Home Cikkek Száznál is több UFO-t észlelt az indiai hadsereg az utóbbi két és...

Száznál is több UFO-t észlelt az indiai hadsereg az utóbbi két és fél hónapban

0

A világ második legnépesebb országának katonasága és a Tibettel határos területek őrzéséért felelős rendőri erők (Indo-Tibetan Border Police Force) több, mint száz UFO észlelést regisztráltak 2012. augusztus 1. és október 15. között, a Jammu és Kashmir által határolt területről, adta hírül az India Today című országos napilap online kiadása.

A katonai vezetés Delhiben található főhadiszállásának, valamint az Indiai Miniszterelnöki Hivatalnak is elküldött jelentések szerint, a Kínával határos területeken szolgálatot teljesítő katonák szinte napi rendszerességgel számoltak be, az éjszakai és a nappali égbolton egyaránt feltűnő “azonosítatlan fénylő objektumokról”. A jegyzőkönyvek tanúsága szerint, a sárgás fényű gömbök gyakran a kínai oldalon lévő horizontról emelkedtek fel, majd nem ritkán három-négy órán át úsztak lassan az égbolton, mire eltűntek.

A jelenségekr?l készült fényképeket a hadsereg több vezet? elemz?je is részletesen tanulmányozta, és egybehangzó véleményük szerint kizárt, hogy a fotók alacsony pályán haladó m?holdakat, vagy pilóta nélküli repül?gépeket, úgynevezett drónokat örökítettek volna meg.

Kínai robotrepül?gépek felt?nésér?l ugyanis szintén rendszeresen érkeznek beszámolók az indiai hadsereg vezetéséhez. Csak ez év januárja és augusztusa között 99 olyan drónról számoltak be a határnál szolgálatot teljesít? rendvédelmi szervek tisztjei, amelyek megközelítették az indiai határt, s?t ezek közül három át is repült a hindu állam területe fölé.

Szeptember elején az indiai hadsereg egy mobil radarállomást, valamint egy olyan speciális spektrumanalizálót telepített a körzetbe, amely bármilyen kibocsátott frekvenciájú hullámot képes észlelni. A radar azonban egyetlen egyszer sem jelzett objektumot, még akkor sem, amikor a szemtanúk vizuálisan már észlelték az UFO-t, a spektrumanalizáló pedig, ugyanúgy nem érzékelt semmiféle jelet az észlelt objektumok irányából.

Ezek után a hadsereg egy kém drónt irányított a leggyakoribb észlelések körzetébe, de ez a próbálkozás is sikertelennek bizonyult. A drón ugyanis elérte maximális repülési magasságát, ám miel?tt bármit is tehetett volna, szem el?l tévesztette a leveg?ben úszó objektumot.

Szeptember végén, az észlelések gócpontjától 150 km-re délre található Hanle Asztronómiai Obszervatórium több csillagásza három napra a körzetbe érkezett, hogy a helyszínen tanulmányozza a jelenséget. A hadsereg tisztje szerint annak ellenére, hogy a csapat tagjai többször is a saját szemükkel látták a repül? tárgyakat, végül nem tudták azonosítani az eredetüket. Mindössze annyit tudtak megállapítani, hogy az objektumok “nem csillagok”, de kizárták a meteor vagy egy másik bolygó lehet?ségét is.

Ezek után az Indiai Nemzeti Technikai Kutató Szervezet (National Technical Research Organisation) és a Védelmi Kutató és Fejleszt? Szervezet (Defence Research Development Organisation) szakért?i sem tudták megfejteni a különleges repül? objektumok rejtélyét, ami már igencsak kínos lett az említett szervezetekre is nézve: – Tisztán látszik, hogy valami nincs rendjén, ha nem akad egyetlen tudós ebben az országban, aki meg tudná magyarázni ezt a jelenséget – mondta kissé indulatosan egy, az újabb fiaskóra reagáló, de közelebbr?l meg nem nevezett magas rangú katonai vezet? Delhiben.

Az ország hírszerz? szolgálata ugyanakkor azon az állásponton van, hogy ezek a tárgyak Kína durva pszichológiai hadviselésének folyományai lehetnek, olyan kifinomult szondák, amelyek a Ladakh-ban felállított indiai védelmi er?k elbizonytalanítását célozzák. – Nem tudjuk tagadni, hogy ezek az észlelések valóban léteznek, és sürg?sen ki kell derítenünk, miféle számunkra ismeretlen technológiát vetnek be rendszeresen abban a térségben – mondta P.V.Naik, az Indiai Légier? nyugalmazott vezet? marsallja.

Ladakh környékér?l az utóbbi évtizedben többször is jelentettek szokatlan égi jelenségeket az ott szolgáló katonák, de ezeket a hadsereg vezetése kés?bb puszta hallucinációnak min?sítette, írja az India Today. 2010-ben pedig a Légier? utánajárt egy hasonló észleléssorozatnak, ám a vizsgálatot akkor azzal a megállapítással zárták, hogy az ismeretlen eredet? objektumok csupán úgynevezett kínai lámpások voltak.

Indiai tudósok ugyanakkor úgy vélik, a titokzatos objektumok valószín?leg nem a világ?rb?l érkez? földönkívülieket rejtenek. – Nincs semmiféle bizonyíték arra, hogy ezek az azonosítatlan repül? objektumok idegen eredet?ek lennének – mondja Jayant Narklikar asztrofizikus. – Bármiféle földönkívüli civilizációra történ? utalás a jelenséggel kapcsolatban puszta feltételezés, azt semmilyen ténnyel nem tudjuk igazolni.

Csakhogy, a mai napig nem találtak semmiféle magyarázatot az eddigi legfurcsább indiai UFO észlelésre sem, amely még 2004-ben történt, Ladakh-tól kevesebb, mint száz kilométerre, délre.

Dr. Anil Kulkarni, egy hatf?s, geológusokból álló tudóscsoport élén, éppen egy terepkutatást végzett a körzetben, ahol lefilmeztek egy alig másfél méter magas “robotszer? figurát”, amely t?lük alig 50 méterre t?nt fel. A humanoid objektum kés?bb felemelkedett a leveg?be, majd elt?nt. Az észlelés mintegy 40 percig tartott.

Az esetet összesen tizennégy ember látta, köztük a hat tudós. Dr. Kulkarni kés?bb az expedíció valamennyi tagjával külön-külön elbeszélgetett, hogy egymástól függetlenül meséljék el, írják le, hogy mit láttak. Vallomásaik kés?bb eljutottak több hírszerz? ügynökséghez és a Miniszterelnöki Hivatalhoz is, de az ügyet végül eltussolták. Dr. Kulkarni miután mindenkit meghallgatott, annyit tudott megállapítani, hogy amivel találkoztak, az biztosan nem természeti jelenség volt.

Sunil Dhar, aki szintén tagja volt a 2004-es expedíciónak, még ma is elképeszt? és felejthetetlen élményként eleveníti fel azt a bizonyos negyven percet. – Kés?bb a helyiek elmondták nekünk, hogy ?k már évek óta rendszeresen találkoznak hasonló furcsa dolgokkal, ezért nagyon fontos lenne ezt a rejtélyes jelenséget végre megfelel? módon kivizsgálni – mondta a tudós.

Rejtélyek Szigete