Home Paranormális jelenségek Skót kísértetek

Skót kísértetek

0

A föld minden pontján találni olyan megmagyarázhatatlan jelenséget ,amire eddig nem talált az ember racionális magyarázatot. Nincs ez másképp a kísértetekkel sem. Nagy ?Britanniában ?pontosabban Skóciában ? nem szokatlan a helyi lakosok számára,ha kísértetekkel találkoznak ,hiszen ?k szilárdan hisznek a szellemvilág létezésében. Skócia az egyik olyan hely a földön,ahol csak úgy nyüzsögnek a kísértetek,amelyekkel f?leg ódon kastélyokban és várakban találkozhat az arra látogató. De vajon mi okozza az átlag feletti kísértetészleléseket?

Skócia történelmében nem ritka a gyilkosság az ármány és az árulás. A történelmi múlt viharos századai állandó háborúkról,csatákról és gyilkosságokról mesélnek. Ezekben a drámai helyzetekben , azok akik kínkeserves halált haltak nyughatatlan kísértetekké váltak.
Némelyik nem tör?dött bele saját szörny? helyzetébe, mások bosszút akarnak állni szenvedésükért. A skótok hagyományosan hisznek a természetfeletti jelenségekben ,ezért számukra már nem meglep? egy-egy kísértet felbukkanása. Viszont az odalátogató idegeneknek még tartogat meglepetéseket az épületek többsége.

De vajon mi lehet az oka annak,hogy Nagy ?Britanniában ? azon belül f?leg Skóciában-gyakrabban lehet látni kísértetet,mint a föld bármely más országában?
Skóciában rengeteg olyan kastély és vár található,ami már nagyon régen épült,és úgy látszik a múltban lezajlott jó,illetve többségében rossz ,baljós események er?teljes nyomot hagytak maguk után. Az elkeseredés,a történelmi drámák,családi z?rzavarok ,és viszálykodások több száz évvel kés?bb sem csendesedtek el .

Az ott él? grófok és méltóságok,valamint feleségeik úgy látszik visszajárnak ,de ma már kísértet formájában. Nem ritka az sem,hogy a kísértetek megjelenését,illetve a velük történt találkozásokat összefüggésbe hozzák valami ?si átokkal.

Sok olyan ház is van a Brit szigeten ?azon belül f?leg Skóciában ? ami egy lerombolt,vagy leégett kolostor helyén épült.

A skót kísértetek óriási aktivizálódása tehát valószín?leg társadalmi és érzelmi okokra vezethet? vissza,amelyek az elhunyt lelkében gyökereznek. Másodszor pedig Skóciában több látnivaló van,hiszen a várak, kastélyok többsége meg?rizte hagyományos küls? jellegzetességeit ,így a misztikummal átsz?tt falak olyan sajátos helyzetet teremtenek,amelyek között azt hinné az ember,hogy még mindig a XVIII. században jár,ahol királyok és grófok étkeznek miközben bort isznak.

A legismertebb skót építmények,amelyekben kísértetek tanyáznak alig különböznek egymástól. Az egyik ilyen jellegzetesség a nyugat-Skóciában található Duntrame vára,melyben a helyiek szerint egy skót dudás kísértete járkál éjjelente. Ennek a dudásnak mindkét kézfejét bosszúból levágták,mire az elvérzett. Bár épít?munkások megtalálták mind a levágott testrészt,mind pedig magát a testet,egyesek szerint nem megfelel?en lett eltemetve,mivel a dudás katolikus vallású volt, szertartását viszont a jelenlegi skót egyház szerint végezték. Viszont még ennél is baljósabb a Skócia északkeleti részén található Fyve vára,amelyben három kísértet is tanyázik. Található itt egy megcsalt feleség kísértete,amely valószín?leg bosszút akar állni szenvedései miatt. A másik rejtély amit a falak rejtenek az egy titkos szoba,amelyet,ha felfedeznek a kiváncsi látogatók,akkor olyan átok sújt le,hogy az képes ölni is. A szellem átka szerint ,ha valaki meg próbálja felkutatni a titkos szobát, ? maga meghal,felesége pedig megvakul. Eddig az átok kétszer sújtott le, mely három nappal a szoba kutatása után végez látogatójával.

A harmadik misztikum a könnyez? kövek átka,melynek értelmében aki a várban tartózkodik annyi szerencsétlenség fogja érni,hogy az meg?rül. Egy makacs vallási vezet? átkozta meg,mert mikor elment a várba látogatónak a kapu hirtelen becsukódott elötte és ezt rossz néven vette,ezért úgy döntött,hogy elátkozza mindörökre. Három követ rejtett el a várat övez? földeken és aki mindegyiket megtalálj annak szerencséje lesz és az átok megtörik. Az id?k folyamán az egyik k? el?került,de a másik kett? nem,így az átok érvényben maradt. Mindenki aki vizsgálni akarta a követ valamilyen szerencsétlenség ért ,és eközben a kövek ismeretlen okok miatt könnyezni kezdtek. Valamilyen átlátszó,színtelen folyadékot áramoltatott magából. Azóta a kövekkel nem foglalkoznak a szakért?k.

A harmadik nagy múltra visszatekint? építmény Glamis kastélya. Itt állítólag két kísértet tanyázik: Az egyik egy fiatal lányé,akit koholt vádak miatt máglyán elevenen elégettek.
A b?ne az volt,hogy boszorkány,valójában azonban a király V. Jakab szemében volt szálka politikai és családi okok miatt. Mindenki tudta,hogy a lány nem b?nös,ám a szolgákat kínvallattásnak vetették alá,és így elhitették a néppel,hogy valóban b?nös.

A másik rémiszt? kísértet egy vastag,hosszú szakállú öregember kísértete,aki anno gróf volt a Glamis kastélyban. Az egyik éjjel a szomszéd gróffal kártyázott,amikor már kés?re,egészen pontosan valamivel éjfél elött,járt az id?,ekkor lépett be a szolga,aki figyelmeztette ?ket,hogy nemsokára éjfél lesz. A szakállas gróf erre azt válaszolta,hogy addig játszanak,ameddig csak akarnak,ha kell akkor ítéletnapig kártyáznak. Ekkor egy idegen lépett a szobába,aki beszállt a játékba,ám egy id? után nagy vita kerekedett a két gróf között. Éjfélkor amikor a szolga ajtót nyitott,azt látta,hogy mindent lángnyelvek vesznek körül.

A szakállas gróf és a másik életét vesztette. Sokan azt állítják,hogy azon az éjjelen maga Lucifer látogatta meg a két grófot,és arra ítélte ?ket,hogy valóban ítéletnapig kártyázzanak. Egyébként azóta a szakállas gróf kísértetét számos alkalommal látták,és még olyanokat is meggy?zött a létezése,akik eddig kételkedtek.

Ezek után úgy néz ki,hogy a paranormális, illetve megmagyarázhatatlan jelenségek ? bár globális méreteket öltenek ? egy-egy jelenség fokozottabban koncentrálódik bizonyos adott területekre. Ez így volt régen és így van ma is. Gondolhatunk itt az 1760-as években jelentkez? nagyméret? szörnyészlelésekre Franciaországban, az 1960-as és 70-es években történt rengeteg UFO-észlelésekre Észak-Amerikában ,vagy akár a Sz?z Mária jelenésekre Portugáliában 1917-ben,amelyek mind nagy z?rzavart és felfordulást hagytak maguk után.

Természetesen hazánkban is történtek és történnek ma is extrém jelenségek és dolgok,de korántsem annyira jelent?sek illetve gyakoriak,mint mondjuk Skóciában a kísértetjelenések.