Home Cikkek Senki nem tudja, hová t?nt 40 perc: megállt az id? a m?szerek...

Senki nem tudja, hová t?nt 40 perc: megállt az id? a m?szerek szerint

645
0
Megosztás

Ennek a cikknek az olvasása 4 percig tart

A NASA tagadja az elveszett nap történetét, de sokak szerint ez a bizonyíték egy bibliai történetre.

Egy NASA-kutató, Harold Hill még a hatvanas években mesélt el a sajtónak egy érdekes történetet, ami szerint furcsa összefüggésre bukkantak egy vizsgálat során, a csillagászati kérdés megoldó kulcsa pedig nem máshol, mint a Bibliában bukkant fel.

Elt?nt egy teljes nap

A NASA emberei éppen azt kutatták, hogy hol lesz a Nap, a Hold és a többi égitest százezer év múlva.

Erre azért van szükség, mert ha felbocsátanak egy mesterséges égitestet, meg kell gy?z?dniük arról, hogy az kés?bbi pályája során nem fog beleütközni semmilyen más égitestbe.

Meg kell szerkeszteniük a pályákat a mesterséges bolygó életkorának és valamennyi égitest id?ben megfelel? helyzetének figyelembevételével.

Erre az el?készít? munkára szükség van, nehogy az egész expedíció cs?dbe jusson. A mér?berendezés azonban egyszer csak elakadt, miközben az elmúlt évszázadokon át ide-oda futtatták.

Mivel a kapott adatokat helytelennek találta a gép, a hibajelzést kivizsgáltatták a szervizesekkel, de m?szakilag mindent rendben találtak. A dolog mégis problémás volt, ugyanis felfedezték, hogy az elmúlt néhány évezred vizsgálatában elt?nt egy teljes nap.

Ekkor egyiküknek beugrott egy érdekes történet a Bibliából, amely fura módon magyarázatot adhat erre a különös felfedezésre.

Józsué megállítja a Napot

Az Ószövetségben van egy történet, amelyben Józsué szavára hirtelen megáll a Nap, és csaknem 24 órán át húzódik ez az állapot. Id?számításunk el?tt 1260 körül volt az az id?szak, amikor Mózes a népét kivezette az egyiptomi fogságból.

A zsidó nép exodusa után 40 évi pusztai vándorlás következett, majd elért a honfoglaló nép a Kánaán kapujába. Amikor a Kánaán öt királya harcolni kezdett a gibeoniakkal, azok segítséget kértek Józsuétól. Józsué pedig rögtön elindult a harcosaival, hogy megvédje Gibeon népét.

Csakhogy a csata nem ment egyszer?en, ráadásul már éppen alkonyodni kezdett, amikor még mindig az ellenség gy?r?jében voltak, a sötétben pedig még kevesebb esélyük lett volna arra, hogy visszaverjék a támadókat. Ekkor Józsué Istenhez fordult segítségért, aki erre a fohászra megállította a Napot és a Holdat, hogy az izraeliták be tudják fejezni még világosban a harcot. A történet szerint majdnem egy teljes napig tartott ez a világosság, a Nap csak a gy?ztes csatát követ?en nyugodott le.

Hiányzó 40 perc

A tudósok visszamentek a m?szerek segítségével az évszázadok során arra az id?re, amikor a Biblia szerint Józsué története játszódott, és úgy találták, hogy a múltnak az a hiányzó töredéke, amelyr?l Józsué könyve tudósít, 23 óra és 20 perc volt, így a maradék n40 perccel még mindig nem tudtak elszámolni.

Viszont komoly problémákhoz vezethet, ha a hiányzó 40 perc nem kerül el?, az égitestek pályáján ugyanis ez az id? megsokszorozódik.

A megoldás megint csak a Bibliából került el?: a Királyok könyvében ugyanis volt egy rész, ami Ezékiás királyról szólt, aki halálos kórban szenvedett, Isten azonban küldött hozzá egy prófétát, aki gyógyulást ígért a királynak.

Ezékiás viszont nem könnyen hitt a próféta szavának, ezért természetfeletti erejének bizonyítékaként azt kérte t?le, hogy fordítsa vissza a napóra árnyékát tíz fokkal. Ez a tíz fok pedig id?ben pontosan 40 percet jelentett, így a NASA kutatói a Bibliában találtak magyarázatot az elveszett 24 órára.

A NASA tagadta

A hírverés után nem sokkal a NASA közölte, hogy az elt?nt nap sztorija csupán városi legenda – teljességgel lehetetlen, hogy egy számítógép magától hiányzó napokra bukkanjon, az ugyanis kizárólag betáplált adatokkal képes dolgozni, így a történet tudományosnak hitt része gyenge lábakon áll.

A Józsué-féle csodatétel magyarázata ugyanakkor valószín?leg csillagászati okokra vezethet? vissza, a Nap és a Hold megállása alighanem nap- és holdfogyatkozást jelentett.

"7212_470375423040759_337237010_n.jpg"