Home Cikkek ?si, idegen DNS nyomaira bukkantak afrikai emberek vérében

?si, idegen DNS nyomaira bukkantak afrikai emberek vérében

0

A rendkívüli felfedezésről a ‘Cell’ (sejt) című orvostudományi szaklap számolt be részletesen 2012. augusztus 3-án. A több oldalas, erősen szakmai anyag szerint egy amerikai tudóscsoport három elszigetelt afrikai közösségre kiterjedő genetikai vizsgálatának eredményei olyan DNS mintákat találtak a vizsgált emberek vérében, amelyet nem tartalmaz sem a modern ember, sem pedig a neandervölgyi ember DNS-e.

Az ismeretlen eredetű géneket Sarah Tiskhoff, Ph.D., a Pennsylvania Egyetem Biológiai és Genetikai Intézetének munkatársa egy kameruni és két tanzániai törzsben élő, öt különböző embertől vett vérmintában mutatta ki.

A Washingtoni Egyetem Orvosi Központjának professzora, Joshua Akey, Ph.D., aki a genetikai tudományok doktora, mintegy hatvanszor szkennelte be újra és újra a Dr. Tishkoff által összegy?jtött mintákat, hogy a genetikai kód különféle variánsait keresve, magyarázatot találjon az öt ember, illetve a populációk közti eltérésekre. Több, mint 13,4 millió genetikai variánst figyelt meg, ezek közül három milliót sohasem láttak a modern ember DNS-ében.

Van egy jellegzetes variáns, amely mind a három afrikai csoportban megtalálható. Nagyon érdekes, hogy akik hordozzák ezt a gént, azoknak a vérében van egy olyan vegyület, amely jócskán felgyorsítja például a sebek gyógyulását. Ez a különös genetikai eredet? adottság talán magyarázatot adhat arra, miért van, hogy bizonyos vérvonalhoz tartozó emberek, jobban és gyorsabban gyógyulnak, mint mások. A ‘ScienceNow’ cím? tudományos szaklap 2012. július 26-i száma a jelent?s felfedezésr?l a következ?t írja: “Ami leginkább izgalomban tartja ezzel kapcsolatban a tudósokat, hogy ez a tanulmány genetikai bizonyítékot talált arra nézve, hogy mindhárom vizsgált csoport tagjai egykor szexuálisan keveredhettek egy teljesen ismeretlen, hozzájuk képest jóval régebbi fajjal.” Joshua Akey, Ph.D. a Washingtoni Orvosi Egyetem Genetikai Tudományok Tanszékének professzora néhány napja az Earthfiles.com szerkeszt?jének, Linda Moulton Howe-nak egy rádióinterjúban a következ?ket nyilatkozta:

– A kutatás mindhárom afrikai törzsnél meggy?z? bizonyítékot tárt fel arra nézve, hogy egy relatíve kicsi, de biztosan körülhatárolható csoport DNS-e magában hordozza ezt a jellegzetességet, amely egy velük meglehet?sen távoli rokonságban álló csoporttól származhat. Arról viszont fogalmunk sincs, hogy melyik lehetett ez a csoport. Nem tudjuk, hogy esetleg ez egy kés?bb kihalt alfaj-e, viszont ki tudjuk mutatni a génjeiket és a DNS-üket a ma is él? afrikai törzseknél. – Akkor ez egy idegen DNS? – Igen, hozzánk, a modern emberhez képest idegen DNS-r?l van szó. A vizsgálatokat ugyanakkor meglehet?sen nehéz kivitelezni, mert rengeteg a komplikáció és sokféle az értelmezés. A másik dolog pedig, ami szintén megnehezíti a munkát, hogy nem állnak rendelkezésre ?si genetikai mintáink Afrikából.

– És tudna bármit mondani err?l a csoportról, amelyt?l az idegen DNS származik? – Nos, valójában még szinte semmit sem tudunk err?l a csoportról. Ez az egyik legfontosabb kérdés, amelyre most keressük a választ. Talán, ha még több mintánk lesz afrikai emberekt?l, közelebb kerülhetünk a válaszhoz és legalább néhány alapvet? dolgot sikerül tisztázni err?l az ismeretlen csoportról. – Elképzelhet?nek tartja, illetve vannak-e arra utaló nyomok, hogy esetleg ez az eddig ismeretlen DNS a mai, modern ember agykapacitását, testfelépítését vagy bármi ehhez hasonló tulajdonságát befolyásolta volna? – Nem. Úgy vélem, ez az egész nem is azért annyira fontos, mert esetleg ez az ismeretlen faj befolyásolta, hogy mivé lettünk ma, sokkal inkább azért, amivé akár válhattunk volna.

Arról árulkodik nekünk, hogy voltak korábban olyan hozzánk hasonló fajok, melyeknek eddig még csak a létezésér?l sem tudtunk. Számomra a legleny?göz?bb aspektusa ennek a tanulmánynak, hogy él? emberek DNS-ét tanulmányozva, egy talán már nagyon régen kihalt csoport után kutathatunk. És ha még szerencsénk is lesz, talán sikerül a teljes gémállományukat feltérképezni. – Ha jól értem, európai emberben nem találták meg a három afrikai populációban kimutatott idegen DNS-t? – Így van, nem találtuk meg nem-afrikai emberekben ezt a DNS-t.

– Ön szerint elképzelhet?nek tartja azt a teóriát, hogy ez a génállomány annak az eredménye, hogy az ember egykor egy egészen más fajjal párosodott? – Nos, úgy vélem ez igencsak provokatív állítás.

– Azért, mert szexuális jelleg??

– Talán. – És ön szerint elképzelhet?, hogy a modern ember egy földönkívüliek által végzett DNS manipuláció eredménye? – Nos, nem hinném, hogy ez igaz lenne, ugyanis semmi olyasmit nem láttunk eddig, ami erre engedne következtetni.

– Én csak azt mondom, hogy talán ezt az idegen DNS-t valaki szándékosan manipulálhatta, aki értett ehhez? – Lehetséges, de úgy vélem, a földönkívüli manipulációra vonatkozó állítás, számomra, mint tudós számára olyan magas korlát, amellyel kapcsolatban szkeptikusnak kell maradnom, mert az már súlyosan feszegetné a hitelességem korlátait (nevet).