Home Cikkek Spirituális szemmel: a japán földrengés

Spirituális szemmel: a japán földrengés

360
0
Megosztás

Japánban az utóbbi években igencsak elszaporodtak a katasztrófák. Emlékezzünk csak, mi volt 2010-ben? A nagy japán földrengés. Ha figyelembe vesszük az elmúlt évek technológiai fejlõdését, megállapíthatjuk, hogy Japán bizony élen jár a legbrutálisabb filmek és mûsorok gyártásában, az emberi értékek mellõzésével.

Ezen kívül igen nagy termelõi társadalomról van szó, akik tulajdonképpen a hulladékgyártásért élnek. Köztudott az is, hogy gyakorlatilag reggeltõl estig dolgoznak, tehát nem is élvezhetik annyira az életet.  Mindezek alapján elmondhatjuk, hogy rengeteg energia van ott, melynek át kell alakulnia, Elképzelhetõ, hogy a mai napig gyakorolják az õsi szamuráj és buddhista tanokat, de ez vajon meglátszik-e az országukon? Elég csupán megnézni Az egy Gésa emlékiratai címû filmet, melynek alapján elmondható, hogy már akkoriban sem tiszteltek semmit, csak a profitot. Vajon a japán földrengés 2012 elõjelének tekinthetõ-e és ha igen, okkal feltételezhetjük-e, hogy Japán az elsõ “célpont”?

japan1.jpg

A spirituális beállítottságú UFO kutatók szerint hamarosan nagy változások várhatók a Földön, melyek hatással lesznek az emberiség tudatának a felemelkedésére. Hamarosan rájövünk teremtõ mivoltunkra és szerepünkre az Univerzumban. Azonban az emberiség jelenleg még nem áll azon a szinten, hogy tudata magasabb rezgésû dimenzióba tudjon emelkedni. A legtöbben ugyanis nem rendelkezünk tiszta tudattal, rengeteg a negatív energia, melynek át kell alakulnia. Ez ugyanis az elõfeltétele annak, hogy csatlakozhassunk a többi földönkívüli társadalmakhoz.

A földrengéseknek bármennyire is drasztikus hatásai vannak, spirituális szemmel nézve tanítólag hatnak az emberiségre: segítenek nekünk abban, hogy elszakadjunk jelenlegi társadalmi-gazdasági és politikai rendszerünktõl, hogy függetlenné váljunk attól a hatalomtól, amely már évszázadok óta kontroll alatt tartja az emberiséget. Az emberiség ugyanis nem szabad. A pénzkeresési hajsza, a munkanélküliségtõl és a szegénységtõl való félelem rabszolgává tesz minket. A hivatás és a pénz került életünk középpontjába.  De hol marad önmagunk megismerése? Hol marad az univerzum megismerése? Annak megkérdõjelezése, hogy tulajdonképpen mit is keresünk ebben a világban? Csupán annyi lenne az ember célja, hogy a pénzt keresse? Ez aligha tûnhet komoly életkitûzésnek. Meddig mehet ez így? Mikor ér véget?

japan2.jpg

Tegyük fel, hogy valaki már feltalálta az ingyen energiát, ez azonban nem kerül nyilvánosságra. Ennek oka a háttérhatalmakban keresendõ: senki nem venne többé áramot, nem venne kõolajat, nem lenne szükség energiahordozókra. Tegyük fel továbbá, hogy olyan tudományos felfedezéseket is elhallgattatnak, melyek 50 évnél elõrébb vinnék az emberiség fejlõdését, viszont nem szolgálják e hatalmak érdekeit. Meddig mehetne ez így? Tudatára ébredhet-e az emberiség?

Úgy tûnik, hogy most már késõ. A világ sodródik abban a világban, melyet egykor megteremtettek számunkra. Ez a világ pedig a mai tudomány megkérdõjelezhetetlensége, a kormányok és a pénzügyi rendszerek mindenhatósága és az egyházak máig is hivatalos mûködése. Mindezzel azonban egy dolgot kizártak: a spiritualitást. Csak ennek segítségével szabadulhatnánk meg a mindenkori pénzkeresés rabsága alól.

Ha tehát újabb földrengések következtében Japán teljes gazdasága elpusztul, akkor felmerülhet a kérdés, hogy újból elkezdik majd felépíteni azt ami volt, vagy  teljesen új társadalmi alapokat hoznak létre, amely már nem a pénz lesz az alapja? Elgondolkodnak-e rajta, hogy jó-e ami volt, vagy lehetne valami más, ami annál sokkal jobb? Meg tudnák-e mutatni a világnak, hogy az ember nem a pénzkeresésre született, hanem célja megismerni önmagát, az univerzumot, teljes harmóniában élve embertársaival és a természettel?

japan3.jpg

Alex Collier, Elizabeth Klarer, George Adamski, Carl Anderson és több híres kontakta szerint nem csak a Naprendszer hanem az egész galaxis tele van magasan fejlett civilizációval, akik jelenleg is ott vannak bolygónk körül, hogy szemmel kövessék sorsunkat és tanúi lehessenek a következõ idõszak csodálatos átalakulásának.  Ez azonban nem csak a Földre vonatkozik, hanem egész Naprendszerünkre is. A Jupiter például már a Naprendszer második Napjává alakult, de ez még nem valósult meg háromdimenziós realitásunkban. A csillagászok szerint a Jupiter olyan ritka tömegû, hogy képtelen lenne csillagá alakulni. A Galaktikus Konföderáció azonban rendelkezik olyan technológiával, amely lehetõvé teszi ennek a bolygónak a csillaggá való alakulását. Ha tehát a Föld is átalakulóban van, akkor elkerülhetetlenek rajta nem csak a mentális, hanem a fizikai változások is; ez pedig olyan katasztrófákkal jár együtt mint a földrengések. Ennek egyik példája a haiti és a japán katasztrófa.

Megosztás
Previous articleRejtélyes képek érkeznek a Marsról
Next articleUFO-k