Home Cikkek Senki nem tudja, hová tûnt 40 perc: megállt az idõ a mûszerek...

Senki nem tudja, hová tûnt 40 perc: megállt az idõ a mûszerek szerint

426
0

A NASA tagadja az elveszett nap történetét, de sokak szerint ez a bizonyíték egy bibliai történetre.

Egy NASA-kutató, Harold Hill még a hatvanas években mesélt el a sajtónak egy érdekes történetet, ami szerint furcsa összefüggésre bukkantak egy vizsgálat során, a csillagászati kérdés megoldó kulcsa pedig nem máshol, mint a Bibliában bukkant fel.

Eltûnt egy teljes nap

A NASA emberei éppen azt kutatták, hogy hol lesz a Nap, a Hold és a többi égitest százezer év múlva.

Erre azért van szükség, mert ha felbocsátanak egy mesterséges égitestet, meg kell gyõzõdniük arról, hogy az késõbbi pályája során nem fog beleütközni semmilyen más égitestbe.

Meg kell szerkeszteniük a pályákat a mesterséges bolygó életkorának és valamennyi égitest idõben megfelelõ helyzetének figyelembevételével.

Erre az elõkészítõ munkára szükség van, nehogy az egész expedíció csõdbe jusson. A mérõberendezés azonban egyszer csak elakadt, miközben az elmúlt évszázadokon át ide-oda futtatták.

Mivel a kapott adatokat helytelennek találta a gép, a hibajelzést kivizsgáltatták a szervizesekkel, de mûszakilag mindent rendben találtak. A dolog mégis problémás volt, ugyanis felfedezték, hogy az elmúlt néhány évezred vizsgálatában eltûnt egy teljes nap.

Ekkor egyiküknek beugrott egy érdekes történet a Bibliából, amely fura módon magyarázatot adhat erre a különös felfedezésre.

Józsué megállítja a Napot

Az Ószövetségben van egy történet, amelyben Józsué szavára hirtelen megáll a Nap, és csaknem 24 órán át húzódik ez az állapot. Idõszámításunk elõtt 1260 körül volt az az idõszak, amikor Mózes a népét kivezette az egyiptomi fogságból.

A zsidó nép exodusa után 40 évi pusztai vándorlás következett, majd elért a honfoglaló nép a Kánaán kapujába. Amikor a Kánaán öt királya harcolni kezdett a gibeoniakkal, azok segítséget kértek Józsuétól. Józsué pedig rögtön elindult a harcosaival, hogy megvédje Gibeon népét.

Csakhogy a csata nem ment egyszerûen, ráadásul már éppen alkonyodni kezdett, amikor még mindig az ellenség gyûrûjében voltak, a sötétben pedig még kevesebb esélyük lett volna arra, hogy visszaverjék a támadókat. Ekkor Józsué Istenhez fordult segítségért, aki erre a fohászra megállította a Napot és a Holdat, hogy az izraeliták be tudják fejezni még világosban a harcot. A történet szerint majdnem egy teljes napig tartott ez a világosság, a Nap csak a gyõztes csatát követõen nyugodott le.

Hiányzó 40 perc

A tudósok visszamentek a mûszerek segítségével az évszázadok során arra az idõre, amikor a Biblia szerint Józsué története játszódott, és úgy találták, hogy a múltnak az a hiányzó töredéke, amelyrõl Józsué könyve tudósít, 23 óra és 20 perc volt, így a maradék n40 perccel még mindig nem tudtak elszámolni.

Viszont komoly problémákhoz vezethet, ha a hiányzó 40 perc nem kerül elõ, az égitestek pályáján ugyanis ez az idõ megsokszorozódik.

A megoldás megint csak a Bibliából került elõ: a Királyok könyvében ugyanis volt egy rész, ami Ezékiás királyról szólt, aki halálos kórban szenvedett, Isten azonban küldött hozzá egy prófétát, aki gyógyulást ígért a királynak.

Ezékiás viszont nem könnyen hitt a próféta szavának, ezért természetfeletti erejének bizonyítékaként azt kérte tõle, hogy fordítsa vissza a napóra árnyékát tíz fokkal. Ez a tíz fok pedig idõben pontosan 40 percet jelentett, így a NASA kutatói a Bibliában találtak magyarázatot az elveszett 24 órára.

A NASA tagadta

A hírverés után nem sokkal a NASA közölte, hogy az eltûnt nap sztorija csupán városi legenda – teljességgel lehetetlen, hogy egy számítógép magától hiányzó napokra bukkanjon, az ugyanis kizárólag betáplált adatokkal képes dolgozni, így a történet tudományosnak hitt része gyenge lábakon áll.

A Józsué-féle csodatétel magyarázata ugyanakkor valószínûleg csillagászati okokra vezethetõ vissza, a Nap és a Hold megállása alighanem nap- és holdfogyatkozást jelentett.

"7212_470375423040759_337237010_n.jpg"