Home A múlt rejtélyei Rejtélyes múmiák Kínában

Rejtélyes múmiák Kínában

362
0
Megosztás

Ennek a cikknek az olvasása 6 percig tart

Ha megvizsgálnánk tüzetesen minden hírt, figyelembe vennénk olyanokat is, melyeket mélyen elhallgatnak, talán át kellene írni az egész emberiség történelmét! Szertefoszlik a mendemonda, hogy Marco Polo lett volna az els? európai, aki kapcsolatot létesített a Kínai Birodalommal? A legújabb, felettébb rejtélyes és eddig meg nem fejtett leletek arról tanúskodnak, hogy már évezredekkel a felfedez? el?tt jártak nyugati emberek a Távol?Keleten.

 

A Tarim-medence területén 1978-ban végeztek feltáró jelleg? ásatásokat, ekkor akadtak rá olyan holttestekre, amelyek a gondos temetési eljárásnak és a környék sajátos klímájának köszönhet?en csaknem tökéletes mértékben mumifikálódtak. Némi vizsgálódás után a kínai hatóságok úgy döntöttek, hogy a zavarba ejt? leletet szám?zik egy hátországban található kisváros múzeumának pincerészlegébe. Hogy miért igyekeztek elhallgatni a múmiák létét? A válaszra egészen 1978-ig várnunk kellett, amikor egy amerikai történész-régész, Victor Mair fel nem fedezte a kíváncsi tekintetek el?l egyébként gondosan elrejtett holttesteket.

Már az els? pillanatban tudta, hogy valami rendkívüli dolgot talált, hiszen ránézésre egyértelm? volt, hogy ezek a régen halott emberek biztosan nem Ázsiából származtak! Az ekkor megkezd?d? alapos vizsgálatok megdöbbent? eredményeket hoztak. El?ször is, ezek az emberek mintegy 2-3000 évvel ezel?tt élhettek a Tarim-medence területén, egy apró, zárt közösséget alkotva. Testmagasságuk sok esetben elérte a két métert, hajuk sz?ke, szemük színe kék, illetve zöld volt. Mindezek a tények bizonyítják azt, hogy a tarimi múmiáknak semmi közük nem volt a távol-keleti népekhez.

A rejtélyek csak sokasodtak, hiszen a holttestek olyan ruházatot viseltek, amelyeknek még az elkészítési módját sem ismerték a kontinensen él? más nemzetek, ráadásul ezek a gyapjúból sz?tt ruhák olyan magas szint? esztétikai érzékr?l, m?vészeti készségr?l árulkodtak, amely ebben a korban errefelé szintén nem volt jellemz?. Mindez azonban még nem minden. A múmiák mellett bronzból készített szerszámokat is felfedeztek. Ez csak azért érdemes, mert a kínaiak jóval kés?bb kezdték el használni ezt az eszközt. Az egyik tarimi vezet? mellé temetett ló pedig már csak hab a tortán, hiszen a hátasok használata és nyergelése szintén nem volt ismert ekkoriban. A tudósok értetlenül állnak a rejtélyes kínai múmiák máig megválaszolatlan enigmája el?tt. Nem tudjuk, milyen nép volt ez, honnan jöttek és azt sem, hogy mindössze ezer éves itt tartózkodásukat követ?en vajon hová t?ntek. Semmiféle írásos, avagy épített emlék nem maradt fent utánuk, a környez? népek legendáiban, történelmi feljegyzéseiben szintén nem találunk semmiféle utalást ezekre az emberekr?l.

Kik voltak a tarimi múmiák életükben?

Honnan volt korukat jóval megel?z? tudásuk a ruhaszövésr?l ? ?k készítették el egyébként a világ legels? nadrágját! ?, illetve a bronz megmunkálásáról, amikor ez utóbbival akkor még csak az ókori Mezopotámia területén foglalkoztak, több ezer kilométerre arrébb? Rendkívül figyelemre méltó az, hogy annak ellenére, hogy a tarimi emberek egyértelm?en az európai népekkel rokoníthatók, ennek ellenére semmiféle emlékünk nem maradt fel róluk. Hogyan lehetséges ez?

A kutatások során megpróbálták megtalálni ?shazájukat, hiszen az nyilvánvaló volt, hogy nem a Távol-Keletr?l származtak. Az eredmények igen szerteágazóak lettek! A tarimi ember bizonyítottan foglalkozott birka és kecsketenyésztéssel, ez azonban akkor csak a közel-keleti népekre volt jellemz?. A bronzkészítés rejtelmeit rajtuk kívül csak Mezopotámiában ismerték, a lovaglás tudományát pedig kizárólag a szibériai nomád népekt?l vehették át. Három, teljesen másfelé vezet? nyom? A hivatalos feltevés szerint a tarimi ember igazából nem egyetlen népcsoporthoz tartozott, a Tarim-medence egy amolyan össznépi olvasztótégely volt, egy kereskedelmi csomópont, ahol rengetegféle nép megfordult és keveredett egymással. Akiket itt ért utol a végzet, azokat itt temették el, így alakulhatott ki az a benyomás a régészekben, történészekben, hogy egy eddig ismeretlen népre bukkantak rá. Mindazonáltal a megtalált múmiák kinézetüket tekintve zavarba ejt?en egységesnek t?nnek, egyetlen fajhoz, rasszhoz tartoznak. Ha tehát józanul végiggondoljuk a dolgot, az olvasztótégely-elméletet kidobhatjuk a kukába.

Ha pedig ezt tesszük, akkor bizony maradnak a kérdések: Kik voltak ezek az emberek? Milyen néphez tartoztak, honnan volt olyan tudásuk, amelyre csak az egész eurázsiai régiót beutazva tehettek szert? Miért nem hagytak maguk után sem történelmi, sem kulturális nyomokat, és végül: alig ezerévnyi létezés után hová és miért t?ntek el nyomtalanul?

Azóta is fedeztek fel múmiákat kínában?

Kétezer éves múmiákat tártak fel Hupej (Hubei) tartomány f?városában, Vuhanban (Wuhan) ingatlanfejlesztéshez kapcsolódó régészeti munkálatok során. A temetkezések a Nyugati Han-dinasztia korai id?szakából származnak. Mindkét mumifikálódott holttest igen jó állapotban maradt fenn, köszönhet?en a ?vízhatlan? koporsóknak, amelyeket több rétegb?l készítették, majd kívülr?l speciális ?vakolóanyag? vastag rétegével borították.

A koporsók egyikében egy ?sz hajú id?s asszony aludta örök álmát, aki 70 éves kora körül távozott az él?k sorából. A sírokban bronzkardokat, vázákat, edényeket és konyhai eszközöket fedeztek fel. Mint Hszie Hsziming (Xie Ximing), a Hszincsou-i (Xinzhou) körzeti múzeum kurátora rámutatott, a sírmellékletek tanúsága szerint a koporsók tehet?s, bár nem feltétlenül magas hivatali rangot visel? személyek földi maradványait rejtették.

Nyugati Han-dinasztiának a Han-dinasztia (i.e. 206/202 – i.sz. 220) i.sz. 9-ig tartó id?szakát nevezik, amikor a f?város a nyugati Csanganban (Changan), a mai Hsziánban (Xian) volt. A korszak az egységes kínai birodalom tartós megszilárdulásának és terjeszkedésének id?szaka volt.