idegenek.

Azonban amikor küldetésük telepítése után távozni akartak, űrhajójukat baleset érte, és ők Ataiszon ragadtak. Járművük javíthatatlan volt, ki tudja, talán üzenni sem tudtak szíriuszi társaiknak, és a következő expedíció érkezésére még évszázadokat kellet várni. Az idegenek berendezkedtek hát itt a Földön, és idővel beilleszkedtek az ataiszi társadalomba. Nem csupán egymással létesítettek közelebbi kapcsolatot, hanem az emberekkel is. a mítoszok leírása szerint biológiailag nem sokban különböztek a földlakóktól, csupán magasabbak voltak náluk kissé?

A palócok bolygója

A paklóc-magyar mitológia szerint is egy távoli bolygóról érkezett látogatóknak köszönhető az értelmes ember megjelenése a Földön. Igaz a regék alapján nem lehet beazonosítani ezt a bolygót, de a sumér és dogon történetek alapján a kutatók biztosak abban, hogy a Szíriusz-rendszer egyik planétájáról lehet szó, amit a palócok Káltes-asszony földjének hívtak, ahogyan a Földet is Jóli-Tórem földjének hívják:?Káltes-asszony földjéről elküldte az égi-lakókat, akik összeházasodtak Jóli-Tórem földjének lakóival. Ekkor nyílt ki az emberek agya és elkezdtek okosan uralkodni a földön és a vízben lakók felett.?

Kozmikus katasztrófa okozta a jégkorszakot?

A palóc-regék szerint a Szelek asszonya gyakran összeveszett a Földön berendezkedett idegenekkel, ezért mérgében elküldte az üstökös sárkány kígyót a Naprendszer bolygóinak megzavarására. Ám ez nem elégítette ki bosszúvágyát, ezért egy pályáról kizökkentett kisbolygót is a Földhöz vágott. Szerencsére Káltes-asszony és Jóli-Tórem ezt időben észrevette, és a Földet kitérítették a száguldó égitest útjából. Az üstökös sárkánykígyó farka azonban így is elérte a Földet, a kisbolygót pedig befogta a Föld gravitációs ereje: belőle lett a hold. A csapás következtében nagyon lehűlt a levegő ezért bolygónk akkori lakói a melegebb vidék felé iparkodtak állataikkal és járműveikkel. Ataisz felé mentek, amely kiemelkedett az ősvízből.

Sumer és dogon emlékek

A fenti történetben a magyarok őseiről konkrétan ugyan nem sok szó esik, de ne feledjük el, hogy az elmélet szerint az első emberi civilizáció hazánk területén, itt a Kárpát-medencébe fejlődött ki /… az is igaz, mi a történelmi múltunk az Ural hegységhez fűződik/. Viszont joggal merülhet fel a kérdés, honnan vették értesüléseiket azok a kutatók, aki szerint szíriuszi lények látogatták bolygónkat?

Nos, az egyik forrás Zecharia Sitchin munkássága, aki tucatnyi könyvében foglalta össze az emberiség keletkezésének történetét. Asz egyébként sokat támadott kutató sumer ékírásos szövegekre támaszkodva alkotta meg elméleteit (ezeknek egy része magyarul is hozzáférhető), melyek olyan szerteágazóak, hogy meg sem kíséreljük itt azokat.

Sumer agyagtáblaTémánk szempontjából lényeges tételük, hogy a sumer táblák az emberi faj eredetét több mint 300 ezer évre vezetik vissza, és egy távoli égitestről érkezett istenekről szólnak. Az égitestet ráadásul olyan precízen határozzák meg, hogy azt manapság, ötezer év távlatából is azonosítani lehet. Sitchin meg is tetet ezt, és eredményül a Szíriuszi B csillag harmadik bolygólyát kapta?

Ugyan csak a Szíriuszról szól (részben) a dogonok híressé vált mitológiája. A dogonok népe ma is meglehetősen elmaradott: szinte kőkorszaki körülmények közt, szórványos törzsi közösségekben él a Mali Köztársaság területén Timbuktu várostól délre. Először Arthur M. Young, az afrikai népek mitológiájával foglalkozó tudós hívta fel rájuk a figyelmet, majd Robert K. G.

Temple jelentette meg 1976-ban a róluk szóló kutatásainak eredményét. Korábban francia tudósok is tanulmányozták a népet, ők dogonok asztronómiai tudásán csodálkoztak: ?Mindeddig tisztázatlan a kérdés, hogy csillagászati eszközök nélkül ezek az afrikai emberek hogyan ismerhetik a szemmel alig ha látható égitestek mozgását és tulajdonságait??

Temple már a dogonok mitológiáját kutatta: ? A teremtés kiindulás pontja a Szíriusz Digitariának nevezett kísérője, amely a Szíriusz körül kering. A dogonok szerint a Digitaria a legkisebb és legnehezebb csillag. Benne van minden dolog csírája. Saját tengelye és a Szíriusz körüli mozgás biztosítja a világmindenség teremtő erőinek tovább élését??

A dogon mitológia szerint a Szíriusz-rendszerből érkezett látogatóktól származunk, akik két alkalommal jöttek el a Földre. Először egy Og nevű úrhajó érkezett, aki egy baleset következtében itt ragadt a Földön. Később még nyolcan utaztak hozzánk, de már kifejezetten azzal a céllal, hogy benépesítsék a bolygót.

