Home Földönkívüliek Pillantás a szovjet UFO aktákra

Pillantás a szovjet UFO aktákra

0

Mint minden országnak, a volt Szovjetúniónak is megvannak a maga feljegyzései és dokumentumai egy-egy különös észleléssel kapcsolatban, melyet a hatóságok megítélése szerint hol részletesen, hol kevésbé részletesen vizsgáltak ki. Sok titkosítot anyag van, melyek irattárak mélyén fekszenek. Azonban némely anyagok az évtizedek során napvilágra kerültek, melyekből sok érdekességet meg lehet tudni.

A Petrozavodsk-i incidens

1977 szeptember 20-ának hajnalán valami különös dolog történt Petrozavodsk városa felett. Kikötői munkások számoltak be arról, hogy az Onega tó felől feltűnő fényjelenség vette kezdetét amely a város felé közeledett. A jelenség során a munkásoknak fogalma se volt róla mit látnak, de némelyikük szerint nukleáris fegyverek fénye lehetett; végülis miért ne, hiszen a Hidegháború idején történt az eset.

Csakhogy ami ezután következett, az nehezen magyarázható: a fények félkör alakzatot vettek fel, majd elkezdtek visszafelé haladni, a tó felé, amikor pirosas fény kíséretében eltűntek az ég sötétjébe. A jelenséget azonban mások is látták, megerősítve azt: halászok, mentősök és egy riporter is, aki a Szovjet Állami Hírügynökségnél (TASS) dolgozott. A riporter az esetet követő napokban cikket írt a jelenségről. Úgy tűnt, nem az Egyesült Államok állt az eset mögött, ugyanakkor a szomszédos államok aggódni kezdtek és választ követeltek: mi van, ha a Szovjetúnió egy titkos fegyvert tesztel? A szovjet vezetők azonban nem tudtak magyarázattal szolgálni. Többen a Szovjet Tudományos Akadémiához fordultak, akik szintén tanácstalanok voltak.

James Oberg, aki a NASA-nál dolgozott akkoriban, azon a véleményen volt, hogy a szovjetek fellőhettek valamit az észlelés előtt. Úgy vélte, valószínűleg egy titkos fegyverrel kísérletezhettek. Ezt a NASA műholdkövető rendszer adatai alapján állította. Lehet, hogy tényleg csupán egy technológiai teszt volt, csak a kommunikáció nem volt megfelelő a szovjet hatóságok között? James Oberg ezenkívűl hasonlóságot fedezett fel a 2015-ben fellőtt Falcon 9-es rakéta és a szovjet eset között. A rakétát kísérő fényjelenség szerinte ugyanis nagyban megegyezik a Petrozavodsk-i incidens során észlelt jelenséggel, amely azt bizonyítja, hogy ember alkotta technológiáról lehetett szó.

Megszületik egy új program

Emberi vagy sem, esetnek nagy volt a visszhangja így a szovjet állami vezetés arra a döntésre jutott, hogy vizsgálatokba kezdenek. Így vette kezdetét a Szovjet Védelmi Minisztérium UFO kutatási programja 1978-ban.

A program célja nem csupán adatok és beszámolók elemzése, hanem a jelenségek tudományos vizsgálata és megértése is. Yuly Platov asztrofizikus is a csoportban dolgozott, akinek az volt a feladata, hogy fizikusokat, kémikusokat és csillagászokat egy csapattá kovácsolja, ami nem volt könnyű feladat. A program együttműködött a Védelmi Minisztrériummal, melynek folyamatosan jelentenie kellett.

Színre lép egy UFO kutató

Az adatok az észlelésekről lakosoktól, illetve a hatóságoktól jöttek, melyek sorra vizsgálat alá kerültek. Mivel rengeteg adat állt rendelkezésre, előfordult, hogy a szervezet szovjet UFO kutatók elméleteit is felhasználta a vizsgálatokra, köztük Felix Zigel munkásságát is, aki abban az időben híres UFO kutatóként volt ismert. Bíztatta a lakosságot, hogy bátran számoljanak be észleléseikről.

A program kutatói többször kimentek terepmunkát végezni illetve szemtanúkkal interjút készíteni, de sok beszámolóról kiderült, hogy megbízhatatlan. A kutatók emellett kétségbe vonták Felix Zigel módszereinek hatékonyságát is. Felix Zigel egészen 1988-ig folytatta a munkát a saját módszereire alapozva, saját UFO kutatóival. Halála után követői folytatták a munkát, melynek új vezetője Alexander Semyonov lett. Ő úgy gondolja, hogy a földönkívüliek sokkal fejlettebbek mint mi és gyanítja azt is, hogy az Egyesült Államok kapcsolatban áll velük. Ehhez bizonyítékként Amerika nagyfokú technológiai fejlettségét tekinti.

Megszólalnak a szkeptikusok

Daniel Galaydow orosz újságíró úgy véli, hogy a leghitelesebb UFO esetek a késő szovjet időszakból származnak. Az egyik ilyen általa hitelesnek gondolt incidens az 1986-ban történt UFO baleset Vlagyivosztoknál, ahol feltehetően idegen eredetű roncsokat szállított el a szovjet hadsereg. Azt viszont nem gondolja, hogy az orosz kormány képes lett volna visszafejteni földönkívüli technológiát, különben már előrehaladottabbak lennének. Ugyanakkor szkeptikus az 1990-es évek UFO észleléseivel kapcsolatban és úgy véli, sok nyugdíjba vonult tiszt valójában csak el akart adni egy jó történetet UFO kutatóknak, amely távol állt a valóságtól.

A Hálózatnak nevezett programról kiderült az is, hogy mintegy 3000 esetet vizsgáltak, közülük azonban csak 300-ra nem találtak magyarázatot. A többi esetet rakétákkal, repülőkkel magyarázták. Érdekességképp megemlítendő, hogy 1967 nyara és 1968 tavasza között a mai Ukrajna területén többször észleltek kifli alakú tárgyat, melyet egy fénypont kísért.

Feloldás alá kerülnek titkosított dokumentumok

2020 januárjában újabb hírek láttak napvilágot. Egy titkosítás alól feloldásra került CIA hírszerzési jelentés megemlít több UFO észlelést. 1973 nyarán egy szemtanú azonosítatlan, zöld, gömb alakú objektumot figyelt meg az égen egy szovjet kísérleti rakétatelepen a mai Kazahsztán területén.

A másik, korábbi, 1978-as jelentés szerint 1973-ban egy férfi egy sporteseményt nézett a TV-n, amikor kilépett az ajtón, hogy egy kis friss levegőt szívjon.

A jelentésben az áll, hogy a férfi észrevett egy zöld alakú kört, amelyből 10-15 másodper után számos kisebb kör formálódott a központi anyag körül. Percek alatt a jelenség eltűnt. Nem követte zaj és robbanás sem.

A titkosítás alól feloldott aktában több részlet is kiderült a telepről, amely felett ez a jelenség látható volt és a szemtanú észlelte. A telep kísérleti jellegű volt, ahol rakétákat és robbanófejeket teszteltek; olyan robbanófejeket is, melyek fémgolyókkal voltak megtöltve. De a telepen folytak kísérletek lézerfegyverekkel is, melyekről nem lehetett tudni, milyen távolságig tesztelték azokat. A dokumentum szerint nagy teljesítményű antennák is szerepet játszhattak a kísérletben.

A dokumentum itt található

Newsweek | The Moscow Times | paranormal.hu | GeorgeB2 képe a Pixabay -en