Home A múlt rejtélyei Ösi civilizációk nyomában

Ösi civilizációk nyomában

0
Nem mindennapi felfedezéseket tett egy indiai régészcsoport Dr. S. Kathiroli vezetésével. Két ?si romváros maradványait is megtalálták, és mindkett?ét a tenger mélyén, India partvidékén. Az els? rom-együttesre Gujarat szomszédságában bukkantak rá. A víz borította város csaknem hét kilométer hosszú, többnyire vastag gránittömbökb?l épült. A hihetetlenül érdekes piramisokra emlékeztet? formációkon kívül utakra, különféle robosztus épületekre és terekre utaló jelek kerültek el?.
A kutatók már arról is megbizonyosodtak, hogy a város még a legkorábbról ismert dél-amerikai építményeknél is öregebb, korban talán a legid?sebb egyiptomi romokhoz és piramisokhoz áll legközelebb. Érdemes megjegyezni, hogy nem sokkal a város feltárása el?tt mutatták be az egyik brit tévécsatornán Graham Hancock legújabb dokumentumfilmjét, amelyben a neves kutató egyértelm?en utalt arra, hogy India partjainál el?bb-utóbb egy minden eddiginél ?sibb civilizáció nyomaira bukkannak majd.

A mindig h?zöng? szkeptikusok persze rögtön megfogalmazták az aggályaikat, de hamarosan kénytelenek voltak befogni a szájukat, mivel nem sokkal az els? után a fáradhatatlan régészbrigád újabb város romjait tárta fel, ezúttal az India déli részén fekv? Mahabalipuram partjánál. Dr. Kathiroli szerint ez a romváros nem más, mint a Hét Templom ?si legendájában szerepl? hely, amely állítólag a messzir?l érkezett istenek központjául szolgált, és amelyet az irigy Shiva haragjában hatalmas szök?árat támasztva tett a földdel egyenl?vé. A hetedik templom tornya teljesen megsemmisült, de a másik hat kit?n? állapotban van, igaz, jó néhány méternyire a tenger mélyén. Monty Halls brit oceanográfus vezetésével 2002 áprilisában egy tizenhat f?s speciális búvárosztag érkezett Mahabalipuramba, amely egyébként csupán egy apró halászfalu. A mindenre elszánt kis csapattal tartott Graham Hancock is, és csaknem két hónapon át folytattak vizsgálatokat a térségben, összesen 72 alkalommal merültek le a romokhoz. Halls véleménye szerint elképzelhet?, hogy a világ eddigi legnagyobb archeológiai felfedezésével állunk szemben.

Lehetséges volna, hogy a gujarati és a mahabalipurami városok egyazon végzetes természeti katasztrófa áldozatai lennének? A tengerszint hirtelen emelkedése lett volna a vesztük? Graham Hancock szerint igen, és erre az óriási tengerszint-emelkedésre csakis minimum 5000 évvel ezel?tt, még a jégkorszak idején kerülhetett sor. A jégkorszak végén számos, egészen addig az ideig virágzó civilizáció semmisült meg, csak homályos emlékük maradt meg az emberiség tudatalattijában.

Ez a két romváros egyértelm? bizonyíték arra, hogy valamikor létezett egy ismeretlen, ?si indiai civilizáció, amelynek múltját teljes homály fedi. A gujarati és mahabalipurami felfedezések el?tti id?szakban az adott települések közelében csupán legfeljebb Kr. e. 500 környékér?l származó leletekre bukkantak. Hancock szerint könnyen el?fordulhat, hogy az egész indiai történelem átértelmezésére sarkalló leletekr?l van szó, de még akkor is fantasztikusak, ha valamilyen furcsa véletlen folytán kiderül róluk, hogy nem id?sebbek 5000 évesnél.

A neves amat?r régész számára ezek az indiai feltárások más szempontból is igen nagy jelent?séggel bírtak. A barátai által csak ?modern Indiana Jones?-ként emlegetett férfit számos támadás érte az utóbbi években a szkeptikus tudósok részér?l, akik egyre hevesebben követelték, hogy konkrét bizonyítékokkal támassza alá forradalmi elméleteit. Több mint valószín?, hogy erre most végre sor is kerülhet? A BBC-nek adott interjúját Hancock a következ? mondatokkal zárta: ? Évek óta küzdök azért, hogy az akadémikusok elfogadják a nagy ?si katasztrófákról és a vízözön-mítoszok jelent?ségér?l szóló elméletemet. A gujarati és mahabalipurami leletek végre bebizonyították, hogy a mítoszok az igazságot tartalmazzák, az akadémikusok pedig tévedtek!?