Hajójuk hatvan fedélzetre (vagy emeletre) oszlott, ők maguk pedig eléggé ijesztő, kétéltű lények voltak. A dogonok a világegyetem tanítóinak, őrzőknek, esőosztóknak és a vizek urainak nevezik őket. Hoztak magukkal a földi emberekre hasonlító lényeket is, akik szívesen háltak az itteni asszonyokkal, s akiknek utódaik rakták le a civilizáció alapjait?

Erdélyben a titok nyitja?

Dogon dance.Van tehát két különböző mitológiánk ? a sumér és a dogon ?, amelyek ha másban nem is, de abban megegyeznek, hogy mindkettő szerint szíriuszi idegenek bábáskodtak az első emberi civilizáció születésénél. A dogonok ugyan nem tudják, hogy ez a civilizáció bolygónk mely részén jött létre, míg a sumerok szerint őseik egy távoli vidékről érkeztek a Tigris és a z Eufrátesz folyók közt elterülő földre. Lehetséges vajon, hogy épp a Kárpát-medencéből? A kérdésre a választ maguk a szíriusziak adták meg néhány évtizeddel ezelőtt?

aranylemezek-712

Több mint harminc évvel ezelőtt Spanyolországban egy UFÓ észlelést követően megtalálták a feltételezett idegen űrhajó földet érésének helyét, majd a közelben egy nagyjából tenyérnyi aranylemezt is leltek. A lemezen ismeretlen pitogrammok, a rovásíráshoz hasonló jelek sorakoztak. A helyi újságok közzé is tették az ábrát,de annak értelmére senki sem jött rá, míg az egyik ilyen magazin el nem keveredett Erdélybe, Izsáki László kezébe 1974-ben.

A hargitai hegyek közt élő magyar kutató úgy vélte, hogy a spanyolországi aranylemez tulajdonképpen egy útmutató arra, hogyan kell felvenni a kapcsolatot az idegenekkel. A lemezen látható jelet kell felnagyítva felfesteni egy réten, majd türelmesen várni a választ?

Izsáki László és társai egy fafeldolgozó telep közelébe találtak alkalmas helyszínt, ahol megjelenítették az ábrát, majd tábort vertek. Négynapi várakozás után a mezőn leszállt egy idegen űrhajó, az emberek találkoztak a földönkívüliekkel, akik átadtak nekik egy dobozt, benne 86-db, ábrákkal telerótt aranylemezkével.

ufoAz UFÓ-nak klasszikus korong alakja volt, az átmérője nyolc, a magassága négy méter lehetett, és rövid lábakon állt. A földönkívüliek szürkéskék szkafandert viseltek, de sisak nem volt rajtuk, így jól megfigyelhető volt az emberi arcuk és világos szőke hajuk. Nem szóltak egyetlen szót sem, csak átadták a dobozt, és az Izsákiék által festett jelet vizsgálgatták, amikor rajtuk ütött a Securitate, a román titkos rendőrség. Meg akarták szerezni a lemezeket, ezért dulakodni kezdtek a magyarokkal. Ekkor az idegen lények bekapcsolhattak valamiféle energiamezőt, amely működésképtelenné tette a fegyvereket és megbénította az embereket.

A földönkívüliek azonban felsegítették Izsákiékat, a kezükbe nyomták az elejtette dobozt, és az erdő felé mutogattak, hogy arra meneküljenek. A magyarok el is futottak, csakhogy akkoriban nem lehetett sokáig bujkálni a hatóságok elől, és a lemezek hamarosan a Securitate kezébe kerültek. Azóta sincs hír róluk, az aranyat állítólag beolvasztották, miután a rajtuk lévő ábrákat a gyűlölt magyarok rovásírásának vélték. Izsákiék mindössze huszonhárom lemezt tudtak lerajzolni; ezeket próbálják azóta értelmezni az UFÓ kutatók világszerte. Saját bevallásuk szerint nem is eredménytelenül?

Az általános vélemény az, hogy a lemezeken található információt a világegyetem és az élet fejlődésének törvényszerűségeit jegyzik le. Részben ábrákkal, részben rovásokkal, így a kutatók a székely-magyar rovásírásos ábécé alapján nagyjából eltudják olvasni azokat. Annyit mindenesetre megértenek belőle, hogy az idegenek a Szíriusz-rendszerből érkeztek hozzánk, ráadásul nem először a történelem folyamán. És vajon miért hasonlítana írásuk a székely rovásjelekre, ha nem azért, mert ezek voltak azok a betűk, amelyekre az első embereket megtanították valamikor az idők kezdetén, itt a Kárpát-medencébe?
aranylemezek-712.jpg
Figyelnek minket?

A palóc regék szerint a szíriusziak egyre gyérülő látogatásainak csillagászati okai voltak, de tervüket, a fejlődési programot nem adták fel: ?Sajnálják, hogy Káltes-asszony Birodalma folyton távolodik Jóli-tórem földjétől, és ezért Káltes-asszony szekerén vagy gömbjén mind ritkábban fognak eljönni a földi embereken segíteni, de Káltes-asszony gyémántszemeivel ellenőrizni fogja a Föld embereinek munkáját. Még sokáig fogják figyelni társföldünk bölcsei a mi Földünket és örülnek a fejlődésünknek. Az égi-eredetű beavatottak mindig tudnak egymással érintkezni még nagy távolságokból is a gondolat-rezgések továbbításával. Ez a rezgés gyorsabban terjed a hangnál és a fénynél is.?

Latogatok.hu